Patenty so značkou «pohybom»

Skúšobné zariadenie s kĺzavým lineárnym vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6580

Dátum: 04.11.2013

Autori: Marton Marián, Kelemen Michal, Veselý Marian, Vojs Marián, Zdravecká Eva

MPK: G01N 3/56, G01N 19/02

Značky: lineárnym, skúšobné, kĺzavým, pohybom, vratným, zariadenie

Text:

...skúšania sa priebežne môže zaznamenať časový priebeh teploty lubrikantu, normálovej sily a počet vykonaných cyklov vratného pohybu. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby po určitom počte cyklov automaticky ukončilo skúšku. Priebeh skúšobného procesu je možné diaľkovo ovládať a sledovať.Pred procesom skúšania je možné nastaviť veľkosť nomuílovej sily predpätím skrutky s pružinou a je meraná pomocou snímača sily, ktorý je umiestnený v...

Piestový spaľovací motor s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6410

Dátum: 03.04.2013

Autori: Lešinský Ján, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton

MPK: F16H 21/36, F02B 75/32

Značky: motor, piestový, pohybom, vratným, priamočiarym, spalovací, ojnice

Text:

...aj kompresor. Na obr. 3 je znázomených šesť kinematíckých pohybových schém pre jeden valec s piestom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumíe sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopni zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým...

Piestový spaľovací motor s rotujúcimi valcami a s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6409

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Lešinský Ján

MPK: F01B 13/00, F02B 59/00

Značky: piestový, rotujúcimi, pohybom, ojnice, spalovací, motor, priamočiarym, valcami, vratným

Text:

...jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci malí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavom techniky nemôže...

Pojazdný prvok horskej dráhy s pohybom v druhom vodiacom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15943

Dátum: 27.06.2011

Autori: Steininger Walter, Gmeinwieser Roland, Köckeis Rupert

MPK: A63G 7/00, A63G 21/00, A63G 31/00...

Značky: druhom, pojazdný, prvok, pohybom, dráhy, smere, horskej, vodiacom

Text:

...pritom na pohyb pozdĺž druhej roviny zastaviť na druhom koľajnícového úseku. Alternatívne môže vozík pre pasažierov dokonca počas pohybu pozdĺž druhej roviny jazdiť pozdĺž druhého koľajnícového úseku, takže zložka pohybu celkom prekvapivá pre pasažierov sa vyskytuje v smere odlišnom od priebehu koľajníc. V tomto prípade sa vozik pre pasažierov pohybuje na dráhe pohybu zloženej z dvoch superponovanýchpohybov, ktorá môže byť, napríklad, dráha...

Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Couto Paulo Rogério Carrara, Vollrath Ingwald

MPK: F04B 35/04, F04B 39/02, F04B 39/00...

Značky: kompresor, chladiaci, piestový, pohybom, vratným

Text:

...časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45...

Pripojovací systém kefovej hlavy s oscilačným pohybom pre zariadenie na osobnú starostlivosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17852

Dátum: 21.06.2005

Autori: Pilcher Kenneth, Reishus Richard, Roth Dane, Giuliani David, Meginniss Stephen

MPK: A46B 13/00, A46B 13/02, A61H 7/00...

Značky: systém, kefovej, zariadenie, starostlivosť, připojovací, oscilačným, osobnú, hlavy, pohybom

Text:

...poháňané zariadenie na čistenie kože kefou, obidvevlastnené nadobúdateľom predloženého vynálezu.Ako bolo predstavené, zariadenie 10 na osobnú starostlivosť je použiteľné na aplikácie pri čistení kože, najmä tváre. Avšak zariadenie 10, rovnako tak ako mechanizmus pripojovania kefovej hlavy tu predstavený a opísaný, môžu byť použité V množstve iných aplikácii,zahŕňajúcich ďalšie aplikácie starostlivosti o kožu, ako je napr. liečba akné a...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Moskovich Robert, Chan Eric, Ahn Kyoungeun, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: spôsob, riadeným, zubnej, zubná, kefka, pohybom, hlavy, polohovania, kefky

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Svetlomet vozidla s relatívnym pohybom vzhľadom na karosériu kvôli tepelnému rozťahovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2970

Dátum: 01.12.2004

Autori: Pfretzschner Tobias, König Thomas, Lux Stefan, Mett Thomas, Herrmann Stefan

MPK: B60Q 1/04

Značky: tepelnému, vozidla, pohybom, světlomet, karosériu, kvôli, relatívnym, rozťahovaniu, vzhľadom

Text:

...zaujímať k smeru lúča iba malý uhol, napríklad 10 °. Táto výhoda relatívneho pohybu v smere lúča alebo V podstate v smere lúča vedie k tomu, že pri tepelnom vyrovnávaní sa neuskutočñuje nežiaduca zmena smeru svetla svetlometu. Spojovacím zariadením karosérie môže byť konštrukčný prvok oddelený vzhľadom na prvok karosérie, poprípade vzhľadom na hrniec svetlometu. Alternatívne je možné skonštruovať spojovacie zariadenie karosérie zo...

Dýzové zariadenie s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2848

Dátum: 13.08.2004

Autor: Verstraeten Paul Francicus Marie

MPK: B08B 9/02, F28G 1/00, F28G 15/00...

Značky: dýzové, pohybom, vratným, zariadenie

Text:

...ventil 17 je otvorený, ovládací tlak bude dodávaný cez AND port 19 na ovládanie ventilov 6 tak, že motory 2 sú prepnuté do polohy B.0015 Pomocou reverzného ventilu 15, ktorým je aktivovaný ventil 16, prechádza ovládací tlak cez AND port 18 na stranuovládacieho Ventilu 6, ktorého pomocou. je zapnutý opačný smerrotácie A motorov 2. Vhodným využitím ventilu 15 teda môže byť dýza hnaná v smere tam a späť.0016 Keď reverzný ventil 10 je použitý tak,...

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283959

Dátum: 03.05.2004

Autori: Oleński Stanislaw, Ozdzeński Jerzy, Kołomecki Jerzy

MPK: F02B 75/06

Značky: motora, pohybom, naftového, systéme, torzných, vratným, riadiacom, vibrácií, tlmenie, zariadenie, piestov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov určené na obmedzovanie amplitúdy torzných vibrácií prenášaných medzi hlavným hriadeľom motora a pomocnými mechanizmami, ako sú palivové vstrekovacie čerpadlo, rozvodové zariadenie a olejové alebo vodné čerpadlo, poháňaných prostredníctvom ohybných hriadeľov. Tlmič (3) vibrácií hlavného hriadeľa (4) je uložený na hlavnom hriadeli (4) v...

Vrstvenie cievky so zdokonaleným pohybom ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7723

Dátum: 16.06.2003

Autori: Stratico' Simone, Stratico Gianfranco, Lumini Antonio

MPK: H02K 15/00

Značky: pohybom, vrstvenie, zdokonaleným, cievky

Text:

...vynálezu pri0006 Riešenia podľa predmetného vynálezu sa týkajú riešení, opísaných v patentovonn spise US 6 533 208(Becherucci a další) a v patentovej prihláške US 09/960 5500007 Jadro lg statora podľa obr. 1 je znázornené v reze a je umiestnené na navíjanie vodiča Q na vytváraniecievok Q, prebiehajúcich okolo pólov 10 a. Ihla ll jeuskutočnené ako dutý valcový člen na umožnenie priechodu vodiča É tak, že vodič Q je privádzaný od konca lla...

Spaľovací motor s asymetrickým rotačným pohybom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3516

Dátum: 03.06.2003

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F02B 55/00

Značky: pohybom, motor, asymetrickým, spalovací, rotora, rotačným

Text:

...prvkami umiestnenými v stenách statora. Na obr. 4 je znázomených prvých šesť sekvencii pootočenia statora čo predstavuje prvú polotáčku rotora. Na obr. 5 je znázomených druhých šesť sekvencii pootočcnia statora čo predstavuje druhú polotáčku rotora. Na obr. 6 je znázornená konštrukčné usporiadanie tzv. dvojčaťa, kde dva motory s asymetriekým rotačným pohybom rotora podľa technického riešenia sú axiálne radené za sebou, pričom obsahujú...

Stroj s premenlivým rotačným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1417

Dátum: 05.03.1997

Autor: Foltán Pavol

MPK: F01C 1/30

Značky: rotačným, pohybom, stroj, premenlivým, piestov

Text:

...kolies, ktoré ho prenášajú prostredníctvom hriadeľov na piesty. Piesty majú jednoduchú lopatkovú konštrukciu s možnostou dokonalého utesnenia pracovného priestoru. Jedenpiest sa skladá z dvoch pracovných lopatiek.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, kde rez valcovou pracovnou komorou je znázornenýna obr. l. Pôdorysný rez strojom je znázornený na obr. 2.Rotačný objemový kompresor s...

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278891

Dátum: 10.05.1995

Autor: Toporcer Emil

MPK: F02F 3/24, F16J 1/24, F02F 3/02...

Značky: dvojčinného, piesta, kývavým, spaľovacieho, piestové, orgány, pohybom, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta sú tvorené piestom (1) pohyblivo uloženým v stredovom uložení (2), ktorý má ramená piesta (7) v spaľovacom priestore (5) a páku piesta (8) výstredne pohyblivo uloženú v nastaviteľnom bežci (10) výstupného hriadeľa (9).

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280606

Dátum: 08.03.1995

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 1/00

Značky: spalovací, motor, otáčavým, piestov, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojica piestov (19 a 20) je klzne uložená v pracovnej skrini (22), ktorej vnútorný povrch má tvar rotačnej plochy, pričom medzi susediacimi ramenami jednotlivých piestov (19 a 20) a vnútorným povrchom pracovnej skrine (22) sú pracovné komory (23), ktorých objem sa periodicky mení v závislosti od vzájomného uhla výkyvu piestov (19 a 20) otáčajúcich sa okolo centrálnej osi. Vo vnútornom povrchu pracovnej skrine (22) sú zážihové otvory (36)...

Kĺbový mechanizmus s definovaným trojdimenzionálnym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 526

Dátum: 10.08.1994

Autori: Antal Juraj, Ivanusyk Peter

MPK: F16C 1/06, F16C 1/04

Značky: pohybom, mechanizmus, definovaným, trojdimenzionálnym, kĺbový

Text:

...V telese Q sa nachádza ekcenter Zs vonkajšími rádiusmi a dilataćným otvorom Z 1. vpravo od stredu je teleso B s dráhou pohybu vaćky a valcovou dutinou spodného uloženia spojky B 1. V telese 5 sa nachádza vaćka S s dilatačným otvorom E 1. Funkčná časť je pod krytmi A ,5.V pohľade zľava vidno po odstránení krytu Q teleso Q s vodiacimi vnútornými rádiusmi â 2,§§. V ňom sa nachádza excenter-Teleso Q je pripojene na spodnú koncovku 1, teleso Z na...

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 400

Dátum: 06.04.1994

Autor: Milly Miron

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, pohybom, otáčavým, piestov, spalovací

Text:

...ako sa striedajú pracovné takty v klasickom ětvortaktnom apaľovecom motora e pria močiarym pohybom piesta.- J Cez vnútorný povrch pracovnej skrine vyúsťujú 2 jej vnúq torného priestoru mimo tento priestor nasledujúce otvory s prislúchajúcim funkčným určením aspoň jeden zážihovy otvor pre umiestnenie zéžihového člena/zaparovacej sviečky/ a/alebo aspoň jeden dávkovací otvor pre umiestnenie dávkovacieho člena /trysky pre dávkovanie...

Stroj s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 246

Dátum: 09.09.1993

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 1/00

Značky: piestov, pohybom, otáčavým, stroj

Text:

...činnosti stroja s otádcvým pohybom pleetov je rovu nahý pre prácu o plynným oko aj e kvcpolným médicm. Napriek to pri konštrukcii strojov no plynné médium a strojov na kvapnlné médium je potrehné dcdrücv náslsdujáoe zásady-U strojov c otáöavýc pohybom plsctov no plynné médium(obr. 20) je moäné o vchľcdcm no etloěiteľnost plynu ~ jednotllb vé otvory vo vnútornom çcvrchu pracovnej ehrlne eituovcť tak, aby nedochádzalo k neäiadůcemn úniku...

Stroj s rotačným pohybom piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 245

Dátum: 09.09.1993

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 3/02

Značky: piesta, stroj, pohybom, rotačným

Text:

...tuk, zo pri správnej činnosti stroja pohyb hradla v púzdro smeruje neprieé pracovnou skriňou a pohyb piests v pracovnej ekrini emoruje naprieč pázdrom.,Pohyblivć hradlo môže mať tvar prstence, ktorý rotujo okolo svojej osi (roťujúoa hradlo) alebo tvar časti prstence, ktorá v púzdro koná vjkyvný pohyb okolo osi výkyvu v smere tam a späť (Výkyvné hradlo), alebo tvar lineárneho posuvnóho čiena(napr. hranola), ktorý eu v púzdro pohybuje...

Hydrostatický pohon tvárniaceho stroja so súbežným pohybom dvoch priamočiarych hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bulák Ľubor, Havránek Pavel

MPK: B23D 15/14

Značky: stroja, hydrostatický, pohybom, hydromotorov, priamočiarych, dvoch, tvárniaceho, súbežným, pohon

Text:

...a umiestnenie rozvodného prvku priamo na veku hydromotora znižuje podstatne hydraulické straty, zvyšuje bezpečnost prevádzky a zjednodušuje Vysokotla 4ký rozvod tým, že odpadá samostatný odlahčovací prvok hydrogenerátora. jeho funkciu preberá rozvodný prvok na veku hydromotora. Ďalšie zvýšenie bezpečnosti prevádzky je docielené vrazením druhého rozvodného prvku do výtlaku akumulátora. Prvok pri náhodnom prerušení el. prúdu uzaviera výtok z...

Teploplynový stroj s rotačným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Serdešnov Anatolij Petrovie

MPK: F02G 1/043, F02B 53/02

Značky: rotačným, pohybom, piestov, teploplynový, stroj

Text:

...samočinne, to jest vlastným pracovným piestom bez potreby ďalšieho pomocného presúvacieho piesta, resp. bez nutnosti viacvalcového usporiadania. , Novým účinkom stroja podľa tohto vynálezu a jeho výhodou je tiež to, že presúvanie pracovného plynu cez ohrievač icez chladič sa uskutočňuje pri stálom objeme plynu, to jest izochoricky. Tým je možné sa v praxi priblížiť najvýhodnejšiemu teoretickému tepelnému obehu, zloženému z dvoch izochorických...

Zariadenie na uzatváranie čelných chlopní kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251998

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65B 7/00

Značky: pohybom, čelných, skladačiek, chlopní, přerušovaným, uzatváranie, zariadenie, kartónových

Text:

...kde je nakreslené v pohľade.Zariadenie na uzatváranie čelných chlopni kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom pozostáva zo základného držiaka4 1 posuvne uloženého kolmo na dráhu kartónových lskladačiek 10. Na základnom držiaku 1 je otočne uložená ľavá prítlalčná lišta 2 a pravá pritlačná lišta 3. Na ľavej a pravej pritlačnej lište 2, 3 sú pevne uchytené páky 6 opatrené ovládacími kladkami 4. Oproti ovládacim klad-kám 4 je uložený ľavý...

Dopravník s vratným pohybom, najmä pre dopravu tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239223

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: B29C 45/00

Značky: vratným, dopravu, dopravník, najmä, tabliet, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatická doprava tabliet bez ich oteru. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že vozík je opatrený aspoň jedným vodiacim otvorom s osadením, v ktorom je uložený nosič. Vo výstupnej úvrati za prepadovým otvorom v dráhe nosiča sú umiestnené pružné narážky. Horná časť je oproti vodiacemu otvoru opatrena vačkami.

Čistiace zariadenie s kyvným pohybom rozstrekovacích trysiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239357

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eupka Vladimír, Farkaš Jozef, Jankech 1ubomír, Šutka Marián, Jele Imrich, Chovanec Ján

MPK: B08B 3/02, B08B 9/08

Značky: čistiace, trysiek, kyvným, zariadenie, pohybom, rozstrekovacích

Text:

...efektu prúdu kvapaliny, oproti zariadeniam, kde čistiace médium sa rozstrekuje do všetkých smerov priestoru, a tým čistiaci prúd dopadá aj na miesta, ktoré nevyžadujú čistenie. Vyššie účinku sa dosahuje zariadením podľa vynálezu pri čistení značne znečistených cisterien oproti známým zariadeniam v tom, že vychylovací mechanizmus zabezpečí bez nutnosti ľudského zásahu,prácu trysiek v rôzných vychýlených polohách, čím sa zvýši záber prúdu...

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/04

Značky: priamočiarym, dvojčeľusťové, chápadlo, ramien, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239172

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hudcovský Ján, Topor Karol, Petrášová Kornélia

MPK: F01C 9/00

Značky: pohybom, zariadenie, piesta, kývavým, brzdenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje v hydromotore s kývavým pohybom brzdenie piesta v dobehových krajných polohách, vytvoreného v závislosti na riešení zariadenia pre brzdenie piesta s kývavým pohybom. Zariadenie pozostáva z tlmiaceho segmentu, ktorým je zo strany segmentu opatrený piest hydromotora. Tlmiaci segment je umiestnený tak, že medzi jeho obvodovou valcovou plochou a telesom je vytvorená prietoková medzera. Na obvodovej...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233216

Dátum: 17.04.1987

Autori: Baláž Jaroslav, Kovaľ Peter, Zelina Pavol

MPK: B66C 1/10

Značky: čelustí, uchopovacie, zariadenie, posuvným, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom upínacích čeľustí je určené pre portálové manipulátory k manipulácii s veľkorozmerovými predmetmi. Pozostáva z nosného telesa opatreného na stranách posuvne uloženými unášačmi čeľustí s vlastnými pohonovými valcami a dobehového telesa upínaného na výstup ramena manipulátora, pričom nosné a dobehové teleso sú vzájomne posuvne uložené v zvislom smere. Uchopovacie zariadenie podľa vynálezu je dovybavené...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zelina Pavol, Kovaľ Peter

MPK: B25J 15/00

Značky: uchopovacie, posuvným, zariadenie, pohybom, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí je určené pre priemyselné roboty a manipulátory k manipulácii najmä s prírubovými súčiastkami. Pozostáva z nosného telesa, na ktorom je odpružene upravený aspoň jeden pozdľžny vodiaci rám s dvojicou proti sebe orientovaných a posuvne uložených čeľustí, pričom každá čeľusť je vybavená vlastným pohonovým valcom a vlastným ozubeným hrebeňom spoluzaberajúcim s ozubeným kolom otočne uloženým v strede...

Spôsob zriadenia rúrovodu pod dnom vodotoku s pohybom splavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237858

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kysela Karol

MPK: E03B 7/02, E02D 29/06

Značky: pohybom, rúrovodu, spôsob, vodotoku, splavenin, zriadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zriadenia rúrovodu pod dnom vodotoku s pohybom splavenín, sa tesne pred uložením rúrovodu vyhĺbi v dne vodotoku ryha, rúrovod sa zmontuje do plynulého zakrivenia na brehu a vodotesne sa uzavrú jeho čelá pred jeho zasúvaním do vyhĺbenej ryhy. Rúrovod v dne nevytvorí pevný prah.

Zariadenie na demontáž a montáž hydromotorov s priamočiarym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249242

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kopec Miroslav

MPK: B25B 27/00

Značky: hydromotorov, montáž, demontáž, pohybom, zariadenie, priamočiarym

Text:

...,pozostáva z nosnej časti 36 a podpernej časti 37. V hornej časti 36 je v horizontálinej polohe V pozdlžnom smere prestavitelné a neotočne prostredníctvom zaisťovacieho svornĺłka 5 uložený unášací tŕň 38, ktorý je na včinnom konci opatrerný oto-čne druhou unášacou hlavicou 32 opatrenou druhým priečnym čapom 33.Podpe-rná ~časť 37 je tvorená bočnicami 39 priskrrutkovanými na nosnej časti 36 a zasahujúcimi pod trému 1, kde sú opatrené každá dvomi...

Podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236613

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ponec Ivan, Mintál Ján

MPK: B65G 17/20

Značky: podvěsný, bremená, dopravník, pohybom, kmitavým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena zaveseného na dopravnej reťazi, u ktorého sa dosahuje kmitavého pohybu tým, že dopravná reťaz je vedená cez kladky uložené excentricky na poháňaných reťazových kolesách. Tieto kolesá majú excentricity voči sebe otočené o 180°. Týmto spôsobom je zaistený v konkrétnom prípade kmitavý pohyb košov s čistenými súčiastkami v smere ultrazvukového žiarenia u priebežného ultrazvukového...

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232122

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pavluv Ján, Urban Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: posuvným, uchopovacích, čelustí, pohybom, dvojchápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojchápadlo s posuvným pohybom uchopovacích čeľustí tvoriaceho koncový člen výstupného a polohovacieho reťazca priemyselných robotov a manipulátorov je určené pre manipuláciu s rotačnými predmetmi s otvorom v pozdĺžnej osi. Vyvodená sila akčných pohonových členov sa prenáša cez križiaky a páky na čeľuste vedené v rybinovitých vedeniach. Funkčná časť dvojchápadla je prestaviteľne riešená.

Univerzálne ukladacie zariadenie priamočiarym pohybom lamelových čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232109

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bohuš Vojtech, Tyukos Josef

MPK: B65G 47/86

Značky: priamočiarym, čelustí, zariadenie, lamelových, univerzálne, ukladacie, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je univerzálne ukladacie zariadenie s priamočiarym pohybom lamelových čeľustí pre odoberanie a prekladanie kusového materiálu, napríklad keramických tvaroviek v hrubej keramike, ktoré boli zoradené v požadovaných rozostupoch pod jednotlivé hlavy prekladacieho zariadenia. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z mechanicky prepojených prekladacích hláv horizontálne vedených vo vodítkach. Pôsobením silových prvkov so synchronným...

Ryhovač s druhotným pohybom pre vysadzovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230277

Dátum: 15.10.1986

Autori: Švirec Pavol, Veľké Úľany

MPK: A01C 5/06

Značky: vysadzovacie, druhotným, stroje, pohybom, ryhovač

Zhrnutie / Anotácia:

Ryhovač s druhotným pohybom pre vysadzovacie stroje, najmä pre vytváranie ryhy pre sadzač semenačky cukrovej a kŕmnej repy, sa vyznačuje tým, že pozostáva z kolmo na ryhu orientovanej dvojchodej závitovice (1) navinutej na dutom kužeľovom telese (2) pričom dvojchodá závitovice (1) je zo zadnej strany krytá oblúkovým krytom (4) ukončeným nad pracovnou špičkou (6) závitovice (1).

Rozvod tlakovej kvapaliny k tesneniu hydromotora s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223098

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hudcovský Ján, Topor Karol

Značky: kývavým, tlakovej, kvapaliny, rozvod, pohybom, hydromotora, tesneniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod tlakovej kvapaliny pre zvýšenie účinku tesnenia hriadeľa s vekom a telesa s vekom u hydromotora s kývavým pohybom piesta. Podstata riešenia spočíva v tom, že v nepohyblivom segmente sú umiestnené dva spätné ventily, z ktorých jeden je napojený na prvý pracovný priestor a druhý na druhý pracovný priestor. Cez spätný ventil sa privádza tlaková kvapalina na nefunkčné plochy, tesnenie hriadeľa a tesnení telesa hydromotora.

Širokorozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231088

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rozman Milan, Zelina Pavol, Rychvalský Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: výkyvným, širokorozsahové, pohybom, chápadlo, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Sirokosozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí je určené pre osadenie najmä dvojtyčových posuvných jednotiek priemyselných robotov a manipulátorov. Pozostáva z operačnej uchopovacej sekcie, pripojenej na výstupe posuvnej jednotky a pohonovej dvojvalcovej sekcie, umiestnenej na opačnom konci jednotky, pričom navzájom sú prepojené dvomi spojovacími tiahlami, zabezpečujúcimi prenos pohybu od valcov k dvom torzným tyčiam, z ktorých každá...

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224497

Dátum: 15.02.1986

Autori: Marták Jaroslav, Batka Luboslav

Značky: vedenie, plynomery, membránové, posúvačov, pohybom, priamočiarym

Zhrnutie / Anotácia:

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery vyznačené tým, že na sedle (4) uložený predný posúvač (1) i zadný posúvač (2) je v jednom rohu opatrený pozdĺžnymi výstupkami (3), v ktorých je uložená ľavá vodiaca tyčka (5) a ďalšími dvoma pozdĺžnymi výstupkami (3) v protiľahlom rohu predného posúvača (1) i zadného posúvača (2), v ktorých je uložená pravá vodiaca tyčka (6), pričom kratším ohybom (9) týchto vodiacich tyčiek (5,...