Patenty so značkou «pohyblivých»

Držadlo zábradlia pohyblivých chodníkov, eskalátorov a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12311

Dátum: 23.03.2009

Autor: Wieczorek André

MPK: B66B 23/24

Značky: eskalátorov, chodníkov, podobně, pohyblivých, držadlo, zábradlia

Text:

...masívnych držadiel. V konečnom dôsledku je aj zníženie ceny výroby ďalším pozitívnym prínosom vynálezu.0012 V súlade s uskutočnením vynálezu môžu byť bočné rebrá vodiaceho prvku naklonené v uhle u vzhladom na rovinu posúvacieho povrchu držadla alebo môžu byť ohnuté smerom nahor a ohnuté okraje držadla sú tiež ohnuté približne o tento uhol smerom dovnútra v smere k posúvaciemu povrchu. Tým sa poskytuje ďalšia podporná funkcia zabránenia...

Spôsob regulácie brzdy (bŕzd) pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286050

Dátum: 07.01.2008

Autori: Lange Dirk, Pietz Alexander, Balzer-apke Ludwig, Neumann Sascha

MPK: B66B 25/00

Značky: pohyblivého, brzd, spôsob, schodov, chodníka, regulácie, pohyblivých, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia sa vykonáva dodávaním aktuálnych hodnôt (I) do najmenej jedného regulátora (12), ktorý obsahuje najmenej jednu teoretickú hodnotu (S), kde regulátor (12) vykonáva porovnávanie teoretickej a aktuálnej hodnoty a ovláda najmenej jeden brzdový magnet (13) s použitím tejto hodnoty, pričom teoretické hodnoty (S) vo forme niekoľkých dočasných hodnôt spomalenia sú zapamätané v regulátore (12) v poliach teoretických hodnôt alebo v zónach...

Zamkýnací systém na súčasné blokovanie aspoň dvoch pohyblivých prvkov motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286004

Dátum: 17.12.2007

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/06

Značky: zamkýnací, dvoch, súčasné, blokovanie, pohyblivých, vozidla, prvkov, motorového, aspoň, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je ovládaný kľúčom a/alebo bez použitia kľúča. K zamykaciemu mechanizmu (A) sú cez spojovacie prvky (C) priradené aspoň dva blokovacie prvky (25) na blokovanie súčasne dvoch prvkov vozidla, napr. radiacej páky a ručnej brzdy. Zamkýnací mechanizmus (A) pozostáva zo zámkovej časti s hlavným telesom (1) a z otočnej časti (B), ku ktorej sú jedným koncom pripojené spojovacie prvky (C), druhý koniec týchto prvkov (C) je spojený s blokovacími...

Spôsob inaktivácie patogénov v darovanej krvi, krvnej plazme alebo koncentrátoch erytrocytov v pohyblivých nádobách za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10125

Dátum: 21.12.2006

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/08, A61K 41/00

Značky: nádobách, pohyblivých, darovanej, plazmě, krví, spôsob, erytrocytov, patogénov, inaktivácie, pohybu, krvnej, koncentrátoch

Text:

...dĺžkou ochrana proteínov antioxídantmi) Blood 1995 86(l l)4331-4336).0009 Na sterilizáciu viacerých jednotlivých jednotiek darovanej krvi, plazmy alebo EK, s objemami až niekoľko sto m 1 nie sú uvedene prietokové prístroje vhodné. Práve toto je však v dennej praxi krvnej banky potrebné.0010 UVB je aj mikrobicídne aj viricídne, aj keď nie v takej miere ako UVC. Preniká roztokmi s obsahom proteínov a zakalenými suspenziami o niečo lepšie ako...

Spôsob inaktivácie patogénov v darovanej krvi, krvnej plazme alebo koncentrátoch erytrocytov v pohyblivých nádobách za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7537

Dátum: 21.12.2006

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/08, A61K 41/00

Značky: krvnej, nádobách, pohybu, spôsob, patogénov, plazmě, darovanej, pohyblivých, krví, inaktivácie, koncentrátoch, erytrocytov

Text:

...treatment of plasma and factor VIII Concentrate protection of proteíns by antioxidants(Víricídne spracovanie plazmy a koncentrátu faktora VIII ultrafialovým svetlom s krátkou vlnovou dĺžkou ochrana proteínov antioxidantmi) Blood 1995 86(11)433 l-4336).0009 Kontinuálny spôsob UV ožarovania krvných prípravkov a zodpovedajúce prietokové aparatúry sú známe. Tak WO 01/54739 opisuje kontinuálny spôsob, pri ktorom sú prípravky,resp. tekutiny...

Zariadenie na kontrolu koncovej polohy pohyblivých súčastí koľajovej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12866

Dátum: 10.05.2006

Autori: Meieregger Martin, Achleitner Herbert, Oberhoffner Wolfgang

MPK: B61L 5/10, E01B 7/22

Značky: zariadenie, výhybky, pohyblivých, koľajovej, koncovej, polohy, kontrolu, súčastí

Text:

...na kontrolné zariadenie prostredníctvom tepelného pnutia alebo ohybových alebo torzných momentov. výhodnejšie je teda navrhované, aby bola skriňa stvárnená ako rúrka s kruhovým prierezom, do ktorej sa utesnene vnára tyč. Vdôsledku kruhového prierezu skrine nie je funkčnosť zariadenia na kontrolu koncovej polohy-3 ovplyvňovaná ani pri toíznom zaťažení pri prípadnom skrútení kontrolného sútyčia, a predovšetkým kontrolnej tyče, pričom...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Berger Michael, Ulrich Robert

MPK: B66B 23/00

Značky: montáže, pohyblivé, schodov, pohyblivých, týchto, hriadeľa, spôsob, demontáže, uložením, schody, pohyblivý, chodník

Text:

...na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne...

Zariadenie na utesnenie pohonu pohyblivých schodov alebo pohonu pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4113

Dátum: 18.12.2004

Autor: Thiel Alfred

MPK: B66B 23/00, F16H 57/04, F16J 15/00...

Značky: pohyblivých, zariadenie, pohonů, schodov, utesnenie, chodníkov

Text:

...do priestoru pre mazací prostriedok. Ukázalo sa ako problematické používanie radiálnych tesniacich krúžkov hriadeľa na utesnenie syntetického mazacieho prostriedku, napríklad na báze polyglykolu, nakoľko polyglykoly ako mazacie prostriedky treba považovať ako nepriaznivé z hľadiskaspoľahlivého utesnenia. NBR platí síce ako vhodný, ale nie akodobrý alebo dokonca ako veľmi dobrý materiál pre tesniace účely. HNBR by tu mal byť o...

Zariadenie na kontrolu predvstupného priestoru u pohyblivých schodov s pohyblivých chodníkov s vysokofrekvenčnými senzormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3366

Dátum: 03.12.2004

Autori: Stoiber Gerhard, Blondiau Dirk

MPK: B66B 25/00

Značky: zariadenie, pohyblivých, schodov, chodníkov, priestoru, predvstupného, kontrolu, vysokofrekvenčnými, senzormi

Text:

...a napríklad pri priamom slnečnom žiarení sa spúšťajú. Takéto senzory vyžadujú taktiež veľké a drahé zosilňovače a vyhodnocovaciu elektroniku a nemôžu zistit smer pohybu. Osoby, ktoré pristupujú k pohyblivým schodom a osoby, ktoré tieto pohyblivé schody opúštajú, sú branérovnako. Pri súbežnej inštalácii pohyblivých schodov sa častostáva, že odchádzajúce osoby omylom spustia iné pohyblivéPohyblivé schody alebo pohyblivý chodník podľa...

Zariadenie na zablokovanie pohyblivých dielov výhybiek, najmä uzáveru výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2088

Dátum: 15.10.2004

Autor: Klein Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: pohyblivých, zariadenie, najmä, uzávěru, dielov, zablokovánie, výhybky, výhybiek

Text:

...pričom na tento účel sú vytvorené blokovacie členy, ktoré zabezpečujú, že vonkajšia rúra a vnútomá rúra sa môžu dostať do polohy, v ktorej sú navzájom viazané silovým a tvarovým stykom. Výhodne sa pritom predpokladá, že vnútomá rúra vykazuje otvory na vloženie blokovacích členov, pričom blokovacie členy sú výhodne V radiálnom smere premiestniteľné a tyč vykazuje najmenej jednu na menší priemer osadenú oblasť a vonkajšia rúra vykazuje na...

Hnacie zariadenie pre schod pohyblivých schodov alebo paletu pohyblivého chodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4446

Dátum: 14.07.2004

Autor: Matheisl Michael

MPK: B66B 23/08, B66B 23/00

Značky: chodníka, schod, zariadenie, hnacie, pohyblivého, schodov, paletu, pohyblivých

Text:

...hnacím zariadením so znakmiVýhody dosiahnuté vynálezmn je možné vidieť V tom, že prenos síl potrebný na pohyb schodu alebo palety vpred prebieha na jednon 1 bode, čo zaručuje, že sa schod alebopaleta nemôže od pohona stočiť. Okrem toho je premotorizáciu schodov alebo paliet u pohyblivých schodov alebo pohyblivých chodníkov potrebných iba málo prídavných dielov. Stredove usporiadaná pojazdová dráha na dopredný pohyb motorizovaných schodov...

Pneumatické spomaľovacie zariadenie na zabrzdenie pohyblivých častí nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4526

Dátum: 24.03.2004

Autori: Zimmer Martin Johannes, Zimmer Günther Stephan

MPK: F16F 9/34, F16F 9/02, F16F 7/00...

Značky: zariadenie, částí, spomaľovacie, nábytku, pneumatické, zabrzdenie, pohyblivých

Text:

...vodiaeom zvonc §(3. Vodiaci zvon 8(3je s vôľou vedený zvonku na ralci Q. Valec 8 l je vybavený vonkajším plášťom gktorý zasa s vôľou obklopuje vodiaci zvon Ě prinajmenšom v twblasti valca Q.Ako dverový doraz sa Spomaľovacie zariadenie 80 pripevní cez Ionkajší jalášt Q na stenu korpusu nábytku. Siena korpusu je napríklad lmčiizi stena alebo medzistena skrine, na ktorej čelnú stranu dvere pri zatvaraní doľahnťi. Zabudovanie vonkajšieho plášťa...

Univerzálny detektor, najmä pohyblivých objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3497

Dátum: 02.05.2003

Autori: Kopecký František, Svitek Miroslav

MPK: G08G 1/09, G08G 9/00

Značky: objektov, detektor, univerzálny, najmä, pohyblivých

Text:

...s dopravným procesom, napríklad návrhmi odklonových trás a pod.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie výhody a účinky technického riešenia sú ďalej zrejmé z pripojeného výkresu s blokovou schémou technického zapojenia detektora.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie detektora blokovo znázomeného na obrázku pozostáva z centrálneho manažmentu 1 obsahujúceho blok centrálneho počítača 1 A, blok analýz lB a blok databázy lC vstupných...

Identifikačný systém na elektronické označovanie pohyblivých predmetov, najmä motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3434

Dátum: 04.02.2003

Autori: Dimitrov Ilian Georgiev, Philipov Bojko Dimitrov, Valev Venelin Georgiev, Batchvarov Hristo Atanassov

MPK: B60R 13/10, G08G 1/017, G06K 19/00...

Značky: predmetov, pohyblivých, systém, elektronické, najmä, identifikačný, označovanie, motorových, vozidiel

Text:

...príslušná anténa lb sú zabudované v spoločnom mechanickom (plastovom) nosiči, ktorého konštrukčné vyhotovenie má podobu štitku, ktorý sa pripevňuje k PO/MV lepidlom tak, aby pri pokuse o odstránenie štítku alebo o kontaktné vniknutie do obsahu štítka došlo ku zničeniu uloženej informácie.Funkčný účel identifikačného modulu l je prispôsobený tak, aby prijíma (pri zázname) a uchovával aktuálnu identifikačnú informáciu o PO/MDP majúcim tento...

Spôsob dekódovania pohyblivých vektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14213

Dátum: 08.01.2003

Autori: Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Kondo Satoshi, Hagai Makoto

MPK: H04N 7/26

Značky: pohyblivých, vektorov, dekódovania, spôsob

Text:

...má zakódovať, a ďalej sa vypočíta díferencia medzi obrazom ziskaným kompenzáciou pohybu a aktuálnym obrazom. Nakoniec sa zo ziskanej diferencie odstráni priestorová nadbytočnosť, aby sa veľkosť informácie pohyblivého obrazu ešte viac(0007) Dokument H.26 L Test Model Long Term Number 6 (TML-6) drañ 0(Telecommunication Standardizatíon Sector of ITU, Geneva, CH, VCEG-L 45 d 0.doc, 3. marca 2001) je opisom referenčného spôsobu kódovania, ktoré...

Zariadenie na zablokovanie koncových polôh pohyblivých dielov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 813

Dátum: 31.07.2002

Autori: Hörtler Joseph, Schnedl Karl, Achleitner Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: pohyblivých, výhybiek, koncových, poloh, dielov, zariadenie, zablokovánie

Text:

...ktoré sa dajú rozšíriť smerom von proti sile pružiny, ich vyhotovenie realizovať tak, aby na uzatváraciu os V podstate kolmé čelné plochy alebo boky šikmých plôch v príslušnej vonkajšej, resp. vnútomej polohe segmentov boli v plošnom styku s protinárazovými plochami voči sebe navzájom posúvateľných rúr a/alebo tyčí, pričom ako sme už uviedli, šikmé plochy sa môžu použiť aj vo vonkajšej polohe.Optimálny plošný styk medzi prstencom alebo...

Zariadenie na prestavovanie a pružnú stabilizáciu pohyblivých častí výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2567

Dátum: 11.07.2000

Autori: Lassacher Armin, Achleitner Herbert, Hörtler Josef

MPK: B61L 5/10

Značky: prestavovanie, zariadenie, výhybiek, pružnú, částí, stabilizáciu, pohyblivých

Text:

...smere vodstupe usporiadanýrni ovládacími dorazmi na vymedzenie vonkajšieho krajného priestoru na zasunutie blokovacieho člena pri jeho radiálnompohybe, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že aspoň jeden-3 z ovládacích dorazov je v axiálnom smere prestaviteľný na staviacej tyčí. Tým, že aspoň jeden ovládací doraz je na staviacej tyčí prestavíteľný sa dá jednoduchým spôsobom nastavovať rozsah presuvu, pričom možno...

Zariadenie na podporu prestavovacích pohybov a na pružnú stabilizáciu pohyblivých častí výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2545

Dátum: 11.07.2000

Autori: Kreuzer Erich, Achleitner Herbert, Durchschlag Gerald (zomrel)

MPK: B61L 5/10

Značky: pohybov, částí, stabilizáciu, výhybiek, zariadenie, prestavovacích, pohyblivých, podporu, pružnú

Text:

...klietky guličkových ložísk, čo veľmi zjednodušíkonštrukciu. Aby sa zabezpečilo bezpečné vysúvanie a zasúvaníe gúľ z klietky do drážok v nirke a späť do staviacej tyče, je výhodné, keď sa drážky v staviacej tyčí uskutočnia ako trapézové, teda v tvare lichobežníka.Vďaka uzatvorenej kompaktnej konštmkcii zariadenia sa dá včleniť aj dodatočný hydraulický tlmič, čím sa zníži hlučnosť zariadenia. Potom sú vo výhodnom uskutočnení klietky na...

Zariadenie na uzamknutie pohyblivých častí vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2029

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, uzamknutie, částí, pohyblivých, vozidiel

Text:

...technického riešenia je bližšie objasnený pomocouZariadenie podľa technického riešenia je zostavené zo zámkovej vložky g 5 palcom lł,ktorá je uložená známym spôsobom posuvne v puzdre g, ktoré je upevnené v kryte zámky g. Kryt zámky 5 prechádza karosériou vozidla lg a je na nej upevnená. S krytom zámky § je pevne spojené ohybné vedenie 1 ohybného hriadeľa Q. Medzi zámkovou vložkou g a puzdrom g je uložená vratná pružina §. Ohybný hriadeľ...

Pohonný systém pre schody a priamobežné palety pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280663

Dátum: 08.05.1996

Autori: Höfling Peter, Hauser Henrik, Wilke Hermann

MPK: B66B 23/00, B65G 45/08

Značky: priamobežné, schody, palety, systém, schodov, chodníkov, pohonný, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie lamely (47, 48) sú neotočne pripevnené k reťazovým čapom (42), vnútorné lamely (49, 50) k puzdrám (44) a tesniace diely (53, 54) sú umiestnené v oblasti oboch plôch puzdier (44). Reťazové čapy (42) pozostávajú z galvanizovaných cementovaných oceľových čapov, zatiaľ čo puzdrá (44) sú z cementovanej kalenej a temperovanej ocele s galvanickým povlakom. Medzi reťazovými čapmi (42) a puzdrami (44) je umiestnené najmenej jedno klzné...

Zařízení pro zjištění okamžitého počtu osob na pohyblivých schodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268875

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: B66B 27/00

Značky: počtu, zařízení, pohyblivých, zjištění, schodech, okamžitého

Text:

...je připojen třetíčíteč Lg. K dekadickěmu výstupu 533 vratnáho dekadickěho čítače g je připojen svým vstupom nulovací obvod ll, jehož výstup je připcjen jednak na nulovací vstup §l vratného dekadickőho čítače 8 jednak ne. nulova cí vstup Q vratněho binárního čítače 2.Při své činnosti zařízení prostřednictvím čidel l, 2, g, i snímá osoby nestupující na pohyblivé schody ä s osoby vystupující z nich. Při jednom směru pohybu například první čidlo l...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Augusta František, Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín

MPK: D03C 13/00

Značky: pohyblivých, zařízení, stroje, prvků, pohon

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265965

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Zdeněk, Bílý Karel

MPK: H01H 1/02

Značky: statických, kontaktů, způsob, součástí, elektrických, pohyblivých, výroby

Text:

...na výrobky a byla rigid ně konstrukčně využívána.Nevýhodou tohoto způsobu výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů je vysoká spotřeba drahých kovů Au a Ag a tím i vysoká cena finálních výrobků nebo komponentů v celém národnim hospodářství.Uvedené nevýhody odstrañujenový způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí, jehož podstata je v tom, že na podkladovou vrstvu z kovových materiálů, jako je...

Zapojenie pre ovládanie pohybu pohyblivých spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264802

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bigoš Ján

MPK: G05B 24/02

Značky: ovládanie, spotrebičov, pohyblivých, zapojenie, pohybu

Text:

...Q vyhodnocovacej a riadiacej logiky g a riadiaca elektrôda lg druhého triaku lg je spojená s druhým výstupom § vyhodnocovacej a riadiacej logiky g.Prvý stykač § 4 spoločne s druhým stykačom § 5, motor E pojazdu, transformátor á, stabilizátor É,prvá cievka Z, druhá cievka Ě, prvý triak ll, druhý triak lg, vyhodnocovacía a riadiaca logika 2, snímač i pohybu vpred, snímač 3 pohybu vzad a snímač Q pre zastavenie sú umiestnené na pohyblivom...

Univerzální mazací olej pohyblivých částí textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259940

Dátum: 15.11.1988

Autori: Těšitel Jaroslav, Štaňko Nikolaj, Kačmár Miroslav, Špinková Helena, Kresan Ondrej

MPK: C10M 111/04

Značky: textilních, univerzální, částí, pohyblivých, strojů, mazací

Text:

...stability.Podle údajů výrobců jsou oleje vyrobeny na bázi hluboce rafinovaných ropných olejů a přísad.Byly připraveny a zkouškám podrobeny následující směsné oleje podle vynálezu. Veškeré složení v následujících přikladech je uváděno v procentech hmotnostních.K 300 A 2 ISO VG 46- olej složený z 50 hmot. polypropylenového oleje k 300 o kínematioké viskozitě 98,6 mmz/s při 40 °C a 50 hmot. hluboce rafinovaného ropného oleje, zde...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259468

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lanta Jiří, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03C 13/00

Značky: zařízení, prvků, pohon, stroje, pohyblivých

Text:

...kyvné páky EQ, která je z pohledu na výkres zřejmá jako nejbližší, vybíhá od osy 5 otáčení vlevo, přičemž se směrem k volnému konci nejdříve nahoru a dolů rozšiřuje a poté od největší šířky zužuje zpět, zhruba ke středu šířky. V místě spojování okraju má pak volný konec tohoto druhého ramene ggg upravenou radiální unášecí část. Tuto radiální unášecí část tvoří nahoru směřující hák 1, jehož vnitřní stěna přechází nejspodnějším koncem Z ve...

Protizávaží pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257004

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Petr, Semecký Jiří, Zieba Bohumil

MPK: B23Q 1/28, B23B 47/26

Značky: strojů, částí, zejména, pohyblivých, protizávaží, obráběcích

Text:

...velké pracovní i nepracovní posuvy,pohybující se zhruba v rozsahu 8 000 až 15 000 mm.min 1. Dosažení těchto rychlosti vyžaduje velká zrychlení a následně pochopitelně i velká zpoždění při dojezdu na přesně určené souřadnice. Tyto dynamické síly působí rovněž na závaží, jež musí být vedeno bezvůlově a je tedy v jistém smyslu součástí rámů. Rám stroje je silami od řezného procesu rozechvíván včetně závaží,které jako jeho součást při své velké...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253583

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gaysert Gerhard, Gerwin Reinhard, Goetz Dieter

MPK: F23D 11/34

Značky: rozprašovací, horák, prostorách, topná, menší, pohyblivých, ultrazvukový, zařízení

Text:

...ponořeno v proudu spalovacího vzduchu. Z nemeckých zveřejňovacích spisu č. 2 743 863 a č. 2 749 859 je známo uspořádání, při němž generátor ultrazvuku je uspořádán ve vzdálenosti od spalovací komory a je upevněn na dílech vzdálených od spalovací komory, přičemž je ze všech stran chlazen spalovacím vzduchem. Tato řešení neumožñují, aby při výkonech pod 10 kW byla vytvořena kompaktní a prostorově úsporné jednotka pro vytápění vozidla s...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253575

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gerwin Reinhard, Goetz Dieter, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: horák, ultrazvukový, menší, prostorách, rozprašovací, zařízení, pohyblivých, topná

Text:

...dóruvaná trubka Eg zasahuje poněkud do výstupniho difuzoru § pro Žhavé plyny, ho na zadní čelni stěně válcovćho tělesa 7.Na wh 0 ďu válcového tělesa 1 jsou vytvoŕeny vstupy Q pro sekundárw ukklnpuno pláštěm lg pro zásobování spalovacím vzduchom. Na vnítrni prostor~ 1 u napojený vstupní otvory 35 pro primárnĺ vzduch v ednĺ části obvodu válcovňhuJakoñ 1 vstupy § pro sekundární vzduch. Pozprásené pêllVO, které je vm nrrh otvoru Ě do prímárnĺho...

Samohybný pracovní stroj s hydraulickým pohonem nepojezdových pohyblivých funkčních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235290

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vancl Antonín

Značky: pohonem, hydraulickým, pracovní, funkčních, pohyblivých, stroj, částí, nepojezdových, samohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samohybných, spalovacím motorem poháněných pracovních strojů, zejména zemních a stavebních větších typorozměrů s hydraulickým pohonem nepojezdových svých a svého pracovního nástroje pohyblivých funkčních částí, kde řeší optimální využití nebo snížení instalovaného výkonu spalovacího motoru a zlepšení pracovních podmínek obsluhy těchto strojů. Uvedeného se dosáhne tím, že hnací spalovací motor stroje pohání jednostranně výkonově...

Klouzavá brzda, zejména pohyblivých plošin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236108

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hopp Jaroslav

MPK: F16D 63/00

Značky: pohyblivých, brzda, klouzavá, plošín, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku bezpečného a rychlého zajištění pohyblivých plošin. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává alespoň ze dvou čelistí (2, 6), opatřených polokruhovou drážkou (13). V této drážce (13) je uloženo jistící lano (14). Alespoň jedna čelist (2, 6) je uložena na rámu (1) hybně a alespoň jedna z hybně uložených čelistí je připojena na pohyblivou plošinu (15). V dalších bodech předmětu vynálezu je popsáno provedení čelistí (2, 6) a...

Prohrabávací rošt s protisměrným pohybem pohyblivých roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stloukal Mojmír, Smýkal Vojtěch

MPK: F23H 9/08

Značky: roštnic, prohrabávací, rošt, pohybem, protisměrným, pohyblivých

Text:

...pohybujících se vzájemné protisměrně. Vyžaduje malou stavební výšku a lze jej použít i pro velmi malé šířky roštové plochy. je zvýšena provozní spolehlivost a životno-st roštu a jeho výroba a montáž je jednodušší. e umožněno hospodárně spalovat uhlí s malou výhřevností a se sklonem ke spéikání.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání roštu v podélném smeru,...

Zařízení k ovládání pohyblivých energetických přívodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247775

Dátum: 15.01.1987

Autori: Střechovský Jiří, Fukan Jaroslav

MPK: B65H 75/36, D01H 11/00, H02G 11/00...

Značky: zařízení, přívodů, ovládání, energetických, pohyblivých

Text:

...straně pohyblivého ukladače ł zpět k pomocné kladce g na témže konci stroje a kolem ní k druhé pomocné kladce g na druhém konci stroje a zpět k druhé odvalovací kladce gg na opačné straně pohyblivého ukladače ł a přes ni k druhému konci stroje, kde je lanový pohon v místě připojení lg ke stroji pod napětím napínací pružiny ll.V úseku lanového pohonu mezi některou z pomocných kladek 3, g a odvalovacimi kladkami 1, lg, je k lanu 3...