Patenty so značkou «podvozka»

Integrovaný elektrický pohon kolies v kyvných ramenách podvozka bezobslužného pozemného vozidla (UGV)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7231

Dátum: 03.09.2015

Autori: Ferencey Viktor, Bugár Martin, Madarás Juraj

MPK: B60K 7/00

Značky: kyvných, integrovaný, podvozka, bezobslužného, pohon, ugv, vozidla, elektricky, kolies, ramenách, pozemného

Text:

...terénoch a na komplikovane členených povrchoch. Systém predpokladá prevádzku integrovaného elektrického pohonu kolies v náročných terénoch s vodnými prekážkami, kde všetky komponenty navrhovaného systému sú chránené pred účinkom vody.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch (obrázok č. l, obrázok č. 2, obrázok č. 3, obrázok č. 4, obrázok č. 5) je schematicky znázomená konštrukcia integrovaného elektrického pohonu kolies v kyvných...

Bočný rám podvozka nákladného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6665

Dátum: 04.02.2014

Autor: Rydlo Peter

MPK: B61F 5/52

Značky: koľajového, bočný, podvozka, nákladného, vozidla

Text:

...predložené vyriešenie problému zníženia koncentrácie napätí, kde je súčasne zobrazené pôvodné aj navrhované riešenie, na obr. 3 aje zobrazená dolná pásni 10ca. Na obr. 4 a 5 sú znázornené detaily použitých pojmov na pôvodnom riešení. Príklad bočného rámu podvozka so znížením koncentrácie napätíje v bočnom pohľade zobrazený na obr. 6.Ide o porovnanie s pôvodným riešením pre prvú zónu Q, znázomené na obr. 3, Pôvodná konštrukcia bočného...

Kompaktné riadené pojazdové koleso podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6433

Dátum: 03.05.2013

Autori: Mačuš Peter, Lábaj Ján, Tribula Rastislav, Kalus Juraj

MPK: B60B 33/00

Značky: podvozka, pojazdové, riadené, kompaktné, koleso

Text:

...môže byť napríklad otvor alebo oko, alebo hák a pod. Na druhom konci funkčného elementu je aspoň jeden kotviaci element na ukotvenie ramena o vidlicu. Týmto kotviacim elementom môže byť otvor alebo vybranie, alebo drážka, alebo západka, alebo závlačka a pod. Taktiež je výhodné, ak vymeniteľné rameno je ukotvené o okrajovú časť vidlice. Ukotvenie môže byť skrutkou alebo nitmi, alebo západkou a podobnými spojmi. Rameno je vymeniteľné podľa...

Zariadenie na pripojenie podvozka koľajového vozidla ku kolíske alebo podvozku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19943

Dátum: 23.01.2009

Autori: Malinsky Jan, Zelingr Milos, Musil Jan, Kural Jan

MPK: B61F 5/04

Značky: kolíske, pripojenie, podvozka, vozidla, koľajového, podvozku, zariadenie

Text:

...jednotlivo pripevnené na ráme podvozka ana kolíske alebo podvozku vozidla. Nová konštrukcia a usporiadanie pozdĺžneho tiahla je využitá nielen na prenos pozdĺžnych sil, ale aj na prenos krútiaceho momentu, stabilizujúceho kolísanie idúceho vozňa.0007 Pozdĺžne tiahlo je opatrené vidlicami na obidvoch koncoch. V týchto vidliciach súvonkajšími krúžkami uložené dve klzné alebo valivé ložiská, ktoré sú svojimi vnútornými3 krúžkami súčasne uložené...

Zariadenie podvozka koľajových vozidiel, najmä električiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5064

Dátum: 07.01.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: vozidiel, električiek, podvozka, koľajových, najmä, zariadenie

Text:

...plochu okolesníka 112. Potrubia 441 sú výhodne tvarované tak, že dĺžka všetkých štyroch potrubí 441 obsluhujúcich jednu nápravu je rovnaká.Na neznázomenom zásobníku mazivá mazacej pumpy 42 je umiestnená rýchlospojka 423 na doplňovanie zásobníka mazivorn. Zásobník maziva je opatrený snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny maziva. Na vetvu 411 vzduchového potrubia pred zrniešavačom 43 je pripojená rýchlospojka 414 na pripojenie vonkajšieho...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Erdmann Marc, Scharf Steffen, Heidgen Karsten

MPK: B61G 11/16, B61F 19/00, B61D 15/06...

Značky: podvozka, najmä, deformačný, nadstavec, vozidlách, koľajových, prvok, čelný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Mechanizmus pravostranného riadenia podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3062

Dátum: 03.12.2001

Autor: Vlnka Ján

MPK: B62D 7/00

Značky: riadenia, podvozka, mechanizmus, pravostranného

Text:

...riadenia uloženou priečne vráme podvozku. Výkonný člen hlavnej prevodovky riadenia - hlavná páka riadenia sa pohybuje vhorizontálnej rovine a zabezpečuje prostredníctvom hlavnej tyče riadenia kývavý pohyb dvojramenných pák kinematického mechanizmu riadenia a prostredníctvom spojovacích tyčí natočenie nábojov náprav do požadovaného smeru jazdy.Výhoda usporiadania prvkov riadenia podľa technického riešenia spočíva vo využitíôvodného mechanizmu...

Prevodovka podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2476

Dátum: 12.06.2000

Autori: Krnáč Juraj, Očenáš Ján, Krnáč Štefan, Baran Štefan

MPK: B60K 17/00

Značky: podvozka, převodovka

Text:

...prvky podvozku podľa potreby v rôznom usporiadaní, čo doterajšie konštrukcie neumoňovali.Na obrázku je celková zostava prevodovky podvozku v reze.Príklad uskutočnenia úžitkového vzoruPrevodovka podvozku má teleso skrine l, s dierami A a §, ktoré sú súosê s pastorkom g. Do dier A a 5 je podľa potreby určenej konečnou montážou prevodovky podvozku vo vozidle vložená buď príruba 3 pre pripojenie hnacieho prvku, alebo veko 5 s podperným ložiskom 5...

Zariadenie na eliminovanie odchýlok polohy centračných elementov podvozka a nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1811

Dátum: 06.05.1998

Autor: Janík Pavol

MPK: B62D 24/00, B62D 33/00

Značky: polohy, odchylok, centračných, zariadenie, elementov, nadstavby, podvozka, eliminovanie

Text:

...puzdier, ktorých vnútorné aj vonkajšie povrchy sú valcové,vonkajší povrch každého puzdra je situovaný excentricky voči svojmu vnútornému povrchu, pričom dvojica puzdier je nasadená vnútorným puzdrom na valcový čap upevnený na podvozku a zapadá vonkajším povrchom vonkajšieho puzdra do cen tračného otvoru V nadstavbe.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie je znázornená pomocou výkresu, kde na obrázku 1 je znázornený jeho funkčný stav, na...

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Stauber Herbert

MPK: B61F 5/00

Značky: opracovania, otočného, podvozka, vozidiel, rámu, koľajových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...