Patenty so značkou «polarizačná»

Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikálnej úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7463

Dátum: 01.07.2016

Autor: Pancuráková Zuzana

MPK: C02F 1/42, C02F 1/48, C02F 1/46...

Značky: polarizačná, jednotka, úpravy, iónová, spôsob, fyzikálnej

Text:

...Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou napomáhajú fyzikálne mikroturbulencie pretekajúcej Vody na rozhraní sústav prepólovaním susedných polarizačných elektród V ich aXiálnej úrovni.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný druhý spôsob fyzikálnej úpravy Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou...

Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7053

Dátum: 03.03.2015

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/48, C02F 5/00, C02F 1/46...

Značky: polarizačná, iónová, úpravu, jednotka, fyzikálnu

Text:

...napr. mosadzného plechu. Rošty - elektródy sú usporiadané za sebou tak, že je medzi nimi je dištančný pñetokový prvok z dielektrického materiálu.ónová polarizačná jednotka so zvýšenou účinnosťou pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky g z dielektrického materiálu, vnútri ktorej sú striedavo umiestnene polarizačné elektródy tvaru špirál ě a 3, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého...

Samolepiaca polarizačná doska, zobrazovací displej a spôsob výroby samolepiacej polarizačnej dosky a zobrazovacieho displeja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15533

Dátum: 25.05.2009

Autori: Sugimoto Yuu, Suzuki Mitsuru, Yamamoto Shouji, Takeda Kentarou, Nakamura Kouzou

MPK: C09J 7/02, C09J 133/00, B32B 7/02...

Značky: zobrazovací, samolepiaca, doska, výroby, polarizačnej, spôsob, displej, displeja, polarizačná, zobrazovacieho, dosky, samolepiacej

Text:

...(H) s pružným modulom od 100 MPa do 2 000 mPa uloženým medzi nimi, kde ochranná vrstva (H) je vyrobená z činidla tvoriaceho ochrannú vrstvu (H), ktorý je činidlom tvoriacim vrstvu na báze kyanoakrylátu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze epoxídu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze izokyanátu alebo činidlom tvoriacim vrstvu na báze akrylu.0014 Na tlakovo citlivej samolepiacej polarizačnej doske by mala byť ochranná vrstva (H) prednostne...

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4881

Dátum: 06.12.2007

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/00

Značky: iónová, úpravu, jednotka, polarizačná

Text:

...spojenie. Obr. 2 znázorňuje altemativny tvar profilu elektród so zväčšenou plochou V priečnom reze. Obr. 3 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku pre väčšie prietokové množstvá s viacerými rovnobežne usporiadanými elektródami v tvare dosák,obr. 3 - l túto jednotku v priečnom reze.Obr. 4 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku tiež pre väčšie prietokové množstvá s altematívnym tvarom rúrkových súosových elektród (v priečnom reze). Obr. 5...

Ochranná fólia polarizátora, polarizačná doska a zobrazovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12214

Dátum: 14.03.2006

Autori: Ueda Ken-ichi, Otome Shigeo, Chiba Tsuyoshi, Tomoguchi Naoki, Sohgawa Yow-hei

MPK: G02B 1/10, G02B 5/30, G02F 1/1335...

Značky: doska, polarizačná, zobrazovacia, jednotka, ochranná, fólia, polarizátora

Text:

...počtom chýb vonkajšieho vzhľadu použitím ochrarmej fólie polarizátora apolarizátora a (3) zobrazovací displej s vysokou kvalitou0007 Ochranná fólia polarizátora podľa predloženého vynálezu obsahuje ako hlavnú zložku metakrylovú živicu a UV absorbér, v ktorých ochranná fólia polarizátora obsahuje od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazínu a od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazolu na 100 hmotnostných...

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 892

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/42

Značky: úpravu, jednotka, polarizačná, iónová

Text:

...prietokovú nádobu tvorí kovová rúrka, ktorá je zároveň jednou z elektród. Druhá elektróda je umiestnená vo vnútriPríklady uskutočnenia technického riešeniaIónovápolarizačná jednotka pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky 2 zdialektrického materiálu, vo vnútri ktorej sú nalepené alebo ináč pripevnené polarizačné elektródy 3 a 4, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého materiálu, napr. 3 -...