Patenty so značkou «pohonom»

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288221

Dátum: 04.08.2014

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/04, B66D 1/26, B61B 7/02...

Značky: lanový, autonómneho, spôsob, vozík, autonómnym, pohonů, pohonom

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový vozík (7) s autonómnym pohonom s externou zostavou dobíjacieho zariadenia (25) a spôsob autonómneho pohonu, ktorý pre svoj autonómny pohon a všetky svoje energetické požiadavky a funkčné činnosti využíva gravitačnú energiu pohybujúceho sa vozíka (7) a/alebo nákladu (11) dole svahom a/alebo energiu z ďalších alternatívnych zdrojov, ktorú akumuluje v internom trakčnom zásobníku (18) energie a/alebo externom trakčnom zásobníku (24) energie...

Diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6615

Dátum: 02.12.2013

Autori: Ferencey Viktor, Bugár Martin, Madarás Juraj

MPK: F41H 7/00, B60W 20/00, B62D 1/00...

Značky: pohonom, diaľkovo, riadené, vozidlo, hybridným

Text:

...Q, s vežovým užívateľským výsuvným zariadením 23, s tým, že hlavná riadiaca jednotka gl je bezdrôtovo prepojená s vonkajšou riadiacou jednotkou 29 na diaľkové riadenie smeru jazdy vozidla.Ľahké obmené diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom podľa obr. č. l - 7 pracuje tak, že dolné kamery l, upevnené na vonkajšej konštrukcii g karosérie, homé kamery Q upevnené na prednej homej šikmej časti veže Q, s navigačným zariadením a,...

Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288081

Dátum: 13.05.2013

Autor: Borik Imrich

MPK: B63B 39/02

Značky: vyvažovanie, posuvného, ovládacím, elektrickým, pohonom, ovládanie, závažia, kolesom, plachetnice

Zhrnutie / Anotácia:

Na vyvažovanie plachetnice slúži posuvné závažie (13) ovládané kolesom alebo elektrickým pohonom. Ozubené koleso (11) spojené s posuvným závažím (13) je v zábere s ozubeným prevodom (1), ktorý je spojený s elektromotorom (10) a ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16) a hriadeľ (15). Posuvné závažie (13) bude presúvané kormidelníkom zapnutím elektromotora (10) alebo ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16), hriadeľ (15) a ozubený...

Vačkové spínače s ovládacím pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6149

Dátum: 04.06.2012

Autori: Jenčík Imrich, Chorovský Peter

MPK: H01H 19/60, H01H 19/62, H01H 19/00...

Značky: vačkové, pohonom, spínače, ovládacím

Text:

...spínača podľa vynalezu je možnosť uloženia 1 alebo viac prepojovačov V zdvíhadlách spínača s paralelným rozdelením pretekajúcich prúdov z prívodných svoriek spínača. Toto rozdelenie prúdov umožňuje znížiť hodnotu pretekajúcich prúdov na styku kontaktov v zapnutom stave na polovicu alebo tretinu pri dvoch alebo troch prepojovačoch v zdvihadle. Týmto paralelným radením prepojovačov v zdvíhadlách je možné realizovať spínače aj pre vyššie...

Pohonný systém pre vozidlo s vlastným pohonom s viacerými hnacími elektrickými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19436

Dátum: 28.03.2012

Autor: Mazzini Samuele

MPK: B60K 1/02

Značky: jednotkami, pohonný, viacerými, vozidlo, hnacími, pohonom, vlastným, systém, elektrickými

Text:

...abysa motor stretol s vozovkou.0008 Cieľom tohto vynálezu je prekonať vyššie uvedené nevýhody, čo sa týka vyhotovenia, ktoré obsahuje väzbu na jediný spojkový ozubený veniec dvoch alebo viacerých bezkefkovýchelektromotorov, umiestnených po obvode ozubeného venca.0009 Technické znaky podľa tohto nálezu, V súlade s vyššie uvedenými cieľmi, sú zrejmé z obsahu patentových nárokov uvedených v tomto texte, najmä podľa patentového nároku 1, a...

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6027

Dátum: 02.03.2012

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/04, B66D 1/26, B61B 7/02...

Značky: spôsob, autonómneho, pohonom, pohonů, autonómnym, lanový, vozík

Text:

...cez prípojné svorky tak, že energia z externej zostavy dobíjacieho zariadenia sa vedie prostredníctvom vodiča do prípojnej svorky, odkiaľje energia prenášaná cez väzbu do interného bloku meníčov energie s príslušenstvom, kde sa spracováva a meni podľa potreby. Takto získaná a spracovaná energia sa prenáša z interného bloku meničov energie s príslušenstvom do interného trakčného zásobníka energie, kde sa akumuluje. Akumulovaná energia v...

Kompresor chladiaceho média s lineárnym pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19511

Dátum: 14.12.2010

Autor: Schögler Hans Peter

MPK: F04B 17/04, F04B 49/12, F04B 35/04...

Značky: lineárnym, kompresor, media, pohonom, chladiaceho

Text:

...pre0007 Na odstránenie potreby kľukového hríadeľa existujú rôzne riešenia Iineárnych kompresorov, pri ktorých je piest poháňaný priamo elektrickým,lineárnym pohonom. V takomto prípade je piest spojený s vibračným telesom,ktoré je obklopené budiacim vinutím (označuje sa aj ako stator) na zaistenie oscilačného pohybu pozdĺž pozdĺžnej osi piesta. Zdvih piesta ( dráha piesta)sa dá určovat pomocou variabilne indukovaného napätia na iineárnom...

Cestné vozidlá s pohonom sily nôh, na prepravu osôb, batožín a zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5550

Dátum: 07.10.2010

Autor: Gavalec Milan

MPK: B62K 17/00

Značky: zvierat, osôb, pohonom, cestné, prepravu, batožín, vozidla, nôh

Text:

...týchto troch rýchloupínacích spojok 13 je možné jednoducho a rýchle pripojiť postranný vozík 11 k tomuto modelu dopravného prostriedku. Výška úložnej plochy na batožinu 21 (od zeme) postranného vozíka 11 je konštruovaná tak, aby mal cyklista pohodlný prístup k batožine, ale hlavne, aby mal dokonalý prehľad o sediacom dieťati, či ležiacom psíkovi.Zadné koleso 15.1 u jednostopového dvojkolesového modelu môže byt uložené do pevného ramena...

Bicykel s ručným a nožným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5104

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: bicykel, ručným, nožným, pohonom

Text:

...a nožným pohonom, podľa obr. l, je bicykel zložený z prídavnej alebo originálnej zostavy ručného náhonu pozostávajúcej z kľukového mechanizmu l napojeného na rám bicykla 34 pomocou štruktúry 31. Kľukový mechanizmus 1 s kľukamí 3 a ll otočne uloženými sú presadené o 180 stupňov, pričom kľuka 3 je laterálne pevná a kľuka 11 je laterálne posuvná. Pohyb laterálne posuvnej kľuky sa prenáša cez ťahadlá 8, a 16 na natáčanie kormidla 9. Krútiaci...

Zariadenie na vykonávanie údržby na výškovo nastaviteľnom ponornom zariadení s vlastným pohonom, v nádrži na výrobu bioplynu – fermentora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11888

Dátum: 07.10.2008

Autori: Bürger Adam, Chowdhury Rajib Pal

MPK: B01F 7/00

Značky: vlastným, ponornom, výškovo, vykonávanie, zariadení, údržby, nádrží, nastaviteľnom, zariadenie, pohonom, bioplynu, výrobu, fermentora

Text:

...polohy, kde pripadne vzniknuté medzery môžu byť ľahko plynotesne utesnené, takže je len malá strata plynu pri procese vyberania a bezpečnosť práce pre únik bioplynu nie je narušená. Prostredníctvom krytu hornej časti sťažňa, vrátane zariadenia na nastavenie výšky a kladkou spojenou s Ianovým navijakom a pripadne s prevodovkou, sú tieto časti chránené a hľadisko tesnosti problematického prestupu lana z plynového priestoru smerom von nie je...

Adaptér na spojenie medzi pohonom rolety a hlavovým dielom rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20179

Dátum: 24.04.2008

Autor: Pielmeier Günter

MPK: E06B 9/50, E06B 9/174

Značky: hlavovým, medzi, spojenie, rolety, adaptér, dielom, pohonom

Text:

...a hlavovým dielom sa zamedzi tým, že druhá strana adaptéra slícovaným sedlom je prispôsobená na tvar hlavového dielu. výhodnejšie sa potočeniu medzi adaptérom a hlavovým dielom zamedzi tým, že licované sedlo vykazuje tvar rebier.Vynález sa ďalej týka rolety, zahŕňajúcej pohon, hlavový diel a adaptér medzi pohonom a hlavovým dielom, pričom adaptérom je adaptér podľa vynálezu a pohon,adaptér a hlavový diel sú vzájomne spojené stlačením.Prehľad...

Trávna kosačka s pohonom zadných kolies, opatrená spojkovým ústrojenstvom pre pohon všetkých štyroch kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12326

Dátum: 18.02.2008

Autor: Rivolta Pierluigi

MPK: A01D 34/10, A01D 34/08, A01D 34/46...

Značky: zadných, pohon, spojkovým, pohonom, kosačka, kolies, všetkých, ústrojenstvom, štyroch, trávna, opatřená

Text:

...operácie koseniazhoršené, pričom bezpečnosť obsluhy je rovnako zhoršená, 0007 Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť samohybnú trávnu kosačku, schopnú zaistiť prepnutie systému pohonu zadných kolies na systém pohonu všetkých štyroch koliestak, aby ich bolo možné ľahko zapojiť alebo rozpojiť, čoprispieva k zníženiu spotreby a opotrebenia V súvislosti s pohonom štyroch kolies, a to obmedzením využívania tohto pohonného systému len v...

Prenosný synchrónny generátor s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4976

Dátum: 05.02.2008

Autor: Žilinčík Zdenko

MPK: H02K 19/00, H02K 19/16

Značky: prenosný, pohonom, synchrónny, vlastným, generátor

Text:

...spojku rozbehne prevodovku na ktorej je namontovaný zotrvačník, generátor a elektromotor stáleho pohonu. Pri dosiahnutí požadovaných otáčok a napätia V generátore sa automaticky zapne elektromotor stáleho pohonu, ktorý prevezme pohon generátora a vypne rozbehový motor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr....

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11241

Dátum: 10.09.2007

Autori: Berger Michael, Matheisl Michael, Illedits Thomas, Prenner Alexander

MPK: B66B 23/02, B66B 23/04

Značky: chodník, pohyblivé, schody, pohyblivý, pohonom

Text:

...sú dané konštrukčné predpoklady pohonu podľa vynálezu pre uskutočnenie s dvomi motormi a dvomi axiálnymiprevodovkami pri rovnakých priestorových pomeroch.U pohyblivých schodov podľa vynálezu alebo u pohyblivého chodníka podľa vynálezu je pohon usporiadaný vo vratnej oblasti medzi prichádzajúchn a odchádzajúcim stupňovún pásom alebo paletovýnl pásom, pričom prostredníctvom hriadeľa,poháňaného prostredníctvom pohonu, spojené hnacie kolesá...

Rýchlo nabíjajúci sa energiu dodávajúci systém pre dopravné prostriedky s elektrickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15545

Dátum: 01.08.2007

Autor: Ippolito Massimo

MPK: B60L 11/18, B60L 8/00, B60L 5/42...

Značky: rýchlo, energiu, nabíjajúci, dopravné, pohonom, dodávajúci, elektrickým, systém, prostriedky

Text:

...zverejneného vynálezu je vyriešenie komplikovanejších problémov s doterajším stavom techniky ato poskytnutím rýchlo nabíjajúceho sa energiu dodávajúceho systému pre dopravné prostriedky, zvlášť hromadného typu, s elektrickým pohonom, ktorý poskytuje využívanie super-kapacítorov namiesto alebo spolu so známymi akumulátormi, čoumožňuje podstatné zníženie časov nabíjania.0010 Iný predmet zverejneného vynálezu poskytuje rýchlo nabíjajúci sa...

Posuvná brána s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4435

Dátum: 04.05.2006

Autori: Zdechovan Roman, Andreánsky Andrej

MPK: E05F 15/14

Značky: pohonom, posuvná, brána

Text:

...posuvných kolesách pomocou zvislých otočných čapov, sú vedené v tvarovanej drážke alebo v koľajnici.Technické riešenia používa na pohon ozubený hrebeň,ktorý je možné prirovnať k ozubnicovej železnici, otočený zubami nadol a nie nahor. Týmto riešením nie je potrebné dverové Zatváracie a/alebo otváracie zariadenie zaťažovat závažím, pretože pri rozbehu pohonná sila pohonnej jednotky vtláča ozubené koleso do hrebeňa. Preto nie je potrebné pri...

Nastavovacie zariadenie s vretenovým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8773

Dátum: 31.03.2006

Autori: Kummer Frank, Kornev Oleg

MPK: E05F 15/12

Značky: zariadenie, vretenovým, nastavovacie, pohonom

Text:

...matice potom pôsobí priamo alebo prostrednictvom zodpovedajúcej pripojovacej časti na tú časť motorového vozidla, ktorá má byťnastavovaná, ako napr. zadné dvere motorového vozidla.0010 Takáto vretenová matica s integrovanou tlačnou tyčou a s integrovaným vodiacom kolíkom atď., môže byť vyrobená relativne nákladovo úsporne pomocou známych techník tvarovanie, u ktorých je napríklad presná oceľová trubica zodpovedajúcim spôsobom tvarovaná...

Rezacie zariadenie s pohonom na nastavenie rezných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13027

Dátum: 13.12.2005

Autori: Regterschot Martinus, Slots Antonie, Gutknecht Heinz

MPK: B26D 7/26

Značky: řezných, rezacie, nastavenie, zariadenie, pohonom, hrán

Text:

...a kvôli použitým materiálom veľké rezné sily, ale predovšetkým kde sú veľké požiadavky na presnosť rezania a reprodukovateľnosť, môže nastaviteľnosť viesť k výraznému zníženiu opotrebenia, čo vedie k0011 Pri rezaní gumového materiálu je dôležitá vzájomnávzdialenosť nožov, to znamená rezná štrbina. Rezná štrbina jenegatívna aby bolo možné rezať gumový materiál počas pohybu smerom dole, to znamená počas skutočného rezania. Po zvážení hore...

Systém na rozvinutie voľne lietajúceho drakovitého prvku na plavidle s pohonom vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7866

Dátum: 19.04.2005

Autori: Wrage Stephan, Böhm Johannes

MPK: B63H 9/00

Značky: systém, volně, pohonom, drakovitého, prvků, rozvinutie, plavidle, vetra, lietajúceho

Text:

...vetvenia spojovaciemu bodu k hlavnej časti ťažneho lana, a ze jenavrhnutá poistná šnúra, ktorá vychádza z upinacieho zariadenia v doku a ktorej voľný koniec je vedený minimálne v oblasti spojovacieho lana na ťažnom lane ako posuvný v spojení prenášajúcom sily. Týmto spôsobom je bod vetvenia ťažného lana,v ktorého blízkosti sa v prevádzke môže nachádzať aj ovládací prvok pre aerodynamické nastavenie prvku, na ktorý pôsobí sila vetra, je počas...

Zariadenie na šport a/alebo hobby so šľapacím pohonom kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7910

Dátum: 02.03.2005

Autori: Göczey András, Ungár Soma Gábor

MPK: B62K 1/00

Značky: pohonom, šľapacím, zariadenie, šport, kolies, hobby

Text:

...zabezpečená vytvorením trecej sily vygenerovanej medzi kolenami - čiastočne spodnou časťou nohy - a jednou z bočných platničiek z horizontálnej reakčnej sily krútiaceho momentu generovanej excentrickouzáťažou, striedanim činnosti státia a tlačenia.Iked je toto zariadenie rýchlejšie a lepšie manipulovateľné ako skejtbord, existuje tu riziko prevrhnutia sa dopredu alebo dozadu,predovšetkým pri vyšších rýchlostiach, ktoré môžu byť dosiahnuté...

Jednoduchý pohon kolesa vozidiel s elektrickým pohonom, najmä električkového

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5360

Dátum: 13.10.2004

Autor: Malinsky Jan

MPK: B61C 9/00

Značky: najmä, vozidiel, pohon, pohonom, jednoduchý, električkového, kolesa, elektrickým

Text:

...nápravnice, spojený uhlovo a axiálne poddajnou kĺbovou spojkou.Takto zavesený motor v usporiadaní spoločne s prevodovkou alebo motor s prevodovkou atrecou brzdou, alebo motor s trecou brzdou môžu tvorit výkyvnú hnaciu jednotku.Usporiadanie podľa vynálezu s odpruženým hnacim motorom alebo odpruženou hnacou jednotkou priaznivo ovplyvnia pomer medzi odpruženýmí a neodpruženými hmotami vozidla, to sa prejaví menšlmi dynamickými účinkami medzi...

Kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283791

Dátum: 29.12.2003

Autor: Dörner Stefan

MPK: A47J 43/046, G01G 19/56, A47J 36/16...

Značky: tejto, stroj, miešacou, kuchyňský, nádobou, pohonom, miešacej, nádobě, miešadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka kuchynského stroja (1) s miešacou nádobou (6) a pohonom (8) pre miešadlo (10) v tejto miešacej nádobe (6), pričom miešacia nádoba (6) je vo svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom (40). V záujme ďalšieho zdokonalenia je v tento kuchynský stroj (1) vybavený vážiacim zariadením (16), ktoré sníma hmotnosť lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane vyhrievacieho telesa (40).

Rotačné brány s vylepšeným pohonom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7070

Dátum: 18.09.2002

Autori: Gebbeken Martin, Giesen Gottfried

MPK: A01B 33/00

Značky: rotora, vylepšeným, brány, pohonom, rotačné

Text:

...v drážkovanom vedení avytvorený tak, že je posúvateľný do príslušnej záberovej polohy. Drážkové vedenie je jednoduché stavebné spojenie, ktoré môže pozostávať napr. aj z jednoduchých pozdĺžnych dier, ktoré sú umiestnené v prirube hnacieho mechanizmu.0012 Ďalej sa podľa tohto vynálezu predpokladá, že je poskytnuté paralelné vedenie, prostredníctvom ktorého je hnací mechanizmus umiestnený tak, že je posúvateľný paralelnena skriňu hnacieho...

Zubná riasinková valcová dvojkefka so vzájomnou protismernou rotáciou a hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 534

Dátum: 10.08.1994

Autor: Šmejkal Miloš

MPK: A61C 17/22

Značky: pohonom, rotáciou, riasinková, hydraulickým, vzájomnou, protismernou, dvojkefka, zubná, válcová

Text:

...zmysel otáčania valcových kefiek v ich funkčnej časti, kde sa valcové kefky otáčajú do seba a dochádza tak k čisteniu zubov pozdlžnym smerom v osi zubu a nedochádza k priečnemu ryhovaniu povrchu zubov. Ďalej sú ďasná priaznivým sposobom masirované avzhfaďom k zmyslu otáčania válcových kełiek nedochádza k ichPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobnejšie vysvetlené na priloženom I I V v ,v l I výkrese ,na ktorom su v...

Mechanická spojka pre odpojovače s elektromotorickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 406

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dorocák Jozef

MPK: H01H 31/00

Značky: odpojovače, mechanická, pohonom, spojka, elektromotorickým

Text:

...prístroja po odstránení poruchy môže nastať aj elektropohonom.Výhodou technického riešenia je využitie pri ovládaní odpojovačov na vnútornú montáž s elektromotorickým pohonom,kde zároven umožňuje núdzové vypnutie prístroja.a následné zoradenie a nastavenie prístroja v prevádzke.Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu na ktorom je znázornená mechanická spojka pozostávajúca z pevnej častivysúvacej časti spojky ktoré sú umiestnené na...

Odpojovač s elektromotorickým pohonom na spoločnom ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 404

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dorocák Jozef

MPK: H01H 31/04, H01H 31/00

Značky: elektromotorickým, spoločnom, odpojovač, pohonom, rámě

Text:

...krútiaceho momentu medzi elektropohonom a odpojovačom zabezpečuje mechanická spojka.Výhodou umiestnenia prídavného rámu pod elektropohon na rám odpojovača se odstráni nastaviteľné tiahlo. Takto je vylúčená manipulácia s nastavovanim tiahla pri zoračovani koncových polôh prístroja.Odpojovač s elektromotorickým pohonom na spoločnom ráme podstatne uľahčuje montážne a zoradovacie práce na mieste použitia.Technická riešenie je znázornená pomocou...

Prenosná brúska s pohonom na stlačený vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269026

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bieščar Imrich

MPK: B24B 47/14

Značky: bruska, pohonom, vzduch, stlačený, prenosná

Text:

...podla vynálezu je, že je ainiatůrnych roznarov, lahko ovladatelna,pri malej hnotnoati doeahuje optiaálne technickú paraaetre a aaxinalne užitkovd vlastnoeti. Kineaatika hrůaky umožňuje pri prevddzkovoa tlaku vzduchu doeiahnůř take vyaokó otáčky, ktoré i pri ainietůrnych prieaeroch brůeneho kotůča zaručujú, že raznd rýchloe aa pohybuje v oblaati rýchloetnóho brůeenia. Uvedená technicke rieienie brůeky zaručuje dokonalý nielen výbrue, ale i...

Rezacia hlava s hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262646

Dátum: 14.03.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: D06H 7/00, B26D 5/04

Značky: hydraulickým, pohonom, rezacia, hlava

Text:

...§. Plundžer g je v otúčavom púzdre lg a utesnený upchávkou lg doplnenou o stieraci krúžok ll.Dtáčavé púzdro lg má ozubenú remenicu lg, k odvodeniu pohybu otáčania púzdra lg od neznázorneného pohonu, napriklad ozubeným remeňom. Pravý a ľavý vývrt gł, gg je prepojený spojovacím kanálikom 21. Ľavý vývrt gg je spojený v dolnej častí s nádržou kvapaliny gg pomocou spätného kanálika gg. Na piesok 5 je pripevnené jadierko gg snímača gł polohy...

Rozrušovač sypkých materiálov s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257465

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štefún Juraj, Uhrín Karol, Lukáč Štefan

MPK: B65G 65/30, B65G 65/44

Značky: rozrušovač, materiálov, pohonom, sypkých

Text:

...umožňuje dobrý spodný odber zo zásobníkov, jeho výroba je nenáročná a nie drahá, prevádzkovanie včítane údržbynenárocnć. Pripnjený výkres znázorňuje rozrušovač sypkých materiálov podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený rozrušovač v reze A~A 2 obr. 2. N» obr. 2. je znázornený rozrnšovač v reze B~B z obr. 1, dvojbodkoćjarkovane je označenýhorný a dolný okraj priestoru tvorenía sa klenieb sypkého materiálu, ktorého vstup v hornejčasti...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zemanová Elena, Szentiványi Norbert

MPK: BG2D 65/02

Značky: hnacích, regulovaným, pohonom, mechanizmu, difereucovaným, kolies, vozidlo, riadiaceho

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Trenažér pre modely lietadiel rádiom riadených s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252549

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knoll Jozef

MPK: G09B 9/08

Značky: trenažér, riadených, modely, lietadiel, vlastným, pohonom, rádiom

Text:

...je usmernený na krídelká modelu lietadla osmerñovačom prúdu vzduchu.Zariadenie podľa Vynálezu má hlavnú výhodu v tom, že umožňuje lietadlo uviesť do akejkolvek polohy ako pri pilotaži V prie 4store, bez nebezpečie havárie. Pilot riadi vysielačkou model lietadla s.malej vzdialenosti a môže sledovať reakcie lietadla na povely pilota, alebo naopak nacvičit si reakcie na jednotlivé polohy lietadla.Na výkrese je znázornená zariadenie v...

Automatizovaný vzorkovač s elektromagnetickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Riečan Ján

MPK: G01N 1/02

Značky: automatizovaný, vzorkovač, pohonom, elektromagnetickým

Text:

...so štrbinami 5, v ktorej je .do sedla 7 ventilu vložená kužeľka B ventilu. KuželkaG ventilu je čapom uchytená na páku 3 tiahlom 4 elektromagnetu. Sípka a vyznačuje smer prietoku tekutiny potrubím a šípka b -vytekanie tekutiny - vzorky pri nadvihnutej kuželke i ventilu. Množstvo odobranej vzorky je dané dĺžkou času zdvihu kužeiky El ventilu. Vzorkovacia trubice so štrbinami 5 je na potrubie 1 upevnené dolným upín-acim telesom 8 a horným...

Samočinne fungujúci rampový mostík s odvodeným pohonom od vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232107

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dodek Jozef, Hodúr Štefan

MPK: B60P 9/00

Značky: samočinně, mostík, odvodeným, vozidla, fungujúci, pohonom, rampový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru dopravy a rieši sklápanie a odklápanie rampového mostíka samočinne bez obsluhy s odvodeným pohonom od vozidla. Vozidlo, cúvajúce s otvorenou ložnou plochou k rampe, tlačí na pružnú páku, ktorá premáha zdvíhajúcu pružinu mostíka, sklopne uchyteného k rampe a tým ho sklopí na ložnú plochu vozidla. Po odchode vozidla pružina rampový mostík vráti do východzej polohy. Menší pokles ložnej plochy vyrovnáva napružená páka....

Mechanizmus pre zabezpečenie jazdy dobehom, hlavne pre pracovné stroje s hydrostatickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231530

Dátum: 15.12.1986

Autori: Podstanický Alexander, Nosáĺ Jozef

MPK: B60K 17/26

Značky: pohonom, hlavne, jazdy, dobehom, zabezpečenie, mechanizmus, pracovné, stroje, hydrostatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre zabezpečenie jazdy dobehom, hlavne pre pracovné stroje s hydrostatickým pohonom pojazdu, je určený pre elimináciu výrazného brzdenia strojov s transmisiami s hydrostatickým pohonom, ktoré sa prejavuje pri náhlom uvolnení plynového pedálu. Pretože mechanizmus je nereverzačný, umiestňuje sa medzi motor a prevodovku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupný a výstupný hriadeľ, ktoré sú vzájomne oddelené jednosmernou predstihovou...

Zariadenie na obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia strojov s hydrostatickým pohonom pojazdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230876

Dátum: 15.11.1986

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: hydrostatickým, zrýchlenia, strojov, obmedzenie, pohonom, pojazdu, zariadenie, spomalenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia umožňujúceho obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia mobilného stroja s hydrostatickým pohonom pojazdu, na predom určenú hodnotu. Zariadenie pozostáva z riadeného ventilového prvku, ktorý je napojený medzi prvú a druhú hlavnú tlakovú vetvu a ktorého riadiaci vstup je spojený s akumulátorom, ako aj cez clonku s prvou tlakovou vetvou. Pri požiadavke symetrie je zariadenie doplnené druhým riadeným ventilovým prvkom, ktorý...

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kravec Karol, Jurec Ladislav

Značky: manipulátora, chápadlo, reťazovým, pohonom, širokorozsahové, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí, určené na uchytávanie manipulovaných predmetov, predovšetkým prírubového tvaru, vyznačené tým, že pozostáva z nosnej konzoly /1/, na ktorú je z jednej strany uchytená pohonová priamočiara jednotka /2/ a oproti nej, na opačnej strane konzoly, je uchytená čelná doska /3/, v ktorej su vyhotovené vedenia /4/, pre najmenej jeden pár čeľustí /5/, unášaných každý uzavretým reťazom /6/,...

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215551

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: pohonom, zdroj, prúdu, lineárnym, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj elektrického prúdu s lineárnym pohonom, ktorý má valcový stator, ktorý je opatrený pracovným vinutím a kotvou ktorá je opatrená budiacim vinutím, vyznačený tým, že je kotva buď jednoduchá, alebo dvojitá s dvomi budiacimi vinutiami a dvomi smermi budenia a je opatrená hriadeľom, ktorý je uložený klzne v ložiskách a je pripojený cez spojku na tiahlo lineárneho spaľovacieho, alebo výbušného motora.

Ovládacie zariadenie kolenového lisu s pneumatickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216281

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kulajta Karol, Číž Jozef

Značky: pohonom, pneumatickým, zariadenie, kolenového, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie kolenového lisu s pneumatickým pohonom vyznačujúce sa tým, že je tvorené ovládacou pákou (46) kolenového lisu (44) pripojenou na diferenciálny kyvný člen (5) korešpondujúci s prevodníkom (30) priamočiareho pohybu na kývavý, ktorý je uchytený na hornej piestnici (8) pneumatického valca (6), kým na dolnej piestnici (9) je uložený mechanizmus korekcie (24) tvárniacej sily, zatiaľ čo pneumatický valec (6) a prevodník (30) sú...