Patenty so značkou «poháňané»

Systém na prívod paliva pre člny poháňané alternatívnymi palivami a relatívne člny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19302

Dátum: 21.03.2012

Autor: Van Oevelen Chris Albert Lea

MPK: B60K 15/035, B63J 2/06, B60K 15/03...

Značky: člny, systém, paliva, palivami, přívod, alternatívnymi, relativně, poháňané

Text:

...paliva podľa ďalšieho z prevedení súčasného vynálezuobr, 4 je perspektívny pohľad na detail lV z obrázka 3. Podrobný opis vynálezuPrvky alebo súčasti elementov spoločných pre nižšie uvedené prevedenia budúoznačované rovnakými referenčnými číslami.S odvolaním sa na vyššie uvedené obrázky referenčné číslo 4 globálne označuje systém prívodu paliva pre motory 8 motorových člnov 12 prívesného aj vnútropalubného typu, pričom spomínané motory sú...

Kanister z ušľachtilej ocele na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom, zásobník, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286477

Dátum: 20.10.2008

Autori: Nagel Jurgen, Hoelz Hubert, Lostritto Richard Thomas, Vega Julio César

MPK: B65D 83/14, C22C 30/00, B21D 51/16...

Značky: spôsob, poháňané, dávkované, aerosóly, výroby, zásobník, hnacím, použitie, ušľachtilej, plynom, ocele, kanister

Zhrnutie / Anotácia:

Kanister (1) na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom skladajúci sa zo zásobníka (2) a taniera ventilu (8) s vloženým ventilom (9) z ušľachtilej ocele, odolný proti korózii na aerosólové formulácie obsahujúce hnací plyn na použitie v inhalátoroch poháňaných hnacím plynom.

Poháňané zariadenie a spôsob montovania takého zariadenia pred kanalizačnú rúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15500

Dátum: 06.02.2008

Autor: Fritzboger

MPK: E03F 7/06, A01M 31/00, A01M 27/00...

Značky: kanalizačnú, spôsob, zariadenia, rúru, montovania, poháňané, takého, zariadenie

Text:

...do kanalizačnej šachty je nevýhodná vtom, že krysymôžu prejsť pascou, bez toho aby ju aktivovali.(0013) Podľa vynálezu znázorňuje obr. 2 pascu 1, ktorá je usporiadaná na dne kanalizačnej šachty 50. Pasca 1 je namontovaná na konzole 40, ktorou je V znázomenom uskutočnení pmžný polvalcový rúrkový člen 40, ktorý je v pružnom zábere s kanalizačnou rúrou 41, avšak montážny člen by mohol byt tiež vo forme napríklad polvalcového rúrkového člena...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10337

Dátum: 02.11.2007

Autori: Franceschi Giuliano, Sgherri Roberto

MPK: B60K 7/00

Značky: poháňané, koleso, vojenské, motoricky, vozidlo

Text:

...(obrázky l a 2), ktorá obklopuje a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázornený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20019 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje náboj kolesa je valcovitý.0020 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne...

Motoricky poháňané koleso na vojenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10336

Dátum: 02.11.2007

Autori: Sgherri Roberto, Franceschi Giuliano

MPK: B60K 7/00

Značky: vozidlo, poháňané, koleso, vojenské, motoricky

Text:

...a pod určitým uhlom tvori celok snábojom 2 kolesa aelektrického motora 4(znázomený na obrázkoch l, 2 a 4 iba schematicky), ktorý je funkčne spojený s nábojom 20018 Konkrétnejšie, koleso l má os A, okolo ktorej rotuje a náboj 2 kolesa je valcovitý.0019 Ako sa opisuje ďalej, motor 4 je uložený v schránke 5, ktorá je upevnená axiálnevzhľadom na náboj 2 kolesa, a udržiava motor 4 vo vopred určenej polohe axiálne vzhľadom na0020 S odkazom na...

Elektromotoricky poháňané nožnice na trávu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1284

Dátum: 15.05.2004

Autori: Kohl Peter, Agostini Johannes

MPK: A01G 3/00

Značky: elektromotorický, trávu, poháňané, nožnice

Text:

...alebo odblokovať. V otvorenom stave táto zostáva napriek tomujednodielne spojená so skriňou.Toto nové vytvorenie otvára tiež možnosť použiť miesto nožového usporiadania nožníc na trávu napríklad nožové usporiadanie nožníc na kroviny, keď sú ich rozmery vytvorenéVynález je na príkladných uskutočneniach znázornený na výkresoch, ktoré budúobr. 1 schématický pozdĺžny rez strednou rovinou nožníc na trávu podľa vynálezus otvorenou aretačnou...

Elektricky poháňané dopravné prostriedky s motorom a napájacím zdrojom v kolesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1523

Dátum: 28.03.2003

Autori: Pyntikov Alexander, Benson Mark

MPK: B60K 1/04, B62M 23/02, A61G 5/00...

Značky: dopravné, elektricky, napájacím, kolesách, motorom, poháňané, zdrojom, prostriedky

Text:

...ložísk. Vnútomý povrch konštrukcie rotora nesiepermanentné magnety rozmiestnené po jeho povrchu, ktoré obklopujú segmenty statora avytvárajú medzi nimi radiálnu vzduchovú medzeru. Vonkajší povrch konštrukcie rotora nesie pneumatiku, ktorá je na ňom pripevnená prostrednictvom nosnej konštrukcie, takej ako spice bicykla, alebo môže byť na ňom pripevnená priamo. Motor, napájací zdroj a riadiaci obvod motora môžu byť obsiahnuté v rámci...

Poháňané surfy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3299

Dátum: 10.09.2002

Autor: Hruškovič Svetozár

MPK: B63B 35/79, B63B 35/85

Značky: surfy, poháňané

Text:

...kormidlo akstredovému nosníku je ukotvený kladkostroj na smerovanie oplachtenie.opät za účelom zábrany rozstrekujúcej vody krekreantovi pri rýchlej plavbe alebo rozbúrenej vodnej hladine je výhodné, ak medzi nosníkmi je uchytená napnutá tkanina tvoriaca tak kvázi podlahu.Výhody poháňaných surfov podľa technického riešenia spočívajú vtom, že nastáva mnohofunkčné využitie klasických surfov. vznikne tak univerzálne, modifikovateľné,...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kachaňák Josef, Novák Miroslav

MPK: B62M 1/04

Značky: vozidlo, poháňané, jazdcom, převod, pružinový

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krč Štefan, Tomčo František, Boháčik Ľubomír

Značky: chápadlo, motorom, širokorozsahové, poháňané, rotačným

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom s tlakovým médiom pozostávajúce zo základového telesa, v ktorom je upevnený rotačný motor spojený prevodom so skrutkou opatrenou dvojicou vzájomne protichodnými závitmi, ktoré sú v zábere s dvojicou šmýkadiel vedených vo vedení rovnobežne so skrutkou a opatrenými čeľusťami vyznačujúce sa tým, že prvé šmýkadlo /5/ je opatrené stavacím kolíkom /11/, pod ktorého dorazovou plochou je uložený prvý...