Patenty so značkou «polymérna»

Polymérna matrica na riadené uvoľňovanie spór entomopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288356

Dátum: 29.04.2016

Autori: Florián Štefan, Kozánek Milan, Nemčovič Marek, Mazáň Marian

MPK: A01N 63/04, A01N 27/00, A01N 25/02...

Značky: polymérna, riadené, uvoľňovanie, spór, matrica, entomopatogénnych

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna matrica je tvorená z jedno- alebo dvojzložkového nízkomolekulového polymérneho termoplastického materiálu, obsahuje zložku A s parametrami rozpustnosti 16 až 19 (J/m3)l/2, výhodne nízkomolekulový polyetylén alebo polypropylén, a prípadne aj kvapalnú zložku B s parametrom rozpustnosti 15,5 až 18 (J/m3)l/2, výhodne uhľovodíkovú alkánovú frakciu C11 až C18 a ďalej obsahuje spóry Beauveria bassiana v množstve l07 – 108/ml.

Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7317

Dátum: 03.12.2015

Autori: Alexy Pavol, Plavec Roderik, Bugaj Peter, Mikušová Miroslava, Bakoš Dušan, Tomanová Katarína, Mihalík Michal, Benovič František, Tomašková Monika, Chodák Ivan

MPK: C08L 67/04, C08L 101/16

Značky: biologicky, kompozícia, polymérna, degradovateľná, zlepšenými, vlastnosťami

Text:

...zložiek. Navyše väčšina týchto zmesí sa nedá jednoducho miešať s inými polymérmi, čo sa prejaví znížením mechanických vlastností (T. Yokohara a M. Yamaguchi, Eur. Polym. J . 44, 677-685 2008).Medzinárodná prihláška W 0/2007/095712 (Fernandes J ., a spol.) opisuje environmentálne degradovateľné polymérne kompozície a spôsob ich prípravy z PHB a jeho kopolyméru s PLA, kde sa využil plastifikátor prírodného pôvodu, prírodné vlákna, prírodné...

Kombinovaná polymérna pena, spôsob jej napeňovania a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288044

Dátum: 28.01.2013

Autori: Quist Ingmar Per, John Anthony Jacob

MPK: B29C 44/44, C08J 9/00, C08J 9/228...

Značky: polymérna, pěna, spôsob, použitie, kombinovaná, napeňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitná polymérová pena obsahujúca kontinuálnu fázu furánového polyméru alebo fenolového a furánového polyméru a dispergovanú fázu napeneného polystyrénového polyméru. Kompozitná pena má hustotu v rozsahu 25 až 200 kg/m3. Opisuje sa aj spôsob jej prípravy a jej použitie.

Polymérna nanopigmentová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287999

Dátum: 07.09.2012

Autori: Marcinčin Antón, Brejka Ondrej, Folvarčíková Katarína, Šofranko Jozef, Michlík Peter

MPK: C08K 3/22, C08L 23/16, C08J 3/22...

Značky: disperzia, přípravy, použitie, spôsob, polymérna, nanopigmentová

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzia pozostáva z polymérneho nosiča, ktorým je polypropylén v množstve 68,0 až 88,0 % hmotn., anorganického aditíva v množstve 10,0 až 20,0 % hmotn., ktorý pozostáva z anatasovej alebo rutilovej kryštalickej modifikácie TiO2 s veľkosťou primárnych častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a práškového dispergátora na báze polyetylénového vosku a/alebo polypropylénového vosku alebo polyolefínov s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 40 000 g/mol v...

Viacvrstvová vystužená polymérna rúra a systém rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18602

Dátum: 07.10.2011

Autori: Samoilov Sergey Vasilyevich, Gorilovskiy Miron Isaakovich, Kovriga Vladislav Vitalyevich, Shvabauer Vladimir Vasilyevich, Gvozdev Igor Vasilyevich, Shmelev Aleksandr Yuryevich

MPK: B32B 1/08, B32B 27/12, B32B 27/32...

Značky: vystužená, viacvrstvová, rúra, systém, polymérna

Text:

...polymérna vrstva navrhovanej rúry je vyrobená zo zosieťovaného alebo tepelneodolného polymém, výhodne polyetylénu alebo polybuténu.Výstužná vrstva rúry je vyrobená z vysoko pevných a vysoko modulárnych polymérnych vlákien, výhodne aramidových, polyesterových alebo polyetylénových vlákien. Výstužná rúra pozostáva zo sieťoviny. Môže byt vytvorená prekrývanim sa niekoľkých za sebou idúcichvrstiev sieťovíny. Bariérová vrstva,...

Biaxiálne orientovaná polymérna fólia podobajúca sa papieru, spôsob výroby tejto fólie a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287172

Dátum: 08.01.2010

Autori: Lauer Albert, Hütt Detlef, Dries Thomas

MPK: C08J 5/04, B29C 55/14, C08L 23/00...

Značky: spôsob, fólie, podobajúca, papieru, tejto, orientovaná, výroby, fólia, biaxiálne, polymérna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná biaxiálne orientovaná, viacvrstvová polyolefínová fólia, ktorá má podobné vlastnosti ako papier a obsahuje polymér, prírodné alebo minerálne vlákna a aspoň jednu vrstvu, pričom táto fólia má nízku počiatočnú pevnosť v natrhnutí.

Odliata polymérna vrstva s vysokým pomerom strán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19834

Dátum: 14.12.2009

Autori: Ciampini Davide, Vitalbo Luigi

MPK: B29C 33/56, B01L 3/00, B29C 33/42...

Značky: stran, vysokým, odliata, pomerom, polymérna, vrstva

Text:

...roztokov alebo biologických tekutín.0014 Prihlasovateľ v skutočnosti zistil, že zariadenia na filtráciu biologických roztokov alebobiologických tekutín by mali byť vyrobené z materiálu, ktorýje odolnejší a menej krehký, aby sa0015 Prihlasovateľ teraz zistil, že nevýhody uvedené vyššie sa môžu prekonať spôsobom polymerizačného tvámenia, pri ktorom sa používa akrylový a/alebo epoxidový polymerizovateľný materiál s formou vyrobenou...

Biodegradovateľná polymérna kompozícia, jej použitie, spôsob jej prípravy a výrobok, ktorý ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286947

Dátum: 08.07.2009

Autori: Coombs Stephen, Christie Gregor Bruce Yeo, Yu Long

MPK: B29C 47/00, C08K 5/00, B29C 51/00...

Značky: kompozícia, biodegradovateľná, výrobok, ktorý, polymérna, použitie, spôsob, obsahuje, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľná polymérna kompozícia obsahujúca a) 8 až 80 % hmotn. škrobu modifikovaného tak, aby obsahoval skupinu hydroxyalkyl C2-6, alebo modifikovaný reakciou s anhydridom dikarboxylovej kyseliny, b) 4 až 11 % hmotn. vodou rozpustného polyméru vybraného z polyvinylacetátu a polyvinylalkoholu, c) prídavnú vodu, prítomnú v množstve až do 12 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť kompozície, d) do 12 % hmotn. polyolového plastifikátora, e)...

Superabsorpčná polymérna plsť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12998

Dátum: 20.02.2009

Autor: Dehn Michael

MPK: B32B 27/12, A61L 15/60, A61F 13/15...

Značky: plsť, superabsorpčná, výroby, spôsob, polymérna

Text:

...svojom trojdimenzionálnom rozplnanl prinajmenšom čiastočne obmedzený- 3 spojovaclmi vláknami medzi vrstvami plsti, a plsteným materiálom (1) je vpichovaná plsť.0010 Úloha bola dalej vyriešená spôsobom výroby plsteného materiálu obsahujúceho minimálne dve vrstvy plsti a prinajmenšom čiastočne minimálne jednu vrstvu obsahujúcu absorbér,pričom absorbér pri kontakte s kvapalinou, vodou alebo vodnou parou napučí, vyznačujúcim sa tým, že(a.1)- táto...

Kvapalná polymérna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286612

Dátum: 22.01.2009

Autori: Chern Rey, Zingerman Joel

MPK: A61K 9/50, A61K 47/14, A61K 47/34...

Značky: kvapalná, polymérna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadené uvoľňovanie hydrofóbnych bioaktívnych látok in vivo v dlhšom časovom úseku a bez nárazov v uvoľňovaní liečiva sa dosiahlo použitím polymérnej zmesi, ktorá obsahuje polymér, ako je poly(laktidový-ko-glykolidový) kopolymér v zmesi s hydrofilnými a lipofilnými rozpúšťadlami.

Vysoko transparentná polymérna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285482

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cavallo Claudio, Custro Sergio, Gobbi Cristina

MPK: C08L 25/00

Značky: transparentná, polymérna, kompozícia, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vysoko transparentná kompozícia, ktorá pozostáva z: (1) 30 % až 95 % hmotn. homopolyméru polystyrénu (2) 70 % až 5 % hmotn. kompozície blokového kopolyméru vinylarénu a konjugovaného diénu pričom súčet percent zložky (1) a (2) sa rovná 100 a kompozícia (2) je tvorená: (2a) 30 až 60 % hmotn. kopolymérov s lineárnou štruktúrou majúcich štruktúru typu B-T-A (2b) 70 % až 40 % hmotn. kopolymérmi s vetvenou štruktúrou a hmotnostná...

Polymérna korková zátka, kompozícia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7645

Dátum: 08.06.2006

Autor: Schmidt Harald Peter

MPK: B65D 65/00, B29C 44/00, B65D 39/00...

Značky: korková, výroby, spôsob, zátka, polymérna, kompozícia

Text:

...80 až 90 kompozicie (hmotn.),zatiaľ čo obsah polyizobutylén sa pohybuje V rozmedzí od 10 do 20 , a kypridlo tvori približne 2 . Pokiaľ sa majú z tejto kompozicie vyrobit korkové zátky V dvoch po sebe idúcich stupňoch, ako je opisané vyššie, potom by sa mal vytlačujúci krok vedúci k vzniku peliet uskutočňovat pri teplote, ktorá je nižšia, než je teplota, pri ktorej sa aktivuje kypridlo, zatiaľ čo proces injekčného utvárania by sa mal...

Polymérna kompozícia pre intraokulárne šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16408

Dátum: 13.12.2005

Autori: Pagnoulle Christophe, Nolet De Brauwere Van Steeland Marc

MPK: A61L 27/16, C08F 220/30

Značky: kompozícia, šošovky, intraokulárne, polymérna

Text:

...je vyvinúť polymérnu kompozíciu pre intraokulárnu šošovku, ktorá bude mat relatívne vysoký index lomu, dobrú obrobiteľnosť a ktorá bude dobre implementovateľná, a preto bude charakteristická príslušnou rovnováhou medzi protikladnými mechanickými vlastnosťami a flexibilitou pre jednoduchú výrobu pomocou sústruhu.0008 Tieto problémy boli vyriešené pomocou polymérnej kompozície opísanej v úvode, ktorá obsahuje 29-39 hmotn. uvedeného aspoň...

Polymérna adhézna matrica s vysolenými karboxylovými skupinami na transdermálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11691

Dátum: 06.07.2005

Autori: Stefanelli Paola, Di Grigoli Maurizio, Scarsetto Alberto, Romelli Pierbruno

MPK: A61K 47/32, A61K 31/192, A61K 47/18...

Značky: adhézna, transdermálne, polymérna, karboxylovými, vysolenými, matrica, skupinami, použitie

Text:

...etyléndiamln, Iyzln.0019 Matrice podľa predkladaného vynálezu dalej zahmujú od 0.1 do 20 hmotnostných vody,výhodne 1 až 5 .0020 Vynález umožňuje formovať akúkoľvek účinnú zložku. majúcu terapeutický, dermatologický alebo kozmetický účinok pri podávaní prostrednictvom topikálnej alalebo transderrnálnej cesty. 0021 Príklady medikamentov, ktoré sa môžu výhodne formovať podľa vynálezu, zahmujú nesteroidné protizápalové látky,...

Systém pre nehorľavú úpravu na báze zlúčenín fosforu a polymérna kompozícia s nehorľavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5921

Dátum: 17.12.2004

Autori: Couillens Xavier, Zanetto Jean-emile, Leite Lorraine

MPK: C08K 5/00

Značky: úpravu, nehorľavú, polymérna, systém, úpravou, nehořlavou, kompozícia, zlúčenín, báze, fosforu

Text:

...stabilizačný účinok,ktorý môže byť podobný vyššie opísanému mechanizmu účinku alebo odlišný od tohto účinku.0016 Jednotlivé vyššie opísanć stabilizačné prísady môžu mať taktiež ďalšie účinky na vlastnosti kompozícii, ktoré ich obsahujú. Takto môže dôjsť k zlepšeniu nehorľavej úpravypoužitím zlúčeniny fosforu. Rovnako tak môžu byť nimi modifikované niektoré mechanické a fyzikálne-chemické vlastnosti.0017 Podľa jedného znaku vynálezu je...

Polymérna zmes, ako aj jej použitie na diely zhotovené vstrekovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2531

Dátum: 01.09.2004

Autori: Wicker Michael, Höss Werner, Schultes Klaus, Fuchs Wolfgang, Albrecht Klaus, Halbländer Tony, Rüppel Mona, Reinheimer Eric

MPK: B29C 45/00, C08L 33/00

Značky: použitie, vstrekovaním, diely, polymérna, změs, zhotovené

Text:

...optimalizovať zmiešaním s modiñkátormi rázovej húževnatosti, ktore sú známe zo stavu techniky. Touto modiñkáciou sa však zníži tepelná tvarová stálosť a povrchová tvrdosť tak, že PMMA s modifi kovanou rázovou húževnatosťou nevyhovuje požiadavkám.Je známe veľké množstvo komerčných formovateľných hmôt na báze polymetylmetakrylátuMnohé komerčné formovateľné hmoty na báze polymetylmetakrylátu majú už samotné veľmi uspokojivé materiálove...

Polymérna zmes pre matované vstrekované diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9195

Dátum: 01.09.2004

Autori: Wicker Michael, Golchert Ursula, Albrecht Klaus, Schultes Klaus, Nau Stefan, Kempf Peter, Höss Werner

MPK: C08J 5/22, C08L 33/00, C08F 220/14...

Značky: polymérna, diely, vstrekované, matované

Text:

...nad, nedá sa už dosiahnuť požadovaný matovaný efekt. Mnoho z dnešných požiadaviek napriklad pre matované vonkajšie diely motorových vozidielnemôže byt splnených stavom techniky.0007 Na základe napriklad EP 0 528 196 A 1 a JP-OS Irł 1-287 l 6 l trvá stále úloha pripraviť termoplasticky spracovateľné polymérne zmesi, použitím ktorých napriklad pri vstrekovaní sa môžu získat diely, ktoré majú matované povrchy a súčasne majú vysokú odolnost proti...

Polymérna vrstva na balenie s vylepšenými vlastnosťami uvoľnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6123

Dátum: 18.02.2004

Autori: Waringa Cornelis Johannes, Spaans Coenraad Jan, Hviid Lene, Dommershuijzen Jacobus

MPK: B32B 15/08, C08L 67/00

Značky: balenie, vylepšenými, uvoľnenia, vlastnosťami, polymérna, vrstva

Text:

...s nárokom 1.0009 Prekvapivo sa podarilo, že použitím takéhoto zmesného materiálu polyesteru a polyolefinu, napr. polyolefínu ako PPnekompatibilné, vlastnosti uvoľnenia produktu výsledného produktusú oveľa lepšie bez toho, aby sa neprijateľne ovplyvnili inévlastnosti ako vyrobiteľnosť a spracovateľnosť polyméru. Prekvapivo tiež inkompatibilita dvoch polymérov nevedie k neprijateľnej strate odolnosti voči retorte a adhéziiv protiklade k...

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Hernandez Pamela, Bidinger Gregory, Dunaway James

MPK: C08F 263/04, C08F 265/04, C08F 265/06...

Značky: kompozícia, polymérna, báze, podielom, pevným, disperzia, tesniaca, přípravy, tmeliaca, spôsob, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281991

Dátum: 23.07.2001

Autori: Brüggemann Helmut, Günther Uwe, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/60, A61L 15/28, C08L 1/28...

Značky: výroby, látku, spôsob, použitie, obsahujúca, aktívnu, kompozícia, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, obzvlášť depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku alebo absorbentové kompozície, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasiakavých polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky a vodou nasiakavého polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného...

Stabilizačná a polymérna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281893

Dátum: 02.07.2001

Autori: Gay Michel, Chassaing Serge, Mur Gilles

MPK: C07C 49/12, C07C 49/185, C07C 49/76...

Značky: kompozícia, stabilizačná, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú stabilizačné kompozície obsahujúce účinné množstvo beta-diketónových zlúčenín, pričom hlavnou zložkou je zlúčenina všeobecného vzorca R1COCH2COR2 alebo R2COCH2COR2 a kompozície ďalej obsahujú ďalšiu beta-diketónovú zlúčeninu všeobecného vzorca R1COCH2COR1, alebo aspoň jednu ďalšiu zlúčeninu všeobecného vzorca R1COCH2COR1 a R1COCH2COR2 a/alebo R2COCH2COR2, pričom R1 je zvyšok vzorca (Y)n-o-, v ktorom o je fenyl, n je celé číslo od 0...

Esterový polymér, polymérna lubrikačná kompozícia obsahujúca tento polymér a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279504

Dátum: 02.12.1998

Autori: Su Shiu-chin, Dana David, Huang Tsao-chin, Pohl Eric, Pepe Enrico

MPK: C08G 63/695, C08G 63/91, C08J 5/08...

Značky: obsahujúca, lubrikačná, polymérna, kompozícia, polymér, použitie, esterový

Zhrnutie / Anotácia:

Silylované polyesterové živice obsahujúce kyslú soľ aduktu Michaelovej adície aminoorganosilánu a konjugované nenasýtené polyesterové živice obsahujúce polyetylénoxidový reťazcový segment, vhodné na lubrikáciu sklenenej vláknitej výstuže polyesterových lisovacích kompozitov.

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Vaššová Gabriela, Kukučka Ľubomír, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Horák Jaroslav, Doležel Pavel, Humplík Anton, Vašš František

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: přípravy, báze, obsahom, kompozícia, spôsob, polymérna, kruhovosubstituovaných, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, prostriedok, vyššiemolekulových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Prostriedok na stabilizáciu polymérov a polymérna zmes s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278622

Dátum: 05.11.1997

Autor: Horn William

MPK: C07F 9/6574, C08K 5/52

Značky: polymérna, obsahom, prostriedok, polymérov, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na stabilizáciu polymérov obsahuje ako účinnú zložku 3,9-bis-(2,4,6-tri-terc.alkylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5,5]undekán a polymérna zmes obsahuje polymér a účinné množstvo aspoň jedného 3,9-bis-(2,4,6-tri-terc.alkylfenoxy)-2,4,8,10-tetra-oxa-3,9-difosfa- spiro[5,5]undekánu.

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281430

Dátum: 08.01.1997

Autori: Günther Uwe, Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/60, A61L 15/28, C08L 1/28...

Značky: použitie, polymérna, látku, výroby, spôsob, kompozícia, obsahujúca, aktívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasakovateľných polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky, a vodou nasakovateľných polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, reaktívnej prísady,...

Polymérna kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280641

Dátum: 08.01.1997

Autori: Brüggemann Helmut, Günther Uwe, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/28, A61L 15/60, C08L 1/28...

Značky: polymérna, použitie, kompozícia, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérna kompozícia, spôsob výroby polymérnej kompozície, obzvlášť absorbentu, ktorá pozostáva v zásade zo špeciálneho komponentu A na báze obnoviteľných polysacharidových surovín, špeciálneho komponentu B pozostávajúceho z vo vode rozpustného polyméru, matricového materiálu, iónového a/alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, alebo antiblokujúceho činidla, ktoré možno získať tak, že vodou nasiakavý polymér sa skombinuje s...

Polymérna kompozitná štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279447

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kuszaj Karl, Barndt Ronald, Willis Jeffery

MPK: B32B 1/02, B32B 31/20, B29C 70/00...

Značky: kompozitná, polymérna, výroby, spôsob, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozitná štruktúra sa skladá z polymérnej škrupinovej vrstvy, ktorá má upravenú a neupravenú stranu a na celú neupravenú stranu polymérnej škrupinovej vrstvy je nalisovaná priamo zosietená termosetová polymérna podporná vrstva, ktorá obsahuje aspoň jednu zložku zo súboru zahrnujúceho polyesterovú, epoxidovú, akrylovú a vinylesterovú živicu a ich zmesi. Pri spôsobe výroby tejto polymérnej kompozitnej štruktúry sa najprv vytvorí...

Polymérna zmes na báze polyolefínov vhodná na výrobu valcov injekčných striekačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259234

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michalíček Ľudovít, Maier Ladislav, Füzy Štefan, Kišš Mikuláš, Vrzala Branislav

MPK: C08L 23/10

Značky: valcov, striekačiek, báze, polyolefínov, polymérna, injekčných, vhodná, výrobu

Text:

...sekundárnej kryätslinity, čo je zárukou rozmerovej stálosti výrobkov pri dlhodobom skladovaní. Ďalšou výhodou uvedeného vynálezu je, že vzniknutú zmes možno spracovávať ako fyzikálnu zmes bez predchádzajúceho vzájomného pretavenia,jednotlivých kompo nentov.Na prípravu polymárnej zmesi sa použil ako základný polymár izotaktický polypropylén s tavným indexom 9,5 g/10 min o mernej hmotnosti 910 kg.m 3. Použitý polypropylén obsahoval 0,1 Q...

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: Burks William, Doane Elliott, John Heino, Bohlmann Dieter, Becker Karl

MPK: C08L 23/08, C08L 31/4, C08K 5/14...

Značky: polymérna, sieťovateľná

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Polymérna zmes so zvýšenou elasticitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251991

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kišš Mikuláš, Hupka Ladislav, Absolón František, Jalovecký Jan, Michalíček Ľudovít, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/16

Značky: elasticitou, zvýšenou, polymérna

Text:

....podnikoch.Na pripravu polymérnej z-mesi sme pou« žili blokový kopolymer plropyleIn-etylén s tavným indexom 1,1 g/10 min. obsahujúci 10 0/0 hmot. etylénu s modulom pružnosti v ohybe 1 100 MPa a odolnostou za tepla lpordlľa Vicata 143 °C. K uvedenému polyméru sme prildali.20 0/0 hmot. štatistického kopolyméru propylén-etylén obsahujúceht) 1,8 hmot. etylénu s tavným indexom 0,7 g/10 min. Modul .pružnosti v ohybe uvedeného...

Polovodivá polymerná kábelárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 236123

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zeleňák Pavel, Rado Rudolf

MPK: C08K 3/04, H01B 11/06, C08L 23/04...

Značky: kábelárska, polymérna, polovodivá

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová polymerná kabelárská zmes sieťovateľná peroxidmi pri teplotách nad 300 °C vhodná ako polovodivý tieniací materiál pre elektrovodivé jádra a vn káble. Zmes obsahuje kryštalinický poliolefín a v vysokoštrukturálne sadze s veľkou členitosťou povrchu pórov agregátov a objemom pórov v rozsahu 280 - 440 cm3/100g, pričom na dosiahnutie požadovaných elektrických a mechanických vlastností postačuje plnenie 12 - 20 % hm. sadzí.

Polymérna zmes na výrohn farebníkových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239821

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ševeík Jioí, Javůrek Vladimír, Koláo Jaroslav

MPK: C08L 81/04, C08L 67/02

Značky: polymérna, farebníkových, výrohn, valcov

Text:

...rozkladu .v tlačovom procese. Podstatou vynálezu je polymérna zmes na zhotovovanie farebníkovýoh valloov, ktorá pozostáva z 3 až 7 hmotnostných dielov na sý-teaiéh-ol polyesteru polýdíetylénglykoladi pátového typu so strednou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 1 500 až 2 500, v 7 až 3 hmotnostných dielov telkutého organického polysulfídu so strednou molekulovou hmotnosťou 3 000 a-ž 6 5-00 a 0,5 až 1,5 hmotnostných dielov...

Polymérna kompozícia pre polypropylénové vlákna so zvýšenou hydrofilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227936

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rapák Ján, Štupáková Eva, Hassmannová Mária

Značky: polymérna, hydrofilitou, vlákna, zvýšenou, kompozícia, polypropylénové

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozícia obsahujúca polypropylén, étery alebo estery celulózy a plastifikačné činidlá ako napríklad stearán sodný, parafín, polyalkylénoxid, dietylftalát a ďalšie prísady, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 0,3 až 4,9% éterov alebo esterov celulózy s bodom topenia 160 až 240 °C a 0,15 až 2% TiO2, s výhodou jednu pätinu až jednu tretinu z celkového množstva derivátov celulózy.