Patenty so značkou «pohyblivý»

Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 288243

Dátum: 29.12.2014

Autori: Honzátko Miroslav, Hrůza Radek

MPK: H01H 73/04

Značky: ističa, najmä, kontakt, prístroja, pohyblivý, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (1) elektrického prístroja, najmä ističa, je zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti (2) a ramenového kontaktu (3), pričom elektrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-profilu, pozdĺžne a symetricky usporiadaného na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1). Ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1) je s ňou spojený priečnym bodovým...

Obojsmerný pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17298

Dátum: 24.08.2012

Autori: Gonzalez Patinga Juan Domingo, Pello Garcia Alberto, Gonzalez Alemany Miguel Angel, Florez Castro Alberto, Cancio Fervienza Alberto

MPK: B66B 23/14, B66B 23/02, B66B 23/16...

Značky: chodník, obojsmerný, pohyblivý

Text:

...predlžuje, nastane strata napätia v páse paliet čo sa hlavne prejaví v spodnej vratnej dráhe pre smer nahor. Ako výsledok je aplikácia Tfup napätia nutná pre zaistenie správnej činnosti systému, ako je vidieť.0007 Obrázok 3 ukazuje diagram rozdelenia 4 napätia chodníka v smere dolu, na ktorom je ukázaná úroveň 1 napätia nula. Keď hnací systém tlačí pás/reťaz paliet, bude bod minimálneho napätia pri výstupe z hnacej jednotky 3. V závislosti...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s podhľadovým plechom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19506

Dátum: 14.08.2012

Autori: Hauer Stephan, Heinemann Gerd, Matheisl Michael, Neszmerak Wolfgang, Klein Wolfgang

MPK: B66B 23/00

Značky: podhľadovým, schody, plechom, chodník, pohyblivý, pohyblivé

Text:

...k nosníku. Predpätie spôsobuje V zaćaženom priereze spodných pásov nosnika tlakové zataženie materiálu a v priereze podhľadového plechu ćahové zataženie materiálu, ktoré je pod medzou prietažnosti. Predpätím podhľadového plechu je dalej zvýšená tuhost nosníka, ktorá prevyšuje tuhost bežnevyrábaného, podhľadovým plechom opatreného nosníka.Prvá a druhá bočná okrajová oblast podhľadového plechu môžu byt s nosnikom pevne spojené silovým...

Pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17095

Dátum: 12.06.2012

Autori: Pello Garcia Alberto, Gonzalez Alemany Miguel Angel

MPK: B66B 23/02, B66B 23/12

Značky: chodník, pohyblivý

Text:

...reťazi. Hnacia reťaz má oddelené hnacie kladky, ktoré sú vyrobené z deformovateľných a elastických materiálov. Články hnacích reťazí sú spojené vzájomne k sebe pomocou pripojovacích driekov a majú zuby a čeľuste v spodnej časti na záber s hnacou reťazou a kladkami.0009 Španielsky patent ThyssenKrupp s číslom prihlášky 2009311290 navrhuje hnaci systém na poháňanie bezreťazových eskalátorov a pohyblivých chodníkov za pomoci využitia sady...

Pohyblivý chodník obsahujúci samonosný vodiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20163

Dátum: 07.07.2008

Autori: Alonso Cuello Manuel, Gonzalez Pantiga Juan Domingo, Gonzales Alemany Miguel Angel, Ojeda Arenas Jose, Diaz Sorribas Mónica

MPK: B66B 23/22, B66B 23/14

Značky: samonosný, obsahujúci, systém, vodiaci, chodník, pohyblivý

Text:

...a teda aj len jednu jedinú možnú konfiguráciu chodník nad0010 Patentový dokument WO 05070810 navrhuje použitie toho istého vodíaceho profilu arámu na podporu skleneného madla. Toto konštrukčné usporiadanie znamená použitie nadmer ného množstva materiálu V situácii, kedy sú podporné prvky pre sklo obvykle diskrétne a mohliby zaistiť kontinuálnu podporu.001 l Patentový dokument WO 05070810 navrhuje pohyblivý chodník s rámom, ktorý je...

Pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20161

Dátum: 07.07.2008

Autori: Gonzales Alemany Miguel Angel, Ojeda Arenas Jose, Gonzalez Pantiga Juan Domingo, Alonso Cuello Manuel

MPK: B66B 23/10

Značky: pohyblivý, chodník

Text:

...palety postupne pripojené jedna kdruhej pozdĺžkoncových sekcií ich susedíacich pozdlžnych hrán, pomocou spojovacích prostriedkov, ktorémedzi po sebe idúcimi paletami definujú závesy skolíkom kolmým na smer pohybu zmienených paliet. Palety tiež majú medzi koncovými závesovými sekciami prostriedky deñnujúce vtrase dopredného pohybu chodníka vzájomné podpory medzi po sebe idúcimi0014 Dokument D 1 (GB 957272) sa týka pohyblivého chodníka...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11241

Dátum: 10.09.2007

Autori: Illedits Thomas, Matheisl Michael, Prenner Alexander, Berger Michael

MPK: B66B 23/02, B66B 23/04

Značky: chodník, pohyblivý, schody, pohyblivé, pohonom

Text:

...sú dané konštrukčné predpoklady pohonu podľa vynálezu pre uskutočnenie s dvomi motormi a dvomi axiálnymiprevodovkami pri rovnakých priestorových pomeroch.U pohyblivých schodov podľa vynálezu alebo u pohyblivého chodníka podľa vynálezu je pohon usporiadaný vo vratnej oblasti medzi prichádzajúchn a odchádzajúcim stupňovún pásom alebo paletovýnl pásom, pričom prostredníctvom hriadeľa,poháňaného prostredníctvom pohonu, spojené hnacie kolesá...

Osobné dopravné zariadenie, najmä pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7302

Dátum: 17.10.2006

Autori: Stoiber Gerhard, Wiesinger Josef, Blondiau Dirk, Steindl Günter

MPK: B66B 25/00

Značky: schody, osobné, pohyblivé, najmä, pohyblivý, dopravné, chodník, zariadenie

Text:

...dosiek tlačených spojov, k pomerne vysokým finančným nákladom. Ďalšia nevýhoda spočíva v tom, žepri výpadku riadiacej jednotky musi byt obstaraná náhradnáriadiaca jednotka s práve platnými prevádzkovými dátami, ktoráčasto nie je na mieste k dispozícii.Vynález si kladie za úlohu navrhnút osobné dopravné zariadenie, u ktorého by sa zjednotenim súčasti riadiaceho systému dosiahli úspory nákladov pri výrobe týchto súčasti.Mimo to by mala byt...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s lanovým zakotvením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4898

Dátum: 13.04.2006

Autor: Krampl David

MPK: B66B 23/00

Značky: zakotvením, pohyblivé, chodník, pohyblivý, schody, lanovým

Text:

...podlahy pod pohyblivým chodníkom alebo pohyblivými schodmi. Ťažný prvok je podľa vynálezu uskutočnený tak, že vyvíja na nosnú konštrukciutažnú silu, ktorá pôsobí aspoň čiastočne v smere zemskejTento tažný prvok slúži pri vhodnom dimenzovaní auskutočnení ako druh virtuálneho stredného ložiska.Výhodou vvnalezu je, že je možné Virtuenamontovaž. Okrem oho je podľauskutočnenia potrebných len malo sučastí, ktoré su vsetkvpreto taktiež cenovo...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8887

Dátum: 04.11.2005

Autori: Ulrich Robert, Illedits Thomas, Hölzl Hubert

MPK: B66B 23/00, B66B 29/06

Značky: pohyblivý, chodník, schody, pohyblivé

Text:

...konca pohyblivých schodov Obr.3 rez pozdĺž čiary D-D podľa obr.2Obr.4 rez pozdĺž čiary B-B podľa obr.2Obr.5 rez pozdĺž čiary C-C podľa obr.2Obr.6 polovina konštrukčnej skupiny podľa vynálezu Obr.7 detaily konštrukčnej skupiny, aObr.8 zariadenie na kontrolu hrebeňovej dosky.Obr.l znázorňuje pohyblivé schody l so skleneným zábradlím g so zábradlovým držadlom gàl a s na dolnom. čele ÉLÄ pohyblivých schodov a na hornom čele gpg pohyblivých...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Berger Michael, Ulrich Robert

MPK: B66B 23/00

Značky: pohyblivých, hriadeľa, týchto, schodov, uložením, spôsob, montáže, chodník, schody, demontáže, pohyblivý, pohyblivé

Text:

...na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne...

Pohyblivý kryt pre voľný manipulačný priestor pre posunovača na hornej úložnej ploche dvojúrovňového vagóna na prepravu automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1118

Dátum: 07.01.2005

Autori: Dirlam Wolfgang, Sperlich Michael

MPK: B61D 3/00

Značky: ploché, vagóna, dvojúrovňového, prepravu, posunovača, automobilov, priestor, pohyblivý, volný, manipulačný, úložnej, hornej

Text:

...zmenšuje sa však rozsah prestavby vrchnej úložnej plochy z celkových 500 mm na 150 mm, V dôsledku čoho predstavuje nezvyčajne veľké obmedzenie prevádzkyschopnosti, ktoré bráni voľnêmu medzinárodnému pohybu a hospodárnemu používaniu nákladných vagónov. Táto možnosť teda nie je z hľadiska prevádzkovateľa či majiteľa nákladných vagônovÚlohou vynálezu je teda vytvorenie voľného manipulačného priestoru pre posunovačov V dvojúrovňovom vagöne na...

Pohon zábradľového madla pre pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11033

Dátum: 24.03.2004

Autori: Matheisl Michael, Lunardi Gerhard

MPK: B66B 23/04

Značky: pohyblivý, zábradľového, pohyblivé, chodník, pohon, madla, schody

Text:

...z obr.3Obr.4 ďalší variant uskutočnenia pohonu zábradľového madla podľa vynálezu V náryseObr.5 pohon zábradľového madla podľa obr.4 v pôdoryseObr.6 pohon zábradľového madla s hnacími ozubenými kolesami, čo však nepredstavuje žiadnu časť vynálezu, aObr.7 ďalší variant uskutočnenia pohonu zábradľového madla čo však tiež nepredstavuje žiadnu časť vynálezu.Obr.1 znázorňuje pohyblivé schody l s po každej strane usporiadaným zábradlím lLl so...

Paletové teleso na pohyblivé chodníky a pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 282749

Dátum: 08.11.2002

Autor: Behle Fritz

MPK: B66B 23/10

Značky: těleso, pohyblivý, pohyblivé, chodník, chodníky, paletové

Zhrnutie / Anotácia:

Paletové teleso pozostáva z nášľapnej dosky (2) s ozubenou prednou hranou (3) a zadnou hranou (4) a je vybavené spojovacími prvkami (7, 8) na vloženie a vedenie čapových spojovacích prvkov (19) a/alebo hnacích orgánov (21), ako aj opornými prvkami (9, 10) na vloženie a vedenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich paletových telies (1), vybavených zodpovedajúcimi čapovými spojovacími prvkami (19), pričom spojovacie prvky (7, 8) a oporné prvky...

Zvukoizolační pohyblivý kryt pilového kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260241

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 19/02

Značky: kotouče, pohyblivý, zvukoizolační, pilového

Text:

...snížení hluku samotným zvukoizolačním krytom pilovćho kotouče, bez zatížení 4 - 5 aom, při zatížení 7 9 aom), umožňuje msnipulaci s obriběnými předměty při respektování technologie řezání v celém rozsahu. Účinnost samotného tlumícího tunelu s pohyblivou zástěnou je dle podmínek až 12 dB(A)oZvukoizolační kryt podle vynúlezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 značí příčný řez zařízením, obr. 2 celkový pohled ňa...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří, Gajdošík Jiří, Pacherník Pavel, Brtník Rudolf

MPK: F23H 15/00

Značky: paliva, tuhá, rošt, pohyblivý, kotlů

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Pohyblivý závěs kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251340

Dátum: 11.06.1987

Autori: Skoumal František, Skoumal Ivoš

MPK: H02G 7/06

Značky: kabelů, závěs, pohyblivý

Text:

...a druhé rameno leží v rovině kolmé na směr kolejnice a obě jsou uspořádána souměrně k rovině souměrnosti závěsné části.Další podstatou vynálezu je, že na spojovací části je navlečena trubka o poloměru nejvýše největšího dovoleného chybu kabelu.Jínou podstatou výnálezu je, že na prvním rameni a na druhém rameni je svými otvory navlečena spona pro fixaci.kabelu a na druhém rameni je vytvořen závit souosý s druhým ramenem a na závitu je...

Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lapišák Ivan, Gramata Jozef, Cichý Ján, Kostura Michal

MPK: F23H 13/00

Značky: kotla, pohyblivý, paliva, rošt, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Pohyblivý ovládací panel predovšetkým k tvárniacim a obrábacím strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234806

Dátum: 15.01.1987

Autori: Eleš Ladislav, Lehotský František, Kamaráš Jozef, Palider Ján, Svičák Ján, Gröne Emil

MPK: B23Q 1/10

Značky: tvárniacim, obrábacím, pohyblivý, strojom, ovládací, panel, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná časť, ku ktorej je pripojený ovládací panel zostává najmenej z dvoch ramien, vo vnútornom profile, ktorých je uložené vedenie ovládacieho panelu, pričom každé nasledujúce rameno je otočne uložené v predchádzajúcom ramene alebo ráme stroja.

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů zvukoizolačních kabin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228998

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fontén Jiří, Prokeš Stanislav

MPK: B27G 21/00

Značky: zvukoizolační, manipulačních, zvukoizolačních, závěs, otvorů, pohyblivý, kabin

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů zvukoizolačních kabin je určen k utěsňování manipulačních otvorů pro deskovité obrobky ve zvukoizolačních kabinách dřevoobráběcích strojů. Je složen ze shrnovacích závěsu vzájemně spojených články s vodícími kolíky, uloženými ve vedení závěsu na zvukoizolační kabině, situovaných mezi nepohyblivou částí a pohyblivou částí řetězových nebo jiných částí strojů přesahujících vně zvukoizolační kabinu.

Pohyblivý elektrický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 229190

Dátum: 01.01.1986

Autori: Štefl Milan, Svoboda Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan

MPK: H05B 6/10

Značky: pohyblivý, elektricky, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý elektrický přívod vytvořený z tuhých koaxiálních nebo pasových vodičů vyznačující se tím, že je složen nejméně ze dvou tuhých sekcí (l) spojených navzájem nejméně jedním vnitřním kloubem (2) kde na každém konci elektrického pohyblivého přívodu je po jednom vnějším kloubu (3), přičemž převod elektrického proudu přes všechny klouby (2) a (3) je proveden ohebnými vodiči (4).

Pohyblivý uzáver kolóny pre kvapalinovú fromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228646

Dátum: 01.01.1986

Autor: Berek Dušan

MPK: B01D 15/08

Značky: uzáver, kolony, pohyblivý, fromatografiu, kvapalinovú

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý uzáver kolóny je určený pre odvetvia, v ktorých sa uplatňuje kvapalinová chromatografia. Podstata pohyblivého uzáveru, pozostávajúceho z telesa uzáveru, vyhotoveného z nehrdzavejúcej ocele, na ktorom sú vytvorená radiálne zárezy na rozvod kvapaliny, z prívodnej kapiláry, privarenej na telese uzáveru a polytetrafluoretylénového piestika spočíva v tom, že polytetrafluoretylénový piestik je zdeformovaný v kolóne prítlačnou maticou a...

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů pro deskovité obrobky ve zvukoizolační kabině

Načítavanie...

Číslo patentu: 227415

Dátum: 01.06.1984

Autori: Prokeš Stanislav, Fontén Jiří

Značky: pohyblivý, závěs, kabině, zvukoizolační, deskovité, otvorů, obrobky, manipulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů pro deskovité obrobky ve zvukoizolační kabině, vyznačený tím, že na nepohyblivé části /3/ řetězové dráhy a na vnitřní straně čelní stěny zvukoizolační kabiny /2/ jsou upevněny napínají bubny /12/ a vodicí válečky /13/ opásané zvukoizolačním závěsem /8/ mezi pohyblivou částí /4/ řetězové dráhy a nepohyblivou částí /3/ řetězové dráhy a zvukoizolačním závěsem /9/ mezi pohyblivou částí /4/ řetězové...

Pohyblivý rovinný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214503

Dátum: 28.02.1984

Autori: Pek Oldřich, Petrjanoš Vít

Značky: rošt, pohyblivý, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštů pro spotřebiče tuhých paliv o menším výkonu, které se pohybují při odstraňování popela v určitých časových intervalech. Vynález řeší intenzivnější odstraňování popela z ohniště jednoduchými prostředky. Zvětšeného ubírání i částečně soudržného popela se dosahuje uspořádáním zubů na horní ploše roštu tak, že zuby jsou vystřídány s mezerami po celé šířce roštu. Před vrcholem každého zubu je propadový otvor. Vynálezu lze užít...