Patenty so značkou «polotovarů»

Spôsob výroby niekoľkých opracovaných obrobkov z polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9954

Dátum: 10.11.2009

Autori: Bender Günter, Göbel Uwe

MPK: B23B 3/06, B23D 21/00, B23B 3/30...

Značky: výroby, obrobkov, spôsob, niekoľkých, opracovaných, polotovarů

Text:

...prostrednictvom korého je obrábanie polotovaru s nástroji prvého nástrojového držiakuriadené tak, že je nie len opracovaná dolná oblasťz polotovaru oddeleného čiastočného obrobku na svojej dolnej strane, ale je tiež do polotovaru zapichnutá drážka. Medzi oboma pracovnými vretenami neprebieha iba odovzdanie 2 prveho pracovneho vretena na druhé pracovné vreteno, ale sú obe pracovné vretená s upnutým obrobkom poháňané rôznym počtom otáčok, takže...

Oceľ, spôsob výroby polotovaru z ocele a spôsob výroby súčastí z ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20165

Dátum: 17.03.2009

Autori: Gunnarsson Staffan, Medvedeva Anna

MPK: C21D 1/25, C21D 6/02, C21D 6/00...

Značky: polotovarů, súčastí, oceľ, spôsob, ocele, výroby

Text:

...telies rezných nástrojov vystavené, napríklad telesá fréz, materiál musí mať dobré mechanické vlastnosti, vrátane dobrej húževnatosti a únavovej pevnosti. Aby sa zlepšila únavová pevnosť, napätia v tlaku môžu pôsobiť na povrch telesa rezného nástroja a nateriál musí mať preto dobrú schopnosť udržať pôsobiace napätie V tlaku pri vysokých teplotách, t.j. materiál musí mať dobrú odolnosť proti relaxácii. Určité telesá rezných nástrojov sú...

Zmes formovacieho materiálu, formovaný polotovar pre účely odlievania a spôsob výroby formovaného polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9711

Dátum: 24.04.2008

Autori: Gerlach Ralf-joachim, Wehren Bettina

MPK: B22C 1/18

Značky: polotovar, formovaný, formovaného, polotovarů, formovacieho, účely, odlievania, výroby, materiálů, spôsob

Text:

...sa dosiahne špeciñcky vytvorená subštruktúra.0011 Opatrenia rozmiestnenia asušenia sú predstavené vnárokoch na postup, pričom zo súvisiacich nárokov sa musia vybrat aj ďalšie opatrenia ako výhodné kroky postupu. Predovšetkým je potrebné dbat na to, aby nevznikia žiadna aglomerácía jemnozrnných častíc zmesi, ale aby sa oveľa viac v každej skupine s určitou veľkosťou zrna dosiahlo rovnomerné rozmiestnenie častíc. Tu sa osvedčil...

Nosič polotovaru na dopravu lakovaného polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8155

Dátum: 09.11.2007

Autori: Telgen Thomas, Kisi Hidayet, Ortlieb Konrad, Weschke Jürgen

MPK: C25D 17/06, B62D 65/18, B65G 49/02...

Značky: polotovarů, lakovaného, dopravu, nosič

Text:

...úseku z klzných lyží, ktorý nie je ešte vytvrdnutý a je lepívý, je takto rozptýlený v celej dopravnej technike(spájajúcej elektrický ponárací lakovací kúpeľ so sušičkou) a musi sa v prevádzkových pauzách lakovne, napríklad na konci týždňa, ručneNa toto znečistenie zodretým lakom je možné naraziť dokonca ešte Vchladiacej zóne sušičky, po uskutočnenom vytvrdnutí laku na karosériivozidla. Zatiaľ čo lak na povrchu karosérie vozidla sa...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie a tvarovanie polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7923

Dátum: 14.09.2007

Autor: Schlatter Ulrich

MPK: B21D 28/00

Značky: tvarovanie, strihanie, polotovarů, spôsob, zariadenie, přesné

Text:

...je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie na presné strihanie menších až stredných dielov, pomocou ktorého sa umožní značne ušetriť hodnotnýmateriál, skombinovať funkciu spracovania aktívnych elementov s funkciou transportu odstupňa spracovania k stupňu spracovania pri súčasnom zvýšení počtu zdvihov a efektivity, azabrániť poruchám v priebehu výroby na základe nevyneseného odpadu z nástroja.0009 Táto úloha sa rieši zariadením...

Detekcia energie, vloženej do pevného telesa alebo polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16242

Dátum: 21.05.2007

Autor: Kluge Claus

MPK: B26F 3/00, B23K 26/00, B26F 3/16...

Značky: pevného, tělesa, vloženej, energie, detekcia, polotovarů

Text:

...súčasne, respektive bezprostredne po vnesení energie, čiara lomu by sa opäť uzavrela a označenie by bolo možné len na povrchu pevného telesa.0028 Ako ďalší príklad by mohol byt označený plochý keramický nosník, ktorý je pokrytý biologickým živným roztokom.0029 V keramickom nosníku sa po výrobe, to znamená po slinovaní, vytvoria označené čiary lomu a následne pokryjú živným roztokom. Užívateľ môže následne ulamovať jednotlivé...

Usporiadanie chápadla polotovaru na automatickú výmenu toolingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5134

Dátum: 11.05.2007

Autor: Dangelmayr Andreas

MPK: B21D 43/05, B21D 43/04

Značky: chápadlá, usporiadanie, výměnu, toolingu, polotovarů, automatickú

Text:

...sa pri automatickej výmene toolingu umožní,využít na spojovanie a rozpojovanie spojovacie zariadeniepohybmi, ktoré môže poháňacie zariadenie udelit nosníku.Poháňacie zariadenie je k dispozícii, aby pohybovalo nosníkom a s ním chápadlami na premiestňovanie polotovaru. Poháňacie zariadenie je pritom zariadené predovšetkým tak, že môže nosníkom pohybovat v rôznych priestorových smeroch a nakoniec aj pozdĺž jeho pozdĺžneho smeru, ako aj priečne k...

Spôsob výroby vláknami zosileného kompozitného polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7885

Dátum: 12.03.2007

Autori: Caramaro Laurence, Marduel Joric

MPK: B29C 70/00, B29B 15/00

Značky: kompozitného, polotovarů, zosileného, výroby, spôsob, vláknami

Text:

...operácií docieli dobré homogenity zmesi vlákien a práškovitých hmôt, skoršie postupy sú stále obmedzené pokiaľide o špecifické rozmery práškových častíc a výstužných vlákien. Takže pre určitý rozmervlákien je treba použiť prášok, ktorého veľko st zŕn je zvolená tak, aby maximálny priemer týchto častíc bol obmedzený na 500 m alebo na 200 m ako v prípade dokumentu USA 4487647. Apoužitie prášku, ktorého Veľkosť zŕn je veľmi malá, má...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Lee Ii-ock, Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner, Hauzenberger Franz, Schenk Johannes-leopold

MPK: C22B 5/00, C21B 13/00, C21B 13/14...

Značky: kvapalného, spôsob, procesom, vrstvě, spôsobov, železa, ocelového, částicového, polotovarů, najmä, použitie, spracovania, nádoby, redukcia, surového, výroby, zariadenia, vykonávanie, obsahujúceho, materiálů, fluidnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Kombinačný prvok u polotovaru kľúča a kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5059

Dátum: 28.03.2005

Autori: Ben-aharon Effi, Markbreit Dani

MPK: E05B 27/00, E05B 35/00, E05B 19/00...

Značky: kľúč, kombinačný, kľúča, prvok, polotovarů

Text:

...rovinnú opačne smerujúcu bočnú plochu, ktoré sú spojené okrajovými plochami, pričom aspoň jedna prvá a druhá bočná plocha je obrobiteľná pre vytvorenie kľúčových výrezov, ktoré definujú kombinačnú plochu kľúča, a aspoň jeden kombinačný prvok kľúča, pohyblive umiestnený v podlhovastej driekovej časti a uspôsobený pre dosadanie na kombinačný prvok zámku, umiestneného vo vložke valcového zámku, pričom aspoň jeden kombinačný prvok kľúča, má...

Spôsob a zariadenie na potiahnutie kovového polotovaru ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 606

Dátum: 15.11.2003

Autori: Jürgens Robert, Brisberger Rolf, Falkenhahn Bodo, Trakowski Walter, Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger

MPK: C23C 2/00, C23C 2/36

Značky: polotovarů, potiahnutie, zariadenie, kovového, taveniny, ponorením, spôsob

Text:

...pole vyvolàvane pomocnými cievkami, takže sa celkovo získa zlepšenie účinnosti regulácie.0017 Prvé výhodné uskutočnenie navrhuje, že elektromagnetickým polom vytváraným na utesnenie je viacfázové putujúce pole, ktoré sa vytvára zapojenim striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 Hz a 2 kHz. Alternativou môže byť tiež jednofázové striedavé pole, ktoré sa vytvára zapojením striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 kHz a 10 kHz.0018 Obzvlášť...

Spôsob pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283676

Dátum: 27.10.2003

Autori: Rotzinger Gregor, Wömpner Diethelm, Ames Adolf, Hodel Ulf

MPK: B21C 33/00, B21C 35/04, B21C 23/01...

Značky: válcového, tyče, spôsob, telies, spôsobu, tohto, polotovarů, zariadenie, podobných, vykonávanie, profilovej, pretlačovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru (24) vedeného v úložnej diere (22) úložnej nádoby (18) a privádzaného lisovníkom (16) v smere (x) lisovania do tvarovacieho otvoru pretlačovacej matrice (32) sa pred vstupom valcového polotovaru (24) do tvarovacieho otvoru valcový polotovar (24) vysunie z úložnej nádoby (18) o presahovú dĺžku (t), potom sa takto vznikajúci čelný kotúč (48) voľného konca...

Textilný polotovar, spôsob výroby takého textilného polotovaru a odevná súčasť obsahujúca textilný polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3764

Dátum: 29.08.2003

Autori: Page Nigel, Regenstein Markus

MPK: D04B 1/06, D04B 21/00

Značky: súčasť, textilný, polotovarů, obsahujúca, polotovar, spôsob, výroby, odevná, textilného, takého

Text:

...Tepelným tavením druhej priadze na prvú priadzuje možné sa vyhnúť zapleteniu, zvinutíu a prekĺznutiu.0012 Taktiež je možné elastickú priadzu umiestniť aspoň do časti uvedeného textilnéhopolotovaru a to môže byť tak, že časť obsahujúca elastickú priadzu a časť obsahujúca tepelnespojenú priadzu sú odlišné jedna od druhej alebo sa navzájom prekrývajú.0013 Odevnà súčasť obsahujúca textilný polotovar ako je definovaný vyššie sa ďalejvyznačuje...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Dorofeev Genrikh Alexeevich, Makurov Alexandr Vladimirovich, Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Panfilov Alexandr Nikolaevich, Utkin Jury Viktorovich, Zubarev Alexei Grigorievich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Afonin Serafim Zakharovich, Sitnov Anatoly Georgievich, Tseitlin Mark Aronovich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich

MPK: C21C 5/28, B22D 5/00, B22D 3/00...

Značky: lejárske, spôsob, metalurgické, výrobu, výroby, polotovarů, spracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo oceľového polotovaru a železnej huby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282937

Dátum: 05.12.2002

Autori: Siuka Dieter, Kepplinger Leopold-werner, Diehl Jörg, Rosenfellner Gerald, Milionis Konstantin, Wiesinger Horst

MPK: C21B 13/14

Značky: železnej, železa, výroby, tekutého, spôsobu, polotovarů, surového, vykonávanie, spôsob, ocelového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa od časti redukčného plynu, vyvíjaného v taviacej splyňovacej oblasti (8), vedeného výlučne do ďalšej redukčnej oblasti (21), časť odvetvuje a vedie sa do ďalšej redukčnej oblasti (21) obtokom okolo stupňa odstraňovania oxidu uhličitého, pričom sa výstupný plyn po zbavení oxidu uhličitého ohrieva. V zariadení prívod (19) redukčného plynu prídavného redukčného reaktora (20, 36, 37) vedie cez ohrievacie zariadenia (20, 25) pre...

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 161

Dátum: 12.09.2002

Autor: Hogenkamp Wolfgang

MPK: F16D 69/02, B29C 59/10, C04B 41/00...

Značky: polotovarů, spôsob, zariadenie, spracovanie, tepelně

Text:

...plochou a nosnou doskou. Zakrivené trecie obloženia bubnových bŕzd sa naproti tomu vytvrdzujú,pripadne vypaľujú, bez nosnej dosky. Vtomto prípade sa spád potenciáluvytvára medzi navzájom protiľahlými plochými stranami trecieho obloženia.Dokument EP-A-O 263 758 opisuje pôsobenie prúdových výbojov napolotovar, pričom prúd prechádza časťou objemu tohto polotovaru.V ďalšom podstatnom uskutočnení vynálezu je navrhnuté, aby sa zisťoval...

Zařízení k protlačování trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260132

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: zařízení, trubkového, polotovarů, protlačování

Text:

...obr. 2 znázorňuje núrys zařízení pro zesunutí tvářecího trnu do trubkovćho polotoveru a obr. 3 je uspořádání zařízení trubkového polotovnru n tvářecího trnu po ukončení tvářecího procesu v náryse.Zařízení pro onýbání trubkového Šolotovoru soetúváz pevné dolní komory g e ve vertikálním směru pohyblivé horní komory Á. K dolní komore 3 je přĺpojenn zäoustka 5 v níž je vytvořena dutine 5, odpovídající požadovonému tvaru tru kového po 1...

Spôsob elektrotroskového liatia s použitím práškového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280345

Dátum: 17.06.1992

Autori: Murgaš Marian, Pokusa Anton, Čaus Alexander

MPK: B22F 9/00, B22D 27/02

Značky: polotovarů, práškového, spôsob, použitím, elektrotroskového, liatia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu elektrotroskového odlievania s ovplyvnením procesu tuhnutia, pri ktorom je použitá odtavná elektróda z neúplne kompaktného materiálu. Podstatou riešenia je, že v prvej fáze sa práškový polotovar speká pri teplote 950 až 1200 °C na 65 až 80 % maximálnej hustoty do odtavnej elektródy a v druhej fáze sa odtavná elektróda elektrotroskovo pretavuje za pôsobenia magnetického poľa 0,04 až 0,15 T.

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 1/00

Značky: způsob, kovů, ochrany, oxidací, před, polotovarů, práškových

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Způsob chemického leštění drobných polotovarů nebo výrobků ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269803

Dátum: 14.05.1990

Autori: Filip Radoslav, Drahorád Radovan, Kotyza Jaroslav

MPK: C03C 15/02

Značky: výrobků, leštění, chemického, drobných, způsob, polotovarů

Text:

...i a vložkamí. Nu základě těchto príncípú pracuje 1 známe zařízení typu Achthal, například SPS 3, u něhož oeo otáčení rotečního bubnu je vodorovné.Nevýhodou těchto způsobů je, že je nelze použít pre leštění drobných výrobků orozměrech od l do 26 mm z důvodu precnoetí. využití kapacít vzhlddem k ceně zařízení BĺdeJe znám 1 způsob chemického leštění podle AO SSSR č. 341770, podle ktoreho rotuje kazeta í s výrobky v rovine kolme k vektoru tíže,...

Přípravek na frézování čelních ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269799

Dátum: 14.05.1990

Autori: Leonhardt Frank, Simon Gerhard, Schäfer Harri, Escher Bernd, Bormann Manfred, Fickenwirth Gerd, Härtel Bernd, Friedrich Bernd, Michalk Dieter, Eisenhut Josef, Heiland Fritjof, Müller Gotthard, Hunger Walter, Berger Eckhardt, Güldner Jörg

MPK: B28D 1/00

Značky: polotovarů, čelních, přípravek, ploch, frézování

Text:

...EPU aamuuuux KPOHWTEŘHDB 2 pacnonomeuu c Bonnnmnocwbn connecruoro noraxwosoro noaopora H Haxonarca B coenHHeHHH c maroaun Hcxareneu 3. nanee. na napann aamunnux xpoumreünos 2 saxpenneuu namnnuue ycłpoücrna 5.Kpenneune Hucrpyuenroa Hcuoaueuo B Kaqecwae nepenauraenoro ropuaouraubuo Hemny nayua Konequunn roqxanu openepuoro HOCTa 6. Ha KDTDPOH pàanemenu. a nepaoü nnocxacru npuaonunaa a DBHMEHHE WEPBB sam aaxpennennoro 36 Heü OPESEPHOFO...

Zařízení pro leštění vnitřních válcových ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269638

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jiřík Josef

MPK: B24B 21/02

Značky: leštění, zařízení, válcových, ploch, vnitřních, polotovarů

Text:

...povrchu i pro velke světle prdměry trubek. Docílují ae ůapory lełticího páeu vzhledem k tomu, že jeho délka nezávisí na dálce leštěne trubky. Hlučnoet zařízení podla vynálezu, oproti atávajícía zařízením, je zcela v eouledu e hodnotami požadovanými předpisy pro bezpečnoat e ochranu zdraví při práci.Příkledne provedení zařízení pro leštění vnitřních vĺlcových ploch je znázorněno na výkreeech, kde na obr. 1 je zařízení podle vyndlezu...

Nosič skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269629

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košlík Ladislav, Hazdra Vlastimil

MPK: B24B 9/08

Značky: nosič, polotovarů, sklenených

Text:

...lůžka zhotovit z podajného materiálu, například plastu, nevýhodou je však malá životnost a další zhoräení přesností orientace polotovarů.Uvedené nevýhody odstraňuje nosič drobných sklenených polotovarů nebo předmětů, opatřených alespoň na rubové straně předlisovanými otvory, podle vynálezu. Podstata vy nálezu spočíva v tom, že lůžko, které je v nosiči vytvořeno, představuje vybraní větší než rubová strana polotovaru nebo předmětu a je...

Zařízení k výrobě výchozích polotovarů, zejména pro velkorozměrné šrouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269607

Dátum: 11.04.1990

Autor: Weiss Josef

MPK: B21K 1/46, B21J 5/12

Značky: zejména, zařízení, velkorozměrné, polotovarů, výrobe, výchozích, šrouby

Text:

...zápuotek.Na připojených výkreaech je příkledně echematicky znázorněno zařízení podle vynálezu. kde na obr. 1 je nárye jeho zadní části, kreslený v částečně podálném řezu a na obr. 2 je příčný řez vedený řeznou rovinou A-A z obr.lZařízení k výrobě výchozích polotoverů. zejména pro velkorozměrná šrouby, podle přikladnáho provedení eeetává z noeněho rámu l. ne kterém Jeou upevnány náotevce g e l ve tvaru kvádru, které Jsou vzájemně...

Těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovarů při vulkanizaci v lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 269394

Dátum: 11.04.1990

Autori: Surý Jaroslav, Zapletal Jiří, Veselý Rudolf, Kolaříková Marie

MPK: B29K 21/00, B29D 22/00

Značky: konců, těsnění, pryžových, dutých, vulkanizací, vrstvených, lázni, polotovarů

Text:

...nedostatků přispívá do značné míry těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovorů při vulkanizací v lázni podle vynálezu.Podstata vynálezu epočívá v tom, že těsnění je tvořeno nátrubkem, vsunutým jednou ze svých kônlckých částí do dutiny polotovaru na jeho konci. Pritom je prstenec, vytvořený uprostřed mezi oběma kőnlckými částmi nátrubku, přitlačovén k čelní ploše konce polotovaru prostřednictvím elaetického nâvleku.Tim se na obou...

Způsob výroby dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269359

Dátum: 11.04.1990

Autori: Valášek Pavel, Snášel Metoděj, Stárek Jiří

MPK: B21D 22/00

Značky: dutých, způsob, výroby, polotovarů

Text:

...pracovního válce v libovolném řezu /n/, vo je - vstupní rychlost protlačování, která se volí v rozmezí 0,5 až 48 m/min) poměr vstupní rychlosti k výstupnírychlosti polotovaru je v rozoezí 1,02 až 1,40.Tento způsob výroby dutých polotovarů ve čtyřvàlcové stolici tlačného děrováni plně reapektuje konstrukcí stolice, rozměry pracovních válců a děrovacího trnu, volbu vstupní rychlosti děrování v uvedeném rozsahu e z toho plynoucí geometrické...

Kladkový vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269206

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar

MPK: H05B 6/60, B65G 47/74

Značky: vytahovač, kladkový, polotovarů

Text:

...podle vynálezu odmontovat. Pro vytvoření prostoru pro šikmý žlábek postačí pootočení celého vytahovače kolem osy objímky alespoň o 45 ° tak, že se spodní kladky pootočí nahoru, případně sa vytahovač ještě posune ve směru osy induktoru posuvem kruhové trubky v objímce pro dosažení větäí vzdálenosti spodních kladek od induktoru. Když zůstává vytahovač namontován na ohrívači, není nutné odpojovet prívody chladící vody a vypínat přísluäný...

Oddělovací zásobník objemových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268747

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21J 13/08

Značky: objemových, zásobník, oddeľovací, polotovarů

Text:

...znázoměn svislé řez zásobníkem ve výchozí poloze, na obr. 2 je částečný řez ve fázi, kdy je nejspocłnějšipolotover připraven k odebrání, na obr. 5 je příčný řez v místě klade) a na obr. i je příčný řez dolní části zásobníku.stojánek l zásobníku je upevněn prvními šrouby 2 k základní desce 1 umistěné v rovine podávání polotovarů a druhými šrouby g k rámu 5 upeyněnému neznázornenýnzi šrouby rovněž k základní desce 1. V horní části stojánku l...

Způsob tvarování profilovaných okrajů dutých polotovarů z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267673

Dátum: 12.02.1990

Autori: Albert Karl, Rochlitzer Gottfried

MPK: B21D 22/20

Značky: plechů, profilovaných, tvarování, dutých, způsob, okrajů, polotovarů

Text:

...paanepu HPGHBGPHTGHLHO H 9 ľOTBnHBBGHHX CHOCO 60 H PDTňHHDHHOľ 0 Bunaenuaannn G yrouanuen nonux nauenuů onpeÁenanrca a nepayn buepenb unemmunncn KOHCTPYKTHBHHHH u Texuonoruqecxunn ycnosuanu H He acerua COOTBBTCTBVDT a nonnoü mape TP 960 BaHMHH. npensaanaenun K Hx nanbueňmeň ospaaorxe.Hpu npunaueuuu OGHHHDFO cnocosa IOPHHPOBGHHH- Kpaeaoro Kourypa y npenaapuwenbuo HGŤOTOBHGHHHX M 3 HHGTDBOFO HGTGHHR PDTCUHOHHHH CUOGOGOH OGPHGDTKH...

Zařízení pro automatické podávání tyčových polotovarů, určené zejména pro dřevoobráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267655

Dátum: 12.02.1990

Autori: Böhm Stefan, Heidl Rolf, Franke Rudolf, Hesse Gottfried, Hinkel Gottfried

MPK: B23B 13/10

Značky: podávání, tyčových, dřevoobráběcí, polotovarů, automatické, zařízení, určené, stroje, zejména

Text:

...n coeuHueHHH C 3 aKpenmeHHmM Ha Bepxueu puqare 11 nanpaannnmeñ mnnuä 14 uopa 3 yeT mapuup 13. PH nenpnrnuyrux amexrpouarunrax 12 npymnua 16 npHmHMaeT nanpaamnmmym muuy L 4 nuuara 11 K nanpasnñwmeuy Ponuxy 15 H ynePmHBaeT. Ten caMuM. BTOT puqar B pa 30 MKHyToM llÁ.|JlII(íllMH . kHananunnmnň crepmenb 6. ycranunneuuuñ Ha nayx nnopuux croňxax 17, nepeuemaercn B oceuou nnnpanuuunu n nnuuuuTunM 3 mcMenTa cunsn 18 MBCTKU coennuen un cropunu....