Patenty so značkou «pohyblivé»

Pohyblivé zariadenie s reklamnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7375

Dátum: 01.03.2016

Autori: Žúdel Lukáš, Takáč Oliver

MPK: G09F 21/04

Značky: reklamnou, zariadenie, pohyblivé, plochou

Text:

...jazdu vozíka s reklamou aj v noci alebo v zlom počasí pri zhoršenej viditeľnosti.Medzi výhody navrhovaného technického riešenia patrí jednoduchá konštrukcia, cenová nenáročnosť, dostupnosť odberateľom využívajúcich obnoviteľný zdroj energie. Využívanie energie bez použitia palív a bez produkcie nežiaduceho znečistenia ovzdušia prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života ľudstva, budúcim generáciám zachováva prírodné...

Modulárny automatický systém na monitorovanie oblohy pre pohyblivé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6940

Dátum: 04.11.2014

Autori: Tóth Juraj, Kalmančok Dušan, Zigo Pavol

MPK: G03B 17/00, G02B 23/00, G02B 23/16...

Značky: pohyblivé, oblohy, automatický, objekty, monitorovanie, modulárny, systém

Text:

...E, ktorý v sebe nesie mechanizmus otvárania krytu vonkajšieho plášťa E. Zabezpečuje ho 24 V motor K 7 A 3 s prídavnou prevodovkou a závitovým prevodom 1 z 30. Na hriadeli závitového kolesa Q sú dve ramená m spojené pomocnou platňou,na ktorej je troma skmtkami upevnený M 6 polypropylénový vonkajší kryt a elektromagnet ochranného krytu L 3. Pohyb hriadeľa je vymedzený dvoma sústavami jazýčkových kontaktov, ktoré motor vypnú v krajnej polohe...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s podhľadovým plechom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19506

Dátum: 14.08.2012

Autori: Hauer Stephan, Matheisl Michael, Neszmerak Wolfgang, Heinemann Gerd, Klein Wolfgang

MPK: B66B 23/00

Značky: schody, plechom, chodník, pohyblivý, podhľadovým, pohyblivé

Text:

...k nosníku. Predpätie spôsobuje V zaćaženom priereze spodných pásov nosnika tlakové zataženie materiálu a v priereze podhľadového plechu ćahové zataženie materiálu, ktoré je pod medzou prietažnosti. Predpätím podhľadového plechu je dalej zvýšená tuhost nosníka, ktorá prevyšuje tuhost bežnevyrábaného, podhľadovým plechom opatreného nosníka.Prvá a druhá bočná okrajová oblast podhľadového plechu môžu byt s nosnikom pevne spojené silovým...

Pohyblivé kamerové zariadenie na kontrolu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5931

Dátum: 04.11.2011

Autor: Sviatko Fedor

MPK: G01N 21/954, G03B 37/00

Značky: zariadenie, pohyblivé, potrubia, kamerové, kontrolu

Text:

...technologických operáciách. Na tento účel sa použije špeciálne vŕtacie zariadenie, bežne používané na Vŕtanie do potrubia pod tlakom, s namontovaným pohyblivým kamerovýrn zariadením na kontrolu potrubia s využitím technologických otvorov potrubia navarených na jeho stene.Pohyblivé kamerové zariadenie na kontrolu potrubia, ktoré je schopné pracovať počas bežnej prevádzky potrubia a prepravy média. Zariadenie je vhodné do nízkeho aj...

Systém pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15612

Dátum: 27.12.2010

Autori: Pello Garcia Alberto, Gonzalez Alemany Miguel Angel

MPK: B66B 23/02, B66B 23/12

Značky: eskalátory, systém, pohonů, pohyblivé, chodníky

Text:

...doskami s kratšímstupienkom, ako sú bežné. Tento chodník obsahuje systém pohonu, ktorý posúva dosky pohyblivého chodníka prostredníctvom ťažných reťazí, ktoré sú priamo zachytené do zadnej časti trakčných článkových reťazí. Ťažná reťaz oddelíla ťažné valce, ktoré sú vyrobené zdeformovateíných a pružných materiálov. Články trakčných reťazí sú ksebe spojené spojovacími osami a majú zuby a háky v dolnej časti pre zachytenie s ťažnou...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11241

Dátum: 10.09.2007

Autori: Berger Michael, Prenner Alexander, Matheisl Michael, Illedits Thomas

MPK: B66B 23/04, B66B 23/02

Značky: pohyblivé, pohyblivý, chodník, schody, pohonom

Text:

...sú dané konštrukčné predpoklady pohonu podľa vynálezu pre uskutočnenie s dvomi motormi a dvomi axiálnymiprevodovkami pri rovnakých priestorových pomeroch.U pohyblivých schodov podľa vynálezu alebo u pohyblivého chodníka podľa vynálezu je pohon usporiadaný vo vratnej oblasti medzi prichádzajúchn a odchádzajúcim stupňovún pásom alebo paletovýnl pásom, pričom prostredníctvom hriadeľa,poháňaného prostredníctvom pohonu, spojené hnacie kolesá...

Pohyblivé schody s vodiacimi prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8323

Dátum: 28.02.2007

Autori: Novacek Thomas, Illedits Thomas, Streibig Kurt

MPK: B66B 23/12

Značky: prostriedkami, vodiacimi, pohyblivé, schody

Text:

...sebe lacno vyrobiteľný, predovšetkým vtedy, keď je pripravený akoVo výhodnom uskutočnení vynálezu sedí núdzový vodiaci hák priamo na ose jedného z valčekov usporiadaných na stupni, čopodľa úvodnej časti nároku 1.Výhodné dalšie vytvorenie nového zariadenia sú definovanéPrehľad obrázkov na výkresochĎalšie detaily a výhody vynálezu sú v nasledujúcom vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia znázornených naObr.l pohyblivé schody so zariadením...

Pásové pohyblivé zariadenie s premenlivým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5890

Dátum: 13.12.2006

Autori: Franceschi Giuliano, Lunadei Alessandro, Bellotti Carlo Felice

MPK: B62D 55/00

Značky: pohyblivé, usporiadaním, pásové, zariadenie, premenlivým

Text:

...kolies nápravy, umiestené V kontakte prostredníctvom húsenkového pásu s kolesami medziľahlýchnáprav na udržiavanie húsenkových pásov V kontakte s medziľahlými kolesami počas otáčania prednej a zadnejPrehľad obrázkov na výkresoch0008 Charakteristické znaky a výhody zariadenia podľa tohto vynálezu, ako sú definovány znakmi nároku 1, budú jasné z nasledujúceho opisu, podaného ako neobmedzujúci príklad uskutočnenia vynálezu s odkazom na priložené...

Osobné dopravné zariadenie, najmä pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7302

Dátum: 17.10.2006

Autori: Blondiau Dirk, Wiesinger Josef, Steindl Günter, Stoiber Gerhard

MPK: B66B 25/00

Značky: osobné, zariadenie, dopravné, schody, chodník, pohyblivé, pohyblivý, najmä

Text:

...dosiek tlačených spojov, k pomerne vysokým finančným nákladom. Ďalšia nevýhoda spočíva v tom, žepri výpadku riadiacej jednotky musi byt obstaraná náhradnáriadiaca jednotka s práve platnými prevádzkovými dátami, ktoráčasto nie je na mieste k dispozícii.Vynález si kladie za úlohu navrhnút osobné dopravné zariadenie, u ktorého by sa zjednotenim súčasti riadiaceho systému dosiahli úspory nákladov pri výrobe týchto súčasti.Mimo to by mala byt...

Strelnica na streľbu na pohyblivé ciele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4580

Dátum: 05.10.2006

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír, Cinko Gustav

MPK: F41J 2/00

Značky: strelnica, pohyblivé, ciele, střelbu

Text:

...treťom medzíkruži 5.Otočné medzikružia 3, 5 sú vybavené regulovateľným pohonom, ktorý umožňuje nezávisle od seba uvádzať do chodu prvé medzikružíe 3 alebo tretie medzilcružie 5. Pri oboch otočných medzíkružiach 3, 5 je možné nezávisle nastavovat smer a rýchlosť otáčania.Ako regulovateľný pohon je možné použiť akékoľvek známe zapojenie, ktoré rovnako ako uloženie otočných medzíkruži 3, 5 nie je predmetom ochrany a nie je preto detailne...

Implantovateľné lekárske zariadenie s indikátorom pre pohyblivé pridržné členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5554

Dátum: 23.06.2006

Autori: Hunt John, Uth Joshua, Byrum Randal, Conlon Sean

MPK: A61M 39/02, A61F 5/00

Značky: indikátorom, implantovateľné, lékařské, pohyblivé, členy, přídržné, zariadenie

Text:

...rýchlo a ľahko pre zmenu jeho polohy alebo pre jeho odstránenie. I ked štandardné a komerčne dostupné prístroje môžu byť využité pre ovládanie pripevňovacieho mechanizmu, tak predmetný vynález rovnako zahrnuje aplikátor pre umiestnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia v požadovanom mieste a pre rýchle a ľahké ovládanie pripevñovacieho mechanizmu prepripevnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia.§ehľad obrázkov na...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s lanovým zakotvením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4898

Dátum: 13.04.2006

Autor: Krampl David

MPK: B66B 23/00

Značky: lanovým, zakotvením, pohyblivé, pohyblivý, schody, chodník

Text:

...podlahy pod pohyblivým chodníkom alebo pohyblivými schodmi. Ťažný prvok je podľa vynálezu uskutočnený tak, že vyvíja na nosnú konštrukciutažnú silu, ktorá pôsobí aspoň čiastočne v smere zemskejTento tažný prvok slúži pri vhodnom dimenzovaní auskutočnení ako druh virtuálneho stredného ložiska.Výhodou vvnalezu je, že je možné Virtuenamontovaž. Okrem oho je podľauskutočnenia potrebných len malo sučastí, ktoré su vsetkvpreto taktiež cenovo...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8887

Dátum: 04.11.2005

Autori: Illedits Thomas, Hölzl Hubert, Ulrich Robert

MPK: B66B 23/00, B66B 29/06

Značky: chodník, pohyblivý, pohyblivé, schody

Text:

...konca pohyblivých schodov Obr.3 rez pozdĺž čiary D-D podľa obr.2Obr.4 rez pozdĺž čiary B-B podľa obr.2Obr.5 rez pozdĺž čiary C-C podľa obr.2Obr.6 polovina konštrukčnej skupiny podľa vynálezu Obr.7 detaily konštrukčnej skupiny, aObr.8 zariadenie na kontrolu hrebeňovej dosky.Obr.l znázorňuje pohyblivé schody l so skleneným zábradlím g so zábradlovým držadlom gàl a s na dolnom. čele ÉLÄ pohyblivých schodov a na hornom čele gpg pohyblivých...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Berger Michael, Ulrich Robert

MPK: B66B 23/00

Značky: schodov, montáže, hriadeľa, chodník, spôsob, týchto, pohyblivý, schody, demontáže, uložením, pohyblivých, pohyblivé

Text:

...na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne...

Spôsob a zariadenie na nekonečné spojenie madiel pre pohyblivé chodníky a pohyblivé schody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7509

Dátum: 05.08.2004

Autor: Keun Christian-andré

MPK: F16G 3/00, B29C 65/02, B66B 23/22...

Značky: chodníky, spôsob, madiel, spojenie, pohyblivé, nekonečné, schody, zariadenie

Text:

...rez 2 bol čo možno najtesnejšie nad alebo pod pozdĺžnym vystužením 3 rozrezanýdo určitej dĺžky. Pri reze nožom sa nestráca žiadny materiál.0013 Horizontálne narezané konce sa vložia do lisovacej formy, ktorá zodpovedá vonkajšiemu obrysu madla 1. Do rezu sa vloží textilná vložka, presahujúca oba konce, ktorá je pomeme tenká. Táto vložka má v pozdĺžnom smere dostatočne vysoko tuhé a vysoko pevné vlákna, ktoré sú veľmi presne orientované v...

Pohon zábradľového madla pre pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11033

Dátum: 24.03.2004

Autori: Matheisl Michael, Lunardi Gerhard

MPK: B66B 23/04

Značky: pohyblivý, pohyblivé, pohon, chodník, zábradľového, madla, schody

Text:

...z obr.3Obr.4 ďalší variant uskutočnenia pohonu zábradľového madla podľa vynálezu V náryseObr.5 pohon zábradľového madla podľa obr.4 v pôdoryseObr.6 pohon zábradľového madla s hnacími ozubenými kolesami, čo však nepredstavuje žiadnu časť vynálezu, aObr.7 ďalší variant uskutočnenia pohonu zábradľového madla čo však tiež nepredstavuje žiadnu časť vynálezu.Obr.1 znázorňuje pohyblivé schody l s po každej strane usporiadaným zábradlím lLl so...

Pohyblivé ústrojenstvo najmä samopohyblivého žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4697

Dátum: 11.08.2003

Autor: Dvořák Lubomír

MPK: A01D 34/412, A01B 51/00, A01D 34/02...

Značky: stroja, ústrojenstvo, samopohyblivého, žacieho, pohyblivé, najmä

Text:

...a rýchlosť pohybu žacieho stroja je riadená dvoma rádiovými kanálmi. Pohyblivé kolesá sú opatrené nábojmi V tvare zrezaného kužeľa umožňujúcimi pohyb0008 Výška rezu je uskutočňovaná zrezaním výškovej0009 V patentovom spise US 5 090 185 je opísané pohyblivé ústrojenstvo, obsahujúce rám gg, pružne zavesené kolesá gg, otáčajúce sa okolo svojich zvislých osi v neobmedzenom uhlovom rozsahu 360 °, rovnako ako okolo svojich vodorovných osi, motorovú...

Zariadenie na kontrolu koncovej polohy pre pohyblivé diely výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 538

Dátum: 31.07.2003

Autori: Lassacher Armin, Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00

Značky: kontrolu, zariadenie, diely, pohyblivé, výhybiek, polohy, koncovej

Text:

...kontaktnú plochu,alebo nesie klzný krúžok s guľovou kontaktnou plochou. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je pritom kontrolná tyč pod pevným uhlom, výhodne pod uhlom 90 °, spojená s čapom s vradeným spojovacim kusom.Pri prejazde výhybkou sa samozrejme tiež nedá zabrániť tomu, aby pohyblivý diel výhybky, t. j. jazyková koľajnica alebo pohyblivá srdcovka, pod vplyvom valivého zaťaženia nevystupovala a nezostupovala, a preto je zariadenie...

Pohon výhybky pre pohyblivé srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1146

Dátum: 16.06.2003

Autor: Schnedl Karl

MPK: E01B 7/00, B61L 5/00

Značky: pohon, výhybky, pohyblivé, srdcovky

Text:

...prestavenie a tým na presné polohovanie stredného zdvihu, výhodne sa použije taká konštrukcia, že doraz je vytvorený ako nahor otvorená drážka steny korýtkového podvalu, rozprestierajúcej sa priečne k pozdĺžnemu smeru podvalu, alebo nepohyblivého dielu výhybky.Celkove sa tak použije nastavovací závemý valec s funkciami posúvania, zablokovania a kontroly zablokovania pohyblivého dielu výhybky s konštrukciou, nastavenou u výrobcu na určitý...

Paletové teleso na pohyblivé chodníky a pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 282749

Dátum: 08.11.2002

Autor: Behle Fritz

MPK: B66B 23/10

Značky: chodník, paletové, těleso, pohyblivý, chodníky, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Paletové teleso pozostáva z nášľapnej dosky (2) s ozubenou prednou hranou (3) a zadnou hranou (4) a je vybavené spojovacími prvkami (7, 8) na vloženie a vedenie čapových spojovacích prvkov (19) a/alebo hnacích orgánov (21), ako aj opornými prvkami (9, 10) na vloženie a vedenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich paletových telies (1), vybavených zodpovedajúcimi čapovými spojovacími prvkami (19), pričom spojovacie prvky (7, 8) a oporné prvky...

Pohyblivé zaistenie posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1476

Dátum: 31.07.2002

Autori: Bäck Günter, Binder Günter, Schoberegger Michael

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00, E05D 15/10...

Značky: dveří, posuvných, pohyblivé, zaistenie

Text:

...čapom usporiadaným bočne v hornej koncovej oblasti posuvných dverí, ktorýv zafixovanej polohe dverí čiastočne obklopuje.DE 28 54 204 Al opisuje posuvné dvere, najmä výkyvnéposuvné dvere pre vozidlá, pri ktorých vjazd dvernehokrídla do zavernej polohy je nezávisle od presnéno zabudovania tesniacich prvkov do portáloveho ramu. Na je na portálovom ráme usporiadaný ťažný prvok na podoprenie posuvného koncového pohybu dverného krídla,ktorý môže...

Pohyblivé zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1541

Dátum: 09.07.1997

Autor: Frič Vít

MPK: A63H 3/20, A63H 3/00

Značky: pohyblivé, zariadenie

Text:

...výkresu,na ktorom zazorňuje obr. 1 A kyvadlo zaťažené, obr. l B kyvadlo uvoľnené, obr. 2 C obidve kyvadlá V zaťaženom stave, obr. 2 D a E kyvadlá zeťažené a nezaťažené.Pohyvlivé zariadenie, napr. hračka, podľa obr. 2 C, D a E pozostáva zo štyroch kyvadíel A spojených kolíkmi g k telesu ł. Noha Žje v tvare časti kružnice, ktorej spodná časť dosadá na podlahu Q.Princíp pohybu pomocou kyvadla 1 s vyoseným ťažiskom spočíva v rozdielnom...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: jeřábové, variabilní, pohyblivé, zemědělské, univerzální, jednotky, rameno

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Člnkovitý lanový vozík na pohyblivé lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261529

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: člnkovitý, pohyblivé, vozík, lanový

Text:

...a jednoramenííú páku s .nárazníkmi, pružin-ou a upínací úväzok zakončený hákom.Člnkovitý lanový vozík 1 na .pohyblivé la Ino 2 D má ochranný kryt 2 valcovitého tvaru kuželovite ZÚwŽEIlĚhO na obidvoch .koncoch,opatreného na zadnom konci lkrurhovým o tvorom na uloženie zadného náixazníka 17, na prednom konci na uloženie predného ná-razníka 13 navlečených na lano 2 D, pričom lano» 20 prebieha medzi dvojstrannými čelusťami 3. Na čeľustiach 3 sú...

Mazivo pro tepelně namáhané pohyblivé části

Načítavanie...

Číslo patentu: 259404

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: C10M 103/04, C10M 103/06

Značky: tepelně, namáhané, mazivo, částí, pohyblivé

Text:

...přídavku d-o maziv na bázi ropy.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvede- o né nevýhody, cnožjeprov-edeno- tim, že niazivo je tvořeno 2 0/0 až 60 0/0 hmot. práškové mědi a/nebo ~práškove mosazi a/nebuo práškoąvé bronzi s 40 až 98 0/0 hmIot. práškovéhg jsirnľku m 0 lybdeničiíěľłeąxüĺnebo. statitu.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že vhodnou kombinací složek, respektive kovu s mvazivem lze d-ocilit dobré stálosti Inazaciho filtru i za teplot do...

Přípravek pro jednotné nastavování pohyblivě uložených stahovačůna pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258165

Dátum: 15.07.1988

Autori: Minařík Josef, Neveselý Vlastislav, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 37/02, D04B 15/32

Značky: přípravek, pohyblivé, strojích, stahovačůna, jednotné, nastavování, uložených, pletacích

Text:

...patkou pro uložení a svislou plochou pro podélné vedení běžně doatupného posuvného měřidla, kterým se měří vzdálenost mezi zatahovací hranou atahovače a příslušnou dosedací plochou na přiložené desce. Přesná poloha této příložné desky je při měření zajiätěna nejméně dvěma kolíky na její zadní straně, které zapadají do otvoru na válcovém zámkovém bloku a přípravek během měření fixují.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na přiložených...

Valivé ložisko pro podélně pohyblivé uložení součástí s rovinnou oběžnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258101

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koschmieder Hartmut, Führmann Joerg, Schaeffler Georg

MPK: F16C 29/06

Značky: uložení, plochou, podélné, pohyblivé, rovinnou, oběžnou, valivé, ložisko, součástí

Text:

...že valivá tělesa v úseku zpětného chodu, tedy zpětněm úseku a popřípadě ve vratných úsecich vedena tak, že jejich osy jsou Kpřesně rovnoběžné. Tím se zamezí nejenom vzpříčení valivých těles a odírání mezi nlml a kluznou dravhou ve všech jejích úsecích, ale zlepší se i .poměry v nosném úseku oběžné dráhy.Tím, že jsou valivá tělesa »alespoň v částech uvedených ú-seků vedena v pravém úhlru k přírslušnému úseku oběžne dráhy s malou vůlí,...

Ohebný souborný vodič pro pohyblivé přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257702

Dátum: 15.06.1988

Autor: Ulrych Miloš

MPK: H01B 7/18

Značky: pohyblivé, vodič, ohebný, přívody, souborný

Text:

...silového elektrického vedení se projeví místním zčernámím nebo zrcadlovým pokovením vnitřku plaště. Porucha vedení hydraulického okruhu jiného než toho, kterému je určen prostor mezi pláštěm a povrchy v něm uložených vedení, se projeví proniknutím unikajícího kapalného média do tohoto prostoru o nižším tlaku. Při vzájemné odlišném zabarvení obou těchto médií lze snadno vizuálně zjistit místo poruchy i směs proudění unikajícího média.Porucha...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vachuda Jioí, Šantrueek Jaroslav, Greeenko Alexadd

MPK: B01J 8/12

Značky: vícestupňová, pohyblivé, soustava, lože, reakční, katalytické

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Zařízení pro pohyblivé vedení elektrického vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257429

Dátum: 16.05.1988

Autor: Abendrothová Ludmila

MPK: B60M 7/00

Značky: vedení, zařízení, pohyblivé, elektrického, vodiče

Text:

...V pár nících, k nimž jsou vzpěrami.připevñěñe.půltrubková vodítkaelektrického přivodního kabelu, přičemž na jedné ze vzpěr půltrubkového vodítka je s vůlł, výřezem usezena.vodící tyč podvoz~ ku kolejového vozidle. iElektrický kabel vedený zeřizenim.podle vynálezu netrpí otěrem o hrany kabelové drážky, která díky kluznému vodítku mů~ že být podstatné užši než v dřívějším provedení. Úzká drážkaV pojezdové úrovni také zvyšuje bezpečnost...

Zajištění polohy axiálně pohyblivé součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257425

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kost Jaroslav, Kalous Vladimír

MPK: F01L 1/20

Značky: axiálně, zajištění, pohyblivé, polohy, součástí

Text:

...polohově zajištěnou posuvnou součástí včáePMontážní skupina ł obsahuje zdvihátko ventilu jako-axiálně posuvnou součást g uloženou v kluzném vedení §.a dotýkající eesvou horní tlačnou plochou 3 tyčky § vahadla. V horní části po.suvné součástí 2 zaeunuté v kluzném vedení 2 je na váloovém obvo dě posuvné součástí g vytvořen zápich ia Hloubka zápidzu 1 je ome~zena vnitřním válcovým průměrem 2 a jeho šířka je vymezena proe torem mezi dolním...

Zařízení pro uchycení nástroje k pohyblivé traverze tvářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256660

Dátum: 15.04.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 13/00

Značky: tvářecího, pohyblivé, traverze, nástroje, zařízení, uchycení

Text:

...stopce nástroje, která je opatřena osazením. Řešení je vhodné zejména pro nástroje na zpevñování prstenců nemagnetických bandáží. Do pouzdra pevně spojeného s traverzou ze stran vstupují vyjímatelné čepy zakončené otočnými kroužky.Takto vytvorené konstrukční spojení stopky nástroje s pouzdrem umožňuje po odlehčení nástroje jeho radiální pootočení V pouzdře a tím současně změnu radiální polohy nástroje vůči tvářenému předmětu.Příklad provedení...

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: pěchovacího, čelní, stroje, uhelné, napínací, zařízení, bedny, stěny, řetězů, výtlačného, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Zařízení pro uložení obrobku pohyblivé ve dvou souřadnicích při elektroerozivním obrábění drátovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244402

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vocel Milan, Huoa Zdenik

MPK: B23H 7/00

Značky: pohyblivé, souřadnicích, elektroerozivním, uložení, zařízení, obrobků, obrábění, drátovou, elektródou

Text:

...vdlcc nooo rozŕezdvd na .16 kusy a onrooeoduao v nádob na odpod.Šířka výŕosu m, Jo o nlco vltii not průměr datové olektrody 11.Poněvadž úlooný otůl .L o obrobkol 3, a oouŕodnicovýli ooněni 5 oo pohybujo vo uěru ooy x, pohybuao oo drotovú oloktrodo LL vo výŕozu m při obroběni obrohku 1 vratoo dopredu o dozadu. Vo nim ony x oo pohybujú oonfadnicovo nano 5 o upnutýn obrobkon 3 v prvni klusnćn lolisku 1sa úlołnoho otom 1. V dúolodku toho klouło...

Hydraulický válec s diferenciálním plunžrem pro ovládání pohyblivé traverzy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243325

Dátum: 15.05.1987

Autori: Musel Jan, Volný Booivoj

MPK: B30B 15/00

Značky: hydraulického, plunžrem, pohyblivé, traverzy, hydraulický, válec, ovládání, diferenciálním

Text:

...traverzy s táhlem mimo osu hydraulického válce, ale pouze sila, potřebné pro ohyb dlouhého táhla, která je několikanásobně menší a přenáší ee na silnější část diferenciálního plunžru, takže opotřebení vedení plunžruv hydraulickém válci je zanedbatelnéwHydraulický váleo s diferenciálním plunžrem pro ovládání pohyblivé traverzy hydraulického lisu podle vynálezu, je příkladně schematicky znázorněn na výkresu, který představuje podélný řez...

Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250784

Dátum: 14.05.1987

Autor: Černák Milan

MPK: H02G 11/00

Značky: inštalačných, pohyblivé, strojového, vedenie, zariadenia, navzájom, částí, rozvodov

Text:

...»časti do ,p-ohylblivej, nie je potrebné vytvoriť Veliký amaniipulačný priestor v kritickom mieste prechodu, pretože dilatalčná slučka dĺžky inštalačného vedenia je z kritického miesta pretranstormovaná d-0 väčšieho priestoru v pohvblivej časti strojového zariadenia, a jej velkosť je .minimálna.Napinacie pružiny zabezpečujú zaujaťie pôvodnej .polohy ochranných hadic pri pohybe pohvblivej časti z krajnej polohy do stredovej polohy....

Nadlehčovací vedení pohyblivé desky polohovacího stolu, určeného zejména pro ostřihovací lisy vtoků a nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šidák Zdenik, Slavata Bohumil

MPK: B22D 31/00, B22D 17/18

Značky: polohovacího, zejména, nálitků, vtoku, pohyblivé, desky, určeného, stolu, ostřihovací, nadlehčovací, vedení

Text:

...desku polohovacího stolu o nastavenou hodnotu a polohovací stůl je připŕšven k přesunutí do vykládací nebo nakládací polohy,Pohyblivá deska polohovacího stolu se po pevné desce pohybuje na odpružených, tj. nadlehčených vedeních, čímž je při přesouvání polohovacího stolu vytvořena mszera mezi pevnou a pohyblivou deskou.Po zpolohování polohovacího stolu a působením větší vnější síly na upínací plochu po hyblivé desky, než je síla...

Horizontálny priamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou podperou pre pohyblivé prívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250009

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadina Štefan, Ondreička Ján

MPK: F16G 13/06

Značky: nosnou, nosič, jednou, minimálne, horizontálný, článkový, vymedzovacou, přívody, pohyblivé, priamočiary, podperou

Text:

...problém rieši horizonltálny prriamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou .podperou pre pohyblivé prívody najmä o velkých dĺžka-ch a hmotnosti, ktorého podstatou je, že články nosiča alebo aspoň niektoré z nich sú opatrené nosnou ,poclperou otočne uloženou okolo osi a bočnou vymecdzovacou ipodperou. Nosná ,podpora a výme-dzovacia podpera súorientované kolmo Ina vodorovnú alebo zvislü časť pomocného...