Patenty so značkou «polovodičovými»

Spôsob výroby zariadenia s výkonovými polovodičovými prvkami zahrnujúci krok spekania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11879

Dátum: 04.10.2006

Autori: Stockmeier Thomas, Heidenreich Dirk

MPK: H01L 21/60, H01L 21/98, H01L 23/492...

Značky: zahrnujúci, prvkami, spekania, spôsob, zariadenia, výroby, polovodičovými, výkonovými

Text:

...prvok. 0006 Základ stavu techniky pre spoje spekané pod tlakomtvori DE 34 14 065 C 2. Tento dokument uverejňuje spôsob, ktorýsa vyznačuje nasledujúcimi podstatnými krokmi spracovania0 nanesenie z kovového prášku a z rozpúšťadla pozostávajúcej pastovej vrstvy na kontaktné plochy jednotlivéhokonštrukčného prvku, ktoré sa majú spojiť0 namontovanie konštrukčného prvku na podložku, pričom vrstvapasty sa usporiada medzi konštrukčný prvok a...

Sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, spôsob výroby a fotovoltaický modul so sériovým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5211

Dátum: 24.09.2004

Autori: Kaas Patrick, Geyer Volker

MPK: H01L 31/05, H01L 31/042, H01L 31/0248...

Značky: sériové, zapojenie, solárnych, výroby, zapojením, časticami, modul, sériovým, článkov, fotovoltaický, polovodičovými, spôsob, integrovanými

Text:

...polovodičovými časticami, ktorý možno vykonať smenším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0011 Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, ktoré je zhotovené s menším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0012 Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť fotovoltaícký modul so sériovo zapojenými solárnymi článkami.0013 Podľa vynálezu bude táto úloha...

Zařízení pro řízení pohonů lokomotiv s řízenými polovodičovými měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 260244

Dátum: 15.12.1998

Autori: Králička Jiří, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/20

Značky: měniči, zařízení, polovodičovými, řízenými, lokomotiv, řízení, pohonů

Text:

...obvodů galvanického oddělení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní nevýhody a nedostatky a jeho výhodou je zjednodušení obvodového uspořádání zařízení, možnost jeho využití při řízení různých druhů lokomotiv s polovodičovými měníči z jednoho unifikovaného řídícího stanoviště a pri vícenásobném řízení lokomotiv. Další výhodou je snížení počtu interních signálů, což umožňuje výrazné zjednodušení diagnostických systémů používaných v...

Zařízení pro měření nízkých koncentrací plynů a par polovodičovými čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266665

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pokorný Richard, Fexa Josef, Valenta Svatopluk

MPK: G01N 27/04

Značky: plynů, polovodičovými, čidly, koncentrací, měření, nízkých, zařízení

Text:

...polovodičového čidla 1 a koncentrace je vypočctena z výšky desorpčního píku nebo integrací plochy pod píkcm n ze znalostí objemu vzorku proteklého koncentračním členem lg. Směrnice kalibrační přímky je definována měřením časové odezvy polovodičového čídla L při desorpci známé hmotnostiZměnou koncentrace plynu nebo páry,např. ve vzduchu,mění polovodičové čidlo 1 svůj odpor a tato změna, převedená převodníkem g odporu na frekvenci, je...

Základní jednotka měničové soustavy s polovodičovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246478

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kusý Jaroslav, Brejcha Jan, Stupka Jindoich

MPK: H05K 7/06

Značky: polovodičovými, základní, prvky, měničové, jednotka, soustavy

Text:

...odstraněny základní jednotkou měníčové soustavy s polovodičovými prvky á jejich stahovací konstrukcí, přívodem, odvodem a rozvodem chladící kapaliny, řídící elektronikou a rámem z U profílů na dvou protilehlých stranách.Podstata vynálezu spočíva V t-om, že základní rám je vytvořen spojením U protilůtak, že otevřenâ strana profilů směřuje dovnitř rámu, ve kterém je uložená jednak izolační deska, která je rozebíratelně ,připojena k základní-mu...

Pouzdro tranzistoru pro rtg systémy s polovodičovými detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246996

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mánek Oldoich

MPK: H01L 31/00

Značky: systémy, polovodičovými, tranzistorů, detektory, pouzdro

Text:

...je většina jeho vývodů rsdiální.Při aplikaci rtg systému s vysokou rozlisovací schopností s polovodičovýsi detekto ry, například v elektronových mikroskopech, má na konstrukcí měřicí hlavice zásadnívliv její maximální povolený vnější průměr. Toto omezení, obvykle 18 sž 25 mm, vyplývá zejména s požadované vysoké detekční účinnosti rtg saření. Je nutné, aby detekćníčást měřící hlavice byla co nejblíže k vąyěetřovsné lokslitě vzorku. Za těchto...

Spôsob a zariadenie na meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227717

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macko Pavol, Mudroň Ján

Značky: žiarenia, neutrónového, spôsob, agresívneho, prvkami, zariadenie, polovodičovými, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej fyziky a rieši meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami. Jeho podstata je v tom, že sp(sob merania je taký, že polovodičová detekcia je napájaná stabilizovaným napätím a ožarovaná neutrónovým žiarením s integrálnou hustotou od 1.1014 do 1.1019 n.cm-2 sp(sobujúce zmenu záverných častí VA-charakteristík polovodičovej detekcie, pričom táto zmena je meraná a vyhodnocovaná v jednotkách...

Elektrický ovládač s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valenta Vladimír, Straka Oldřich, Lieser Miroslav, Hadač Vladimír

Značky: elektricky, ovladač, tenzometry, polovodičovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání ovládacího prvku pro vysílací soupravy určené k dálkovému řízení modelů letadel, aut a lodí. Jeho podstata spočívá v tom, že měrný člen ve tvaru ploché pružiny má po obou stranách přitmelené polovodičové tenzometry, které jsou zapojeny do polovičního mostu (obr. 2). Při ohýbání měrného členu jeden tenzometr svůj odpor zvětšuje a druhý zmenšuje, čímž nastává odporové rozvážení mostu ekvivalentní posuvu jezdce...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kučera Jaromír, Kozák Karel, Hrubant Ladislav

Značky: polovodičovými, statického, součástí, konstrukcí, měření, lepenými, namáhání, tenzometry, dynamického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Mainx Oskar, Šob Josef, Šafáo Jan, Thuma Jioí, Homuta Libor

MPK: G01L 9/06, G01L 1/18

Značky: člen, měrný, polovodičovými, silového, tenzometry, snímače

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...