Patenty so značkou «polohou»

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Orolínová Mária, Ďurišin Juraj, Ďurišinová Katarína

MPK: B22F 5/10, B22F 3/00, B22F 3/02...

Značky: neutrálnej, definovanou, spôsob, lisovania, výliskov, práškových, polohou, roviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Polohovacie a/alebo upínacie zariadenie s nastaviteľnou polohou otvorenia pracovného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6210

Dátum: 23.04.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacie, zariadenie, ramena, otvorenia, pracovného, nastaviteľnou, polohou, polohovacie

Text:

...toho istého zariadenia g s kolenovou pákou na transfomiovanie lineárneho pohybu piesta ovládača A na otáčavý pohyb pracovného ramena Q medzi prvou vhodne nastaviteľnou polohou A otvorenia a druhou polohou 5 zatvorenia, v ktorej pracovné rameno g polohuje súčiastku alebo nástroj,neznázornený, voči súčiastke, alebo túto upne voči nosnému povrchu pozdlž výrobnej.0021 Zariadenie g s kolenovou pákou zahrnuje kľuku j spojenú s hriadeľom u...

Železničný zvršok so stabilnou polohou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284344

Dátum: 27.12.2004

Autori: Fasterding Günter, Meurer Klaus

MPK: E01B 1/00

Značky: zvršok, polohou, spôsob, stabilnou, výroby, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok so stabilnou polohou, ktorého koľajnice (3) sú uložené na podvaloch (2) na pevnej nosnej vrstve (1) z asfaltu alebo betónu, pričom podvaly (2) sú vybavené profilom (7) pevne pripevneným k päte (9) podvalu (2), vystupujúcim z tejto päty (9) smerom dole, prebiehajúcim rovnobežne s koľajnicami (3) a vlepeným do drážky (8) v nosnej vrstve (1). Zhotovenie železničného zvršku pozostáva z nasledujúcich operácií: vytvorenie nosnej...

Epitaxiálny reaktor s riadenou polohou susceptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2996

Dátum: 30.07.2004

Autori: Ogliari Vincenzo, Tarenzi Giuseppe, Preti Franco

MPK: C23C 16/458, G01B 11/00

Značky: susceptora, epitaxiálny, reaktor, riadenou, polohou

Text:

...je vytvorené optické okno 20, ktoré zabraňuje rozptylovým javom laserového lúča, ktore by znížili presnosť úkonu.V prevádzkovej polohe, modul 15 vysiela laserový lúč pri vopred určenom uhle dopadu na povrch susceptora 2, ktorý ho odráža smerom k detektoru pritomnom v tom istom module.Ak v dôsledku rotácie susceptora 2 kolik 8 prechádza pod modulom 15, ním vysielajúci lúč je odrazený plochou hlavou 8 b odlišným spôsobom ak prečnieva vzhľadom...

Prepojovač so strednou odpojovacou polohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283375

Dátum: 19.05.2003

Autor: Kubiš Stanislav

MPK: H01H 3/24, H01H 3/42, H01H 3/22...

Značky: prepojovač, strednou, polohou, odpojovacou

Zhrnutie / Anotácia:

Prepojovač so strednou odpojovacou polohou pozostáva z hriadeľa (2) pootočiteľne uloženého v ráme (1) a opatreného prepojovacím nožom (21). V krajných polohách je prepojovací nôž (21) priblížiteľný ku kontaktným hlaviciam (12), ustaveným na izolátoroch (11). Na hriadeli (2) je upevnená dvojica ramienok (31, 32). Ku každému ramienku (31, 32) je priradený lineárny motor (4a, 4b), ktorý je druhým koncom skĺbený s rámom (1). Os každého z lineárnych...

Čiastočne rozložiteľná a deformovateľná strela s identickou polohou bodu zásahu a spôsob výroby takej strely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6866

Dátum: 30.04.2003

Autori: Schikora Irene, Riess Friedrich, Krause Bernd

MPK: F42B 12/02

Značky: střely, takej, zásahu, výroby, rozložiteľná, spôsob, polohou, čiastočne, deformovateľná, identickou, střela

Text:

...k rozložiteľnosti príslušného tela strely kombinácia kužeľových a valcových častí, k čomu sa počíta aj vŕtanie pre driek, a voľba vrcholových uhlov kužeľových častí. U čiastočne rozložiteľnej strely môže byt pred vŕtaním pre driek prídavne upravená kužeľová čast, ktorej Vrcholový uhol je odlišný odvrcholového uhlu predchádzajúcej kužeľovej časti.Konštrukcie striel podľa vynálezu majú tú istú. polohu bodu zásahu a aj cez rozdielne...

Zařízení pro zajištění pohybu výstupního členu s alespoň jednou určenou polohou v oblasti mezi jeho krajními polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259846

Dátum: 15.11.1988

Autori: Holubec Jaroslav, Ježek Jan, Viták Josef, Houšť Václav

MPK: D01H 1/28

Značky: zařízení, určenou, pohybu, oblastí, krajními, polohami, členu, alespoň, výstupního, polohou, zajištění, jednou

Text:

...tlakového media v přívodech 13, 14.je-ii z důvodu fu-nkce zařízení nutno dosáhnout určenou polohu výstupního členu 7 C v oblasti mezi jeho krajními polohaml 7 A, 7 D, pak po přemístění pomocného pístu 9 z polohy SA do polohy SB pomocí tlakové 259846ho média .a přl tlaku média působícího na píst 4 pracocviííh-o válce 2, dojde k zaujetí polohy 3 G, 4 G pístů a tím i k zaujetí polohy 7 G výstupního členu. Nutnou podmínkou pro správnou...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pelegrin Eduárd, Veiser Jozef, Szarvasy Ladislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: klieštinový, polohou, rôznych, zdvihoch, krajnou, podávač, konštantnou

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Trojbodový záves so samočinnou mechanicky arctovanou hornou polohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246869

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krajniak Alojz, Havlík Štefan

MPK: A01G 23/04

Značky: závěs, polohou, mechanicky, samočinnou, arctovanou, hornou, trojbodový

Text:

...1 stroja, pôsobí každý na dvojicu vzpier 3, z ktorých spodná je otočne upevnená na ráme 1. vzpery 3 ovládajú pohyb vahadla 4, ktoré je jednou stranou ukotvené na ráme 1 a druhou cez kĺby 9 spojené s tiahlami 5 dolných tiahel 6, ktoré sú cez kĺby 8 uchytené na rám 1. Horná vzpera 1 U trojbodového závesu je cez kIb 11 uchytená na rám 1.Uchytenie pracovného náradiaje pomocou dvoch dolných závesných klbov 12 a jedného horného závesného kIbu 13...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237093

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokeš Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 19/02

Značky: závěsu, polohou, měnitelnou, bezpečnostní, zvukoizolačních, zvukoizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvukoizolačního bezpečnostního krytu s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů v závislosti na pracovním cyklu zkracování kotoučové pily v dřevařském průmyslu. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení odklápění zvukoizolačních závěsů pomocí tlakového válce, který je součástí krytu nad stolem pily.