Patenty so značkou «poháňaný»

Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7539

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sadilek Ilja

MPK: B62K 13/00, B62K 15/00

Značky: kolesový, prostriedok, dopravný, skládací, odrazom, poháňaný

Text:

...jej konci, kde je uložená v prvom čape.V inom vyhotovení môže byť sedlo vedené a uložené nezávisle od ťahadla. Ťahadlo z konca priečnika môže byť nasmerované nielen nahor k prvému čapu, ale aj smerom nadol z konca priečnika k zadnej stojke,s ktorou sa spojí pod úrovňou dorazu priečnika. V takom prípade ťahadlo prenáša do zadnej stojky tlakové si ly.Nastavovaním dĺžky ťahadla sa dosiahne presné a jemné nastavenie výšky sedla. Hrubá zmena výšky...

Poháňaný rotačný nástroj na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12427

Dátum: 30.04.2008

Autori: Schanz Gerhard, Kleiner Gilbert

MPK: B23D 77/00

Značky: rotačný, trieskové, obrábanie, poháňaný, nástroj

Text:

...výstružníku, čím je umožnené vytvorenie axiálnych kanálov pre prívod chladiaceho / mazacieho prostriedku. Axiálne usporiadané kanály pre privádzanie chladiaceho / mazacieho prostriedku sú zásobované z centrálneho mazacieho kanálu pre prívodchladiaceho / mazacieho prostriedku vytvoreného v upínacom úseku, pričom každý axiálny kanál pre prívod chladiaceho / mazacieho prostriedku má V celom úseku od konca stopky ažpo oblasť výbehu príslušnej...

Motor poháňaný nízkoteplotným spádom a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286065

Dátum: 28.01.2008

Autor: Vrlík Jozef

MPK: F03G 7/06

Značky: činnosti, spádom, poháňaný, spôsob, motor, nízkoteplotným

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je tvorený fixne umiestneným dvojčinným piestovým kompresorom (1) pozostávajúcim z komôrky (23) s piestikom (22), pričom nad ním a pod ním je umiestnený nasávací ventil (3) a výtlačný ventil (4). Oproti dvojčinnému piestovému kompresoru (1) je umiestnený dvojčinný piestový expander (2) pozostávajúci z komory (24) s piestom (21) a nad piestom a pod piestom (21) sú vytvorené otvory (8) na prívod pracovného média k časovo riadenému ventilu...

Automatická pračka alebo podobný prístroj pre domácnosť poháňaný synchrónnym elektromotorom so snímacím zariadením nevyvážených podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9318

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20

Značky: pračka, automatická, prístroj, elektromotorom, domácnost, zariadením, poháňaný, synchrónnym, podmienok, podobný, nevyvážených, snímacím

Text:

...samotného prístroja pre domácnost, kvôli nevyváženosti záťaže vbubne, ako aj nežiadúce efekty týchto vibrácií ako sú hlučnosť, trasenie a nepravidelnosti v prevádzke.0021 Výhodne je podľa vynálezu použitý akcelerometer spiezoelektrickým0022 Ďalšie vlastnosti avýhody zariadenia podľa vynálezu budú zrejmé znasledujúceho opisu uskutočnenia sodkazom na priložené výkresy dané ako ilustrativny a neobmedzujúci príklad.Prehľad obrázkov na výkresoch...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 283712

Dátum: 25.11.2003

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: mechanizmus, pákami, převodník, reťazový, predĺženými, poháňaný, nadstavbový

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami - nadstavbový mechanizmus - pozostáva zo základného rámu (11), ktorý je cez držiak (10) upevnený k rámu bicykla, pričom v základnom ráme (11) sú na vretene (21) kĺbovo zavesené výkyvné predĺžené (4 x 1) páky (17, 18), pričom dĺžka (1) je od kĺbového vretena (21) po unášače (12, 13), ktoré sú upevnené na predĺžených pákach (17, 18) a zároveň upevnené v reťaziach rozvodov (14, 15), ktoré sú uzavreté...

Pneumaticky poháňaný autoinjektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14352

Dátum: 08.11.2002

Autori: De La Serna Pedro, Gilbert Scott Jay

MPK: A61M 5/48, A61M 5/20, A61M 5/32...

Značky: poháňaný, autoinjektor, pneumatický

Text:

...silu, Q predstavuje prietok vstrekovaného materiálu, predstavuje viskozitu vstrekovaného materiálu, L predstavuje dĺžku použitej ihly, R predstavuje vnútorný priemer rezervoáru obsahujúceho materiál, ktorý má byť injikovaný, a r predstavuje vnútorný priemer použitej ihly, môže injikovanie takýchto liečiv cez ihlu vhodného kalibru vyžadovať vstrekovaciu silu, ktorá sa blíži alebo presahuje 444,8 N (100 libier). Napríklad,...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2903

Dátum: 11.06.2001

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: reťazový, poháňaný, predĺženými, nadstavbový, převodník, pákami, mechanizmus

Text:

...ráno bicykla.V základnom ráno/lll na vretone/2 l/ kĺbovo zavesené výkyvná prodĺženl/431/ páky/ľh/lñĺ. pričom dĺžka/U je od klbovőho vrotena/Zl/ po udialo/l 2,13/. ktorő od -upovnonď na predĺženým pákeoh/l .18/ a úroveň upevnend v refaaiaeh navodov/14 .15/ . ktore od uzavretí apoakali roťaaí/lüdäll.Reťazové rozvody/Inn posootávaaü s dvoch voľnobežiok nadnebo lolooa bxoyxuaąząwz/ uložené pevne na nšboýi a bioykh/26/, priöea na ľavej otrano je...

Motor poháňaný nízkoteplotným spádom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2823

Dátum: 09.04.2001

Autor: Vrlík Jozef

MPK: F02G 1/043

Značky: motor, nízkoteplotným, poháňaný, spádom

Text:

...priamy prenos priamočiareho pohybu z expandera na kompresor takmer bez strát, nakoľko radiálne sily sú minimálne, pričom trecie straty sú len v tesnení piestov a piestnice. Na kľukový mechanizmus teda pôsobia len rozdielové sily. Takéto usporiadanie má naviac výhodu vtom, že takmer dokonale umožňuje oddeliť studené a teplé pracovné médium, stratový tepelný tok vedením cez konštrukčné prvky je minimálny.Ako pracovné médium...

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B24B 49/00, B23Q 17/22

Značky: poháňaný, ručný, točivý, nástroj, prenosný, elektricky

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Traktorový navijak poháňaný kolesami hnacej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280350

Dátum: 14.01.1998

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/02

Značky: kolesami, hnacej, naviják, poháňaný, traktorový, nápravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie jedno- alebo dvojbubnového traktorového navijaka, ktorého navíjacie bubny (3) sú uložené na nadstavcoch (2) upevnených priamo na diskoch kolies (1) hnacej nápravy traktora. Navijak pozostáva z jedno- alebo viacdielnych nadstavcov (2), ktorých diely sú navzájom axiálne posuvné. Na nadstavcoch (2) sú voľne uložené navíjacie bubny (3), otáčanie ktorých je odvodené od kolies (1) prostredníctvom spojky (14). Ťažné laná...

Elektricky poháňaný priemyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225200

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlík Marian, Pallér Jozef, Szabó Ladislav, Fetterik Jozef, Mihok Jozef

Značky: priemyslový, elektricky, robot, poháňaný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky poháňaný priemyslový robot pozostávajúci z pevnej základne so zvislým čapom pre uloženie otočnej základne tvaru disku s nábojom privráteným k pevnej základni a opatrenej stĺpom, umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou, vodorovne výsuvnou v smere svojej pozdĺžnej osi a uloženou mimobežne voči stĺpu, pričom v otočnej základni sú uložené prvý...