Patenty so značkou «pojazdné»

Pojazdné tlačné nosidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16706

Dátum: 12.11.2010

Autori: Magill Brian, Karth Andrew, Oz Kemal Burc

MPK: A61G 1/056, A61G 1/02

Značky: nosidlá, pojazdné, tlačné

Text:

...Obr. 6 A je bočný pohľad na pojazdné nosidlá ako pracovník predpokladá váhu a zadný dielec vozíka pohybom otáča západkový kolík pre automatické uvoľnenie zadných nôh.Obr. 6 B je bližší pohľad na mechanický nakladací systém s otvorenými západkovýmikolíkmi na nakladacej polohe podľa Obr. 6 A.Obr. 6 C je bližší pohľad na zadný dielec vozíka približujúci sa k resetovaciemupohonu na nakladacej polohe podľa Obr. 6 A.Obr. 7 A je bočný pohľad na...

Pojazdné kreslo s podporou chodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5106

Dátum: 05.02.2009

Autor: Vígh Tomáš

MPK: A61G 5/00, A61H 3/00

Značky: křeslo, chodenia, podporou, pojazdné

Text:

...prostriedku je výhodné, ak aspoň niektoré pojazdové kolesá, výhodne zadné pojazdové kolesá sú uložené V závese s natáčavou zvislou osou. Toto usporiadanie umožňuje bočné posúvanie a otáčanie kresla bez šmýkania pojazdových kolies. Na prípadne zablokovanie riadivého otáčania pojazdových kolies môžu byť tieto opatrené prestaviteľnou aretáciou proti otáčaniu zavesu.Pojazdné kreslo s podporou chodenia môže mať šírku menšiu ako bežný svetlý otvor V...

Pojazdné schody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13175

Dátum: 04.08.2005

Autori: Illedits Thomas, Streibig Kurt, Novacek Thomas

MPK: B66B 23/02, B66B 23/14

Značky: pojazdné, schody

Text:

...Pojazdné schody 1 spojujú spodné poschodie E 1 s horným poschodím E 2, pričom priehradová konštrukcia 4 slúži ako nosič pre pás schodov a balustrádu 2. Schody 3 sú vedené pri chode vpred prostredníctvom vodiaceho systému 10 a pri spätnom chode prostrednictvom vodiaceho systému 12.0014 Obr. 2 ukazuje rez pozdĺž čiary A-A z obr. 1 s už známymi, na každej strane pojazdných schodov 1 usporiadanými vodiacimi systémami 10, 12 v šikmej časti...

Pojazdné, najmä na vozidle upevniteľné zariadenie na úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 870

Dátum: 30.08.2002

Autor: Jordan Ernst

MPK: A01G 23/00

Značky: drevín, vozidle, odstránenie, úplné, rastúcich, najmä, pojazdné, upevniteľné, zariadenie, radoch, rozdrvenie

Text:

...ktoré sa však nehodiana úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v rade, napríklad ovocných stromov alebo0013 ZDE 44 16 195 Al je predovšetkým známy spôsob apojazdný stroj na vytinanie a spracovanie stromov. Pri tomto spôsobe je strom, ktorý sa má vyrúbať, odrezaný pomocou pracovnej hlavice (harvestor) nesenej žeriavom, je odvetvený, je odstránená koruna a kmeň je narezaný na kusy. Minimálne pri odstraňovaní koruny je strom pomocou...

Pojazdné zariadenie na kyprenie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281978

Dátum: 23.07.2001

Autor: Schütz Eberhard

MPK: A01B 11/00

Značky: pôdy, pojazdné, zariadenie, kyprenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, v ktorom je na ráme (14) zavesenom za traktorom vložená v smere jazdy prebiehajúca kyvná páka (34) nástrojov, ktorá nesie dlátovité nástroje (38) a ktorá sa kĺbovým hriadeľom (18) náhonu dá pohybovať okolo kyvného ložiska (32) hore a dolu. Kyvné páky (34) sú kĺbovo pripevnené v na priamke ležiacich koncoch dvojito zalomených pák (44), ktoré sa dajú kyvne poháňať okolo v smere jazdy pred dlátovými nástrojmi (38) otočne uložené...

Pojazdné zariadenie na distribúciu skvapalneného propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2618

Dátum: 14.08.2000

Autor: Manca Ján

MPK: B62D 21/00, B62D 63/00

Značky: zariadenie, propan-butanu, distribúciu, pojazdné, skvapalneného

Text:

...bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. 1 je schematicky znázomené pojazdné zariadenie na distribúciu skvapalneného propan - butánu, na obr. 2 je znázornený transportný vozík pri pohľade zhora a z boku, na obr. 3 je znázomené kotvenie skrutkou, na obr.4 je znázomené kotvenie strmeňom ana obr. 5 je znázomené kotvenieAko je znázomené na obr. l, bolo zhotovené pojazdné zariadenie na distribúciu skvapalneného propán - butánu podľa...

Pojazdné zavlažovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1897

Dátum: 05.08.1998

Autori: Špicl Jaroslav, Čeněk Josef

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovacie, pojazdné, zariadenie

Text:

...obsluhy a kopíruje rozloženie prívodnej hadice po zavlažovanej ploche. Dosah celkového zavlažovania je závislý na dĺžke prívodnej hadice a dojazd zariadenia je určený volbou umiestnenia koncovej klinovitej zarážky uloženej na hadici. Vykonané funkčné skúšky preukázali. že zariadenie prekoná aj terénne nerovnosti, napríklad svahyaž do sklonu 38 ° a to obojsmerné. Optimálna pricchodnosť zariadenia je limitovaná 15-3 cm výškou trávneho porastu....

Pojazdné zariadenie na korekciu chybnej polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278643

Dátum: 10.12.1997

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: korekciu, chybnej, pojazdné, polohy, koľaje, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené niekoľkými navzájom nezávisle po koľaji (8) pojazdnými, v pozdĺžnom smere koľaje (8) za sebou umiestnenými strojmi (3, 4, 5) na stavbu koľaje, pričom k nástrojom týchto strojov (3, 4, 5) na korekciu chybnej polohy koľaje na základe vzťahového systému sú priradené odoberacie orgány (22, 30). K jednotlivým strojom (3, 4, 5) na stavbu koľaje je priradená jedna spoločná, polohovo pevná vzťahová priamka (10). Aspoň jeden...

Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278635

Dátum: 10.12.1997

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/00

Značky: kladenie, zariadenie, polí, koľajových, pojazdné, prepravu, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) sa skladá z koľajového vozňa (2) s podvozkami (8) s kolesami (44) s vencami a z pomocného vozňa (6). Na koľajovom vozni (5) nezávisle pojazdný pomocný vozeň (6) a koľajový vozeň (5) majú každý samostatný trakčný pohon (25, 12) a na pomocnom vozni (6) je na každom konci usporiadaný podvozok (15) a pásový podvozok (16). Aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom (17, 25) vybavených podvozkov (15, 16)...

Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278199

Dátum: 06.03.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: kladenie, pojazdné, koľajových, zariadenie, prepravu, polí, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) s úchytným ústrojenstvom (13) koľajníc (2), upraveným na nadvihovanie a kladenie koľajového poľa (4) na nosnom ráme (7) nosného ústrojenstva (5) a opatrené dvoma za sebou usporiadanými dvojicami (9, 10) naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvihových stojok (11). Tieto sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso. Obe navzájom...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/17, E01B 29/02, B61D 15/00...

Značky: pojazdné, prepravu, polí, zariadenie, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Pojazdné zariadenie na rozdeľovanie a profilovanie štrkového koľajového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278991

Dátum: 13.08.1991

Autor: Brém Jaroslav

MPK: E01B 27/00, E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, koľajového, lôžka, pojazdné, štrkového, profilovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené pluhovým ústrojenstvom (8), uloženým výškovo nastaviteľne na ráme (4) medzi nápravami (2, 3) a opatreným aspoň tunelovými krytmi (12), prekrývajúcimi koľajnice (1). Ďalej je opatrené dvoma pármi priečnych dosák (14), ktoré sú uložené nad tunelovými krytmi (12) šikmo na os koľaje a upevnenými k základovej doske (15), a vodiacimi doskami (16), uloženými v strednej časti medzi koľajnicami (1). Každá z vodiacich dosák (16),...

Pojazdné obojstranné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258666

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šimúnek Štefan, Patasy Jozef, Uhlíř Vladimír, Mažgút Miroslav, Axamít Kristian, Frajkor Gabriel

MPK: E04G 11/34

Značky: obojstranné, debnenie, pojazdné

Text:

...retazověho zdviháka uchyteného o výstuž podkladom/ej dosky. Fixovanie debnenie je riešené stabilizovaním vnútorných debniacích dosiek o nosny ram debnenia a vonkajších debniacích dosiek pomocou tyčí a maiíc ako tej rozperných rúrok z PVC. Budolvaiž vodiace múriky nie je p 0 trebné. Presnosť dodržania smeru sa zabezpečuje stabilizovaním nosného rámu podľa značiek na podkladovej doske, ktorá musí byť vybetónovaná v požadovanej nivelete.Nla...