Patenty so značkou «poistná»

Poistná skrutka, skrutkové spojenie a spôsob výroby poistnej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13248

Dátum: 03.03.2010

Autor: Holscher Winfried

MPK: F16B 39/30

Značky: poistnej, spôsob, výroby, poistná, spojenie, skrutky, skrutka, skrutkové

Text:

...aj po väčšompočte postupov skrutkovania. Ďalej spočíva úloha vtom, že sa má vytvoriť príslušne optimalizované poistné skrutkové spojenie, ako ajspôsob a zariadenie na výrobu optimalizovanej poistnej skrutky.Táto úloha je ohľadom poistnej skrutky vyriešená znakmi nároku 1. Ohľadom skrutkového spojenia je táto úloha vyriešená znakmi nároku 9. Ohľadom spôsobu je táto úloha pre vyrobenie poistnej skrutkyvytvorenej podľa koncepcie vynálezu...

Poistná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20064

Dátum: 20.08.2009

Autor: Volborth Thomas

MPK: F16B 43/00, F16B 39/24

Značky: poistná, podložka

Text:

...je ostrý uhol medzi vnútomou plochou segmentu krúžku a podkladom v nespojenom stave medzi 3 stupňami a 15 stupňami, optimálne medzi 5 stupňami a 10 stupňami.0011 V rozšírení vynálezu sa horná strana podložky odvrátená od podkladu vyznačuje profilovaním. Tým sa dosiahne zlepšený poistný účinok. Toto profilovanie sa môže obmedziť na vnútornú oblasť a môže byt vytvorené napríklad vo forme ryhovania. Profilovanie môže byt vytvorené aj ako...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16821

Dátum: 03.07.2009

Autor: Flaig Hartmut

MPK: F16B 39/38, F16B 39/34

Značky: matica, poistná

Text:

...na nastavenie elasticity a prídržnej sily poistného prstencového kotúča okreminého preto neprenosné na poistnú maticu daného druhu, pretožeplatový prstencový kotúč sa vzhľadom na elasticitu správa inak ako kovový prstencový kotúč a že pri tomto technickom riešení sa nepočíta s žiadnym axiálnym odsadením vnútorného závitu prstencového závitu a telesa matice. Prídržná sila tejto poistnej matice spočíva na inom princípe účinnosti. GB 2 287...

Poistná skrinka s redukovanými rozmermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17010

Dátum: 02.06.2009

Autor: Thiollay Lionel

MPK: H01H 85/20

Značky: redukovanými, poistná, rozmermi, skříňka

Text:

...prepojených medzi sebou azodpovedajúco so zbemicou prostredníctvom dvojnásobného kolika, ktorý prechádza zbernicou aktorý má teraz ako funkciu nielen umiestniť a pripevnit do vzájomného elektrického kontaktu poistku so zbemicou, ale tiež prenášať prúd zo zbernice do zodpovedajúcej hornej a dolnej poistky. Táto nová funkcia dvojnásobného kolika (šíriť elektrickú vodivosť medzi poistkami a zbemicou) umožňuje teraz umiestniť navrchu a...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8543

Dátum: 16.06.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16B 39/36

Značky: matica, poistná

Text:

...2), tak pre použitie pri vysokej teplote (obrázky 3 a 4).0006 Prihlasovateľ v podstate zaznamenal, že výsledkom technologického vývoja v bežnej praxi sú známe matice, ktoré pri použití najma na pripevnenie častí podliehajúcich zvýšenému opotrebeniu, obsahujú problém, že náhrada časti podliehajúcej zvýšenému opotrebeniu je tiež spojená s nevyhnutnou výmenou matic, aby sa zabránilo riziku rozpadu samotných matic.Takže tu existuje technický...

Poistná podložka na skrutkové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4574

Dátum: 07.09.2006

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: poistná, skrutkové, podložka, spoje

Text:

...po ñnálnu montážou silu FM po preklznutí o rozteč h a novom zapadnutí výstupkov 3 do susedných jamiek 4. Obr. 7 altematívne znázorňuje zubové prevedenie poistných podložiek podľa návrhu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPoistné podložky podľa návrhu sa môžu použiť bud na maticove alebo bezmatícové skrutkové spoje. U maticového skrutkového spoja sa poistná podložka 6 podľa návrhu montuje medzi maticu a spájané diely (obr. 4 A) a v...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4223

Dátum: 04.08.2005

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/14, F16B 39/02

Značky: matica, poistná

Text:

...časti matice, ktorý plní funkciu klina medzi maticou a skrutkou. Krúžok presahuje pritom výškovo nad maticu o určitú hodnotu, aby sa dosiahol počas montáže potrebný sklz na rozhraní šíkmých dotykových plôch až po horizontálne vyrovnanie čiel krúžku a puzdra.Potrebná pružnosť krúžku je zaistená jeho rozdelením priečnym rezom s dilatačnou medzerou, takže pružný krúžok zmenší po montáži skrutkového spoja svoj priemer a natlačí sa na závit...

Unitárna poistná panelová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14489

Dátum: 20.02.2004

Autori: Bours Roger, Eijkelenberg Tom, Dom Guido

MPK: B65D 90/34, B65D 90/36, E04H 14/00...

Značky: poistná, panelová, zostava, unitárna

Text:

...potomvyžaduje rovnaký počet operácií a krokov.0008 Prvotným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť unitárnu poistnú panelovú zostavu podľa nároku 1, ktorú bude možné nainštalovať nad odfukovú oblasť ohraničenej zóny, ktorá má byťchránená pred nekontrolovateľným nárastom tlaku, a ktorú bude možno ako jednotku tiež sňať.0009 Unitáma poistná panelová zostava zahrňuje tuhý, všeobecne rovinný primámy nosný člen, ktorý má stredový odfukový otvor,...

Zasúvateľná poistná spojka tlakového potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1598

Dátum: 10.09.1997

Autor: Wuethrich Albrecht

MPK: F16L 37/38, F16L 37/28

Značky: tlakového, potrubia, zasúvateľná, spojka, poistná

Text:

...ich oblasť použitia je skutočnosť, že ástrčka sa musí pri roz~ pájani najprv proti tlaku v potrubí trocha zatlait do puzdra spojky, aby sa uvoľnila predtý~ ená. Toto tlačenie zástrčky proti tlaku v potrubí si pri spojkách väčších rozmerov ak e tlaky v potrubí je obsluhu spojky, zuzu znemož.ue. Druhou príčinoupečnosti, ši t normovaných vých p odlišujú V qeometrickom tvare zhotovenie a kto ľov veľmi rozširené.Preto sa môže určitá zást čka...

Poistná spojka rámov debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 99

Dátum: 07.07.1993

Autori: Cipra Petr, Koubek Jindřich, Bartošová Lenka, Stárek Richard

MPK: E04G 17/02

Značky: poistná, spojka, dosiek, rámov, debniacich

Text:

...V opačnom smáru. ro spojování bednicich deäek s rámy o stanüarduich tloušř kéch se použivají pojistné spojky opotrené pojistnýmí aky, jejichžvnitřní stěny jsou rovnoběàoé, pro spojovani bednicich úesck s rámy o ncotandardrich tlouàĺkàch se pouěívají poJítno spojky 0 patřená Uojistnjmí oky, jejichž vnitřní stěny svipJi vzájemnéostrý úholpřed zasunutim do otvorů rámů.Přehled obrázků no výkresochUžitný vor je klíče osvětlcn na v krescch, kďe je...

Univerzálna poistná hlava pre strojné vrtanie a rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265312

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pribitzner Štefan

MPK: B23B 47/26, B23G 5/14

Značky: závitov, poistná, rezanie, univerzálna, vŕtanie, strojně, hlava

Text:

...a na obr. 2 je nakreslený priečny rez statorom a rotorom, kde je vidiet usporiadanie lamiel.Univerzálna poistná hlava pre strojné vřtanie a rezanie závitov podľa vynálezu pozostáva zo statora l opatreného upinacou stopkou l§. stator l má na obvode vytvorené pozdĺžne statorové drážky gl, V ktorých sú posuvne uložené statorové lamely Q. V statore l je otočne uložený rotor 3, ktorý má na obvode vytvorené pozdĺžne rotorové drážky ll, v ktorých...

Ovládateľná mechanická čelná zubová poistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera František, Kepák František, Kaoka Jaroslav

MPK: F16D 3/18

Značky: spojka, mechanická, zubová, čelná, ovladatelná, poistná

Text:

...spojená s výstupným hriadelom má dve radiálne aretačné dražky tvaru V, do ktorých sú pružinou dotlačované zäpadky aretujúce zapnutú, resp. vypnutú polohu zubovej poistnej spojky.Navrhovaným riešením sa dosiahne automatické zaistenie vypnutej polohy zubovejspojky pri prekročení dovoleného zaťaženia výstupného hriadela. Opätovné zapnutie zubovej spojky je potrebné urobit mechanicky, zásahom obsluhy, čím je vylúčené ďalšie pretažovanie...

Ovládatelná automatická poistná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252027

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šufliarsky Igor, Matejka Jozef

MPK: F16D 9/00

Značky: automatická, zubová, ovladatelná, poistná, spojka

Text:

...Podobne aj vypnutie je možné previesť ovládacou pákou vždy, keď je to potrebné. Riešenie znižuje hmotnost a rozmery spojky,zvyšuje sa spoľahlivosť nastaveného poistneho momentu a podstatne sa znižuje sila potrebná na ovládanie. Pri vypínaní a zapínaní nie je potrebné prekonávať veľkú silu pružiny, ale len mierny odpor aretácie a trenia.Na pripojenom výkrese je naznačený vreze príklad prevedenia ovládatelnej automatickej poistnej zubovej...

Poistná obojstranná nastavitelná axiálna spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251496

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polčič Tibor

MPK: F16D 43/20

Značky: poistná, axiálna, nastaviteľná, spojka, obojstranná

Text:

...obojsmernej nastaviteľnej axialnej spojky podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia, montáž nenáročná výroba a hlavne malá hmotnosť, ktorá činí asi 1/3 hmotnosti poistných spojok používaných na zberacích vozoch doteraz a malé rozmery, ktoré následne umožňujú zlnenšovanie rozmerov zariadení, v ktorýchsa spojka používa. Môže byt zabudovaná napriklad priamo v náboji ozubeného kolesa, remenice, reťazového kolesa a pod. a požadovanú hodnotu...

Poistná zubová spojka s nastaviteľným momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236607

Dátum: 15.02.1987

Autori: Boháčik Miroslav, Griač Ľubomír

MPK: F16D 21/04

Značky: momentom, nastavitelným, zubová, spojka, poistná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť ochranu hnacích častí proti preťaženiu krútiacim momentom, ktorého hodnota môže byť rôzna, a zariadenie a vyradenie pohonu. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním spojky, že výkonový tok tvorí sústava hnacích hriadeľ, hnací náboj spojovací kotúč a hnaný veniec. Vypínacím členom je tu spojovací kotúč, ktorý sa do záberu dostane zasunutím medzí zuby hnacieho náboja a hnaného venca tlakom hydraulickej...

Poistná spojka s mechanickým a hydraulickým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220896

Dátum: 15.02.1986

Autor: Klimo Vladimír

Značky: poistná, mechanickým, hydraulickým, výstupom, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Poistná spojka s mechanickým a hydraulickým výstupom, ktorá sa skladá z mechanickej poistnej výsuvnej spojky s hydraulickým ovládaním a z tlakového čerpadla s diferenciálnym vstupom vyznačuje sa tým, že na vonkajšom obvode kotúča spojky (3) pevne spojenom so vstupným hriadeľom (1) a na vonkajšom obvode druhého kotúča spojky (4) spojenom s výstupným hriadeľom (11) je vonkajšie ozubenie, ktoré je v záberu s ozubenými kolesami (6) a (7) vstupných...