Patenty so značkou «pojazdný»

Pojazdný prvok horskej dráhy s pohybom v druhom vodiacom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15943

Dátum: 27.06.2011

Autori: Gmeinwieser Roland, Steininger Walter, Köckeis Rupert

MPK: A63G 21/00, A63G 7/00, A63G 31/00...

Značky: dráhy, pojazdný, druhom, horskej, prvok, vodiacom, pohybom, smere

Text:

...pritom na pohyb pozdĺž druhej roviny zastaviť na druhom koľajnícového úseku. Alternatívne môže vozík pre pasažierov dokonca počas pohybu pozdĺž druhej roviny jazdiť pozdĺž druhého koľajnícového úseku, takže zložka pohybu celkom prekvapivá pre pasažierov sa vyskytuje v smere odlišnom od priebehu koľajníc. V tomto prípade sa vozik pre pasažierov pohybuje na dráhe pohybu zloženej z dvoch superponovanýchpohybov, ktorá môže byť, napríklad, dráha...

Pojazdný diel pre krídlo posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20560

Dátum: 02.09.2010

Autor: Nolte Frank

MPK: E05D 15/06

Značky: pojazdný, dveří, posuvných, krídlo

Text:

...spočíva vpodstate vtom, že vprípade zaťaženia - teda v prípade zdvíhania krídla posuvných dverí - sa na základe nárazu kolísky na spodnej strane koľajničky vznikajúcej sily zachytí na spodnej rovine ohraničujúci otvor nosnej časti bez toho, aby pritom bol hriadel, okolo ktorého je kolíska otočná, značne zaťažená. Keďže nosná časť musí byť v každom prípade stabilne upevnená na krídle posuvných dverí tak, že toto spojenie zostane zaistené tiež...

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285739

Dátum: 15.06.2007

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: kladenie, koľajníc, čistenie, štrku, stroj, štrkového, pojazdný, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka, ktoré sa nachádza pod koľajnicou (1), pozostáva z odstraňovacieho zariadenia (6) na naberanie štrku nachádzajúceho sa pod koľajnicou (1), čistiacich zariadení na čistenie štrku, ukladacieho zariadenia (40) na ukladanie vyčisteného štrku pod koľajnicu (1) a tiež prvého dopravného zariadenia (50) prepravujúceho materiál od odstraňovacieho zariadenia (6) k čistiacim zariadeniam...

Pojazdný zásobník pre kusový tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7053

Dátum: 21.03.2007

Autor: Feser Robert

MPK: B62B 3/00, B65D 19/02

Značky: tovar, zásobník, kusový, pojazdný

Text:

...sa nad úrovňou osi otáčania premiesti a bráni opätovnémuzavreniu hornej polovice bočnej steny.887 U obsahujú pojazdné zásobníky uvedeného druhu.Úlohou vynálezu je vytvoriť pojazdný zásobník pre kusový tovar, ktorý zaisťuje ľubovoľný kusový tovar v priebehu prepravy, a ktorý sa ľahko necháTáto úloha je podľa vynálezu vyriešenápojazdným zásobníkom podľa nároku 1.Pri pojazdnom zásobníku podľa vynálezu je nakladanie a vykladanie po sklopení...

Pojazdný mechanizmus s vodiacou koľajnicou s deliacou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285097

Dátum: 18.05.2006

Autori: Bischof Markus, Rechsteiner Stefan

MPK: E05D 15/06

Značky: koľajnicou, pojazdný, deliacou, mechanizmus, vodiacou, stěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný mechanizmus s vodiacou koľajnicou s deliacou stenou alebo podobne, zavesene prichytenou na pojazdnom mechanizme, je uskutočnený s bočným vodiacim vybraním (2) vo vodiacej koľajnici (1, 1') na priechod úchytu (4) nosnej kladky (9) pojazdného mechanizmu (3), ktorý obsahuje nosnú kladku (9), majúcu vodorovnú os (7), a vodiace kladky (12), otočne okolo zvislej osi (13) a bočne vedené vo vodiacej koľajnici (1, 1') nad osou (7) nosnej kladky...

Pojazdný vozík do konvexných kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 470

Dátum: 01.08.2002

Autor: Förster Dirk

MPK: F16L 55/26

Značky: konvexných, pojazdný, kanálov, vozík

Text:

...nasledovnom sa vynález popisuje pomocou príkladov vyhotovenia V spojeni s nákresom. Pritom ukazujeobr. 1 schematický bočný pohľad, sčasti v reze, na prvý príklad vyhotovenia pojazdného vozíka do konvexných kanálov podľa vynálezu, obr. 2 čelný pohľad na pojazdný vozik do konvexných kanálov zobrazený na obr. 1, obr. 3 pohľad podobný obr. 2, za prispôsobenie vozíka do konvexných kanálov na zmenený prierez konvexného profilu a obr. 4 pohľad...

Pojazdný stroj na ukladanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279084

Dátum: 03.06.1998

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, štrkového, štrku, pojazdný, lôžka, ukladanie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odoberanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka koľaje (6) je vybavený rámom (2) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), a ktorý je spojený s ústrojenstvom na zametanie a dopravu (13), so strmým dopravným pásom (15) a so zásobníkom (18) štrku s vykladacími otvormi (24), ktorý je strmým dopravným pásom (15) zásobovaný štrkom. Zásobník (18) štrku má namiesto podlahovej plochy pohonom (21) v pozdĺžnom smere stroja poháňaný...

Pojazdný stroj na kontinuálnu výmenu, prípadne obnovu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278172

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/11, E01B 29/05

Značky: kontinuálnu, obnovu, koľaje, pojazdný, výměnu, stroj, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) je opatrený mostovitým rámom (10), ktorý je na koncoch uložený na koľajnicových podvozkoch (8, 9). Tento rám (10) pozostáva z dvoch častí (13, 14) ktoré sú navzájom rozopierateľné a spojené kĺbom (16), usporiadaným v oblasti medziľahlého koľajového podvozka (15). Medzi oboma koľajovými podvozkami (8, 9) je usporiadané urovnávacie a zhutňovacie zariadenie (41), ústrojenstvo (49) na ukladanie novo položených priečnych podvalov (6),...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278071

Dátum: 06.12.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, stavbu, pojazdný, kontinuálně, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na podbíjanie priečnych podvalov (10) koľaje má rám (2), ktorý je umiestnený na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch (11) a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami (11) umiestnený unášač (14) nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvihovací a smerovací agregát (19) a najmenej jeden výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (17) s podbíjacími nástrojmi (18), ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciach...

Spojite pojazdný stroj na podbíjanie, nivelovanie a rovnanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278035

Dátum: 11.10.1995

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 27/16

Značky: koľaje, nivelovanie, pojazdný, stroj, rovnanie, spojité, podbíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je opatrený podvozkovým rámom (2), ktorý sa opiera o podvozky (3, 4) a nesie hnacie, brzdiace, napájacie a riadiace ústrojenstvo (8, 9, 12, 17) a nástrojovým rámom (27), ktorý je s ním spojený dĺžkovo nastaviteľne a kĺbovo. Na tomto nástrojovom ráme (27) sú usporiadané medzi dvoma podvozkami podbíjacie, zdvíhacie a rovnacie agregáty (33, 34) s pohonmi. Stroj ďalej obsahuje spojovacie ústrojenstvo (30) pre spoločný krokový posuv týchto...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277776

Dátum: 07.12.1994

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 35/08, E01B 27/20

Značky: znižovanie, stroj, kontrolovateľné, kontinuálně, pojazdný, koľaje, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje je opatrený trakčným pohonom (5), ovládacím ústrojenstvom (9) a na podvozkoch (2) uloženým rámom (4) stroja, ktorý je spojený so stabilizačným agregátom (10) opatreným najmenej jedným, prostredníctvom pohonov (11) so zvislým zaťažením ovplyvňovateľným a výškovo prestaviteľným vibrátorom (14) na vytváranie vodorovných a v priečnom smere stroja pôsobiacich kmitov. Stroj (1) na stavbu koľaje má nivelačný vzťažný systém...

Spojito pojazdný podbíjací, nivelačný a urovnávací stroj na koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278975

Dátum: 18.11.1992

Autori: Hansmann Johann, Ganz Jörg

MPK: E01B 27/17

Značky: koľaje, urovnávací, pojazdný, spojito, stroj, nivelačný, podbíjací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojito po koľajových podvozkoch (7, 13) pojazdný podbíjací, nivelačný a urovnávací stroj (1) na koľaje (24), s hlavným rámom (2), ktorý nesie obslužnú kabínu (5) na pracovné nástroje, hnacie, brzdové, energetické prívodné a ovládacie zariadenie a je opatrený koľajovým pojazdným ústrojenstvom s jazdným pohonom (9) a brzdou (10). S hlavným rámom (2) je spojený dĺžkovo posuvne nástrojový rám (3), ktorý má koľajové pojazdné ústrojenstvo a nesie...

Pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277775

Dátum: 12.11.1991

Autor: Mohr In Stainville Pierre

MPK: E01B 27/06, E01B 27/02

Značky: koľaje, stroj, stavbu, pojazdný

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na stavbu koľaje na spracovanie štrkového lôžka koľaje (5) s ústrojenstvom na začisťovanie, prípadne zametanie štrku a s ďalšími ústrojenstvami na ukladanie štrku do koľaje, prípadne na urovnávanie štrku, pričom ústrojenstvo na zametanie pozostáva z prostredníctvom pohonov (14, 20, 21) na sebe navzájom nezávisle výškovo nastaviteľných a otočných zametacích valcov (15, 17), ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje vedľa seba a ktoré...

Stroj pojazdný po koľaji k rozdeľovaniu a rovnaniu štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277711

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkového, štrku, rovnaniu, pojazdný, stroj, koľaji, lôžka, rozdeľovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj (1) má podvozkový rám (4) s pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), štrkový pluh (16), zásobník (8) na štrk a kefovú a zbieraciu jednotku (19), ktorá pozostáva z dopravného pásu (27) a zametacej kefy (18), spojeného s nosným rámom (20), upraveným kĺbovo na podvozkovom ráme (4). Nosný rám (20) je svojim predným koncom upevnený kĺbovým spojom (21) na podvozkovom ráme (4) výkyvne okolo zvislej osi a okolo osi kolmej na pozdĺžny smer...

Pojazdný podbíjací, nivelačný a rovnací stroj s výkyvnými podbíjacími agregátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278177

Dátum: 16.07.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: nivelačný, podbíjací, agregátmi, pojazdný, podbíjacími, rovnací, výkyvnými, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací stroj má podbíjacie agregáty s prestavnými nástrojmi. Agregáty sú rovnobežne vykývnuteľné vzhľadom na rám (73) a na rovinu koľaje (78). Medzi navzájom značne vzdialenými podvozkami (74) je spoločne s podbíjacími agregátmi usporiadaný agregát (85) na naddvíhavanie a rovnanie koľaje. Aby sa zaistilo prispôsobenie k šikmo uloženým podvalom, sú dvojice podbíjacích nástrojov podbíjacích agregátov (81, 82) uložené na medziľahlom ráme (98)....

Zametací pojazdný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256595

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baran Pavol, Dzadík Peter, Žigraj Jozef, Marek Václav

MPK: E01H 1/05

Značky: zametací, stroj, pojazdný

Text:

...1 je znázornený nárys na zametaci stroj, na obr. 2 rez zvislou rotujúcou kefou v rozloženom stave, na obr. 3 rez zvislou rotujúoou kefou v zloženom stave a na obr. 4 schéma usporiadania a zapojenia pohonnej jednotky zametacieho stroja a jeho jednotlivých hnaných agregátov.Zametaci pojazdný stroj je tvorený trojkolovým podvozkom, s hnaným predným riaditeľným kolom 2 a aspoň s .jednou zvislou rotujúcou kefou 1. Pred zadnou nápravou je na rám...

Pojazdný dvojbubnový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 241577

Dátum: 15.09.1987

Autor: Arnould Jean-claude

MPK: B66D 3/00

Značky: pojazdný, naviják, dvojbubnový

Text:

...1, obr. 2 sa skladá z rámu 1,ktorého predná ičast tvori po-dperu 2 slúžiacu na stabilizáciu »navijaka v teréne v »mieste navíjaniąa, zadná časť nesie smerové kladky 3 určené pre vedenie tažného lana a úchyt 5 pre kotvenie navijakva pri práci. AAby sa zadná časť rámu -naovijaka pri pojazde nevlielglar povzemi, je podopretá vieč-ným kolesom 4, ktoré je voľne otočné a umožňuje otočenie sa navijaka aj na mieste. V strednej časti centrálne...

Pojazdný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 225883

Dátum: 15.10.1985

Autor: Urban Cyril

Značky: naviják, pojazdný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný navijak na priťahovanie bremien, vyznačujúci sa tým, že bubon (2) navijaka prispôsobený pre jazdu záberovým krytom (7) alebo bočnicovými kolesami (10) je uložený v ráme (3), ktorého predná časť je zakončená podperami (4) a zadná časť smerovou kladkou (5) s upínacím pásom (9).