Patenty so značkou «pojistná»

Vypínací a pojistná spojka s valivými elementy a pružným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268722

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hněvsa Josef, Jančí Luděk

MPK: F16D 9/00

Značky: kroužkem, valivými, spojka, vypínací, elementy, pojistná, pružným

Text:

...vodicí dréžkou 8 kulíček 4 a šes ti radiálními mělkymi kuželovými zahloubeními 9 v místě vodící drážky 8 symetricky uspo řádanýmí po jejím obvodu. Unášecí nákružek 2 ozubeného věnce má šest radiálních vélcovýchvrtání lg polohově odpovídajících mistům kuželových zahloubení 9 unášecí příruby ľ. Kuličky2 CS 268 722 B 1 4 umístěně do dvou protilehlých válcových vrtání lg unášecího nákružku g ozubeněho věnceSsou vtlačovány do kuželových...

Kuličková pojistná spojka pro přenos a omezení rozdílných krouticích momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266864

Dátum: 12.01.1990

Autor: Koníček Josef

MPK: C25C 3/20

Značky: spojka, pojistná, momentu, kuličková, omezení, prenos, krouticích, rozdílných

Text:

...otočné uložených na unâšcčích, přičemž vnitřní plocha pouzder a tvarovaných Linášečů tvoří klínová vedení. ve kterých jsou takć Lispořádány unášeci prvky.Výhoda tohoto řešení je zejména v tom, že podle směru otáčení je ve funkci vždy jen jeden 7. dvojice tvarovavých unášećü, který přenášíkrouticí moment na príslušnou pojistnou soustavu kuliček. Základní rozdíl jíštěných kroutících momentů jc dítn počtem kuličck v jednotlivých pojistných...

Pružná pojistná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266692

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: vložka, pružná, pojistná

Text:

...a často i obtížně technicky řešitelné.Shora uvedené nevýhody odstraňuje V podstatě vynález,kterým je pružná pojistná vložka, eestávající z tvarových prvků opatřených opěrnými plochami a úchytkami, a jeho podstata spočívá v tom, že tvarové prvky jsou nejméně tři a navzájem jsou spojeny ve středu vložky.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že je zajištěna spolehlivá funkce pružné pojistné vložky, vymezující pohyb a zdvih pohyblivých...

Pojistná stupačka pro ochranu systému ústředního zásobování teplem před dynamickou stlačující zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266498

Dátum: 12.01.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F24D 19/10

Značky: zátěží, ústředního, stupačka, pojistná, ochranu, systému, teplem, zásobování, stlačující, dynamickou, před

Text:

...nonuoe onopomnenne B nopmanbnom pemnue. HocnenoBaTenbHó sxnmqeanuň pe 3 epByap qepes nnnum aunycxa nosnyxa H népenycx coenHHeH c oKpyxam~ meñ cpenoň, ncnecŕane qero B cnyuae neoôxounocru amsenénnym sony Momno owBBCTH àoKpyxawmym-cpeny. Pasnnqnue nowoxn npu úqammennm ncnnmennn nannennx nocrnramwca ncnencwuue pasuemenng Knanaua oüparnoro réuennn oxono nocwoauuoro nonepeqnoro ceqennx coenuanwenhnoů nnnuu cronxa c npenoxpaHHeMoü cncweMqů. Eng...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: uvolnění, pojistná, tlakově, klapka, sloužící

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Pojistná komora kapalinového manometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265458

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 7/20

Značky: manometru, komora, pojistná, kapalinového

Text:

...komorou. na obr. 3 je vodorovný řez pojístnou komorou z obr. 1, na obr. 4 je boční pohled na natrubek pro vytvoření připojovacího kanalku vcelku se žlabkovou clonou a obr. 5 znázorňuje pohled na celkové uspořádání kapalinového manometru s U-trubicí.Pojistná komora podle vynálezu sestava ze dna l, bočních stěn 3 a víka 3 a je připojena prostřednictvím tělesa Q manometru na otevřene konce U-trubice Q, obsahující vodu nebo rtuč pro měření...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmerda František, Celta Karel, Mynář Vladimír, Koudelka Karel, Nykl Jan, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: pojistná, spojka

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Pojistná radiální kuličková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258542

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vašek Jiří

MPK: F16D 7/02

Značky: spojka, pojistná, kuličková, radiální

Text:

...elementu se svým koncem opirá o segment, uložený v radiální kruhové drážce, přičemž segment je držen seřizovacím šroubem, uloženým ve vnitřním náboji.Dalším význakem je, že seřizovací šroub prochází kolmo uspořádaným pojiščovaoím šroubem,opatřeným přítužnou matioí.Příklad provedení pojistné nebo rozběhové kuličkové radiální spojky podle vynálezuje schematicky znázorněn na výkrese.Radiâlní kuličkové spojka podle vynálezu se skládá z vnějšího...

Pojistná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255027

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vanžura Jaromír

MPK: F16B 39/00

Značky: matice, pojistná

Text:

...zapadá dělená matice opatřená vnější kuželovou plochou. Dělená matice je spojene s kroužkem prostřednictvím pera se šroubem, které je uloženo v drážce, vytvořenéna čelní ploše kroužku a zapadá do drážky vytvořené na čelní ploše dělené matice.zmsmn Pokrok dosežený pojístnou maticí podle vynálezu spočívápředevším v tom, že pojistná nzatioe po přitažení k součástí vykazuje samojistící účinek.Na. přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn...

Pojistná matice pro demontáž lisovaného spoje tlakovým olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241413

Dátum: 01.02.1988

Autori: Korelus Ladislav, Koemenský Pavel

MPK: B23P 19/02

Značky: tlakovým, pojistná, spoje, matice, lisovaného, demontáž, olejem

Text:

...hydraulické matice je umožněno konstrukci podle tohoto vynálezu. Podstata vynálezo spočivá v tomä že pojistná matice je opatřena vnějšim závitem.pro našroubováni hydraulické matice.Přikladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkreeeä ktorý představuje částečný podélný řez točivým elektrickým strojom. Nepodstatné součástí jako ložiskový štit a ložisková vičke byly pro lepší přehlednost z výkresu vypuštěnyaKuželový volný...

Pojistná kuličková spojka, zejména pro jištění soukolí převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241257

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mezírka Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: pojistná, kuličková, spojka, zejména, soukolí, prevodových, skříní, jištění

Text:

...závit pro stavěcí matici lg a zojišľovací motici g. které stlačují pružinu łł. Dutý hřídel ł má v přední části radiální výřezy g pro kuličky g, které jsou zatlačová ny kuželovou plochou přítlačného kuželu g do výtlačných drážek 8 pro vedených ve válcové dutíně ozubeného kola 2. Místo kuželové plochymohou být na přítlačném kuželu 3 provedeny skleněné plochy pro ku ličky g (např. válcové). vnější st dutého hřídele 1 má ozubení 16 pro xč pohon...

Rozběhová a pojistná spojka s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 249842

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lečbych František

MPK: F16D 27/01

Značky: magnety, spojka, pojistná, rozbehová, permanentními

Text:

...unášecího pera 9 může být výhodné nahra/ženo atouče z mají po svém obvodu provedeny pőlovélvýsjtupky gä. Mezivnltřnĺypólové kotouče ô a boční pölové kotouče Z i 50 vloženyprstencové permanentnĺ magnety 8.a to lak. aby souhlasnývmĺ P 318 G 0lehly na čela vnltřníchpólovýćh koloučů g. V tomto sąestaverlí je vlo lnasunuty na hnací hřlde| ł. Spolu s oistaňčním kroužkem łg. ložislkjemłł jsou stahovacĺ maticĺ 13 sevřeny v pevný oeulek. Pőlová...

Bezucpávková pojistná hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249083

Dátum: 12.03.1987

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: F16D 27/14

Značky: průchodka, pojistná, hermetická, magnetická, bezucpávková

Text:

...a výn robnich nákladoch. Vhodným dimenzovánim magnetického obvodu je zabezpečeno jištěni proti přetiženi. Při překročeni dovoleného zatíženi dojde k vzájemnému prokluzováni hnaného a hnaci ho rotoru a tim se bráni destrukoi hnacích a hnaných části.249 083 Na přiloženém výkrese je schematicky v řezu znázorněnopřikladné provedení průchodky podle vynálezu. Zařízení sestává z nemagnetického hnaného rotoru ł opa třeného magnetickým jhem łg s...

Pojistná rukojeť lyžařské hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 247804

Dátum: 15.01.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: A63C 11/22

Značky: lyžařské, rukojeť, pojistná

Text:

...praktického užití holí je bezpečnostní funkce rukojeti a řemínku žádoucí jen za vyšších rychlostí lyžaře - pri sjezdu, slalomu, kdy za součinnosti vysoké rychlosti a možného zaklesnutí hole může dojít ke zranění. Při chůzi na lyžích a za jiných pomalých situací je možnost zranění z titulu zaklesnutí hole téměř vylouěena.Nedostatky spočívající v užití nevypínatelného bezpečnostního mechanismu řemínku nebo rukojetí hole řeší pojistná...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232694

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pekař Jaroslav, Tomasch Siegfried, Chvojka Zdeněk, Hlávka Květoslav, Brosch Walter

MPK: F16D 7/06

Značky: pojistná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství. Vynález řeší problém minimalizace rozměrů pojistné spojky a zvýšení její životnosti. Problém je řešen tím, že první půlspojka (11) i druhá půlspojka (9) jsou soustředné a axiálně pevné. V první půlspojce (9) jsou vytvořeny otvory (13) pro kuličky (10) ve funkci spojovacích tělísek. Kuličky (10) v otvorech (13) jsou tlakem tlačné pružiny (8) tlačeny proti první půlspojce (11), a to do mezer mezi kuličky...

Pojistná spojka zařízení pro výměnu u posukovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234058

Dátum: 01.10.1986

Autor: Gregor Bohumil

MPK: D01H 5/00

Značky: výměnu, spojka, strojů, posukovacích, zařízení, pojistná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistné spojky zařízení pro výměnu konví u posukovacích strojů, obsahující hnací a hnanou část, které jsou spraženy pomocí pružného členu. Na hnací části a na hnané části pojistné spojky jsou uloženy elektrické kontakty, jejichž vzdálenost je menší než maximální zdvih pružného členu.

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230239

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bayer Jindřich, Neužil Josef

MPK: F16D 9/00

Značky: pojistná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistné spojky určené zejména pro přenos velkých točivých sil, například pro těžké válcovenské pohony. Pojistná spojka, podle vynálezu sestává z vnějšího spojkového talíře (1) a vnitřního spojkového talíře (4), přičemž ve vnějším spojkovém talíři (1) je vytvořen výkružek (2) v němž je s radiální vůlí uložen nákružek (3) vnitřního spojkového talíře (4) a v obou spojkových talířích (1, 4) je uloženo po páru unášecích čepů (5, 6,...

Pojistná klapka podtlakových, regenerovatelných průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233527

Dátum: 15.08.1986

Autor: Albrecht Martin

MPK: B01D 29/36

Značky: průmyslových, pojistná, filtru, regenerovatelných, podtlakových, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistná klapka podtlakového průmyslového filtru určená pro ochranu filtračních textilií proti jejich poškození následkem nadměrně vysokých teplot filtrovaných vzdušin využívá pro svoji činnost rozdílné tepelné odolnosti syntetických materiálů. Klapka je k vstupnímu potrubí přichycena pomocí spojů ze syntetického materiálu s bodem tání alespoň o 10 % nižším než je bod tání filtračního materiálu. Při překročení teploty bodu tání materiálu spojů...

Pojistná spojka se střižným elementem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231926

Dátum: 15.06.1986

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav

MPK: A01D 75/18

Značky: pojistná, střižným, spojka, elementem

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistná spojka se střižným elementem je určena pro jištění vyšších krouticích momentů náhonových systémů zejména zemědělských strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v hnací přírubě je upravena buď drážka s dorazovou plochou, nebo šikmý otvor pod úhlem alfa v rozmezí 10° až 50° pro střižný kolík, který je dále uložen v otvoru vodicího pouzdra a hnané příruby, opatřené vybráním a zápichem, v kterém je nad střižnými kolíky upraven...

Pojistná spojka automaticky ovládající pohonné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220192

Dátum: 15.10.1985

Autor: Březina Josef

Značky: pojistná, ústrojí, ovládající, spojka, automatický, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistné spojky automaticky ovládající pohonné ústrojí, zejména pro samočinné stažení havarovaného sběrače proudu elektrických trakčních vozidel, kde jednak zajišťuje velikost maximálního dovoleného namáhání, jednak při překročení maximálního dovoleného namáhání zajišťuje samočinné stažení havarovaného sběrače. Opřením radiálního kolíku o střižný člen byla vytvořena jednoduchá spojka, která po překročení dovoleného namáhání...

Pojistná příčka pro vyjímatelné přepravkové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218353

Dátum: 15.02.1985

Autor: Srholec Stanislav

Značky: přepravkové, příčka, vyjímatelné, vložky, pojistná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistná příčka pro vyjímatelné přepravkové vložky podle vynálezu je určena pro balicí techniku, především pro přepravky na dopravu skleněných lahví na stojato. Vynález řeší problém spolehlivého zajištění jejich polohy v přepravce a také jejich ochranu jak proti poškození z vnějšku, tak i proti zcizení apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepravková vložka má jednak alespoň jednu podélnou plochu určenou k dosednutí na krycí plochu...