Patenty so značkou «polovodičový»

Spôsob detekcie plynov a polovodičový detektor plynov pracujúci pri izbovej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7253

Dátum: 03.09.2015

Autori: Pleceník Andrej, Ďurina Pavol, Grančič Branislav, Haidry Azhar Ali, Roch Tomáš, Kúš Peter, Gregor Maroš, Pleceník Tomáš, Satrapinskyy Leonid, Truchlý Martin, Mikula Marián

MPK: G01N 27/30, G01N 27/407

Značky: detekcie, detektor, spôsob, izbovej, polovodičový, pracujúci, plynov, teplotě

Text:

...na povrchu plynocitlivej vrstvy. Napätie naložené na elektródy potrebné na dosiahnutie zvýšenej citlivosti sa môže meniť v širokom rozsahu hodnôt. Jeho veľkosť závisí najmä na šírke vrchnej elektródy, ale aj na hrúbke plynocitlivej vrstvy a jej mikroskopickej štruktúre, na koncentrácii detegovaného plynu a na jeho difúznej hĺbke.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priestorové usporiadanie elektród a plynocitlivej vrstvy...

Výkonový polovodičový modul s hybridným tlakovým akumulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12532

Dátum: 15.10.2010

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: tlakovým, akumulátorom, modul, hybridným, výkonový, polovodičový

Text:

...výkonovými polovodičovými konštrukčnými prvkami,napríklad IGBTs s antiparalelne zapojenými diódami, so schránkou a so smerom von vedúcimi výkonovými a riadiacimi prípojnými prvkami. Samotná podložka má za tým účelom izolačné teleso a naktorého prvej, vnútrajšku výkonového polovodičového moduluprivrátenej hlavnej ploche vodivé dráhy s výkonovým potenciálom. Ďalej má podložka najmä najmenej jednu vodivú dráhu s riadiacim potenciálom na...

Výkonový polovodičový modul so sendvičom s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12885

Dátum: 23.06.2010

Autori: Göbl Christian, Stockmeier Thomas

MPK: H01L 23/29

Značky: výkonový, polovodičovým, modul, prvkom, polovodičový, konštrukčným, výkonovým, sendvičom

Text:

...modul, pri ktorom je najmenej jeden s podložkou spojený polovodičový konštrukčný prvok obklopený z polymérového materiálu vyrobenou schránkou, pričom tento polymérový materiál obsahuje 2 prekeramickéhopolyméru vytvorenú duroplastickú základnú fázu. Mechanické vlastnosti takéhoto polymérového materiálu sú ovplyvniteľné najmä voľbou množstvom plniva, čo umožňuje gélové alebo duroplastické stvárnenie. Zvláštna výhoda tohto polymérového...

Polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11622

Dátum: 24.12.2009

Autori: Braml Heiko, Göbl Christian, Fey Tobias, Sagebaum Ulrich

MPK: H01L 23/053, H01L 23/29, H01L 23/24...

Značky: polovodičový, modul

Text:

...zalievacou látkou, ktorá má z ďalšieho prekeramického polyméru vytvorenú základnú fázu. Pritom môže byť tento dalšíTým, že miesto pôvodnej zalievacej látky sa teraz používa zalievacia látka s ďalším prekeramickým polymérom, môže byť obzvlášť efektívny odvod tepla 2 polovodičového konštrukčného prvku do schránky a z nej do okolia. Tento další prekeramický polymér napríklad možno po zaliatí dostať do gélového alebo duroplastického stavu...

Polovodičový modul s tlačnými kontaktmi s prípojným prvkom ako kontaktná pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11323

Dátum: 26.09.2009

Autor: Lederer Marco

MPK: H01L 25/07, H01R 13/24, H05K 7/14...

Značky: kontaktná, prvkom, modul, pružina, tlačnými, přípojným, kontaktmi, polovodičový

Text:

...majú Väčší priemer ako horné závity pružiny a zabezpečujú ju tak pred vypadnutím zo schránky.0009 Nevýhodou stavu techniky je tu technicky podmienenýpríliš veľký presah pomocných kontaktov nad schránkouV nezmontovanom stave a bez usporiadanej dosky plošných spojov. Pružina tlačného kontaktu prečnieva maximálne o svoju celkovú dĺžku pruženia von zo schránky, čo zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia formou deformácie hlavy pružiny, teda...

Polovodičový výkonový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9547

Dátum: 03.07.2009

Autor: Knebel Markus

MPK: H01L 23/367, H01L 25/07

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...polovodičovými konštrukčnými prvkami.0009 Okrem toho má tento výkonový polovodičový modul najmenej jeden prvý kontaktný prvok, pričom tento pozostáva2 najmenej jedného alternujúceho sledu vrstiev 2 najmenej jednejvodivej vrstvy a z najmenej jednej izolaćnej vrstvy. Táto najmenej jedna vodivá vrstva je štruktúrovaná a vytvára tak druhé vodivé dráhy, ktoré technicky spájajú výkonové a riadiace prípojné plochy výkonových polovodičových...

Tlačný kontakt v zariadení obsahujúcom výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7917

Dátum: 19.11.2008

Autori: Lederer Marco, Reusser Lars

MPK: H01L 23/00, H05K 1/00, H01L 25/00...

Značky: zariadení, kontakt, polovodičový, obsahujúcom, tlačný, modul, výkonový

Text:

...výkonový polovodičový modul má izolačnú plastovú schránku. Táto plastová schránka má rámovú časť a ďalej predovšetkým do jedného celku s touto rámovou časťou spojenúprvú kryciu plochu. Táto prvá krycia plocha schránky má väčšípočet vybraní. Cez tieto vybrania dosahujú prípojné prvky po elektrické spojenie prvých vodivých dráh výkonového polovodičového modulu s kontaktnými bodmi druhých vodivých dráh nad prvou krycou plochou usporiadanú...

Výkonový polovodičový modul s pripojeným nosičom podložky a zodpovedajúci spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7920

Dátum: 09.07.2008

Autor: Kroneder Christian

MPK: H05K 7/00

Značky: výroby, spôsob, nosičom, polovodičový, zodpovedajúci, modul, připojeným, výkonový, podložky

Text:

...modul so schránkou, s najmenej jedným predovšetkýn 1 vo vybraní tejto schránky usporiadaným a schránkou na bokoch, predovšetkým na všetkých stranách obklopeným nosičom podložky. Na tomto nosiči podložky je vytvorené zapojenie elektronických výkonových obvodov, z ktorého vychádzajú elektrické prípojné prvky pre výkonové prípoje a pomocné prípoje. Takto vytvára nosič podložky k chladiču privrátenú vonkajšiu stranu alebo časť vonkajšejstrany...

Polovodičový prvok s tlmiacou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12111

Dátum: 31.05.2008

Autor: König Bernhard

MPK: H01L 21/329, H01L 29/36, H01L 21/265...

Značky: prvok, vrstvou, tlmiacou, polovodičový

Text:

...možnú rýchlosť spinania usporiadania z diódy a z výkonového tranzistora, čo znamená obmedzenie funkcie na ňom zostaveného prúdového usmerñovača.0008 Na druhej strane môžu vysoké amplitúdy kmitov (Sl, S 2) zničiť samotnú diódu. Preto sú ustavičným predmetom výskumu čonajmenší spád kmitov a taktiež malá amplitúda kmitania.0009 Viac informácií o stave techniky uverejňuje JP 2000223720. Za účelom zmiernenia rapídneho úbytku prúdu na konci...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11023

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/053, H01L 25/07, H01L 23/10...

Značky: polovodičový, výkonový, modul

Text:

...dosky, tak sú obidve rozširujúce sa ramená dimenzované primerane k pomeru dĺžky a šírky podložky.0009 V pripade výkonového polovodičového modulu podľa vynálezu sa dáva prednosť tomu, aby bol vytvorený vnútorný okraj schránky tvaru téglika s vyvýšeninami a vonkajší okrajs výstupkami proti pootočeniu a aby podložka dosadala svojous jej vonkajšiu okrajonl vnútorne susediacou okrajovou oblasťou na tieto vyvýšeniny. Takýmto usporiadaním sa...

Výkonový polovodičový modul s tlačnými kontaktmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10009

Dátum: 29.03.2008

Autori: Steger Jürgen, Ebersberger Frank

MPK: H01L 23/48

Značky: modul, výroby, kontaktmi, polovodičový, spôsob, výkonový, tlačnými

Text:

...hornej strane vybavené plošinkami pre výkonové prípojné prvky a kryt je vybavený pre plošinky prispôsobenými prieduchmi.Takéto stvárnenie poskytuje tu výhodu, ze sa kryt jednoduchoa s ćasovou úsporou môže presne polohovo umiestniť na prvkami výkonových prípojov a prvkami pomocných prípojov osadené montážne základné teleso. Avšak pred spojením krytu s montážnym základným telesom sa usporiadajú vankúšové prvky na pásikové úseky prvkov...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6036

Dátum: 19.01.2008

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 25/07

Značky: výkonový, polovodičový, modul

Text:

...okraji úsek tesniaceho rámu tvoriace tesniace rebro a že príslušný výkonový prípojný prvok je vytvorený s nad tesniacim rebrom prehnutým zakrivením, na ktoré sa pripájakontaktné zariadenie príslušného výkonového prípojného prvku.0010 Z riešenia poda vynálezu výkonového polovodičového modulu vyplýva výhoda, že sa konštrukčne jednoduchým spôsobom zabráni vniknutiu kvapaliny alebo vlhkosti následkom oroseniaalebo podobne do výkonového...

Výkonový polovodičový modul s kontaktnými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5904

Dátum: 19.01.2008

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 23/48

Značky: modul, polovodičový, pružinami, kontaktnými, výkonový

Text:

...a to opatreniami podľa znakov nároku 1. Tvary uskutočnenia, ktorým sa dáva0010 Východiskovým bodom vynálezu je výkonový polovodičový modul vo vyhotovení známym spôsobom s tlačnými kontaktmi. Tento výkonový polovodičový modul, ktorý je možné usporiadať na chladiči, má podložku s na hlavnej ploche tejto podložky usporiadanými vodivými dráhami. Najmenej na jednej z týchto Vodivých dráh je usporiadaný najmenej jeden polovodičový konštrukčný...

Výkonový polovodičový modul s tlačnými kontaktami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5808

Dátum: 19.01.2008

Autori: Hager Ludwig, Moser Herwig

MPK: H01L 25/07

Značky: modul, výkonový, polovodičový, tlačnými, kontaktami

Text:

...so schránkou a so smerom von vedúcimi výkonovými prípojnými prvkami a riadiacimi prípojnými prvkami. Samotná podložka má izolačné teleso a na ňom prvú,vnútrajšku výkonového polovodičového modulu privrátenú hlavnú plochu vodivých dráh s výkonovým potenciálom. Okrem toho má podložka predovšetkým aj najmenej jednu vodivú dráhu s riadiacimpotenciálom na aktiváciu výkonových polovodičových konštrukčných0009 Výkonové prípojné prvky...

Výkonový polovodičový modul s kontaktnými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7293

Dátum: 12.12.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48, H01R 13/22...

Značky: polovodičový, pružinami, modul, výkonový, kontaktnými

Text:

...proti pootoćeniu a vyhĺbenie pre priradené teleso druhého plastového tvarového telesa, pričom toto teleso má taktiež bočné vybranie a na od podložky odvrátenej strany vybranie pre prvé kontaktné zariadenieprípojného prvku a toto tu prečnieva von.fn vynález rieši úlohu predstaviť výkonový polovodičový modul,pričom sú pripojné prvky vytvorené pružne, zaistené proti vypadnutiu a je možná jednoduchá výroba tohto výkonovéhoB Úloha je...

Výkonový polovodičový modul s kontaktnými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14494

Dátum: 12.12.2007

Autori: Manz Yvonne, Popp Rainer

MPK: H01L 25/07, H01L 23/498, H01L 23/48...

Značky: pružinami, kontaktnými, polovodičový, výkonový, modul

Text:

...teda pružne pôsobiacim úsekom v tvare dvojice navzájom nadväzujúcich špirál rôznych priemerov a zodpovedajúceho usporiadania týchto Špirál v priradenom vybraní s dvoma rôznymi priemermi v schránke.0008 Vynález rieši úlohu predstaviť výkonový polovodičovýmodul, pričom sú prípojné prvky vytvorené ako pružiace, súpoistené proti vypadnutiu a pre tento výkonový polovodičový modul je dostupná jednoduchá výroba.0009 Táto úloha je vynálezcovsky...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5995

Dátum: 03.12.2007

Autori: Popp Rainer, Ebersberger Frank, Lederer Marco, Steger Jürgen, Bogen Ingo

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07

Značky: výkonový, polovodičový, modul

Text:

...V tom, že konkrétny dištančný prvok je vytvorený ako klenutý, bočne štrbinou ohraničený dištančný pás. Tento dištančný pás môže byť na svojich oboch navzájom odvrátených koncových úsekoch vytvorený najmenej jednou priečnou štrbinou alebo primeraným spôsobom jedným párom voči sebe orientovaných priečnych štrbín.0009 V prípade výkonového polovodičového modulu podľa vynálezu môže izolačné tvarované teleso tvoriť konštrukčný prvok vyrobený...

Výkonový polovodičový modul s elektricky izolovanými pripojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5105

Dátum: 13.06.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07

Značky: polovodičový, prvkami, připojovacími, výkonový, elektricky, izolovanými, modul

Text:

...polovodičov, a majú odtiaľ vychádzajúce, vnútorné kontaktné prvky, kontaktné pätice, ktoré vytvárajú elektrický kontakt s vodivými dráhami a zároveň vykonávajú tlak na podložku polovodičov, a tým. vytvárajú jeho tepelný kontakt voči chladiacemu prvku. Tlak sa pritonl prenáša prostriedkami podľa0008 Zo spisu EP O 828 341 A 2 je známy výkonový polovodičovýmodul, ktorý V podstate pozostáva z kovovej základnej doštičky sväčším počtom na to...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6118

Dátum: 31.01.2007

Autor: Popp Rainer

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...aj riešenie vyhotovenia s tlačnými kontaktmi je zjednodušene.0010 Úloha je vyriešená podľa vynálezu opatreniami v zmysle znakov nároku 1. Uprednostnené tvary uskutočnenia sú opísané0011 Vynálezcovská idea vychadza z usporiadania výkonového polovodičoveho modulu uskutočneného s tlačnými kontaktmi na chladiči s najmenej jednou podložkou, s najmenej dvoma. na nej usporiadanými výkonovými polovodičovými konštrukčnými prvkami,napríklad s...

Výkonový polovodičový modul s usporiadaním kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4873

Dátum: 31.01.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonový, kontaktov, usporiadaním, polovodičový, modul

Text:

...vytvorené ako najmä, kovové tvarované teleso tvaru pása. Tieto vytvárajú elektricky vodivé, spravne technicky zapojené spojenia od externého vodiča ku najmenej jednej vodivej ceste podložky, alebo tiež priamo ku najmenejjednému konštrukčnému prvku výkonového polovodiča.0009 Ďalej má každý prvok výkonového pripoja najmenej jedno prepínacie zariadenie pre toto externé elektrické spojenie s prípojným. zariadením, vodiča nao prívod. prúdu...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4239

Dátum: 31.01.2007

Autor: Brucchi Fabio

MPK: H01L 23/02

Značky: modul, polovodičový, výkonový

Text:

...ohraničujúceho segmentu objímky. Tieto vystužujúce rebrá sú vytvorené aspoň na vonkajšej strane krycej plochy schránky. Rovnako je napríklad možné vytvoriť vystužujúce rebrá na vonkajšej a na vnútornej strane krycej plochy schránky alebo v prípade potreby len na vnútornej strane krycej plochy0010 V prípade výkonového polovodičového modulu podľa vynálezu sú rebrá tvoriace vystuženie vytvorené v obvodovom smere centrický druhý otvor...

Výkonový polovodičový modul s tlakovými kontaktmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11556

Dátum: 07.11.2006

Autor: Tauscher Björn

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: modul, polovodičový, výkonový, kontaktmi, tlakovými

Text:

...výkonovéhopolovodičového prvku taktiež prostredníctvom pružného usporiadania. 0005 Vynález si kladie za úlohu predložiť výkonovývysoká spoľahlivosť funkcie elektrického spojenia s jednoduchouvýrobou výkonového polovodičového modulu.0006 Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu a to opatreniami V zmysle znakov nároku 1. Tvary uskutočnenia, ktorým sa dáva0007 Vynálezcovská myšlienka vychádza z výkonového polovodičového modulu predovšetkým so...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9144

Dátum: 06.11.2006

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 21/60, H01L 23/482, H01L 23/495...

Značky: modul, polovodičový, výkonový

Text:

...na popisovanie.0009 Tenký drôt uvedeného prekontaktovania je najmä z hliníka, môže mať napríklad priemer 75 m. Spojenie tenkého drôtu prostredníctvom pokoveného bodu so spínacou štruktúrovanou tenkou logickou kovovou vrstvou a so spínacou štruktúrovanou hrubou výkonovou kovovou vrstvou sa vhodne realizuje tenkým drôtom štandardným bonderom.0010 Výkonový polovodičový modul podľa vynálezu má tú výhodu, že každé prekontakaktovanie je veľmi...

Výkonový polovodičový modul s izolačnou medzivrstvou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4711

Dátum: 04.10.2006

Autori: Heilbronner Heinrich, Kobolla Harald

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonový, modul, polovodičový, výroby, izolačnou, spôsob, medzivrstvou

Text:

...spojov. Tieto izolačné medzivrstvy obsahujú konštrukčné prvky výkonových polovodičov a majú na svojom okraji povlak, ktorý má zabrániť napäťovým prierazom v tejto okrajovej oblasti. Ďalej sú izolačné medzivrstvy tak vytvorené, aby malirovnakú hrúbku ako nimi obklopené konštrukčné prvky výkonovéhopolovodiča, aby tak vytvorili rovinnú plochu pre usporiadanieflexibilných vodivých ciest. 0007 Nevýhodou na spracovaní výkonového polovodičovéhomodulu...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4597

Dátum: 29.09.2006

Autori: Schloetterer Andre, Beckedahl Peter, Göbl Christian

MPK: H01L 25/07

Značky: polovodičový, výkonový, modul

Text:

...jeusporiadaný vždy jeden konštrukčný prvok výkonového polovodiča. V súčasnosti sú také konštrukcie s tlakovými kontaktmi, pri ktorých je tlak privádzaný priamo na konštrukčný prvokvýkonového polovodiča, v praxi známe zväčša pre výkonové diódya výkonové tyristory. Nevýhodné pri takýchto konštrukciách je,že tlak sa privádza oddelene pre každý konštrukčný prvok0008 Z EP O 064 856 A 2 je známe viacfázové mostíkové usporiadanie, ktoré má...

Výkonový polovodičový modul so zabezpečovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10060

Dátum: 27.09.2006

Autori: Scheuermann Uwe, Kroneder Christian, Schreiber Dejan

MPK: H01L 23/24, H01L 23/373, H01L 23/62...

Značky: polovodičový, modul, zariadením, výkonový, zabezpečovacím

Text:

...dröty spojov. Tento nadprúd spôsobuje roztavenie najmenej jedného spojovacieho drôtu, pričom následkom jestvujúcej induktivity prietoku prúdu ostáva V tvare oblúka. Toto často spôsobuje pri výkonovom polovodičovom module sozalievacou látkou na základe v krátkom časovom intervalechýbajúcej stlačiteľnosti tejto zalievacej látky a tým rýchlo vytvárajúceho sa vnútorného tlaku explóziu výkonoveho polovodičového modulu.0008 Vynález rieši úlohu...

Výkonový polovodičový modul s vodivým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3473

Dátum: 17.08.2006

Autori: Ebersberger Frank, Lederer Marco, Steger Jürgen, Stockmeier Thomas

MPK: H01L 25/07

Značky: výkonový, polovodičový, modul, segmentom, vodivým

Text:

...spínača miniaturizuje a to nasadeninl výkonových polovodičových konštrukčných prvkov rovnakej veľkosti a vyššieho dovoleného prúdového zaťaženia. Tak ako je vyššie opisané, koľajnicové spojky rovnakej polarity jednotlivých podložiek sú vo vnútrivýkonového polovodičového modulu navzájom spojené, tečie prúdpre všetky jednotlivé podložky už cez tú podložku, ktorá je spojená s výkonovým pripojovacím prvkom. Takto sa prejavuje dovolené prúdové...

Výkonový polovodičový modul s vodivými dráhami a s prípojnými prvkami spojenými s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6834

Dátum: 01.04.2006

Autori: Manz Yvonne, Steger Jürgen

MPK: H05K 1/03, H01L 23/48, H01L 25/07...

Značky: vodivými, drahami, modul, prvkami, polovodičový, prípojnými, výkonový, spojenými

Text:

...spojenie výkonového polovodičového modulu. Ako prípojné prvky, tak aj spojovacie prvky v tvare kovových tvarovaných telies pozostávajú prednostné z medi, nakoľko táto má obzvlášť výhodné elektrické vlastnosti.Okrem toho môžu mať tieto kovové tvarované telesá. na svojompovrchu vrstvu zo zinku alebo zo striebra na zlepšenie spájkovacích vlastností.0006 Spoje medzi vodivými dráhami podložky a prípojnými alebo spojovacími prvkami majú...

Výkonový polovodičový modul a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10632

Dátum: 22.10.2004

Autori: Heilbronner Heinrich, Göbl Christian

MPK: H01L 25/07

Značky: modul, výkonový, spôsob, polovodičový, výroby

Text:

...na fóliovom spoji0 vytvorenie trvalého spojenia medzi kontaktnými výstupkami a výkonovými polovodičovými konštrukčnými prvkami, ako aj0 a spojenie fóliového spoja výkonových polovodičových konštrukčných prvkov a dištančných prvkov s vodivými dráhami podložky prostredníctvom tlačných spojov, spájkovania alebo0006 Predložený vynález má za úlohu predstaviť výkonový polovodičový modul, ako aj príslušný spôsob výroby, pričom tento výkonový...

Prepravné balenie obsahujúce výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7538

Dátum: 22.10.2004

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: B65D 81/02

Značky: modul, obsahujúce, polovodičový, prepravné, výkonový, balenie

Text:

...je napríklad potrebné pri transporte vo vnútri závodu, nemôže tento ochranný obal slúžiť.0005 CA 2 372 480 A 1 uverejňuje prepravné balenie pre výrobky citlivé na náraz, najmä počítačové komponenty ako pevné disky, CD- mechaniky alebo DVD-mechaniky a CPU. Prepravnébalenie pozostáva najmenej 2 jedného tvarovaneho telesas obložením, pričom toto má alebo na dva proti sebe ležiace úseky obloženia po jednej opornej hrane, alebo na najmenej tri...

Stavebnicový výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1754

Dátum: 13.03.2004

Autori: Gruber Markus, Manz Yvonne, Wahi Aseem

MPK: H01L 25/07

Značky: polovodičový, výkonový, modul, stavebnicový

Text:

...828 341 A 2 je známy výkonový polovodičový modul,ktorý má V jednej schránke väčší počet jednotlivých podložiek. Tieto výkonové polovodičové moduly sa spájajú do funkčných jednotiek prostredníctvom kolajníc mimo modulov. Z EP l 263 045 Al sú známe čiastkové moduly vysokovýkonového polovodičového modulu, ktoré majú vlastnú schránku a prostredníctvom koľajnic sa spájajú do spoločného modulu.jednotlivých čiastkových modulov do spoločného...

Výkonový polovodičový modul so senzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2048

Dátum: 18.02.2004

Autor: Stockmeier Thomas

MPK: H01L 23/34

Značky: senzorom, modul, polovodičový, výkonový

Text:

...spojok s vysokonapäťovým potenciálom, alebo V prípade ďalších rovnako V DE 100 24 516 A 1 uvedených opatreniach, ako napríklad samostatné umiestnenie, čo senzorový konštrukčný dielec priestorovo oddelí od vysokonapäťového potenciálu.0006 Nevýhodné na rozpracovani výkonoveho polovodičoveho modulu takého typu je, že s uvedenými účinnými opatreniami je spojená zvýšená potreba miesta, ktorá zmenšuje využiteľnú plochu a tým priamo výkonnosť...

Polovodičový výkonový menič pre zdroje studeného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277918

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ušela František, Kováčik Peter

MPK: H02M 5/10

Značky: polovodičový, studeného, měnič, světla, zdroje, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Začiatok (20), meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2) je pripojený na nulový bod (19) a koniec (21) meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2)je pripojený cez prvú diódu (5) v priepustnom smere na jednu stranu prvého odporu (8) a druhého odporu (9), ktorého druhá strana je pripojená na jednu stranu prvého kondenzátora (10) a tretieho odporu (11), pričom druhá strana prvého odporu (8) a prvého kondenzátora (10) je...

Dvojelektródový polovodičový termo-senzor a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278003

Dátum: 17.12.1991

Autori: Měřinský Karol, Císar Milan, Betko Július

MPK: H01L 35/12

Značky: termo-senzor, dvojelektródový, výroby, polovodičový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo semiizolačného polovodičového materiálu (D) s dvoma elektródami (E1, E2), pričom aspoň jedna elektróda (E1) je vytvorená na zdrsnenej časti materiálu. Hodnota nasýteného prúdu závisí najmä od použitého semiizolačného polovodičového materiálu, geometrických rozmerov štruktúry a od teploty.

Polovodičový materiál pro elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270296

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tlustý Pavel, Havlanová Věra, Šimek Miroslav

MPK: H01B 3/40

Značky: elektrické, polovodičový, stroje, materiál

Text:

...tohoto materiálu lisováním spolu s následným ohřátím není nutné odvzdušňování pro získání kompaktní polovodivé vrstvy.Bylo zjištěno, že materiál připraveny podle vynálezu ee vyznačuje oproti dosud známým materíálům přesně definovaným a reprodukovetelným (volitelným podle požadavků ne použití v elektrických strojích) elektrickým odporom (respektive měrnou rezistivitou). vykazuje stálost elektrického odporu (respektive měrné rezistivity) s...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 269118

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Makovička Jan, Plíva Jiří, Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír

MPK: H01L 25/00

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...vnítřních zapojení.Príklad provedení výkonového polovodičového modulu podle vynólezu je na připojenén výkresu, kde je v řezu znázorněn polovodičový modul se dvěma chledicíui čepy, kde na kałdéa z nich jsou dva polovodlčové ayatéiy.V pouzdře z plastu, které se skládá 2 krytu Ä a víka g jsou unístěny polovodíčove systémy gg, gg, gg, gg. Tyrístorové systemy ga, gg jsou uaistěny nad dlodovýai systeey gg, gg. systémy jsou tepelné apojeny a...

Polovodičový měnič s velkoplošným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267495

Dátum: 12.02.1990

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 7/20

Značky: velkoplošným, tepla, polovodičový, výměníkem, měnič

Text:

...stranách opatřeną soustavou svislých, souběžně uspořédaných žeber lg. Žehra lgpřesahují výšku vnějšídesky łê. V této přesnhující části jsou žebra lg plynule nnvnzujícína žebrování vnitřní desky ll, která tak v odstupu od vnější desky łê směrem dovnitř měníče dotváří zbývzjící část boční stěny s současně vymezuje průchody pro vyvedení toku ztrátového tepla z mčniče ven. Na vnitřní ploše vnější deskyjsou v dolní části umístěny pomocné výkonové...

Polovodičový měnič s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267424

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří

MPK: H05K 7/20, H01L 23/40, H01L 23/34...

Značky: chladicí, vypínacími, tepla, odvodem, polovodičový, vzduchovém, měnič, tyristory, oboustranným

Text:

...umístěně proti diodě ochranného obvodu. přičemž všechny uvedené prvky jsou k pasovině zátěže společně staženy druhou stahovací konstrukcí.Výhodnost řešení polovodičového měniče s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla podle vynálezu spočíva v tom. že je dosaženo minimalizace jeho rozměrü a tím snížení 1 všech jeho indukčností na nejmenší možnou velikost.Vynález bude v dalším textu blíže...