Patenty so značkou «polyamidov»

Kompozície obsahujúce N-acetylkaprolaktám, ich príprava a ich použitie na výrobu odlievaných polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19916

Dátum: 06.05.2014

Autori: Wenzel Volker, Palzer André, Laufer Wilhelm

MPK: C08G 69/16, C08G 69/18, C08G 69/20...

Značky: kompozície, použitie, príprava, obsahujúce, odlievaných, n-acetylkaprolaktám, výrobu, polyamidov

Text:

...a najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiízokyanátu (HDI) spĺňajú túto úlohu a je možné ich použiť ako účinné aktivátory. Tieto kompozície nevyžadujú žiadne dodatočne rozpúšťad lá, ako je napríklad N-metyl-, N-etylpyrolidón alebo kaprolaktón. Predmetom predloženého vynálezu sú preto kompozície, obsahujúceb) najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiizokyanátu (HDI) a/alebo prípadne polyízokyanát na báze...

Spôsob prípravy polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287211

Dátum: 24.02.2010

Autori: Fischer Michael, Winterling Helmut

MPK: C08G 69/00

Značky: spôsob, polyamidov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyamidov zahrnuje polymerizáciiu východiskových monomérov v prítomnosti od 2,3 dp 10 mmol, vztiahnuté na 1 mól karboxamidovej skupiny polyamidu, zlúčeniny použitej ako regulátor reťazca, obsahujúcej nitrilovú skupinu a funkčnú skupinu, schopnú tvoriť karboxamidovú skupinu.

Spôsob výroby polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286576

Dátum: 22.12.2008

Autori: Bush Gregory, Schwier Chris, Lembcke Robert, Cook Steven

MPK: C08G 69/00

Značky: spôsob, výroby, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyamidov z monoméru dikarboxylovej kyseliny a monoméru diamínu sa skladá z krokov: (a) zmiešania roztaveného monoméru dikarboxylovej kyseliny a roztaveného monoméru diamínu v ekvimolárnych množstvách (b) prietoku reakčnej zmesi aspoň jednou neodvzdušnenou reakčnou nádobou, kde doba zdržania reakčnej zmesi v aspoň jednej neodvzdušnenej reakčnej nádobe je medzi približne 0,01 minúty až 30 minútami, a tým vzniká prvý prúd produktu,...

Stabilné polyamidy na simultánnu polymerizáciu polyesterov a polyamidov v tuhej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6067

Dátum: 25.10.2006

Autori: Callander Douglas David, Ferrero Simone, Strauch Joachim, Scrivani Maria Teresa, Giovannini Arianna

MPK: C08L 77/00, B29B 9/02, C08L 67/00...

Značky: polyamidy, polyesterov, stabilné, tuhej, polyamidov, simultánnu, polymerizáciu, fáze

Text:

...sa jednotku kyseliny aminokapronovej a opakujúcu sa jednotku A-D, kde Aje zvyšok dikarboxylovej kyseliny zo skupiny zahrnujúoej kyselinu adipovú, kyselinu izoftalovú, kyselinu tereftalovú,kyselinu 1,4-cyklohexándikarboxylovú alebo kyselinu naftaléndikarboxylovú alebo ich zmes a D je zvyšok diamínu zo skupiny zahrnujúoej m-xylyléndiamín. p-xylyléndiamín, hexametyléndiamin, etyléndiamin alebo lA-cyklohexándimetylamin alebo ich zmes, pričom...

Spôsob výroby polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285008

Dátum: 23.03.2006

Autori: Hildebrandt Volker, Pipper Gunter, Mohrschladt Ralf, Fuchs Eberhard

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyamidov polymerizáciou laktámov v prítomnosti kovových oxidov ako heterogénnych katalyzátorov. Uvedené katalyzátory sa používajú vo forme peliet, vytláčaných výrobkov, pevných lôžok alebo katalyzátorom poťahovaných elementov, čo umožňuje ich mechanické odstránenie z reakčnej zmesi a následne po skončení polymerizácie sa z reakčnej zmesi odstraňujú.

Viacvrstvová trubica na báze polyamidov na vedenie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 933

Dátum: 29.06.2004

Autor: Micheneau Sébastien

MPK: F16L 11/12

Značky: polyamidov, viacvrstvová, media, báze, vedenie, trubica

Text:

...94/1 od spoločnosti AKZO NOBEL uvádza, že merný odpor formulácie veľmi prudko klesá pri dosiahnutí kritického obsahu, nazvaného prah perkolácie. Akobsah sadzí ďalej stúpa, odpor sa rýchlo znižuje, až dosiahnestabilnú úroveň (plató). Pre danú živicu sa teda uprednostňuje pracovať v úrovni plató, v ktorej chyba v dávkovaní bude mať len malý vplyv na odpor výsledného produktu.0009 Z prihlášky patentu EP 0 731 308 sú známe trubice na vedenie...

Polymérne rúry a vyloženia vyrobené zo zmesí polyalkénov a polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1809

Dátum: 31.10.2003

Autor: Mestemacher Steven

MPK: C08L 23/00

Značky: polyamidov, polyalkénov, vyloženia, zmesí, vyrobené, polymérne, rúry

Text:

...na opravu časti rúry.Viných známych výpažných sústavách sa vyloženie nachádza vtesnej blízkosti hlavnej rúry pozdĺž jej dĺžky, čím sa vytvorí stabilná zložená sústava. Zavedené vyloženie môže priliehat buď tesne alebo volne. Pri všetkých aplikáciách okrem nízkotlakových sa zaťaženia vyvolané tlakom kvapaliny prenášajú z vnútra vyloženia na okolitú hlavnú rúru a táto hlavná rúra odolávatýmto preneseným zaťaženiam. Ako uhľovodíkové tekutiny...

Dávkový postup na výrobu polyamidov z aminonitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283229

Dátum: 28.02.2003

Autori: Hildebrandt Volker, Mohrschladt Ralf

MPK: C08G 69/08, C08G 69/04, C08G 69/00...

Značky: polyamidov, aminonitrilov, výrobu, postup, dávkový

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkový postup na výrobu polyamidu reakciou zmesi obsahujúcej aspoň jeden aminonitril a voliteľne monoméry užitočné na výrobu polyamidu s vodou pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. reakcie zmesi s vodou pri teplote od 90 do 400 °C a tlaku od 0,1 do 35 x 10exp(6) Pa, čím sa získa reakčná zmes, 2. ďalej reakcie reakčnej zmesi pri teplote od 150 do 400 °C a tlaku, ktorý je nižší ako tlak v kroku 1., pričom teplota a tlak sa volia tak, aby sa...

Kompozícia na báze syntetických polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280042

Dátum: 12.07.1999

Autori: Kaul Bansi Lal, Vougioukas Angelos-elie

MPK: C08K 5/34, C08K 5/20, C08K 5/00...

Značky: báze, kompozícia, syntetických, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje aspoň jednu zo zlúčenín zvolenú zo skupiny, ktorá je tvorená: a) zlúčeninou, ktorá obsahuje aspoň jednu stéricky bránenú aminoskupinu, b) trialkylamidom kyseliny trimeziíovej, ktorý obsahuje aspoň jednu voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, c) trialkylaminosubstituovaným triazínom, ktorý obsahuje aspoň na jednej z alkylových skupín, ktoré obsahuje, voľnú aminoskupinu a/alebo alkylaminoskupinu, d) farbivom, ktoré je...

Prostriedok na báze polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279749

Dátum: 06.10.1993

Autori: Bonin Yves, Leblanc Jack

MPK: C08L 77/00, C08K 3/00

Značky: prostriedok, polyamidov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze polyamidov, ktorému boli dodané samozhášacie vlastnosti červeným fosforom, obsahuje zinočnatú zlúčeninu, ako oxid zinočnatý, boritan zinočnatý a/alebo síran zinočnatý, aby sa znížila korozívnosť prostriedkov proti kovom alebo proti zliatinám a zmenšil sa migračný jav zložiek prostriedkov.

Zmesné antistatické modifikátory polyamidov na báze polyéteramidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226632

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dubeň Ján, Drobný Michal, Finka Kamil, Benická Eva, Benický Milan

Značky: báze, modifikátory, polyamidov, zmesné, antistatické, polyéteramidov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesné antistatické modifikátory na báze polyéteramidov s obsahom prímesí polyéteresteramidov a neúplne zreagovaných nesubstituovaných polyglykolov tvorené štatistickým kopolykondenzátom pripravitelným jednostupňovou polykondenzáciou zmesi východiskových zložiek 40 až 75 % hm. alfa-, ómega-diamínopolyetylénglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, a>0 až 20 % nesubstituovaného polyglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, 1 až 1,3...