Patenty so značkou «pohyblivým»

Zdvíhacia brána s pohyblivým krídlom brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20798

Dátum: 19.07.2012

Autori: Küzmic Janez, Letonje Jure, Mazej Andrej

MPK: E05F 15/70, E05D 15/24, E05D 15/16...

Značky: zdvíhacia, krídlom, brány, pohyblivým, brána

Text:

...Pri zatváracom pohybe krídla brány pôsobí toto krídlo na zárubňové ovládacie zariadenie, čim sa horné konce vertikálnych segmentov naklonia smeromk bránovému otvoru. Týmto potom dosadne krídlo brány nazárubne resp. na prípadne tu umiestnene tesniace prvky a uzavrie Škáru medzi krídlom brány a bránovým otvorom.0006 Podobná konštrukcia zdvíhacej brány je známa z US 5,402,841. Tu je krídlo brány vedené V bočných vodidlách,ktoré sa vyznačujú...

Zdvíhacia brána s pohyblivým vedením krídla brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20610

Dátum: 19.01.2011

Autori: Letonje Jure, Küzmic Janez, Mazej Andrej

MPK: E05D 15/24, E06B 9/15, E06B 9/58...

Značky: brány, zdvíhacia, brána, pohyblivým, vedením, křídla

Text:

...brány potom pôsobí tento na ovládacie zariadenie na strane rámu, čím sa horné konce zvislých úsekov vychýlia V smere k bránovému otvoru. Takto potom doľahne krídlo brány na rámy, prípadne na tam usporiadané tesniace prvky a zatvorí medzeru medzi krídlom brány0006 Pri takýchto sústavách zdvíhacej brány je však nevýhodné, že sú tesniace prvky V dolnej oblasti bránového otvoru popritom každopádne vystavené veľkému. opotrebeniu a to následkom...

Kľúčové zariadenie s pohyblivým prvkom kľúčovej kombinácie a zariadenie zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13802

Dátum: 25.08.2009

Autori: Ben-aharon Effi, Markbreit Dani

MPK: E05B 35/00

Značky: kľúčovej, kombinácie, zámku, prvkom, zariadenie, pohyblivým, kľúčové

Text:

...pohybujú na sebe nezávisle.0011 Prvá časť aspoň jedného pohyblivého prvku kľúčovejkombinácie obsahuje teleso pohyblivo namontované V dierevytvorenej V driekovej časti, diera je vytvorená s dolným výstupkom, a premiestnenie prvej časti aspoň jedného pohyblivého prvku kľúčovej kombinácie je obmedzené telesom. dosadajúcim. na výstupok.0012 Druhá časť aspoň jedného pohyblivého prvku kľúčovej kombinácie obsahuje pozdĺžne teleso pohyblivo...

Zvislý zmiešavač s pohyblivým dnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19195

Dátum: 09.09.2008

Autor: Tamminga Jakob

MPK: A01K 5/00

Značky: pohyblivým, zmiešavač, zvislý

Text:

...obsahuje časť v stene zvislého zmiešavača a časť v podlahe zvislého zmiešavača. Tým sa umožňuje vysúvať zmiešaný sypký materiál otáčaním sa zvislého slimáka a taktiež výstup prepadávaním dole cez aspoň časť vdne / podlahe vtedy, keď závit slimákaneprechádza okolo otvoru a nevytláča zmiešaný sypký materiál cez otvor.Jedno ukážkové prevedenie ustanovuje zostavu zvislého zmiešavača naaspoň jednu stenu vyčnievajúcu z podlahy a majúcu vnútorný...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 3/157, B23Q 1/25, B23Q 3/155...

Značky: lineárně, měnič, pohyblivým, otočné, nosičom, nástrojov

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Spôsob frakcionácie roztoku chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283345

Dátum: 05.05.2003

Autori: Kuisma Jarmo, Heikkilä Heikki, Paananen Hannu, Hyöky Göran

MPK: B01D 15/08

Značky: lôžkom, pohyblivým, simulovaným, chromatografický, roztoku, spôsob, postupom, frakcionácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob frakcionácie roztoku na dve alebo viac frakcií chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom (SMB), pri ktorom separačný systém obsahuje najmenej dva separačné profily v rovnakom okruhu.

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282241

Dátum: 25.10.2001

Autori: Žatkovič Juraj, Turňa Milan, Bača Jozef, Bača Marek

MPK: G01B 9/02

Značky: snímača, telesom, zariadenie, pohyblivým, optického, vykonanej, dráhy, kalibračné

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy pozostávajúce zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenie dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, z interferometra, z dvoch polopriepustných zrkadiel a zo snímača lúča optického žiarenia.

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282240

Dátum: 25.10.2001

Autori: Bača Jozef, Bača Marek, Žatkovič Juraj, Jelemenský Jozef

MPK: B23Q 17/24, G01B 11/03

Značky: vykonanej, telesom, snímač, dráhy, opticky, pohyblivým

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom pozostávajúcim zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, zo zrkadla a zo snímača lúča optického žiarenia. Spôsob merania dráhy, rýchlosti a zrýchlenia pohyblivého telesa.

Absorbér s pohyblivým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254116

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vasilenko Alexej, Svitka Nikolaj

MPK: B01D 53/18

Značky: nástavcem, pohyblivým, absorbér

Text:

...xuxocwn. 3 T 0 qöecneunaeT 3 ®®eKTHBHym ýaöoTy-aőcopöepa B mupoxou Hąwepnane Harpysox no rasy. AHa nr.Ť usoöpakeu npennaraeumň aőcopőep, npoonbumü paspeą Ha ®Hr.2 paspes A~A Ha ®Hr.I na mHr.3 - paspea B-B Ha nr.2.V Aöcopőep c nonnnxnoň Hacaxoň conepxnw Bepwnxanbumň xopnyc~ 1 (ur.l), ąoj pnàouranbno pacnonomenmme curarme Tapenxu 2 n 3, Mexny xowopmmm ycrauonneud ycwpoñcrao nuz cöopa mnnxocwu, pmnonuennoe n Bane oöeqaňxn 4, axaň Topeu A Kowopoä...

Budiace vinutie pre meracie systémy s pohyblivým magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: G01R 5/16

Značky: magnetom, vinutie, pohyblivým, meracie, systémy, budiace

Text:

...dvojsekciového budiaceho vinutia priradenej k závitom 21 až zn je znázornený na obr. 4. Obr. 5 ilustruje pre tento pripad priebeh normálovej zložky Fn a tangenciálnej zložky Ft sily, pôsobiacej na permanentný magnet obdĺžnikoveho tvaru ktorého kratšia strana má rozmer rovný znázornenému kroku závitov.Elektricky sěríove radené závity Z 1 až Zn budiaceho- vinutia obr. 1 ležia v jednej vrstve plochéhlo útvaru V tvare obd žnika na a tvoria tak...

Zapojenie pre simulovanie dynamickej záťaže skúšaných hydromotorov s jedným pohyblivým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242528

Dátum: 15.11.1987

Autor: Halomi Milan

MPK: F15B 19/00

Značky: záťaže, piestom, simulovanie, pohyblivým, zapojenie, dynamickej, jedným, hydromotorov, skúšaných

Text:

...s jedným pohybiivým pviesriom pojdlla výnálezu, kde je na obr. 1 zapojenie pre hydmomoriory s posuvhým pohybom piesta a- na obr. 2 zapojenie pre hydrvomot-ory s kývnvým pohybom piesta.je pomocou mechanického spojenia 2 spojený so zatažolvacím piestom 31 zaťažovacieho hyd-romotjora 3. Na prívodové kianäz-le 32 zatazonvacieno hydromotora 3 je cez spojovacie konala 33 pripojený hydrosoatt-ický prevodník 4 s rotačným výstupným hriadeľvom...

Spalovací zařízení se šikmým vratně pohyblivým rovinným roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252616

Dátum: 17.09.1987

Autori: Homolka Dimitrij, Kučera Vladimír

MPK: F23B 1/18

Značky: pohyblivým, vratné, spalovací, zařízení, rovinným, roštem, šikmým

Text:

...že jsou rozmístěny ve dvou nebo více vrstvách.Zvlněním chladících trubek v rovině rovnoběžné s povrchem roštu se docílí při postupu paliva po roštu jeho částečně promíchávání a zvýšení třecí síly při zpětném pohybu roštu.Dvě příkladná provedení spalovacího zařízení podle vynálezu. Obr. 1 představuje svislý podélný řez spalovacím zařízením se dvěma vrstvami pevných chladících trubek, obr. 2 znázorňuje pohled na splaovací zařízení ve směru šipky...

Plynule regulovatelný budič vibrace s pohyblivým nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243352

Dátum: 15.09.1987

Autor: Míeek Petr

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrace, pohyblivým, nevývažkem, plynule, budič, regulovatelný

Text:

...jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženćm výkresu je schematicky znázorněn príklad provedení budiče vihrace s plynulou regulací podle vynálezu, kde na výkresu je budič vibrace zobrazen v osovém řezu.Budič vibrece podle výkresu je poháněn łwdromotorem 13, jehož první ozubené kolo m je v záberu s druhým ozubeným kolem LL pevně nasezenám na dutém hřídeli a. Dutý hřídel g budiče vibraoe je uložen ve dvojici ložisek l, 1, která jsou pevně...

Zařízení k usnadnění vyjmUtí kořenového balu rostliny z nádoby s pohyblivým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241726

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eapek Karel

MPK: A01G 9/08

Značky: usnadnění, rostliny, kořenového, vyjmutí, pohyblivým, zařízení, nádoby

Text:

...rostlin směrem dolů až se obnaži celý kořenový bal rostliny, který právě spočívá na pohyblivém dnu nádoby, jež je posazeno na opěrce zařízení podle vynálezu. Obnažený kořenový bal rostliny se jednoduše uchopi, odstraní se pohyblivé dno nádoby a rastlinu je možno snadno přesadít do jiné nádoby nebo na záhon.Výhoda spočíva v tom, že použitím zaří 4zení podle vynálezu se usnadní vyjímání kořenového balu rostliny z nádoby s pohyblivým dnem,...

Zařízení pro přívod vedení k pohyblivým spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244514

Dátum: 16.02.1987

Autor: Tomis František

MPK: H02G 11/00

Značky: zařízení, přívod, pohyblivým, vedení, spotřebičům

Text:

...I 2 pacuonàranch Bnywpu arnx cxoó. aa ropmsonwansxux yuacrxax nenrn I cxoou 7 pacnonoxeau Bunownym, upnneran cnonmu ÓOKOBHMHnonepxnocmxmn. Hpnqem Ha Bepxuem yuacTKe Kax cxoóu 7, Tax n cxoóu 8 onnpamrca Ha xeury cnonmu ocnonannxm,T 0 BCTB CTOHT Ha Heñ, a Ha Hnxñem cxoóu 7 onnpamrcx. Ha neawy I Kpomxamu IU, TO ecTL BHCHT Ha Heñ BMGCTG-4 co cxoóamn 8, pasmemeuaumm Baywpu ux. Ha yqacrxe uarnóa nenru I Bepmnnu BHBMHMX cxoó 7 pacxonarcx, onHaKo,...

Zariadenie na pohon ventilového rozvodu motora s pohyblivým klukovým hriadelom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248123

Dátum: 15.01.1987

Autor: Karaba Gabriel

MPK: F02D 15/04, F01L 13/08

Značky: motora, pohyblivým, pohon, rozvodu, zariadenie, klukovým, ventilového, hriadeľom

Text:

...výseče, po ktorej sa pohybuje kl-ukový nriadel. Z toho bodu je .možné odoberať krútiaci moment. Použitie vynálezu umožní poháňat ventilový rozvod motoru tak, že uhlová zmena polohy klukového hriadeľa po kruhovej výseči neovplyvní časovnanie rozvodu, nakolko je táto uhlová zmena mechanizmom prenosu elimitovaná.Príklad prevedenia prenosu otáčavého pohybu z dráhy po kruhovej výseči do jedného bodu je znázornený na priloženom výkrese.noviny,...

Strihací nástroj s pevným a pohyblivým nožom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232114

Dátum: 15.12.1986

Autor: Prok Andrej

MPK: A01G 3/02

Značky: střihací, pevným, nožom, nástroj, pohyblivým

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je strihací nástroj pre záhradnícke účely na strihanie karafiátov, ruží a stromkov. Je upevnený na pozdĺžnom držiaku a axiálnou silou pomocou lanka z páky, či iného mechanizmu vyvodí strižná sila na pohyblivú čepeľ s rezným klinom proti sploštenému dutému telesu. Nástroj je vhodný aj na použitie ako chápadla pre diaľkovú manipuláciu s rádioizotopovým materiálom, či chemikáliami.

Mechanismus tkalcovského stavu s vlnovitě pohyblivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matsuno Takashi, Kataoka Shigeyuki

MPK: D03D 47/20

Značky: pohyblivým, mechanismus, prošlupem, tkalcovského, vlnovitě, stavu

Text:

...YTOĚHHG HETK EnpmBecTn m K onynnce. Sro meporrpmne COOTBSTCTByGT cBoew-4 HasHaqeHMm, OEHaKO npnsonnm K oqemnnsoñ napaocwn ywoqnux H OCHOBHHX Hmreñ.LTODHM Henoomamnom Ha 3 BaHHOPO ycTpoücTBa HBĽHSTCH, qmo BO BpeMH CMGHH sesa nna syóa onnoñ rpynnu Haxonnnmos Memny naymx HapaMM OCHOBHHK Hmweñ. Mecwo npoxoxaenna OCHOBHHX Hmweñ M 3 BeUxHero M xnmaero BGBOB HMGHHO nvm yTonmeHMHX cnnmnom MaxeHzKoe. 395 sammmaewcs, oópmsm OCHOBHHX Hmweñ. ocmanoau...

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227961

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jakeš Boris

Značky: pohyblivým, dráze, zařízením, kabelový, kolejové, přívod, proudu, elektrického, vymezené

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový přívod elektrického proudu k pohyblivým zařízením po vymezené kolejové dráze, například ke kočce jeřábu, jehož vlečné kabely jsou nepojeny na rozvodovou skříň na mostě jeřábu a na rozvodovou skříň na kočce jeřábu, kde vlečné kabely jsou mezi rozvodovými skříněmi mostu a kočky jeřábu zavěšeny na jednom až třech nosných vozíkách, pojízdně uložených na nosníku nebo nosnících s osou rovnoběžnou s osou mostu jeřábu, vyznačený tím, že vlečný...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

Značky: energií, strojů, pohyblivým, přívodů, element, výrobních, nosný, částem, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...

Čtyřcestný kohout s rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219722

Dátum: 15.09.1985

Autori: Drdlíček Jaroslav, Vykopal Alois

Značky: tělesem, valcovým, vnitřním, rotačné, pohyblivým, čtyřcestný, kohout

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález najde uplatnění ve všech odvětvích národního hospodářství. Vynález řeší vytvoření čtyřcestného kohoutu, u něhož rozvod pracovního média je proveden rotačně pohyblivým vnitřním válcovým tělesem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rotačně pohyblivé vnitřní válcové těleso je opatřeno dvěma symetrickými výřezy, po jejichž obvodech jsou vytvořeny rybinovité drážky pro uložení těsnicích kroužků kruhového průřezu.