Patenty so značkou «podvozok»

Usporiadanie na upevnenie valcovej nádrže na mobilný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6773

Dátum: 06.05.2014

Autori: Lozovoy Yevheniy, Buš Štefan

MPK: B61D 5/06

Značky: nádrže, usporiadanie, podvozok, upevnenie, mobilný, valcovej

Text:

...nádrže 5. Valcová nádrž 5 je opásaná aspoň jedným pásom i prináležiacim ku každému sedlu 2 a je týmto pásom i k sedlu g pritláčaná. Potom je sedlo 2 tvorené dvomi plochými priečkami 5, ktoré sú na spodnej strane rovné, kde jedna plochá priečka 5 je na tejto spodnej strane v strednej časti vybavená dvomi nohami 5 na stabilizáciu a pripevneníe k rámu l mobilného podvozka. Obidve krajné časti sedla z sú vybavené vystužovacími platňami Z...

Pozdĺžnik pre železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17387

Dátum: 09.10.2009

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/52

Značky: pozdĺžnik, železničný, podvozok

Text:

...I alebo tvaru dvojitého T a tvorí ho Vertikálna stojina 11, horný pás 12 a dolný pás 13, všetky tri všeobecne tvaru rovnobežnostena, zmontované zváraním a dimenzované, aby uniesli konkrétne záťaž odporúčanú konštrukčnými pravidlami. Uvedený horný 12 a dolný 13 pás sú všeobecne horizontálne.0011 Ďalej. pozdĺžny nosník 10 je na jednej strane opatrený dierou 14 v blizkosti stredu svojej stojiny 11, aby prijal kolísku, ktorá zabezpečuje...

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Rydlo Peter, Meltzer Igor, Moravčík Marián, Valigurský Ján

MPK: B61F 5/00

Značky: dvojnápravový, vozidlo, vlečené, nastavitelnými, radiálně, železničné, dvojkolesiami, křížovou, podvozok, kotvou

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Otočný podvozok s dvojdielnym ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15041

Dátum: 29.05.2009

Autor: Writschan Jörg

MPK: B61F 5/52, B61F 3/02, B61F 5/36...

Značky: podvozok, dvojdielnym, ramenom, otočný

Text:

...podvozkov okolo zvislej osi a priečnej osi umožňuje radiálnenastavenie kolies, vhodné pre priebeh zákruty a bezproblémové prechádzaníe klopeniakolajnic. Konštrukcia má nevýhodne veľmi veľa ťažných/tlačných tyčí s príslušným veľkým počtom kĺbov, čo zvyšuje náklady tejto konštrukcie na údržbu.0010 Ďalej sú v stave techniky známe dvojdielne otočné podvozky, ktoré pozostávajú z polovíc rámu, spojených gumovými kĺbmí, a ktoré sa môžu dobre...

Podvozok vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19691

Dátum: 02.04.2009

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 23/00

Značky: vozidla, podvozok

Text:

...potrebné diely konštrukcie vozidla sú potom bodovo privarené k zostave.0011 Nástroje potrebné na vytvorenie podvozku sú fyzicky veľké a preto musia byť uložené vo veľkom objekte. Do podvozku, nástrojov a objektu sú preto zahrnuté podstatné náklady na materiál (so súvisiacou ekologickou stopou), hmotnosť výsledného podvozku spôsobuje podstatnú trvalú ekologickú stopu ako dôsledok následnej spotreby energie vozidla, a veľký objekt spôsobuje...

Podvozok železničného vagóna a vagón vybavený týmto podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286700

Dátum: 25.02.2009

Autori: Millet Deronzier Alain, Dufour Françis, Aelbrecht Jean Pierre

MPK: B61F 5/00, B61F 1/00

Značky: vybavený, podvozkom, železničného, vagón, vagóna, týmto, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok železničného vagóna zahrnuje oporný priečnik (3) upevnený na pozdĺžniky (4) tvorené hornou pásnicou (6). Podvozok je charakterizovaný tým, že horná pásnica (5) je situovaná v horizontálnej rovine a jej šírka (L) sa strmo zväčšuje počínajúc jej koncami (5A, 5B), pričom vnútorný okraj (8) tejto pásnice (5) sa nachádza vo vopred určenej vzdialenosti (D) od zvislej roviny (P) prechádzajúcej vonkajšími bočnými stranami kolies (8) podvozka...

Podvozok s malou stavebnou výškou pre nízkopodlažné koľajové vozidlá, najmä električky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13462

Dátum: 29.07.2008

Autori: Zelingr Milos, Kural Jan, Heptner Tomás

MPK: B61D 13/00, B61F 3/12

Značky: koľajové, nízkopodlažné, stavebnou, vozidla, najmä, podvozok, výškou, malou, elektricky

Text:

...vypruženia uložený priamo rám vozidla. Ťahadlá na prenos pozdĺžnych sil, zvislé a priečne tlmiče a stabilizátory kolísania, sú potom usporiadané medzi rámom podvozka a rámom vozidla.0011 Technická realizácia je podrobnejšie objasnená pomocou priložených obrázkov,kde Obr. 1 a 2 predstavujú štandardnú šírku X priechodu pre cestujúcich, Obr. 2 uvádza štandardnú šírku úzkeho priechodu vozidla nad podvozkom, Obr. 3 predstavuje dvojčlánkové...

Podvozok, najmä pre vagón na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9870

Dátum: 14.03.2008

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 1/12

Značky: tovarů, podvozok, vagón, najmä, prepravu

Text:

...technológie,obrázok 2, už uvedený, znázorňuje priečny čap podvozku podľa obrázku 1,obrázok 3 znázorňuje prvý spôsob výroby priečneho čapu podľa tohto vynálezu, aobrázok 4 znázorňuje druhý spôsob výroby priečneho čapu podvozku podľa tohto vynálezu.-2 0018 Priečny otočný čap 34 podľa vynálezu znázornený na obrázku 3 má podobný tvar, takmer identický s priečnym otočným čapom 4 podľa staršej výroby, znázorneným na obrázku 2. Napriek tomu sa...

Podvozok pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285921

Dátum: 08.10.2007

Autor: Teichmann Martin

MPK: B61F 5/02, B61F 5/00

Značky: podvozok, vozidlo, koľajové

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok (1) pre koľajové vozidlo s dvojosovým pojazdom je pripevnený pomocou primárneho pruženia na ráme (2), na ktorom je umiestnená medzi sekundárnym pružením konzola (30) kyvadla orientovaná priečne na smer jazdy a výkyvne spojená okolo osi prebiehajúcej v pozdĺžnom smere vozidla s priečne umiestnenou výkyvnou traverzou (31) nesúcou vozňovú skriňu, ktorá je vytvorená ako rám a má dva priečne nosníky (46, 47) traverzy orientované priečne na...

Podvozok brzdeného jednonápravového prívesného vozíka, určeného najmä na uchytenie za malotraktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4814

Dátum: 02.08.2007

Autor: Tecák Jozef

MPK: B62D 63/00, B62D 61/00, B62D 53/00...

Značky: malotraktorom, uchytenie, jednonápravového, přívěsného, podvozok, vozíka, najmä, určeného, brzdeného

Text:

...ramene je nerozoberateľne pripevnené najmenej jedno rúrkové puzdro a na strednú časť podvozkového rámu je pripevnená najmenej jedna priečna rámové výstuha, na ktorú je nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna rúrková zástrčka, pričom v prednej časti podvozkového rámu je nerozoberateľne pripevnený najmenej jeden spojovací prvok, na ktorý je z druhej strany nerozoberateľne pripevnená najmenej jedna ťažná tyč, na ktorú je pomocou poistnej...

Náprava ktorej pozdĺžne ramená sú pripevnené na podvozok prostredníctvom puzdra, zodpovedajúci spôsob montáže a vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14054

Dátum: 01.03.2006

Autor: Feret Olivier

MPK: B60G 7/00, B60G 21/05, B60G 7/02...

Značky: pozdĺžne, náprava, vozidlo, zodpovedajúci, podvozok, puzdra, ktorej, prostredníctvom, pripevnené, ramena, montáže, spôsob

Text:

...puzdra prelomiť materiál puzdra, a to pri stanovenej energií zvárania. Vtomto prípade energia zvárania prepichne puzdro amôže vyvolať v puzdre výron zvaru, čím sa skomplikuje alebo dokonca znemožní zavedenie kĺbu0017 Cieľom tohto vynálezuje teda zmierniť nevýhody predchádzajúcej metódy.0018 Presnejšie je cieľom tohto vynálezu navrhnúť nápravu obsahujúcu dve pozdĺžne jramená, pričom každé z nich ponesie spojovacie puzdro na podvozku vozidla,...

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre dvojnápravový trakčný podvozok električky MHD typu T3

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4196

Dátum: 01.07.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: dvojnápravový, dvojkolesia, trakčný, elektricky, primárne, podvozok, vedenie, vypruženie

Text:

...vedenia dvojkolesia pozri obr. 2.Túto úlohu sa podarilo vyriešiť technickým riešením,ktorého podstata spočíva V náhrade gumenných vložiek gumooeeľovými blokmí MEGI umiestnenými šikmo po oboch stranách zvislej osi dvojkolesia medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu. Za tým účelom bola vykonaná úprava koncov rámu spočívajúca v odstránení delenýeh kruhových objímok a privarení nových celistvých konzol klinového tvaru. Upevnenie gumooceľových...

Kĺbový podvozkový rám a kĺbový podvozok obsahujúci tento rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284393

Dátum: 09.02.2005

Autori: Brun Stéphane, Rodet Alain

MPK: B61F 5/52, B61F 3/04, B61C 9/50...

Značky: podvozkový, podvozok, obsahujúci, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový podvozkový rám (1A, 1B) zahŕňa pravý bočný nosník (2A), ľavý bočný nosník (2B), predný nosník (3A), zadný nosník (3B) a kĺbové prostriedky (4A, 4B). Podvozkový rám je vytvorený z dvoch polovíc rámu (1A, 1B), pričom každá z polovíc rámu (1A, 1B) je vytvorená v podstate v tvare L.

Kontajnerový podvozok s nastaviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3034

Dátum: 06.05.2004

Autor: Koch Josef

MPK: B60P 1/64, B62D 21/14

Značky: dľžkou, podvozok, nastaviteľnou, kontajnerový

Text:

...homého rámu považuje za dosadaciu úroveň pre kontajner. Výhodnejšie je ložný homý rám a podvozkový rám umiestnený v nemennej relativnej výškovej pozícii a prestavenie výšky ložného homého rámu sa uskutočňuje spoločne s podvozkovým rámom, naúčel prestavovania je možné výhodnejšie použiť obvykle prítomné pruženie podvozkovéhorámu. Za príklad pre prestavovanie výšky podvozku pomocou pneumatického pruženia je možne uviesť napríklad z už...

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Gedenk Volker, Schmiechen Rolf, Hoppmann Friedrich, Skiller John

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, železničný

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Podvozok a spôsob zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8346

Dátum: 02.04.2003

Autor: Peveler Michael

MPK: B60S 9/08

Značky: zostavenia, spôsob, podvozok

Text:

...nosnú podperu podvozkaObr.22 A znázorňuje koncový pohľad na nizky vodiaci hriadeľ dvojitej nosnej podpery podvozkaObr.22 B znázorňuje prierez nizkeho vodiaceho hriadeľa pozdĺž osi 228-225 z obr. 22/ Obr.23 A znázorňuje koncový pohľad na vysoký vodiaci hriadeľ dvojitej vodiacej podpery podvozkaObr.23 B znázorňuje prierez vysokým vodiacim hriadelom podľa osi 23 B-23 B z obr. 23 xObr.24 znázorňuje perspektlvny pohľad zospodu na vrchný kryt...

Podvozok koľajových, obzvlášť nízkopodlažných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282551

Dátum: 06.09.2002

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61C 9/52, B61F 3/16

Značky: podvozok, vozidiel, koľajových, obzvlášť, nízkopodlažných

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových, obzvlášť vozidiel mestskej a prímestskej dráhy obsahujúcu hnaciu jednotku (B) pozostávajúcu z prevodovky (11), ktorej hnací hriadeľ (12) je prepojený s jedným kolesom (7) podvozka, a z motora (10) umiestneného nad prevodovku, pričom motor (10) je pripojený zhora a prevodovka (11) zdola na nosnú prírubu (15), ktorá je podopretá pružinami (20, 20') uloženými na spodných ramenách úložných strmeňov (21, 21') pripevnených na...

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282026

Dátum: 21.08.2001

Autor: Graaff Wolfgang

MPK: B61F 1/14

Značky: železničného, zariadenie, podvozok, vozňa, konštrukcie, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok pomocou valčekov, ktoré sú umiestnené medzi konštrukciou a podvozkom, a s dlhozdvihovým tlmičom nárazov pôsobiacim tlmiaco na železničný vozeň. V priestore dotykových plôch (12) podvozka (2) sú rozmiestnené bloky (5) valčekov s viacerými valčekmi (6) a v každom bloku (5) valčekov sú umiestnené štyri valčeky (6) optimalizujúce zaťaženie.

Podvozok prípojného vozidla s mechanickou brzdovou sústavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2371

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kolarov Marin

MPK: B62K 27/00

Značky: mechanickou, sústavou, brzdovou, přípojného, podvozok, vozidla

Text:

...nožnou brzdovou pákou, ktorou je presúvané brzdové tiahlo, a toto napína brzdové lanká uložené v boudenoch. Tým pôsobí na páky rozperných čapov brzdy. Priamo na brzdovom tiahle je ustavený aj doraz dvojramennej ručnej brzdovej páky, ktorým je prenášaná ovládacia sila ručnej brzdovej páky na brzdové tiahlo pri jej zatiahnutí. Brzdové tiahlo prechádza voľne spodným ramenomručnej brzdovej páky, takže ručná brzdová páka neobmedzujebrzdové...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 5/16, B61F 3/12, B61G 5/02...

Značky: konce, jednotiek, spoločný, kĺbovo, podvozok, vzájomne, vozňových, dvoch, podoprených, zariadenie, spojovacie, spojených

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2219

Dátum: 12.07.1999

Autor: Gans Petr

MPK: B62D 21/00

Značky: motorového, podvozok, vozidla

Text:

...nápravový diferenciál.Pri tomto druhom variante môže byt v zadnej skrini umiestnená zadná rozvodovka, následne rúrkovej spojovacej skrini je potom umiestnený zadný nápravový diferenciál a V rúr- kovej skrini pribudne ešte medzinápravový diferenciál.Rúrková skriňa v tomto prípade môže byt rozdelená na dve časti, pričom v prednejčasti je umiestnený medzinápravový diferenciál, v zadnej časti predný nápravový diferenciál.Hnaná nápravová skupina...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1282

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kutáč Pavel, Bezděk Antonín

MPK: B62D 21/00

Značky: motorového, podvozok, vozidla

Text:

...Pre zvýšenie pevnosti je vhodné spojit rúrkový členpevne s hornou a dolnou stenou spojovacieho dielu pomocou vnútorných výstužných rebier, ktoré výhodne ležia V rovine súmernosti spojovacieho dielu. Taktiež pre zvýšenie pevnosti je vhodné prekryt spojované oblasti hornej steny spojovacieho dielu a horných stien pozdĺžnych nosníkov vonkajšími výstuhami v podobe dosiek. Najvýhodnejšie je vytvorit všetky spoje ako medzi jednotlivými...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281278

Dátum: 08.05.1996

Autori: Petrick Renee, Wenke Siegbert, Lange Rűdiger, Kappler Detlef, Rode Walter, Koch Hartmut, Göhring Dieter, Wiessner Manfred

MPK: B61F 5/38, B61F 5/26

Značky: koľajových, podvozok, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozkový alebo vozidlový rám podvozka na koľajových vozidiel sa opiera prostredníctvom pružiacich prvkov o telesá ložísk dvojkolesia, vedených s pozdĺžnou a priečnou vôľou. Medzi rámom (6) a telesom (5) ložiska dvojkolesia je jednostranne umiestnené, nad vodorovným stredom (4) nápravy alebo pod ním približne vodorovne ležiace vodidlo (10) nápravy, s bodmi (12, 13) uloženia vyhotovenými kĺbovo kardanovým spôsobom, ktorého čiara (11) silového...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 971

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bezděk Antonín, Taichman Josef

MPK: B60K 17/04

Značky: motorového, podvozok, vozidla

Text:

...momentu podľa predkladaného technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že základná prevodovka, umiestnená medzi prednou a zadnou častou podvozku, tvorí svojou skriňou čast nosnej rúry chrbticovej koncepcie a jej Výstupný hriadeľ leží v osi nosnej rúry chrbticovej koncepcie. Základná prevodovka je spojovacím hriadeľom spojená s násobičom krútiaceho momentu,ktorý je spojený s motorom.Prevedením podvozku motorového vozidla podľa...

Podvozok železničných nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277953

Dátum: 14.09.1995

Autori: Bergner Ulrich, Keil Klaus, Wackermann Peter, Reemtsema Karl-dieter, Ahlborn Günter

MPK: B61F 1/00

Značky: nákladných, železničných, vozňov, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok bez skrine vozňa odolný proti skrutu je určený najmä na dvojnápravové vozne s dĺžkou väčšou ako 13 m merané cez nárazníky a s bočnými nárazníkmi na oboch čelných stranách. Pozostáva z vonkajších pozdĺžnikov (1) a z medzi nimi pevne usporiadaných priečnikov (4) na zachytávanie zvislých síl zo záťaže a je vytvorený ako celok porovnateľne mäkký v skrute. Medzi vonkajšími pozdĺžnikmi (1) podvozka je usporiadaný v priečnom smere vozňa...

Dvojnápravový podvozok koľajových vozov s tuhými súkolesiami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 803

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61F 5/38, B61F 5/00

Značky: tuhými, vozov, koľajových, dvojnápravový, podvozok, súkolesiami

Text:

...vozu a tým zvýšenia jeho etability pri zachovaní pomerne malej šírky podvozku. .Nízka poloha nosníke medzi kolesami dovoľuje odpruženie zvielćhc ložiska listovými pružinemi, gumenými silenblokmi e za použitia pomocných rwnien i nn vzduchových venkúšoch alebo vinutých pružinách.Prehľad obrázkov ne výkreseTechnické riešenie je bližšie objnsnené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je V bočnom reze znázornený podvozok podľa technického riešenia, v...

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281248

Dátum: 10.05.1995

Autori: Streich Rüdiger, Wenke Siegbert, Wieloch Bertram, Kappler Detlef, Lange Rűdiger

MPK: B60F 1/04

Značky: cestnokoľajové, najmä, vozidla, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá, s malým konštrukčným objemom, ktorý umožňuje bezpečný prejazd bez vykoľajenia aj po zlých koľajniciach, môže pružne zachytávať nárazy a v konštrukčnom vyhotovení je nekomplikovaný. Podvozok je vytvorený ako podvozok mäkký v krútení s odpružením kolísky (4) umiestneným v rohoch, spojovacie zariadenie medzi kolískou (4) a spodným rámom (14) cestného vozidla je pripevnené na ovládacom nosiči (5), pričom...

Odpružený pásový podvozok traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277810

Dátum: 08.03.1995

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B62D 55/06, B62D 55/08, B62D 11/18...

Značky: traktora, podvozok, pásový, odpružený

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacie kolesá odpruženého pásového podvozka traktora sú poháňané kužeľovým prevodom umiestneným medzi diferenciálnymi planétovými reduktormi, za ktorými sú zaradené portálové prevody. Rameno pása je začapované v čape upevnenom na telo alebo rám stroja. Čap (49) napínacieho kolesa (50) je upevnený k dvojramennému vahadlu (51) s dolným ramenom (52) začapovaným v ramene (2) pása a s horným ramenom (53) začapovaným v napínači (54) ukotvenom na...

Podvozok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280549

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lange Rűdiger, Koch Hartmut, Wieloch Bertram, Wenke Siegbert, Rode Walter, Petrick Renee, Hanneforth Wolfgang

MPK: B61F 5/30

Značky: koľajové, podvozok, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý zlepšuje tlmenie osobitným usporiadaním tlmiacich častí, umožňuje vysoké rýchlosti jazdy a zaručuje bezpečný prejazd zákrutami. Táto úloha bola vyriešená usporiadaním zvislých a vodorovných tlmičov (3, 8) takým spôsobom, že silou vodorovného tlmiča (8) sa vyvolá vytočenie telesa (6) nápravového ložiska, ktoré sa zase dodatočne stlmí zvislým tlmičom (3), pričom pozdĺžne pohyby dvojkolesia (9) sa stlmia súčasne...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280594

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bieker Guido

MPK: B61F 5/22, B61F 5/00, B61F 5/04...

Značky: podvozok, koľajových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý má prostredníctvom kolies, prípadne dvojkolesia (1) a primárnych pružín unášaný podvozkový rám (2), na ktorom je prostredníctvom sekundárnych pružín (3) a kolísky (5) podopretá vozňová skriňa (4), prípadne je vozňová skriňa (4) koľajového vozidla podopretá priamo a kolíska (5) alebo vozňová skriňa (4) je ďalej s podvozkovým rámom (2) spojená prostredníctvom tlmičov nárazov tlmiacich zvislé a kývavé pohyby a...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280771

Dátum: 06.07.1994

Autori: Petrick Renee, Wenke Siegbert, Streich Rüdiger, Koch Hartmut, Rode Walter, Ohnesorge Klaus, Lange Rűdiger

MPK: B61F 5/30

Značky: vozidiel, koľajových, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s horizontálne vedenou a na horizontálnu stredovú polohu orientovanou súpravou podvozkových kolies, pričom rám podvozka je uložený na vinutých pružinách v axiálnych ložiskách a axiálne ložiská majú vzhľadom na rám podvozka obmedzený výkyv a sú vybavené tlmičmi trenia. Každá páka axiálneho vedenia je kvôli zlepšeniu ovplyvniteľnosti horizontálneho pozdĺžneho a priečneho tlmenia, ako aj radiálnej nastaviteľnosti...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280558

Dátum: 11.05.1994

Autor: Lienard Jean

MPK: B61F 5/08, B61F 5/12, B61F 5/14...

Značky: vozidiel, koľajových, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel obsahuje dva pozdĺžniky (1), medzi ktorými sa rozkladajú aspoň dve nápravy (3) a medzi nimi kolíska (18), ktorej každý koniec je pripojený k jednému pozdĺžniku (1) bezklinovým kĺbovým spojením. Bočná čelná plocha pozdĺžnika (1) je v trecom dotyku s pridruženou príslušnou čelnou plochou kolísky (18) a bočná čelná plocha a pridružená príslušná čelná plocha sú kolmé na pozdĺžny smer (L) kolísky (18). Pridružená...

Univerzálny podvozok, najmä stoličiek a kresiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 376

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: A47C 4/44, A47C 4/42, A47B 91/00...

Značky: kresiel, univerzálny, najmä, podvozok, stoličiek

Text:

...ramene l. 2. 3, 3, je vyhotovený na jednom konci prvý manipulačný otvor §, nad ktorým je umiestnený fixačný blok Q. Ďalej je rameno L. 2. 3. š opatrené čapom 6 spojazdným prvkom Z. Na druhom konci ramena l, g, §, 3 je vyhoto venná pozdľžna drážka 2. pričom ramená 1. . 3. 5 sú prestavitel z ne spojené sťahovacou maticou ig. Fixacn blok 8. ktorý je zrejmýi x nej strany napevno zapustené najmenej dna trubsť 11 akončená sťahovacim vybratím 15,...

Podvozok na nízkopodlažné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280427

Dátum: 06.10.1993

Autor: Tutzauer René

MPK: B61F 3/16, B61F 5/02

Značky: podvozok, nízkopodlažné, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok má rám podvozka, na ktorom sú otočne uložené jednotlivé kolesá (5) vždy prostredníctvom jednej výkyvnej páky (3), výkyvná páka (3) je upevnená kĺbovo a je opretá prostredníctvom pružín (7). Účelom je zachovanie nízkopodlažnosti skrine voza. Tento účel sa dosahuje tým, že jednak je pripojenie rámu podvozka na skriňu voza s nízkou podlahou prevedené prostredníctvom dvoch prípojných tyčí (11), ktoré sú uložené kĺbovo vo vzájomnom odstupe...

Otočný podvozok pro koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280266

Dátum: 16.09.1992

Autori: Frahm Peter, Richter Wolfgang-dieter, Hachmann Ulrich

MPK: B61F 5/44, B61C 9/50

Značky: podvozok, vozidla, koľajové, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok je tvorený rámom (37) z pozdĺžnych nosníkov a priečnikov s dvoma alebo viacerými dvojkolesiami (1, 2). Dvojkolesia (1, 2) sú pripojené cez primárnu pružinu (38) alebo kĺbové uloženie a primárnu pružinu (38) k rámu (37) otočného podvozka. K rámu (37) otočného podvozka je cez sekundárnu pružinu (39) alebo cez centrálny čap, alebo podobne a sekundárnu pružinu (39) pripojená karoséria vozidla. Medzi aspoň jedným dvojkolesím (1, 2), alebo...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/00, B61F 5/06, B61F 5/14...

Značky: vozidiel, koľajových, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...

Skladací podvozok viacúčelovej prepravnej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264808

Dátum: 12.09.1989

Autor: Jelenčík Branislav

MPK: B62B 3/02

Značky: zostavy, podvozok, skládací, viacúčelovej, prepravnej

Text:

...podstaty. Obr. 9 znázorňuje kinematiku hlavnej podvozkovej nohy l, posuvne uloženého bežca 3, okolo čapu lg otočnej konzoly 3 s hákom ââ a dvoma vedľajšími podvozkovými nohami 19. Rozložené diely plnou čiarou, zložené prerušovanou. Obr. 10 je pohľadom na uvedenú kinematickú skupinu V smere g podľa obr. 9. Detská bezpečnostná sedačke obr. 1 l,nosič batožiny obr. 12, obe so zabudovaným závesom gl prostredníctvom ktoröho sú pripájané...

Samopojazdný podvozok pre naklonené terény

Načítavanie...

Číslo patentu: 258726

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fabana Pavol

MPK: B62D 21/20

Značky: terény, samopojazdný, nakloněné, podvozok

Text:

...zadnými kolesami. Samopojazdný podvozok pre naklonenéterény znázornený na obrázku 1 a 2 pozostáva z nosného rámu 11, ktorý je vytvorený z oceľových profilov. Slúži ako uchytenie dalších komponentov a tiež pre uloženie hydraulického systému. Pomocou konzol ramlen 111 a otočného uloženia 112 sú uchytené závesné ramená 12. Každé závesne rameno 12 jeovládané priamočiarym hydromotorom 13, ktorý je jednou častou otočne uchytený na ráme v...

Podvozok pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219075

Dátum: 15.07.1985

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel

Značky: zařízení, podvozok, rozměrných, těžkých, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je podvozek pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení, zejména pro stroje těžební techniky a jeho účelem je vyřešení jednoduché, vysoce únosné a provozně spolehlivé konstrukce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že pouze jeden přímočarý pohon 3 pro dopředný pohyb, jenž spojuje nosnou podstavu 1 a odraznou desku 2, se uspořádá kyvně ve směru pohybu podstavy 1. Také je výhodné konec přímočarého pohonu 3 pro dopředný...