Patenty so značkou «pohyblivého»

Zariadenie na dezinfekciu pohyblivého madla a spôsob dezinfekcie pohyblivého madla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18400

Dátum: 20.04.2011

Autori: Hermes Felix, Schmitz Sabrina, Glasder Magnus

MPK: B66B 31/02

Značky: dezinfekcie, zariadenie, pohyblivého, madla, dezinfekciu, spôsob

Text:

...z druhého zdroja žiarenia je nasmerované na bočnú plochu pohybli vého madla. Výhodne sú zdroje žiarenia nasmerované tak, aby žiarenie ztýchto zdrojov žiarenia dopadalo na úložnú plochu a na obidve bočné plochy. S takýmto usporiadaním sa dosiahne to, že je ultrañalovým žiarením dezinñkovaná nielen úložná plocha pohyblivého madla, určená pre ruky, avšak kompletný povrch pohyblivého madla. Je tak jednoduchomožné uskutočňovať dôkladnú...

Zariadenie a spôsob doplňovania náterovej hmoty do pohyblivého rozprašovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17003

Dátum: 08.12.2009

Autori: Ballu Patrick, Le Strat Cédric, Walter Hervé, Prus Eric, Buquet Thierry

MPK: B05B 5/16, B05B 12/14, B05B 15/02...

Značky: rozprašovača, hmoty, spôsob, zariadenie, pohyblivého, náterovej, doplňovania

Text:

...na čistenie vonkajších povrchov rozprašovača do úrovne hlavového ventilu zodpovedajúceho akumulátoru určenému k vykonaniu etapy premiestnenia d)i) najmä počas etáp pripojenia c) a premiestnenia d) vypláchnuť vonkajšie povrchy rozprašovača pomocou zariadenia- spôsob ďalej zahŕňa nasledujúce etapyj) spojit akumulátor s príslušným okruhom otvorením pripojovacích prostriedkov k) vytlačiť do zodpovedajúceho okruhu náterovú hmotu obsiahnutú v...

Portálové zariadenie na používanie pri montáži alebo údržbe ťažkých častí pohyblivého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14581

Dátum: 10.11.2008

Autori: Hölzl Hubert, Kubik Roland, Eder Christoph, Illedits Thomas, Neszmerak Wolfgang

MPK: B66C 5/02, B66B 31/00

Značky: portálové, zariadenia, pohyblivého, zariadenie, používanie, montáži, ťažkých, částí, údržbě

Text:

...pohľad z boku na spojovací člen obr. 4 B pohlad na vyrazený, príp. vyrezaný plechový diel, ktorý sapoužíva ako súčiastka na výrobu spojovacieho člena obr. 4 C pohľad na druhé vyrazené, príp. vyrezané a 3-rozmerne vytvorené plechové diely, ktoré spolu tvoria spojovací členobr. 4 D pohľad v perspektíve na spojovací člen podľa obr. 4 Apohľad z boku na portálové zariadenie podľa vynálezu podľa obr. 2zväčšený pohľad v perspektíve na...

Zariadenie pohyblivého prvku a pohybová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16253

Dátum: 19.09.2008

Autori: Maifrini Matteo, Zanetti Davide

MPK: E05D 15/10

Značky: zostava, pohyblivého, zariadenie, prvků, pohybová

Text:

...umožňovalo, ked bude posledné spomenuté v konfigurácii aspoň čiastočného prekrytia, jeho pohyb pozdĺž sekundárnej trajektórie Y, dopadajúcej na primárnu posuvnú os X.0032 Tento pohyb sa uskutočňuje medzi kontiguráciou aspoň čiastočného prekrytia a konfiguráciou posunutia alebo uzatvorenia, v ktorom je pohyblivý prvok aspoň čiastočne zasunutý v otvore rámu 3.0033 Preferovane, v konfigurácii posunutia alebo uzatvorenia je pohyblivý prvok...

Spôsob regulácie brzdy (bŕzd) pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286050

Dátum: 07.01.2008

Autori: Pietz Alexander, Neumann Sascha, Lange Dirk, Balzer-apke Ludwig

MPK: B66B 25/00

Značky: regulácie, pohyblivého, schodov, brzd, pohyblivých, chodníka, brzdy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia sa vykonáva dodávaním aktuálnych hodnôt (I) do najmenej jedného regulátora (12), ktorý obsahuje najmenej jednu teoretickú hodnotu (S), kde regulátor (12) vykonáva porovnávanie teoretickej a aktuálnej hodnoty a ovláda najmenej jeden brzdový magnet (13) s použitím tejto hodnoty, pričom teoretické hodnoty (S) vo forme niekoľkých dočasných hodnôt spomalenia sú zapamätané v regulátore (12) v poliach teoretických hodnôt alebo v zónach...

Spôsob predbežnej montáže pohyblivého systému vo výrobni a montážne zariadenie na výrobu pohyblivého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7129

Dátum: 05.12.2006

Autori: Encinas Gerry, Matheisl Michael

MPK: B66B 21/00

Značky: predbežnej, výrobu, montáže, výrobní, zariadenie, pohyblivého, spôsob, montážne, systému

Text:

...krokov prispôsobiť flexibilné požiadavkám zákazníka. Priehradové rámy pri tom použité umožňujú individuálneposúvanie pohyblivých schodov V jednej montážnej polohe. Prepohyb pohyblivých systémov môžu byť, vždy podľa formyuskutočnenia, použite Špeciálne dopravné vozidlá.spis US 5,272,805 A obsahuje spôsob montáže pohyblivého systemu, najmä montáže karosérií automobilov, podľaTáto úloha je je vyriešená znakmi význakovej častiV oblasti...

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9958

Dátum: 30.08.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Ikeda Wataru, Matsui Yoshinori, Okada Tomoyuki, Kondo Satoshi, Iguchi Masayasu, Yahata Hiroshi

MPK: G11B 20/12, G11B 20/10, G11B 27/00...

Značky: spôsob, obrazů, kódovanie, pohyblivého, zariadenie

Text:

...navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie,...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12172

Dátum: 25.04.2005

Autori: Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Yahata Hiroshi

MPK: G11B 27/00, H04N 5/783, H04N 9/804...

Značky: multiplexovanie, pohyblivého, zariadenie, generovanie, prúdu, obrazů, kódovanie, dekódovanie

Text:

...sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predíkčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12138

Dátum: 25.04.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Yahata Hiroshi, Kadono Shinya, Toma Tadamasa

MPK: H04N 5/783, H04N 9/804, G11B 27/00...

Značky: dekódovanie, zariadenie, prúdu, multiplexovanie, obrazů, pohyblivého, generovanie, kódovanie

Text:

...sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčné kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovanýrn obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako ľubovoľná kombinácia z...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12120

Dátum: 25.04.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/783, H04N 9/804, G11B 27/00...

Značky: obrazů, multiplexovanie, pohyblivého, generovanie, prúdu, kódovanie, dekódovanie, zariadenie

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (l obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12119

Dátum: 25.04.2005

Autori: Yahata Hiroshi, Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Toma Tadamasa

MPK: H04N 9/804, H04N 5/783, G11B 27/00...

Značky: zariadenie, multiplexovanie, dekódovanie, pohyblivého, obrazů, kódovanie, prúdu, generovanie

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčné kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bí-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12118

Dátum: 25.04.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Yahata Hiroshi, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 9/804, H04N 5/783, G11B 27/00...

Značky: kódovanie, prúdu, multiplexovanie, obrazů, zariadenie, generovanie, dekódovanie, pohyblivého

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Hnacie zariadenie pre schod pohyblivých schodov alebo paletu pohyblivého chodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4446

Dátum: 14.07.2004

Autor: Matheisl Michael

MPK: B66B 23/08, B66B 23/00

Značky: pohyblivých, zariadenie, paletu, pohyblivého, schodov, hnacie, chodníka, schod

Text:

...hnacím zariadením so znakmiVýhody dosiahnuté vynálezmn je možné vidieť V tom, že prenos síl potrebný na pohyb schodu alebo palety vpred prebieha na jednon 1 bode, čo zaručuje, že sa schod alebopaleta nemôže od pohona stočiť. Okrem toho je premotorizáciu schodov alebo paliet u pohyblivých schodov alebo pohyblivých chodníkov potrebných iba málo prídavných dielov. Stredove usporiadaná pojazdová dráha na dopredný pohyb motorizovaných schodov...

Zariadenie na rozpoznávanie prekážky v oblasti otvoru pohyblivého uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5990

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kopp Günther, Regnet Helmut

MPK: E05F 15/00

Značky: pohyblivého, oblastí, zariadenie, elementů, otvorů, rozpoznávanie, uzavieracieho, prekážky

Text:

...je zo spisu EP O 648 628 B 1 známa bezdotykove pracujúca ochrana proti zovretiu. Táto známa ochrana proti zovretiu obsahuje extrudované tesnenie, do ktorého je integrovaný elektrický vodič. Tento elektrický vodič tvorí senzorovú elektródu, ktorá vytvára elektrické pole V oblasti otvoru okenného skla. Zmeny kapacity na základe prítomnosti nejakej prekážky v elektrickom poli sú snimané vyhodnocovacou jednotkou, ktorá vytvoríriadiaci signál pre...

Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18980

Dátum: 26.02.2003

Autori: Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Kondo Satoshi, Hagai Makoto

MPK: H04N 19/50

Značky: kódovania, dekódovania, spôsob, pohyblivého, obrazů

Text:

...pohybové vektory v priamom režime, najmä prípad kódovanía bloku a v obraze B 6 v priamom režime. V tomto prípade sa využije pohybový Vektor c slúžiaci na kódovanie bloku b v obraze P 9. Blok b sa nachádza na rovnakom mieste ako blok a a obraz P 9 je spätný referenčný obraz obrazu B 6. Pohybový vektor c je vektor slúžiaci na kódovanie bloku b a odkazuje na obraz P 5. Blok a je kódovaný použitím dvojitej predikcie na základe referenčných...

Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18129

Dátum: 26.02.2003

Autori: Abe Kiyofumi, Kadono Shinya, Hagai Makoto, Kondo Satoshi

MPK: H04N 19/50

Značky: kódovania, dekódovania, obrazů, pohyblivého, spôsob

Text:

...odkazu na Obr. 2. Obr. 2 ilustruje pohybové vektory V priamom režime, najmä prípad kódovania bloku a v obraze B 6 v priamom režime. V tomto prípade sa využije pohybový Vektor c slúžiaci na kódovanie bloku b v obraze P 9. Blok b sa nachádza na rovnakom mieste ako blok a a obraz P 9 je spätný referenčný obraz obrazu B 6. Pohybový Vektor c je Vektor slúžiaci na kódovanie bloku b a odkazuje na obraz P 5. Blok a je kódovaný použitímdvojitej...

Držiak vaňového pohyblivého umývadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 550

Dátum: 07.09.1994

Autor: Hrivnák Jozef

MPK: A47K 1/00

Značky: umyvadla, držiak, pohyblivého, vaňového

Text:

...riešenie je objasnené pomocou výkresu na ktorom je znázornený držiak vanového pohyblivého umývadla pozos távajuceho z držiaku umývadla do torého je uložené samotné umývadlo, dalej 2 nosiča držiaka v ktorom je umiestnené púzdro zo špeciálneho materiálu pre zabezpečenie otočného voľného pohybu. öbmedzený rotačný pohyb vymedzuje doraz.Prepad z nerezu je skrutkou uchytený o priečku so závitom, kde toto spojenie zabezpečuje tuhosť medzi...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zařízení, ovládání, zámku, nejméně, pohyblivého, jednoho

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262194

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědoch Jan, Kubín Sáva, Vraga Jindřich

MPK: C22B 1/16

Značky: vozíků, spékání, pohyblivého, pásu, skříň

Text:

...přičemž v důsledku vyčnívajících spodních částí průřezu tvaru I jsou zde erozívní účinky zvýšeny.Uvedené nevýhody odstraňuje skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud podle vynálezu, opatřená výztužnými žebry, jež jsou při vodorovném postavení vozíku svislá a jež jsou ve svých horních částech opa 4třena úchyty pro uchycení roštnlc. Podstatou vynálezu je, že příěný průřez výztužných žeber se ve směru shora dolů nejméně ve spodní...

Zařízení na uchycení pohyblivého přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261382

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vykopal Jan, Grézlová Marie, Krempl Jan

MPK: H02K 5/12

Značky: přívodů, uchycení, zařízení, pohyblivého

Text:

...ucpávkovou vývodkou l, která seetává z tělesa gg opatřeného průchozím centrálním otvorem ll, ve kterém je vytvořeno sedlo lll. Těleso lg ucpávkové vývodky l je na jednom konci lg opatřeno vnějším závitem łgł, kterým je těleso lg ucpávkové vývodky l upevněno k neznázorněnému tělesu spotřebiče. Na druhém konci lg tělesa lg ucpávkové vývodky l je vytvořen vnitřní závit lgl, do kterého je zašroubován ucpávkový šroub g opatřený přítlačnou...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk, Fučík Milan

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: pohyblivého, ovládání, zámku, zařízení

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Zařízení pro posuv pohyblivého dna zásobníku sázeče brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258556

Dátum: 16.08.1988

Autori: Špaček Vladimír, Knill Bohuslav

MPK: A01C 9/00

Značky: sázeče, pohyblivého, posuv, zásobníku, brambor, zařízení

Text:

...dolní západka g a horní západka g, opatřené svými pružinami 5, gg. Dolní západka 3 je upravena na čepu g páky l, která je otočně uložena na hnacím hřídeli l. Páka A je napojena na přímočarý hydromotor 1. Na konci páky l je uchycena pružina g, jejíždruhý konec je upevněn na rámu lg.Horní západka g zapadá do rohatky g ze shora. Na hnacím hřídeli l je vedle rohatky g otočně uložen talíř lg, opatřený na obvodu dvěma segmenty lg, které...

Zariadenie pre napájanie najmenej jedného pohyblivého spotrebiča elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bakoš Jozef, Bigoš Ján, Olach Ondrej, Jarošek Jozef, Klug Ludovít

MPK: H02G 11/00

Značky: prúdom, jedného, pohyblivého, napájanie, najmenej, spotrebiča, zariadenie, elektrickým

Text:

...na kontakt. Tento kontakt je upevnený na izolačnom kotúči uchytenom na tyči tak, že je tlačený v smere k bočnej stene elektricky vodivého kotúče cez tyč tlačnou pružinou, ktorá sa opiera o otočné elektricky nevodivé uloženie.Výhoda zariadenia podľa vynálezu je v zjednodušení konštrukcie zariadenia pre napájanie pohyblivého spotrebiča s tým, že v uvedenom prevedení sa dosiahne zvýšená najmä životnosť zariadenia. Výhoda tohto zariadenia je aj...

Způsob vyzdívání nebo opravy pohyblivého dna průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256902

Dátum: 15.04.1988

Autor: Böhme Georg

MPK: F27D 1/00, F27D 1/16

Značky: vyzdívání, způsob, pohyblivého, průmyslové, opravy

Text:

...c Mnemmeňcn nnomanbm nana.Uenb Hsoöperenun cocwour a nonmmeuun cpoka cnyxöm nonnmnux noos npoMmmmeuHux neueñ c npHMeHeHHeM nemenoro M, n o 6 meM, MMemmerocn nnocra 7 oqRoM Konaqecrse MarepHananx yrepoaKH HHH peMoHra noaepxuocrn nana.B ocuoay H 3 OÓpeTeHHR nonoxena aanaua, HOBHCHTB H 3 HOCOCTOŘKOCTb nosepxnocreü noa no ownomeunm K aucoxnn Mexaunuecxnn Harpy 3 xaM. uns sroro cnenyer noenr CHTb Mexannuecxyw npouxocrb nonepxnocrn nona H Cn 0...

Ovládací ústrojí brzdového systému pohyblivého nebo stacionárního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255409

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koneček Přemysl, Kotásek Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: ovládací, ústrojí, brzdového, systému, zařízení, stacionárního, pohyblivého

Text:

...nebo stacionárního zařízení.Ovládací ústrojí podle obr. 2 je rovněž tvořeno třecím kotoučem 2 rovněž pevně uloženým hřídelí gg, na němž je pevné nasazeno převodové kolo gg pro přenos kinetické energie ze stacionárního zařízení na ovládací ústrojí podle vynálezu, které může být umístěno odděleně od brzděného stacionárního zařízení. Proti třecímu kotouči gg je uspořádán přenosový kotouč gg opatřený třecími tělesy gâ tvořenými třecím...

Zařízení pro uložení nejméně jednoho pohyblivého induktoru při středofrekvenčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: pohyblivého, uložení, zařízení, nejméně, středofrekvenčním, ohřevu, induktoru, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení pohyblivých induktorů při možnosti rychlé výměny induktorů a úspoře výrobní plochy. Induktor je podle vynálezu opatřen na boční stěně nejméně dvěma oky, která jsou navlečena na svislé kolíky upevněné v podpěrné části suportu, přičemž v půdorysu je induktor s oběma oky mimo suport a mimo vodicí dráhu suportu. Vodicí dráha suportu je tvořena dvěma vodorovnými a nad sebou...

Násoska nasazená na konstrukci jezu pevného, popř. pohyblivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 228694

Dátum: 15.03.1986

Autori: Průcha Miloslav, Čihák František, Medřický Vladimír

MPK: E02B 7/52

Značky: pevného, pohyblivého, násoska, nasazená, popř, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Násoska nasazená na konstrukci jezu pevného, popř. pohyblivého, určená pro usměrnění průtoku, vyznačující se tím, že je připevněna nasávací větví (7) k návodní straně konstrukce jezu, přičemž výtoková větev (8) je svým koncem směrována do prostoru nánosů (4).

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227121

Dátum: 01.01.1985

Autor: Strmiska Čestmír Ing

Značky: škodlivých, pohyblivého, jejich, zdroje, zplodin, odsávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení škodlivých zplodin od jejich pohyblivého zdroje, zejména od pohyblivých svařovacích hubic, umístěných na portálu pojízdném podél upínacího stolu svařovacího automatu tvořené nejméně jedním sacím nadstavcem, z něhož je vyveden jeden konec hadice, vyznačující se tím, že druhý konec hadice /6/ je zaveden do sběrného nástavce /7/ uchyceného jednak k portálu /l/, jednak na jedné z větví nekonečného pásu /10/ pohyblivě uloženého na...

Způsob barvení nepretržitě pohyblivého chemického hedvábí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217605

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sperschneider Karl, Flath Hans-joachim, Taubner Dieter, Linss Reinhard, Vieweger Christian, Dornig Dieter

Značky: tohoto, barvení, chemického, způsobu, hedvábí, pohyblivého, způsob, nepřetržité, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení nepřetržitě pohyblivého chemického hedvábí, zejména polyamidového nebo polyesterového hedvábí, při tvarovaní zákrutem, přičemž hedvábí se provádí před udělováním zákrutu roztokem barviva, vyznačený tím, že chemické hedvábí se, při předem daném konstantním průtahu napouští barvivem a případně hydrotropně působícími difúzními urychlovači, jako benzylalkoholem a propionamidem, a potom se provádí pásmem předběžné fixace, přičemž...