Patenty so značkou «podtlakový»

Podtlakový posilňovač bŕzd do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282561

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schonlau Jürgen, Ritter Wolfgang, Von Hayn Holger, Harth Ralf, Zingel Heinz

MPK: B60T 13/57, B60T 13/68

Značky: posilňovač, motorových, podtlakový, brzd, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd motorových vozidiel má ovládací ventil (12), ktorý sa dá uvádzať do činnosti nezávisle od polohy ovládacej tyče (7), posúvajúcej ventilový piest (9) prostredníctvom elektromagnetu (20). Kotva (31) elektromagnetu ovláda tesniace sedlo (24), ktoré umožňuje zavzdušnenie pracovnej komory (3). Riadiace signály elektrických spínacích prostriedkov (55, 56) ovplyvňujú prívod prúdu do elektromagnetu (20) a najmä umožňujú jeho...

Podtlakový posilňovač bŕzd do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282525

Dátum: 09.09.2002

Autori: Wagner Wilfried, Jakobi Ralf, Graichen Kai-michael

MPK: B60T 13/563, B60T 13/569

Značky: vozidiel, motorových, posilňovač, podtlakový, brzd

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd do motorových vozidiel, pozostávajúci zo skrine posilňovača, v ktorej je upravená deliaca stena (16), navzájom oddeľujúca prvý a druhý priestor (24, 25) posilňovača, pričom prvý priestor (24) je ďalej rozdelený prvou pohyblivou stenou (4), tvorenou prvým membránovým tanierom (12) a naň dosadajúcou prvou valivou membránou (13), na prvú podtlakovú komoru (28) a prvú pracovnú komoru (29), a druhý pracovný priestor (25)...

Podtlakový posilňovač bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 282316

Dátum: 20.11.2001

Autori: Ritter Wolfgang, Zingel Heinz, Krämer Horst, Drott Peter, Bauer Jürgen, Schonlau Jürgen, Balz Jürgen, Harth Ralf, Von Hayn Holger, Bill Karlheinz

MPK: B60T 13/57, B60T 13/68

Značky: posilňovač, brzd, podtlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnet (20) posilňovača je pevne spojený s ventilovým piestom (9) a posuvne spolu s ním upravený v telese (5) ovládacieho ventilu (12). Ventilový piest (9) je výhodne vytvorený v tvare hrnca a kotva (31) elektromagnetu (20) zasahuje do uzáverovej súčasti (30), pričom k prenášaniu sily medzi tretím tesniacim sedlom (24), ktoré sa pohybuje synchrónne s ventilovým piestom (9), a kotvou (31) dochádza prostredníctvom valcového kolíka (32), na...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr, podtlakový

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Podtlakový umelý sval

Načítavanie...

Číslo patentu: 278059

Dátum: 06.12.1995

Autori: Palko Anton, Novák-marcinčin Jozef

MPK: A61F 2/08, A61F 2/54, A61F 2/60...

Značky: podtlakový, umělý

Zhrnutie / Anotácia:

Sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného materiálu, v stenách ktorej sú umiestnené pozdĺžne nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce na prenose zaťažujúcej sily. Táto rúrka je na obidvoch koncoch uzavretá koncovkami (4), ktoré slúžia na prívod tlakového média a umožňujú pripevnenie umelého svalu na poháňané zariadenie. Súčasťou jednej z koncoviek je obmedzovacia rúrka (3), ktorá obmedzuje veľkosť maximálneho zúženia rúrky (1) z pružného...

Prídavné zariadenie na podtlakový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1015

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kišš Tibor

MPK: C02F 11/00

Značky: přídavné, zariadenie, zásobník, podtlakový

Text:

...využiť na ťažko dostupných miestach a vzdialených miestach,kde sa nedajú aplikovať doteraz používané zariadenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zariadenie citlivo reaguje na vrstvu a množstvo odsávaného kalu, nenarušuje ekológiu prostredia a tiež nie je potrebné zasahovať do okolitého areálu. To znamená, že nie je potrebné po skončení prác upravovať areál. nakoľko sa odsatý materiál odsáva priamo do zásobníka.Prídavným zariadením sa odsáva...

Podtlakový posilovač bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278905

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kraft Peter, Bauer Jürgen, Rüffer Manfred, Jakobi Ralf

MPK: B60T 13/57, B60T 13/52

Značky: podtlakový, brzd, posilovač

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd sa skladá zo skrine posilňovača, ktorá je pri súčasnom utesnení prostredníctvom pohyblivej steny (62), pohyblivej v axiálnom smere, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel, rozdelená na podtlakovú komoru (20) a pracovnú komoru (23). Ďalej sa skladá z riadiaceho ventilu, riadiaceho tlakový rozdiel, umiestneného v telese (10) riadiaceho ventilu a ovládateľného ventilovým piestom (16). Ventilový piest (16), posuvný...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275400

Dátum: 19.02.1992

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, podtlakový, filtr

Zařízení pro podtlakový odběr plynů a par emitovaných povrchem plastů a hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266081

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tuťálková Alena, Kudrna Milan, Ševela Pavel, Kasík Stanislav

MPK: G01N 1/22

Značky: zařízení, emitovaných, bázi, plastů, povrchem, plynů, podtlakový, odber, jejich

Text:

...rámem a pružně srovnání s okolní atmosférou stačí k utěsnění tohoto prostorurámu poměrně daleko menší přítlačná síla než je tomu u přetlakové deformovatelnou stěnou, ve měkkým těsněním na pružném ho odběru vzorků.Pokud však přece jen vzniknou menší netěsnosti, pak se jími do vnitřního prostoru vlivem podtlaku přisává okolní vzduch, který se stává součástí nosného plynu. Tím je prakticky odstraněna možnost úniku emitovaných látek mimo uzavřený...

Podtlakový vyvíječ plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242576

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bruna Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: plynného, podtlakový, vyvíječ, dusíku

Text:

...je v kterénkoliv okamžiku k dispozici,zařízení není třeba konstruovat jako tlakové a umožňuje značnou úsporu kapalného dusíku za provozu snížsníu jeho odporu na nezbytnou níru. Podtlakový vyvíječ je možná nasadit přímo na Dewarovu nádobu, ktera ná nininální odpar a dostatečnou,předem určenou, zásobu kapalného dusíka.vynález blíle objasní přilolený výkres, na kterém je v osověn řezu naznačen příklad provedení podtlakovóho vyvíjeěe.Podtlakový...

Podtlakový chovný izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254532

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koukal Miroslav, Růžička Rostislav, Mach Miroslav

MPK: A01K 67/00

Značky: chovný, izolátor, podtlakový

Text:

...dvěma přepážkami 1 na tři sekce. Přepážky 1 jsou ve stěnách vany É upevněny vertikálne a kolmo na vstup a výstup lg, ll dekontaminační jednotky lg a nejsou spojený se dnem vany Q, takže u jejího dna je vytvořen otvor, který spojuje všechny tři sekce. Vana É obsahuje dekontaminační roztok §, v kterém jsou ponořeny spodní hrany přepážek 7. Ve střední sekci vany § je umístěno zařízení lg pro disperzi dekontaminačního roztokug a ve výstupní...

Podtlakový přerušovač dodávky paliva volnoběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247379

Dátum: 16.11.1987

Autor: Pavlica Ladislav

MPK: F02M 3/04

Značky: volnoběhu, přerušovač, dodávky, paliva, podtlakový

Text:

...zařízení se také vyznačuje tím, že při použití sytiče karhurátoru nekolísá dodávka volnoběžného paliva podle počtu obrátek motoru, jako při použití obrátkového spínače,ale palivo určené konstrukcí karburátoru je dodáváno do studeného motoru, bez omezujícího činitele, kterým je u podobných konstrukčních zmiňovaný obrátkový spínač.Tato skutečnost se projevuje kladně zejména při dodatočné montáži zařízení na vozidla,které jsou již v provozu,...

Podtlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245684

Dátum: 15.09.1987

Autor: Papp 1udevít

MPK: F16K 24/06

Značky: podtlakový, ventil

Text:

...čímž dochází ke ztrátám media.Uvedená nedostatky odstraňuje podtlekový ventil podle vynálezu seetavující z těla ventilu, ve kterém je umístěn podtlakový těsnicĺ element, jehož podstata spoěívé v tom,že nad těenícím elementem je umístěn permanentní magnet zajiätěný krytom.Výhodou provedení podtlmknvćho ventilu podle vynálezu je úspora média, nákladů, zlepení funkce a zlepšení životního prostředí.Na výkrese je anonim príklad provedení...

Podtlakový rozdělovač secího stroje pro jednosemenný výsev

Načítavanie...

Číslo patentu: 234032

Dátum: 15.09.1986

Autor: Maury Jean-pierre

MPK: A01C 7/04

Značky: podtlakový, jednosemenný, secího, stroje, výsev, rozdělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podtlakového rozdělovače secího stroje pro jednosemenný výsev, zahrnujícího perforovaný kotouč otáčející se ve skříni opatřen dvěma oddělovacími deskami, umístěnými těsně u sebe a kloubově připojenými ke skříni pomocí osy. Oddělovací desky jsou opatřeny každá výstupky střídavě rozmístěnými na jejich okrajích, sledujících dráhu otvorů kotouče po obou jejích stranách. Vzájemná úhlová poloha obou oddělovacíh desek je seřiditelná...

Podtlakový vícekomorový průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220225

Dátum: 15.11.1985

Autor: Smrž Bohuslav

Značky: vícekomorový, průmyslový, podtlakový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový vícekomorový průmyslový filtr s regenerací filtrační vložky zpětným proplachem má před vstupem do jednotlivých filtračních komor umístěnu klapku na škrcení průtoku znečištěné vzdušiny. Hřídel této škrticí klapky je opatřena převodem na společný ovládací mechanismus klapek regeneračního zařízení. Současně s otevřením klapky na přívodu proplachovacího vzduchu nastaví se do potřebné polohy škrticí klapka na vstupu, sníží se průtok...

Podtlakový upínací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225276

Dátum: 01.07.1985

Autori: Helinger Jiří, Barvínek František

Značky: ventil, upínací, podtlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podtlakavého upínacího ventilu, určeného zejména pro konfekční stroje na výrobu pneumatik k uchycení pryžového dílu při kladení na konfekční buben. Účelem vynálezu je zmenšit zastavěný prostor, který v konfekčních bubnech zaujímají dosavadní podtlakové ventily užívající jako těsnícího elementu pryžovou kuličku. Účelu se dosáhne tím, že vodící těleso 6 suvně uložené v dutině 15 šroubu 5 nese plochý těsnící element 7, který dosedá...