Patenty so značkou «pohyb»

Robotické samovyslobodzovacie zariadenie terénneho vozidla s pásovou jednotkou na vyslobodzovací pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6626

Dátum: 02.12.2013

Autori: Mrůzek Pavel, Haladová Petra

MPK: B66F 11/00, B60S 9/14

Značky: zariadenie, vozidla, pásovou, jednotkou, terénneho, samovyslobodzovacie, pohyb, vyslobodzovací, robotické

Text:

...je zariadenie umiestnené čo najbližšie za poslednou zadnou nápravou vozidla vzhľadom na nájazdový uhol vozidla.Základom vyslobodzovacieho zariadenia je točňa l, ktorej jedna časť je pevne spojená s rámom g vozidla, na druhej strane je umiestnený paralelogram g. Otáčanie točne l je realizované ozubeným súkolesím 4, ktorého pastorokje poháňaný elektroprevodovkou j.Vo východiskovej polohe je paralelogram 3 zložený a pásová jednotka 1()je v...

Piestový spaľovací motor s elektromotorom na kývavý pohyb a mechanizmom na rotačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6326

Dátum: 03.12.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: pohyb, mechanizmom, motor, piestový, spalovací, rotačný, elektromotorom, kývavý

Text:

...motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, tlakovej tekutiny, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod oleja, paliva a tlakovej tekutiny),- o palive, dodávaného do vstrekovača paliva pre valce,- o tlakovej tekutine dodávanej do vstrekovača expanznej komory,- o vzduchu pre preplňovanie valcov,- o spolupracujúcich agregátov motora altemátora na výrobu elektrickej...

Piestové zariadenie pre kontrolovaný otočný pohyb dverí, uzáverov alebo podobných členov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19386

Dátum: 18.05.2012

Autor: Bacchetti Luciano

MPK: E05D 11/10, E05F 3/20, E05F 3/10...

Značky: členov, uzáverov, otočný, piestové, dveří, pohyb, kontrolovaný, zariadenie, podobných

Text:

...zariadenia a piestového0015 Iným cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia apiestového zariadenia, ktoré má veľmi malé rozmery, 0016 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktorá zaručuje automatické uzatváranie dverí z0017 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktoré zabezpečuje kontrolovaný pohyb dverí, kuktorým je...

Zariadenie na pohyb výsuvných dverí pri kozubových vložkách a kozubových kachliach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5822

Dátum: 04.08.2011

Autori: Sulovec Anton, Goovaerts Bart Jean Marie

MPK: F24B 1/00

Značky: kachliach, dveří, pohyb, kozubových, vložkách, výsuvných, zariadenie

Text:

...ľavú časť je Združená kladka pevne spojená so spojovacím prvkom, ktorým je lanko a združene kladky sú spojené spojovacím dielom. Predelom sa rozumie akýkoľvek prvok na združenej kladke, o ktorý je na združenú kladku upevnený spojovací prvok napr. lanko. Takýmto prvkom môže byť napr. výčnelok, otvor, skrutka a pod. Je výhodné, ak na každej strane združených kladiek je navinutý minimálne jeden závit lanka, pričom počet závitov lanka zodpovedá...

Zariadenie na pohyb v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5461

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A63C 17/00

Značky: teréne, zariadenie, pohyb

Text:

...1 je upevnené tiež stredové ložisko 2 umožňujúce predo - zadný výkyv náprav s čím sa nápravy prispôsobujú nerovnostiam terénu.Nezávislé odpruženie náprav A a B voči rámu 3 je uskutočnené pomocou pružiny 25 urniestnenej medzi výkyvným ramenom 4 a rámom 3 pričom rameno 4 je uchytené na rám 3 cez otočný kĺb 11.Na jednom konci nosného rámu 3 je upevnená operná tyč 10 ukončená s opemýrn ramenom 16 a brzdnou pákou 18. Pre uskladnenie a transport...

Spôsob prevádzkovania prostriedku na pohyb vpred a zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3811

Dátum: 30.01.2004

Autori: Frohne Hans-joachim, Borngräber Ralf

MPK: B60R 25/04, B60R 21/02

Značky: prevádzkovania, zariadenie, pohyb, vpřed, spôsob, prostriedku, zodpovedajúce

Text:

...vyššie opísané problémy spojené s otáčaním kľúča zapaľovania,pričom kľúč zapaľovania idúceho motora sa má nachádzať v takej polohe, že pri nehode nehrozíod kľúča zapaľovania žiadne nebezpečenstvo poranenia.Táto úloha sa podľa vynálezu rieši spôsobom podľa nároku l, resp. zariadením podľa nároku 6.Závislé nároky defmujú uprednostňované a výhodné uskutočnenia vynálezu.V rámci predkladaného vynálezu sa motor prostriedku na pohyb vpred štartuje...

Tvarovacie zariadenie s aparátom na pohyb tvarovacích nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18514

Dátum: 24.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/56, B29C 33/20

Značky: zariadenie, tvarovacie, tvarovacich, pohyb, nástrojov, aparátom

Text:

...nastaviteľných uzatváracích silách cez kulisové riadenie.Pri predloženom uskutočnení tvarovacieho zariadenia podľa vynálezu pôsobí posuvný dielspolu skoľajničkovo vedeným klzným dielom, ktorý je možne presunúť posuvným dielom-3 v dôsledku silového spojenia do uzatvorenej polohy tvarovacieho nástroja. Výhodnejšie je tu možné klzný diel spolu s tvarovacím nástrojom presunúť do uzatvorenej polohy, pričom tvarovaci nástroj je možné vrátiť do...

Spôsob výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 766

Dátum: 23.09.2003

Autori: Berger Lutz-michael, Nowotny Steffen, Seifert Michael, Zieris Roman, Trageser Erwin, Wolf Reinhard, Lang Ralf, Neugebauer Reimund

MPK: B21D 53/00, F01L 1/04, F16H 53/00...

Značky: změnu, spôsob, translačný, rotačného, zariadenia, pohyb, výroby, pohybu

Text:

...zariadenia nazmenu rotačného pohybu na translačný a podľa tohto spôsobu vyrobené zariadenie, pomocou ktorých sa dá naniesť vrstva, odolná proti opotrebeniu, bez toho, aby došlo k podstatnej tepelnej deformácii.3 Táto úloha je z výrobnotechníckého hladiska podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačnjý, pričom prinajmenšom po úsekoch sa nanesie prinajmenšom jedna funkčná vrstva z keramické-ho,...

Elektrický systém na ovládanie aspoň jedného krídla vrát alebo dverí alebo podobného prvku, ktorého pohyb je zaisťovaný elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Cuzziol Fulvio, Sandrin Luigi, Tomasella Sergio, Marchetto Oscar

MPK: G05B 19/04, E05F 15/00

Značky: prvků, podobného, elektricky, ovládanie, systém, vrát, dveří, aspoň, křídla, zaisťovaný, pohyb, jedného

Text:

...komplexy alebo areály je naeurópskej úrovni upravená normou CEN prEN 13241.0008 Inštalované mechanizmy tohto typu sú elektricky pripojené na elektrický riadiaci systém. Presnejšie povedané sú tieto mechanizmy všeobecne pripojene priamo a miestne k periférnmn jednotkám elektrického riadiaceho systému, kde sú tieto jednotky pripojené priamo prostredníctvom elektrických vodičov na ústrednú riadiacu jednotku elektrického riadiaceho systému,...

Zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3039

Dátum: 06.11.2001

Autor: Hudák Rastislav

MPK: B25J 1/00, G21F 7/06

Značky: pohyb, smere, vertikálnom, určené, zariadenie

Text:

...najmenej jeden vymedzovací krúžok.Ďalej je výhodné, že servopohon je klzne uložený v ložisku hnacieho kolesa.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je vbokoryse znázornené zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere shnacími kolesami Iežiacimi v jednej osi, na obr.2 je v pódooryse znázornené zariadenie určené na pohyb vo vertikálnom smere s hnacími kolesami Iežiacimi v...

Koleso podvozku na pohyb po kruhovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2784

Dátum: 12.02.2001

Autor: Pápay Ľubomír

MPK: C02F 1/465

Značky: kruhovej, pohyb, podvozku, koleso, dráhe

Text:

...dráhy, po ktorej sa koleso pohybuje. Keďže kolesá bývajú spravidla oceľové,s pneumatikou alebo s pogumovaným plášťom, často dochádza k ich opotrebúvaniu a odtŕhaníu navulkanizovanej gumy od plášťa kolesa. Vdôsledku uvedených skutočností je vpraxi nutné pravidelne menit kolesá, resp. sanovať poškodenýUvedené nedostatky úplne odstraňuje pojazdové zariadenie s kolesom podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že je vytvorené...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260522

Dátum: 15.12.1998

Autor: Burian František

MPK: F16H 25/20

Značky: vratný, zařízení, přímočarý, rovnoměrný, pohyb

Text:

...profilem vnitřní dráhy, v níž jsou uspořádány kuličky H zajištěná příšně uloženou plochou klecí. Kruhová drážka kroužku a kruhové držáka závitu šroubu jsou opatřeny zápichy, které slouží k vytvoření prostoru pro příčně uloženou plochou klec umožňují plné využití funkce kulíček jako valivých tělísek.Zařízení podle vynálezu sloužící k zajištění vratného, přímočarého u rovnoměrného pohybu částí strojů v obou směrech se projevuje zejména...

Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 314

Dátum: 08.12.1993

Autor: Roman Emil

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečnej, pomocou, pohyb, media, prvok, ohrev, energie, kvapalného

Text:

...úžitkového vzoru.Na obr. 1 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s troma samostatnými časťami. medzi ktorými sú priečne upravené priehradky. tvorené stenami jednotlivých častí. Na obr. 2 je znázornený variant konkrétneho vyhotovenia prvku ako celistvého telesa so samostatnými priečkami. Na obr. 3 je riešenie z obr. 2, kde priehradky sú doplnené spätnými záklopkami. Na obr. 4 je znázornené vytvorenie solárneho prvku s dvoma priehradkami...

Zariadenie na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278974

Dátum: 13.05.1992

Autor: Kočíš Ivan

MPK: G11B 15/00

Značky: zariadenie, pohyb, rotačný, diskového, media, záznamového, lineárny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média je realizovať pohyby záznamového média vzhľadom na snímaciu a záznamovú hlavičku pomocou jedného pohonného systému a odstrániť presné a opotrebovateľné mechanické súčiastky. Uvedený účel sa dosiahne umiestnením diskového záznamového média (1) do magnetického závesu s lineárnym posuvným poľom so snímačmi (5) polohy diskového záznamového média (1) opatreného prstencovou...

Zařízení pro axiální a současně otáčivý pohyb závitovky, zejména u vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270621

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kunec Viktor, Gábor Ján

MPK: B29C 45/46

Značky: současné, vstřikovacích, axiální, zejména, závitovky, strojů, zařízení, pohyb, otáčivý

Text:

...opřená první hřídel,na jednom konci pevně spojená se závitovkou, pohdnänou přes jednostupňovou převodovku hydromotorem, a na druhém konci opatřend nábojeu s evolventním ozubením, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že zařízení má prodlouženou komoru. do které je vyvedená druhá hřídel e vnějěím evolventním ozubením s suvně uložená v náboji první hřídele, opstřenám vnitřním evolventním ozubením.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že...

Západkový mechanismus k přeměně kývavého pohybu na přetržitý rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 268402

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hujíček Josef

MPK: F16H 27/02

Značky: mechanismus, kývavého, pohyb, přeměně, pohybu, přetržitý, západkový, rotační

Text:

...alternativa vyžaduje u dvouramenné západky § toliko jiná provedení konců ramen âg, §g, ale složítějši vazbu úložného čepu grs členem lg. De tedy výhodnějši řešit tuto kinematickou vazbu např. jednoduchými čelné ozubanými koly (obr. 1), případně diskom se zářezy a radiólnimi kolíky zapuštěnými do úložných čepů Z. Q. g západek l. 5, Ě(obr. 2). U tohoto druhého provedení je tedy řidici člen lg představován diskem s radíálnhú zářazy lg, s nimiž...

Zařízení pro kontrolu prvků ovládajících pohyb pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265822

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/02, G05B 23/00, G05D 3/00...

Značky: ovládajících, stroje, pracovního, zařízení, prvků, kontrolu, pohyb

Text:

...zvýšení kontro-. ly všech částí podílejících se na ovládání pracovního pohybu a tím zvýšení bezpečnosti práce a snížení možnosti havarie strojního zařízení Sníží se také náklady na údržbu stroje, protože je možno zjištovat průběžně stav ovládacích částí strojenapří klad opotřebení brzd spod.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro kontrolu prvků ovládajícího pohybZařízení pro kontrolu prvků je opatřeno...

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Müller Lothar, Schmidt Klauspeter, Wagner Matthias, Wolter Wilfried

MPK: B60F 1/00

Značky: pedál, kolových, žádané, automobilových, trase, zařízení, koleje, prostředků, železniční, zajišťující, dopravních, pohyb

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Zařízení pro rotační pohyb součástí ve vakuovém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262934

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rajský Antonín, Vyskočil Jiří, Rybář Oldřich, Vilda Jiří, Matouš Jaromír, Musil Jindřich, Třeček Jiří, Exner Milan, Frey Augustín

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, součástí, rotační, pohyb, vákuovém

Text:

...2 Toutorotační vakuotěsnou průchodkoug prochází nosná trubka~§ 7 která je zakončena na spodní části poháněcím ko 1 emi a systémem vakuotěsných kolektorů 17. Poháněoí kolo 1 je poháněno elektromotoram § prostřednictvím šnekové převodovky (neznázorněna). Na horní části nosné trubky 1 je upevněn odizolovaný nosič 1, který je spojen s kotoučm gg a dále s hlavicí lg. Vzájaná spojení šrouby není znázorněno. Jmenované celky jsou vzájemně...

Zařízení pro kontinuální pohyb materiálu zejména válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259840

Dátum: 15.11.1988

Autori: Peřina Petr, Váňa Pavel

MPK: B65G 25/04, B23Q 7/06

Značky: pohyb, tvaru, kontinuální, zejména, válcového, zařízení, materiálů

Text:

...práce.Příklad konstrukčního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu ve schematickém nárysu.Po obou stranách středového stabilního nosiče 2 jsou ve vedení 3 suvně uloženy dvojice spřažených pohyblivých llšt 5. Středový stabilní nosič 2 je opatřen po obou stra 4nách zářezy 4, ktoré jsou od sebe vzdáleny s konstantní roztečí. Pohyblivé lišty 5 jsou opatřeny příčnými unášeči B pro uložení válcového materiálu 7. Rozteče...

Ucpávka s klínovými těsnicími kroužky pro posuvný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 243987

Dátum: 01.07.1988

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

MPK: F16J 15/56

Značky: kroužky, klinovými, posuvný, těsnicími, pohyb, ucpávka

Text:

...v horších nazeoíoh podmínkách, při vyšších teplotách a v korozivníoh kapelínúoh. Vzhledem k uopívkán s těsnícími kroniky přitlečovanýni pryšovýlí kroužky má zejména vyšší životnost, zatíšitolnost e teplotní e ohmiokou odolnost a menší oitlivoet na vyoeení plnnžru nebo píetnioe.Na přípojenću výkreeu Jsou znázornšny tři příklady pro~ vedení uopívky podle vynúlezu, kde na obr.1 je znúzornšna uopávka v řezu e centrální prnžinou, na obr.2...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 244754

Dátum: 01.06.1988

Autor: Polák Stanislav

MPK: B65H 54/30

Značky: přímočarý, vratný, zařízení, pohyb, rovnoměrný

Text:

...a rovnoměr ného pohybu využívá přenášoni sily z hnad hmšrouhu na uná šeoi těleso přes valivá tělíska - kuličky, ktoré se odvalu-Á jí mezi závitem hnacího šroubu a kroužkom s vnitřní dráhou.Proto je toto zařízení schopna přenášet větší síly a má větší životnost.Na připojeném výkresu je znázorněno na obr. 1 přikladnéprovedení zařízení pro vratný. pŕimočarý a rovnoměrný pohyb podle vynálezu v řezu. Na obr. 2 ~jo část hnaciho šroubu...

Zařízení k přeměně kruhového pohybu v přímočarý nebo křivočarý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257513

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16H 21/42

Značky: pohybu, pohyb, křivočarý, přímočarý, kruhového, zařízení, přeměně

Text:

...v přimočarý nebo křívočarý pohyb, kde na obr. 1 je pohled na unášeč l s hlavicí 2, čepem Q, čepy 3 a §, a na části vodicích hranolú Q a 1 v draháoh 5 a 2 kulisy lg. Na obr. 2 je pohled nauspořádání za kulisou lg, kde je páka ll propojujicí vodicí hranoly Q a 1 otočně uložená vůči setrvačníku ll na čepu ll.Unášeč l nese hlavici l na čepu l a je nasunut na čepech A a 5 vodicich hranolů Q a 1 umistěných suvně V drahách g a g kulisy lg. Z druhé...

Dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242689

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hudoba Miroslav, Pohl František

MPK: B24B 35/00

Značky: zejména, stroje, pohyb, součástí, dvoustranné, uložení, superfinišovacího, kmitavý, rotační, umožňující

Text:

...tvořený kombinací kulové plochy s rovinnou plochou kolmou k ose kulového nosného čepu g. Kulově nosné čepy g jsou uložený ve vnitřních kulových nosných částech lg vytvořených v lůžkách 1. Lůžka 1 jsou provedena bud z klasických materiálů vhodných pro kluzné uložení nebo z plastická hmoty s vhodným koeficientem tření, například z teflonu, polyamidu a podobných materiálů. lůžko 1 na jedné straně uložení je provedeno nepohyblivě, je zalisováno v...

Hnací zařízení pohonu pro obecný dráhový pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255859

Dátum: 15.03.1988

Autor: Eberle Jürg

MPK: F15B 15/00

Značky: hnací, pohyb, obecný, zařízení, dráhový, pohonů

Text:

...koaxiálním prostorem § do většího těsnicího-účinku.Z obr. l je rovněž patrný otvor lg pro fluidní látku, vytvcřený v koncových kusech lg, pro vytvoření tlakového rozdílu, aktivujícího prstencový píst Ä, přičemž tlakový prostor§ je na obou stranách utěsněn těsnicími kroužky lg, vloženými do koncových kusů lg. Na násta vec lł navazující na obou koncích na vnitřní koaxiální trubku 2 a přesahující přes koncevnější pláštové trubky Ä je nasazen...

Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 254357

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiala Stanislav, Chmelař Miroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: signálu, zařízení, částí, pohyb, mechanicky, elektronického, činné, převedení

Text:

...běh naprázdno. na obr. 2 je okamžik, kdy elektronická paměťdává signál elektromaqnetu A na obr. 3 je znázorněn moment, kdy došlo k propojení saní.Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části podle vynálezu je tvořeno hřídelí s vačkami l, které umožňují pohyb saněmi 2 vpřed a vzad. Dráha vaček dosedá na ložisko saní 3, které jsou opatřeny koliky g. Ty zasahuji do otvorů v jednom rameni dvouramenných pák...

Zariadenie pre pohyb telesa pre kontroly a opravy reaktorovej tlakovej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243933

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Václav

MPK: G21C 19/20

Značky: zariadenie, tlakovej, nádoby, reaktorovej, opravy, kontroly, tělesa, pohyb

Text:

...určený tvar. Nie je nutná synchronizácia pohonov. Pohon celého zariadenia je redukovaný na jeden hriadel,požadovaný účinok sa da dosiahnut jedným motorom s reguláciou otáčok, alebo dvomi motormi pre zdvih a pre otáčanie. Umožnená je dialková regulácia pohonu elektrickými veličinami.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je znázornená v reze celková zostava zariadenia, na obr. 2 je znázornený rez A-A po 4hybovou skrutkou, na obr. 3 je pohlad zhora...

Zariadenie na ohrev a pohyb kvapalného média slnečnou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253401

Dátum: 12.11.1987

Autori: Merc Jozef, Roman Emil

MPK: F03G 7/04

Značky: energiou, ohrev, kvapalného, media, pohyb, slnečnou, zariadenie

Text:

...dosiahne značných úspor na mater.iále. Oproti plnostenným, vysokopevnostným Inateriálom klasických zariadení postačia na zhotovenie prvkov podľa vynálezu iba fólie kovové, alebo z umelých hmôt). Takt-o v prepočte na jednotku hmotnosti zariadenia pozostávajúceho z prvkov podľa vynálezu sa umožní zvýšiť hmotnost kvapalného média aj absorbovaného tepla oproti zariadeniam doteraz použivaným.Vo výkresovej prílohe sú znázornená v schematickom...

Pneumaticky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240730

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cina Michal, Farkaš Ján

MPK: B24B 21/04

Značky: pohyb, reverzační, spojka, pásových, stolu, pneumatický, ovládaná, brusek

Text:

...spojky podle vynálezu je, že umožňuje stroj ní i ruční reverzační pohyb stolu, přičemžpři ručním pohybu stoluse stůl pohybuje lehce, protože je odpojen od poháněného klínového řemenu a nepřekonáva žádný další, třeba i čästečný odpor hnaného mechanlsmu.Na obr. 1 je schematicky znázorněn ná 4rys pneumatický ovládané spojky pro reverzační pohyb stolu a na obr. 2 je uveden řez spojkou.Pneumatícky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu...

Zariadenie vyvolávajúce reverzný rotačný pohyb s určeným krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239569

Dátum: 15.06.1987

Autori: Iuriš Jozef, Maco Vladimír

MPK: G01N 3/32

Značky: krútiacim, zariadenie, určeným, rotačný, vyvolávajúce, reverzný, pohyb, momentom

Text:

...pripojené v protipolohách. Zdrojom určenej sily môže byt závažie, alebo vzduchový alebo hydraulický valec, alebo elektromagnet apod.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je zníženie výrobných nákladov na jeho výrobu a to v dôsledku vylúčenie zložitého elektrického zapojeniaso snímačmi, prepí 4nacími a regulačnými prvkami, ako i v konštrukčnej jednoduchosti riešenia-podľa vynálezu. Zníži sa namáhanie motora a pri poháñani viacerých skúšobných...

Zařízení pro pohyb katodové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kohout Zdeněk, Neuman Petr

MPK: C25D 17/00

Značky: tyče, pohyb, katodové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro galvanické vany a řeší problematiku posuvného pohybu katodové tyče. Účelem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti při maximální jednoduchostí vlastního zařízení. Uvedeného účelu je dosaženo nahrazením pojezdové části soustavy katodová tyč, podpěrná lůžka a pomocný rám nosnými plochými pružinami, které jsou připevněny k pevným konzolám na galvanické vaně. Ploché pružiny jsou navrženy tak, aby při zbožím zatížené...

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229812

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: lineární, transformátor, výroby, pohyb, rozkladač, zejména, způsob, polohový, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor s magnetickým obvodem obsahujícím stator, rotor a vzduchovou mezeru, s budicím vinutím, výstupním vinutím a kompenzačním vinutím a odporem, který je zapojen paralelně s kompenzačním vinutím, vyznačený tím, že za účelem snížení rozdílu transformačního poměru mezi sériově vyráběnými polohovými transformátory kompenzační vinutí (7) je uložené v drážkách...

Valivé ložisko pro rotační a axiální pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 232486

Dátum: 15.06.1986

Autori: Král Václav, Stárek František, Šír Dušan

MPK: F16C 31/00

Značky: pohyb, ložisko, axiální, rotační, valivé

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisko je tvořeno kombinací jedno nebo víceřadého jehlového ložiska s kuličkovým pouzdrem. Na vnějším kroužku jehlového ložiska je uložena klec s kuličkami mezi kterými je vložena alespoň jedna řada druhých kuliček uspořádaných rovnoběžně s osou ložiska a majících průměr větší oproti průměru kuliček v kleci. Tyto druhé, kuličky jsou uloženy v obloukových drážkách vytvořených v druhém vnějším kroužku nebo ve vnějším kroužku jehlového ložiska,...

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227832

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: zařízení, praní, pohyb, příčný, křížovým, pračky, způsobem, kývavý

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem, vyznačené tím, že nádoba (8) pro praní má na svém obvodu nebo na rozšířené části osy vedení a ozubení (3), které je na svých koncích ukončeno radiusy a má tvar protáhlého O nebo tvar kruhu a zabírá s ním náhonový pastorek (10).

Polohový transformátor pro rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230059

Dátum: 01.04.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: G01B 7/00

Značky: rotační, polohový, pohyb, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktních nebo bezkontaktních polohových transformátorů, zejména lineárních selsynů a rozkladačů, které se používají v nejruznějších servosystémech. Vynález řeší problém snížení nebo odstranění zbytkového napětí na výstupním vinutí polohového transformátoru. Podle vynálezu v drážkách svazku, v němž je umístěno budící vinutí, je uloženo též symetrizační vinutí, přičemž osy budícího a symetrizačního vinutí svírají úhel 90 o...

Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary

Načítavanie...

Číslo patentu: 221153

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trubač Jozef

Značky: pohyb, priamočiary, poháňacie, kruhový, meniace, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike. Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície v konkrétnom schematickom vyobrazení viď, výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťami. Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne uloženom na náboj elektromotora odvaľujú sa kolieska,...