Patenty so značkou «pohybovej»

Guľová matica guľovej pohybovej skrutky a spôsob výroby takejto guľovej matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12449

Dátum: 24.06.2010

Autori: Meisborn Marco, Döppling Wolfgang, Adler Dieter, Steinbinder Horst

MPK: F16H 25/24, F16C 35/073

Značky: spôsob, matica, pohybovej, výroby, matice, skrutky, guľovej, guľová, takejto

Text:

...je možné vidieť vtom, že prípadne požadované axiálne predpätie medzi oporným prstencom a vnútomým prstencom je bezproblémovo nastaviteľné, ako to môže byť potrebné predovšetkým pri delenom vnútornom prstenci. Ak sú ako valive ložiská použité drážkové guľôčkové ložiská, môže maťvnútorný prstenec celistvú časť vnútorného prstenca vytvarovanú podľa guľovej matice ako ajďalšiu, samostatnú časť vnútorného prstenca. Guľová drážka, určená na...

Zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 278565

Dátum: 09.11.1994

Autori: Savinov Albert Pavlovič, Sokolovsky Igor Antonovič, Severin Gai Iľjič, Sinigin Viktor Michajlovič, Semenova Xenia Alexandrovna, Afanasenko Nikolai Ivanovič, Kozlovskaja Inesa Benediktovna, Barer Arnold Semenovič, Grigoriev Anatolij Ivanovič, Tichomirov Jevgenij Petrovič

MPK: A61F 5/01

Značky: liečenie, aktivity, pohybovej, chorých, poruchou, držania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z ramenných, panvových, kolenných, nožných, lakťových, ručných a prstových príchytiek (1), ktoré sú navzájom spojené fixačnými prvkami. Fixačné prvky sú vytvorené ako pružné ťažné prvky (2) na uloženie na povrchu tela chorého v súlade s anatomickou polohou svalového skeletu v antagonistických pároch vzhľadom na kĺby. Každý pružný ťažný prvok (2) je spojený s dvoma príchytkami (1) a medzi príchytkou (1) a príslušným pružným...

Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valentovič Ernest, Duhar Jozef

MPK: F16H 25/22

Značky: maticou, posuvových, skrutky, pohybovej, sání

Text:

...a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení...

Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Pelegrin Eduárd, Slanina Alexander

MPK: F16H 57/12

Značky: zariadenie, matice, uloženiu, tělese, pohybovej, zariadenia, posuvného

Text:

...že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šipoš Ján, Janda 1ubomír, Múeková Marta, Marková Dagmar

MPK: B23Q 5/34

Značky: pohybovej, skrutky, matica, dvojitá

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242506

Dátum: 15.11.1987

Autori: Oveinnikov Jevgenij Konstantinovie, Ždanovskij Nikolaj Stipanovie, Goganov Dmitrij Alexejevie

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, pohybovej, matica

Text:

...puzdrom je zaskrutkovaný v pevnej matici.Výhody matice pohybovej skrutky podľa vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchej konštrukcii, V priestorovej nenáročnosti, V jednoduchosti vymedzovanía závitovej vôle a taktiež vo využiteľnosti nielen V konštrukciách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dostal používaných pohybových mechanizmov, napr. pri opravách posuvových zariadeni suprortov obrábacích strojov, ako sú sústruhy s...

Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243921

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kodd Vladislav, Bystoický Josef, Mainzer Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, matica, vôlou, vymedziteľnou, závitovou, pohybovej

Text:

...otvore suportu a hlavy upevňovacich skrutiek posuvovej matice sú umiestnené v. drážkach, ktorých os leží v rovinách rovnohežných s osou pohybovej skrutky.Výhody uvedeného riešenia podla vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchosti a tv priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Na vymedzenie závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou nie jewpotrebný žiadny prídavný agregát. Závitovvá vôlfa sa vymedzuje vzájomným osovým posuvom pevnej a...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláeek Alois, Dušek Jan

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, matica, bezvôľová, pohybovej

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zachar Jozef Akademik, Toldy Mikuláš, Poledna Juraj, Hoťka Pavel

MPK: A61B 5/10

Značky: zariadenie, snímanie, vyhodnocovanie, pohybovej, plodů, aktivity

Text:

...počtu nadprahových impulzov.Hlavnou prednosťou vynálezu je získanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, z ktorého sú v podstatnej miere odstránené rušivé zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej. Tento signál sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a súčasne ďalej spracováva v digitálnej forme, čo umožňuje priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Prednostou oproti...