Patenty so značkou «polyalkyléntereftalátov»

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283113

Dátum: 30.12.2002

Autori: Staruch Radoslav, Mezovský Milan, Brejka Ondrej, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, C09C 3/00, C09B 67/22...

Značky: koncentráty, polyalkyléntereftalátov, aditiv, pigmentov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.