Patenty so značkou «polyesterpolyolov»

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244568

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brejcha Josef, Uhrová Hana, Hercik Petr, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Uher Libo

MPK: C08G 18/C

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...prípadne polykarboxylovými kyselinomi, alebo ich anhydridmi a/alebo laktónmi V množstvách, potrebných na dosiahnutie požadovaných vlastností produktu.Navrhovaný postup výroby polyesterpolyolov možno urýchlovať známymi. katalyzátormi csterifllíácie, preesterilikácie, resp. transesteriiikácie i polyesteritikácie V množstvách nutných na dosiahnutie technicky a ekonomicky Výhodnej rýchlosti reakčných zložiek bez nežiadúcich vedľajších reakcií....

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rendko Tibor, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/12

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229429

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sabadoš Július, Mokrý Jozef, Antošík Jozef, Macho Vendelín, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef

Značky: polyesterpolyolov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou za prítomnosti kyselín a esterov s látkami obsahujúcimi v molekule 2 až 4 hydroxylové skupiny, vyznačujúci sa tým, že vedľajšie produkty a/alebo destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexánu, s výhodou po predčistení, sa esterifikujú a/alebo transesterifikujú s látkami obsahujúcimi 2 až 4 hydroxylové skupiny v množstve 80 až 180 %,...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Beseda Viliam, Mokrý Jozef, Šingliar Michal, Bučko Miloš, Macho Vendelín, Střešinka Jozef

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Macho Vendelín, Bučko Miloš, Mokrý Jozef, Beseda Viliam, Šingliar Michal, Střešinka Jozef

Značky: výroby, polyesterpolyolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...