Patenty so značkou «polohování»

Zapojení pro symetrické polohování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269850

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jirkovský Jiří, Mýtina Zdeněk, Hercik Petr

MPK: G05B 19/19, G05D 3/00, B21C 47/24...

Značky: polohování, symetrické, mechanismu, zapojení

Text:

...bloku 1 je spojen se zápisovým vstupom u pamětového bloku 2, nastavovací výstup 9 s logickým vstupom g čítačováho bloku 5 a výběrový výstup g s přepínacím vstupem 5 přepjnacího bloku g, jehož inkrementální vstup j je připojen k výstupu nezakresleného čidla po~ babu mechanismuo ľmpulaní výstupy i ie přepínaoího bloku g jsou pak zapojeny na odpovídaJÍCÍ inf 0 Tm 8 čnÍ VBĚUPY łł 2 prvního upravovacího bloku 3, k jehož výstupu je připojen...

Zařízení a způsob poměrného polohování mezi polotovarem, nástrojem a měřicími čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269789

Dátum: 14.05.1990

Autori: Roth Klaus, Kupferschmidt Reiner, Heinrich Wolfgang, Zehner Bernd-uwe

MPK: B23Q 15/24

Značky: zařízení, polohování, nástrojem, způsob, poměrného, polotovarem, čidly, měřicími

Text:

...H BMCDKEAH PEICPGIIIEIIJIHaŠI CHDCUGIIOCTB HBMEPHTEJIBHDFO. narunxaHEPEHEWEIIHH llĺłłl ÚTHDCMÍWEJIbHOH HÚSHlIHÚIIHIJÚBBIiHH. Uâlłžłfllł HOĽGHÁQIIÚMHPÚBEAIIHH HUFYĚI ábłTh PEIIIEIIN l OJIHHZIKĽIFO BMCÚKÚŘ TDHIIOĽTBD H pacpemanmaücnocnauucrnn HÚMEPHTEJ|BHÚFO IIBTWHKÉ, HEPGMBIMQHHŘ. łHCJIO HZIHBPHTGJIDMMX UÚHÄOB NOMET ÓMTb HEHLIUE IHĽJIíi HSHBPHEMHX HOBEPKHOCTEŘ na ÉJHFOTCIBKB.H PBÍJVJILTZITE STĽIPD GKDIIUHSľFCH HDOHBBOICTBEHIIHG...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetem, polohování, zařízení

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: polohování, zařízení, elektromagnetické

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263852

Dátum: 12.05.1989

Autori: Míča Pavel, Štefl Milan

MPK: C21D 1/00, B23Q 7/06

Značky: kovárenských, zařízení, polohování, zejména, polotovarů, separaci

Text:

...kováreínských polotovarů, podle vynálezu, je vysoká funkční spolehlivost. Další podstatnou výhodou je možnost použití zařízení pro různé průřezy polotovarů bez nutnosti jeho přestavby. Další podstatnou výhodou je, že není nutno dodávatídalší energiepro sevření nebo přitažení polotovaru.Příklad provedení zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů, je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je...

Zařízení k polohování hnacího kotouče pro otáčení pracovního stolu stolového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263748

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brůha Jiří, Kasenčák Petr, Novák Václav

MPK: B24C 3/20

Značky: kotouče, tryskače, stolového, polohování, otáčení, pracovního, zařízení, hnacího, stolu

Text:

...čepy kyvně uložena ve stojanu pevně spojeném s rámem stolového tryskače a dále je nosné konzola spojená s pístnicí pracovního válce, který je svým koncem kloubově přichycen k rámu stolového tryskače.Výhodou zařízení k polohování hnacího kotouče podle vynále zu je, že hnací kotouč mění automaticky svoji polohu vzhledemk hnanému kotouči. Při pracovním cyklu působí hnací kotouč na hnaný kotouč stálou přítlačnou silou bez ohledu na velikost...

Zařízení pro automatické přetáčení a polohování středního stolku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261944

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Vladimír, Kolář Emil

MPK: B29L 31/50, B29C 45/17

Značky: přetáčení, stolku, automatické, středního, zařízení, polohování

Text:

...posuvně v tělese 1 § zařízení a spojené svou zadní částí přes čep A a drážku ll s pístnicí hydraulického válce lg. Na přední straně drážkové hřídele 3 za zadním nákružkem gg křížové spojky g je nasazen snímací kroužek lg s drážkou,proti němuž je situován bezkcntaktní spínač lg upevněný na tělese l§ zařízení. Na drážkové hřídeli 2 je svým drážkovým otvorem uloženo ozubené kolo 2, pomocí ložisek § otočně Vestavěné ve vnitřním prostoru...

Zařízení pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258849

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/20, B23Q 5/34

Značky: zařízení, obraběcího, polohování, stroje, vřetena

Text:

...v příčném řezu.Vřeteno 1, které má býti polohováno. má na pouzdru g uloženoozubené kolo 2, do kterého je zasouvatelné ozubené kolo 1. To je nasazeno na výstupnim hřídeli 3 motoru l na kuželovém pouzdru 3 a zpevněno maticí É. Výstupní hřídel 3, spojený s převodovkou 3, je uložen ve skříni lg, které je výklopná kolem čepu ll.Ve skříni lg je vsazeno duté pouzdro lg, o jehož vnitřní čelo se opírá pouzdro lg,vedené na čepu ll. Na pouzdru ll...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Valenta Jiří, Hampl Jan, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/04

Značky: obraběcího, polohování, korekcí, opracování, obecně, zařízení, automatickém, nástroje, křivých, ploch, povrchu

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Přípravek pro polohování nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257275

Dátum: 15.04.1988

Autori: Orzechowski Jan, Lasocki Jerzy, Stanclik Bogdan

MPK: B23Q 3/18

Značky: polohování, přípravek, nástroje

Text:

...je svým opačným koncem suvně uložen ve spojovacím kuse, spojeném pevné s čepem hřídele, uloženým otočné v nástrojové desce křížového stolu.Toto řešení podle vynálezu, vyznačující se jednoduchou konstrukcí prováděcich orgánů,zaručuje dosahování vysoké přesností parametrů jednotlivých pohybů, tj. nepatrné chyby v kruhovitosti kruhováho pohybu, jakož i přesné stanovení úhlu pokračujícího pohybu paralelné s poloměrem v polárních souřadnicích...

Zařízení k dopravě a polohování dutých obrobků pro povrchové úpravy proudem média

Načítavanie...

Číslo patentu: 254786

Dátum: 15.02.1988

Autor: Festa Josef

MPK: B24C 3/08

Značky: úpravy, dopravě, media, polohování, dutých, proudem, obrobků, zařízení, povrchové

Text:

...zařízení k doprąvä a polohování dutýoh obrobků připevněné ke známému tryskači z boku.ľříkladně je prvek z pro polohování dutých obrobků já navržen zejména pre polohování dutýoh obrobků 36 při jejich dopravě tryekečem. Tento prvek a je tvořen tyčąnejčastěji kruhového průřezu. Tyč je zohýbána tak, že základní nejdelšíúsektyče tvoří. dřík 1, který přechází na jedné straně kruhovým oblouukem g do krátkěho přimého úseku g se zakulaceným...

Zařízení pro podávání a polohování tvářenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253756

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haškovec Miroslav, Petřík Miloslav

MPK: B21J 13/10

Značky: polohování, zařízení, tvářenců, podávání

Text:

...nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že polohovací část je tvořena opěrným blokem s dvěma bočnímí stěnami, které spolu se zadním čelem spojujícím obě boční stěny tvoří vybrání, v němž je vysunutelně vložena podávací část tvořená střižnicí.Předností tohoto zařízení pro podávání a polohování tvářenců je zlepšení a zjednodušení dopravy výkovkú do prostoru lisu při současném zkrácení ztrátových časů.Příklad provedení předmětu vynálezu je...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kueera Karel, Hartman Jan, May Jan, Luda Jaromír, Ženišek Jioí

MPK: G05D 3/20, G05D 3/14

Značky: polohování, vřetena, zapojení, obvodů

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Bartoš Ervín, Směták Vincenc, Fňukal František

MPK: D03D 47/26

Značky: polohování, podélnému, zařízení, tkacího, krycího, pásu, víceprošlupního, stroje

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240624

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bódás Sándor, Deák Ferenc

MPK: B23B 5/48, B23Q 5/20

Značky: polohování, zařízení, soustruhů, vřetena, pohon

Text:

...vady příliš vysoké. Kromě toho je nutno zajistit při výrobě příčné umělé vady určitou obvodovou délku a pro tento účel není soustruh vybaven žádným odměřovacím zařízením.odstranění nevýhod současného stavu techniky umožňuje zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu podle vynálezu, vyznačující se tím, že sestává z klinové řemenice,která je nasazena z opačné strany na nosném tělese sklíčidla soustruhu a pohâněna přes kluznou spojku 5...

Zařízení pro polohování bižuterních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251713

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tomeš Miroslav, Valapka Ján, Zobal Jří

MPK: B24B 9/08

Značky: polotovarů, polohování, zařízení, bižuterních

Text:

...pro upnutí čtyř aparátů, v bočním pohledu. Obr. l znázorňuje zařízení při broušení plošek v okamžiku dojezdu nosné desky na mechanický doraz, obr. 2 znázorňuje zařízení při leštění plošek.Zařízení sestává z rovinné desky l, na níž jsou v radiálním směru v úhlových roztečích 90 stupňů upravena čtyři upínací lůžka 3. Do lůžek se upínají aparáty Ž s upevněnými polotovary Q. Nad čínnou plochou rovinného brousicího nástroje Z jsou na...

Zařízení pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232020

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pykal Václav, Macalík Josef, Gančarčík Bohumil

MPK: B23B 9/02

Značky: několikavřetenových, vřetenového, automatických, nosiče, polohování, zařízení, soustruhů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů do dvou pracovních poloh. Podstatou vynálezu je zařízení pro střídavé polohování vřetenového nosiče pracovních vřeten v jednom a druhém směru proti příslušným dorazům. Přetáčení vřetenového nosiče v rozmezí 180° je obstaráváno regulovatelným hydromotorem spraženým s vřetenovým nosičem převodovým mechanismem. Po obvodu čelní stěny vřetenového nosiče...

Zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232008

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vanžura Jaromír, Kesl Lubomír, Gančarčík Bohumil

MPK: B23B 9/00

Značky: bubnu, přetáčení, vřetenového, vícevřetenového, zařízení, polohování, soustruhů, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenových automatických soustruhů jednoduché tuhé konstrukce, umožňující dosažení co nejkratších neproduktivních časů při vysoké přesností polohování. Podstatou vynálezu je zařízeni pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu rotačním hydromotorem řízeným šoupátkovým rozváděčem s reverzačním soupátkem spojeným jednak s přetáčením ústrojím a jednak s...

Zařízení pro polohování dílců, zejména plošných

Načítavanie...

Číslo patentu: 247748

Dátum: 15.01.1987

Autori: Veber Václav, Reininger Jaroslav, Apfelbeck Karel, Špelda Josef, Drbout Vlastimil, Nový Miroslav

MPK: B23K 37/04

Značky: zařízení, plošných, zejména, polohování, dílců

Text:

...je možnost snadnéhlo upmutí libłovolných přípznavků a dílců do rámu. Pokud tato velikost rámu nevyhovuje. je možné rám vymenit společně se SplOlÍIOVHCÍIH dílcem zařízení. Zařízení rovněž umožňuje n-atáčet rám s upnutým díloem do jakékoliv pollolíy a tím zajistit jaknejvýihloldxnější přístup pro provedení předepswainé operace, tak i snadné zakladaní dílců před prováděním operace a jejřoh vyjímání po prevedené operací. Zařízení umožňuje...

Zapojení pro řízení krokového motoru se zvýšenou přesností polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234778

Dátum: 15.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, presnosti, krokového, zvýšenou, zapojení, motorů, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Signál pro zastavení, přicházející do řídicího obvodu, ovládá přes pomocný spínač pomocné vinutí motoru, zapojené sériově nebo paralelně k hlavním vinutím motoru, která jsou ovládána fázovými spínači a spolu s pomocným vinutím připojena na proudový zdroj. Při příchodu signálu pro zastavení se vypnou fázové spínače a sepnou pomocné spínače. Silové účinky vyvolané proudem v pomocných vinutích ustaví polohu pohyblivé části se zvýšenou přesností.

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: polohování, zvýšenou, dvojí, motor, délkou, krokový, kroku, presnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: motor, presnosti, délkou, kroku, krokový, lineární, dvojí, polohování, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Pojízdný manipulátor pro polohóvání, převracení a přepravu rozměrných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234060

Dátum: 01.10.1986

Autori: Prošek Josef, Gottesman Jindřich

MPK: B25J 5/00

Značky: převracení, pojízdný, rozměrných, polohování, manipulátor, součástí, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný manipulátor má na rámu na vodorovných čepech uložena dvě protilehlá sklopná ramena tvořící stůl. Sklopná ramena jsou opatřena navzájem přesazenými a překrývajícími se pravoúhlými opěrami a jsou ovládána zdvihovými a spouštěcími hydraulickými válci.

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230231

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hetner Stanislav, Spinka Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: svařenců, svařovací, polohovadlo, polohování, rovině, kruhové, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech, vyznačené tím, že na hnané otočné ojnici (2) je točně uložen pracovní stůl (1), do kterého je mimo střed rovnoběžně s ojnicí (2) přikloubena klika (3), přičemž délka ramen otáčení u hnané otočné ojnice (2) a kliky (3) je vždy stejná.

Samočinný přestavitelný upínač pro polohování a upínání rotačních těles větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231805

Dátum: 15.06.1986

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: polohování, samočinný, upínání, větších, průměru, upínač, těles, rotačních, přestavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém upínání rotačních těles větších průměrů na otočných stolech. Upínač tvoří tvarově upravený rám s pevným upínacím válcem v prvním upínacím místě a třemi stavitelnými upínacími válci ve druhém upínacím místě, uložený jednak na sloupech, jednak na podpěře, uložené v ose otočného stolu, na němž je umístěna základní deska s polohovacími pouzdry, opatřená na spodní straně oběžnou dráhou, která je ve styku s kladkami, uloženými ve...

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230134

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hetner Stanislav, Spinka Josef, Rychtrmoc Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: polohování, svařenců, kruhové, polohovadlo, jedné, rovině, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v jedné rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech vyznačené tím, že na základním stojanu (3) je uložen pracovní stůl (1) a mezi pracovním stolem (1) a základním stojanem (3) jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých podpěrných vedení (4), přičemž k pracovnímu stolu (1) je přikloubena ojnice (2), spojená s pohonným ústrojím (5).

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223708

Dátum: 15.04.1986

Autor: Košař Leoš

Značky: stolu, úhlové, ústrojí, polohovací, otočných, upínacích, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů, jež bude použitelné i pro otočné upínací stoly menších rozměrů a jehož pracnost bude podstatně menší než u výroby dosud známých polohovacích ústrojí. Podstatou vynálezu je polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů se dvěma polohovacími věnci navzájem spojenými čelně klínovými zuby, z nichž jeden je opatřen zubovými...

Pneumatickohydraulický obvod pro polohování pracovního ústrojí obuvnických napínacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223614

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žíla Josef, Žák František

Značky: pracovního, ústrojí, pneumatickohydraulický, obuvníckych, polohování, napínacích, obvod, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit obvod pro polohování pracovního ústrojí obuvnických napínacích strojů. Obvod musí automaticky rozlišovat zda je nutno přestavovat z menšího čísla na větší nebo naopak. Obvod musí nastavovat libovolný počet velikostních čísel napínané obuvi. Podstatou vynálezu je pneumatickohydraulický obvod pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů, jenž je tvořen pneumatickým řídicím a silovým obvodem, jakož i...

Zapojení obvodů pro polohování vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222715

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klápště Josef, Prchlík Vojtěch, Vávra Zdeněk, Vurm Vladimír, Moučka František

Značky: stroje, obraběcího, polohování, obvodů, vřetena, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení nároků na regulační vlastnosti vřetena využitím rychlostní vazby, dosažení krátkých časů potřebných k zapolohování a zaručení stálé polohy vřetena. Uvedeného účelu se dosáhne propojením řídicího systému (2), impulsně-fázového převodníku (1), prvního diferenčního členu (3), číslicového integračního členu (5), druhého diferenčního členu (8), druhého členu (16) změny zesílení, součtového členu (7), druhého filtru (19),...

Svařovací polohovadlo pro polohování svařenců v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230484

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rychtrmoc Josef, Hetner Stanislav, Spinka Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovadlo, rovině, svařovací, polohování, svařenců, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší svařovací polohovadlo pro polohování svařenců v horizontální rovině, které je zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na základním stojanu je uložen pracovní stůl, a mezi pracovním stolem a základním stojanem jsou vytvořeny alespoň tři páry na sebe kolmých vedení. Ve směru těchto vedení jsou uchyceny mezi základním stojanem a pracovním stolem dvě posuvná...

Zapojení pro polohování synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229458

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hăjek Miloš, Javůrek Jiří, Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00, H02P 3/18

Značky: polohování, synchronního, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru regulace elektrických motorů a řeší problém orientovaného zastavení pohonu se synchronním motorem pro automat..výměnu nástroje tím, že logický signál požadavku na orientované zastavení je kromě řízení přepínače, na který je v jedné poloze k regulátoru rychlosti otáčení zapojen zdroj pro zadání proměnné rychlosti otáčení a v druhé poloze zdroj pro zadání konstatní rychlosti otáčení, je přiveden na jeden vstup kombinačního...

Mechanismus pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221101

Dátum: 15.01.1986

Autor: Toman Otakar

Značky: zejména, indukční, zakládání, mechanismus, ohřívací, kovárenské, polohování, tyčí, stroje, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu, pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje a řeší problém spočívající v tom, aby po dokončeném podání jedné tyče byla do podávacího mechanismu vhozena další tyč tak, aby je jí přední konec byl vždy ve stejné poloze vzhledem k podávacímu mechanismu. Účelu se dosahuje tím, že na horní straně vodorovného nosníku jsou upevněny nejméně dva vyhazovací palce a na boku nosníku...

Zařízení pro polohování nosiče nástrojů na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 228292

Dátum: 01.11.1985

Autori: Švenda Vincenc, Vanžura Jaromír, Kesl Lubomír

Značky: obráběcích, nosiče, polohování, nástrojů, strojích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování nosiče nástrojů na obráběcích strojích, které bude nenáročné na prostor a při své jednoduchosti bude přesně a spolehlivě plnit svou funkci při optimální životnosti celého zařízení. Podstatou vynálezu je zařízení, jež k polohování nosiče nástrojů využívá činnosti dvou lineárních hydromotorů uspořádaných za sebou a navzájem spojených tělesem s ovládací drážkou se šroubovou a přímou částí....

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226306

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vinklárek Alois, Zbožínek Radomír, Huňa Vladislav

Značky: špicové, lisovacích, obuvníckych, polohování, zařízení, přilepování, opěry, strojů, podešví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví se špicovou oprou sestávající z hydraulického přitlačovacího válce lisovací podložky a zavěšenou pístnicí výkyvně na vrchní desce stroje, vyznačující se tím, že hydraulický přitlačovačí válec (2) špicové opěry (10) je uspořádán ve vodicím pouzdru (1), výkvvně uloženém na vrchní desce (4) stroje a opatřeném jednak pevně s ním spojeným nosným plesem (6)...

Zařízení pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222499

Dátum: 01.10.1985

Autor: Žíla Josef

Značky: polohování, napínacích, ústrojí, zařízení, obuvníckych, pracovních, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování pracovních ústrojí napínacích obuvnických strojů, umožňující nastavení libovolného počtu mechanismů z jednoho ovládacího místa. Podstatou vynálezu je zařízení pro polohování pracovních ústrojí obuvnických napínacích strojů, jehož pneumatický ovládací válec (1), nehybně uložený na rámu (2) stroje, je spojen ovládací pístnicí (3) s přesuvným ovládacím tělesem (4). V přesuvném ovládacím tělese...

Zpevňovací a nadlehčovací zařízení otočného stolu pro polohování obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219604

Dátum: 15.08.1985

Autori: Martínek Jaroslav, Štola Josef

Značky: zpevňovací, obrobků, zařízení, stolu, otočného, nadlehčovací, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Zpevňovací a nadlehčovací zařízení otočného stolu pro polohování obrobků, zejména u obráběcích strojů. Řešení je charakteristické použitím jedné, případně dvou vzdušnic, uložených v drážkách pevné části otočného stolu. První vzdušnice ovládá píst, který pomocí dvoustranné páky zafixovává pohyblivou část k pevné části otočného stolu. Druhá vzdušnice ovládá druhý píst, který je propojen s pohyblivou částí axiálním ložiskem.

Zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219008

Dátum: 15.06.1985

Autori: Cienciala Milan, Huňa Vladislav

Značky: patní, opěry, polohování, obuvníckych, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro polohování patní opěry obuvnických strojů, zejména lepicích strojů podešví, umožňující nastavení polohy, patní opěry v celém velikostním rozsahu, případně pro několik druhů obuvi. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením, jehož ovládací rameno (1) uchycené svým jedním koncem na tělese (2) patní opěry je svým druhým koncem opatřeným polohovacím kolíkem (3) spojeno s jedním koncem ovládací dvouramenné páky...