Patenty so značkou «podstavec»

Otočný podstavec s ventilátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6521

Dátum: 03.09.2013

Autor: Szekelyová Andrea

MPK: A47G 7/02, F16M 11/08

Značky: otočný, podstavec, ventilátorom

Text:

...vzduchom, v prípade, ak by ventilátor rotoval dlhý čas. Použitie mechaniky je vhodnejšie i z dôvodu, ak by došlo k prípadnému rozlíatiu vázy pri manipulácii, kde by prienik vody do elektronického, či elektrického zariadenia mohol vyvolať skrat, či jeho úplne poškodenie. Vôňa kvetov by mohla znamenat návrat k prirodzenosti, prírodným osviežovačom vzduchu v bytoch. Rozšírila by sa hodnota kvetov, pretože v súčasnosti majú prevažne hodnotu...

Podstavec sedadla pre sedadlo motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17349

Dátum: 29.04.2011

Autori: Müller Toralf, Beneker Wilfried, Springenberg Stephan, Hanisch Dirk, Dick Andre

MPK: B60N 2/07, B60N 2/06, B60N 2/02...

Značky: motorového, podstavec, sedadlo, sedadla, vozidla

Text:

...Na to sú na priečnom nosniku umiestnené obsluhovacia páka a riadiaca páka v určitej vzájomnej vzdialenosti neotočne a tak, že je možné uviesť ich do záberu so vždy jedným aretačným zariadením páru koľajničiek. Obvykle vedie ručné uvádzanie do činnosti obsluhovacej páky, ktorá prebieha cez priečny nosník do oblasti záberu s aretačným zariadením, a pri ktorom je obsluhovacía páka spravidla zdvíhaná, na pootočenie priečneho nosníka tak,...

Podstavec na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11287

Dátum: 24.12.2009

Autori: Sedlmayr Marcus Gregor, Bauer Lutz

MPK: F27D 5/00, C21D 9/00

Značky: motorového, vozidla, podstavec, nápravnicu, úpravu, tepelnú

Text:

...konzoly prostredníctvom čapu na bočnom nosníku na strane druhej, je umožnené jednoduchá výmenaPríklad uskutočnenia vynálezu je zobrazený na obrázkoch abude bližšie opísanýobrázokl zobrazenie princípu nápravnice rigidne podopretej vštyroch bodochna podstavci určenom na tepelnú úpravu podľa stavu techniky, obrázok 2 principíálna rigidná poloha nápravnice podopretej pohyblivo na podpernejkonzole podľa vynálezu, ktorá je stvámená ako...

Rámový podstavec pre skúšobnú bunku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6970

Dátum: 21.05.2008

Autor: Wurmhöringer Klaus

MPK: H02B 1/20

Značky: podstavec, bunku, skúšobnú, rámový

Text:

...Zmenou dĺžky vodorovných šírkových a/alebo hlbkových výstuží je rá mový podstavec aplikovateľný pre rôzne prípady použitia. Pritom môžu byť na rámovom pod stavci usporiadané natočiteľné pojazdové kladky, výhodne na rohových stĺpikoch, aby sa zaistila pohyblivosť skúšobnej bunky. Ako samonosné otvorené skriňové profily sa môžu pre zvislé stĺpiky a vodorovné priečne výstuže použiť prehnuté plechy alebo prietlačným lisovaním zho tovené...

Podstavec úľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4645

Dátum: 04.01.2007

Autor: Baráth Peter

MPK: A01K 47/00

Značky: podstavec, úľa

Text:

...riešenie bude bližšie objasnené pomocou Výkresov, na ktorých je znázomená na obr. 1 - spodná časť úľa,teda podstavec. Na obr. 2 - predná časť podstavca s dvomi letákmi a otvormi, na obr. 3 - zadná časť podstavca s otvorom a odnimateľnými dvierkami, na obr. 4 - ľavá bočná časť podstavca s osadením spodnej pevnej časti so železnou mriežkou s posuvnými dvierkami a s pomocným Výlezom,na obr. 5 - podstavec s I. nadstavbou, na obr. 6 - včeli úľ a...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4169

Dátum: 03.03.2006

Autori: Höcker Eitel-friedrich, Ewering Christian, Götz Olaf, Hanke Carsten

MPK: B65D 85/20, B65D 61/00, B65D 88/00...

Značky: skladovací, dopravný, podstavec

Text:

...vzataženom stave nemôže nedopatrením otvoriť. Vedľa dosadajú nosníky čelnou stranou na seba a zaistujú väčšiu mierustability, pričom otočný hriadelje zaťažovaný len určitým ťahom.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je vsusedstve otočného hriadeľa vytvorený doraz, ktorý vymedzuje polohu maximálneho otvorenianosníka. Tým je vopred daná stohovacia poloha a môže sa vymerat tak, abyšírka stohu paliet bola prispôsobená šírke ložnej plochy...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, vianočný, podstavec, stromček

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Podstavec výstražného trojuholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4387

Dátum: 02.02.2006

Autor: Hlinka Marian

MPK: B60Q 7/00, G09F 13/16

Značky: výstražného, podstavec, trojuholníka

Text:

...podstavca výstražného trojuholníka podľa tohto technického riešenia.Základová doska 1 podstavca výstražného trojuholníka z obr. l až 6 a l 0 až l 2 má na svojich koncoch vytvorené otvory 2, pod dierou 5 na otočné uchytenie sklopných ramien výstražného trojuholníka (na obrázkoch nezakreslené). Otvory 2 sú v tomto konkrétnom vyhotovení v podstate obdĺžnikového tvaru. Na bočnej a spodnej hrane základovej dosky sú v mieste otvoru 2 na nosný...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4515

Dátum: 03.01.2006

Autori: Höcker Eitel-friedrich, Hanke Carsten

MPK: B65D 88/00, B65D 85/20, B65D 61/00...

Značky: skladovací, podstavec, dopravný

Text:

...polohe. Napínacie prvky pritom môžu byt tvorené ako napínacie popruhy, laná, pásy alebo plechy.0011 Aby mal dopravný a skladovací podstavec len malú vlastnú hmotnost sú nosníky vyrobené zplastickej hmoty, ktorá môže byt vprípade potreby vybavená pevnosť zvyšujúcimí plnivami, ako sklenenými vláknami a podobne.Tiež profily môžu byt vyrobené z plastickej hmoty alalebo kovu.0012 Vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov...

Rektifikační podstavec sloupů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260668

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lukáš Josef, Fiala Jiří, Húsek Pavel, Cebula Josef

MPK: E02D 27/34

Značky: sloupů, podstavec, rektifikační, staveb

Text:

...a pohyblivé části jsou v místech svorníků vloženy podložky.Výhodou rektifikečního podstavce podle vynálezu je, že všechny prvky mohou být z otevřených válcovených profilů,což zjednodušuje konstrukční návrh i výrobu. Tyto profily jsou rovněž podstatně levnější než trubky. Dále je výhodou lepší statické využití materiálu, umožňěné soustředěním průřezové plochy dílčích profilů dále od osy podstavce a rámovým působením pevné části podstavce....

Podstavec pohonu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258323

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zloch Václav, Mazurek Jaromír, Hort Miroslav, Jasoněk Jan

MPK: E21F 13/00, B65G 41/02

Značky: pohonů, hřeblového, podstavec, dopravníku

Text:

...a aretace výšky pohonu hřeblovéhojdopravníku vzhledem k počvě bez nároku na použití příąevných zaří zení o Podstavec pohonu hřeblového dopravniku podle vynálezu jezjednodušene znázorněn na přiloženém výkŕese, Obr. 1 znázorňuje nárys podstavce, umistěnéhorpoděl podélné osy dopravníku, obr. 2je bokorys části podstavce z obr) 1.Podstavec pohonu hřeblového dopravniku je vytvořen ze základ e ní části l,jk níž je dvojici prvních čepů ll...

Základový podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257370

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: F16M 11/00

Značky: základový, podstavec

Text:

...nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený pôdorys, na obr. 3 je znázornená pravá časť detailu A z obr. 2 a na o-br. 4 je znázornená ľavá časť detailu A z obr. 2.Základový podstavec najmä pre zariade 4nia, ktorých IIOSILÉ časť je opatrená vodiacimi kolieskami pozostáva zo zäkladového rámu 1 s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodíacimi lištami 2, v ktorých sú vytvorené vodiace drážky 5 a z dvoch nadstavcov 7 opatrených vodíacimi...

Podstavec tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256680

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drlík Vladimír, Muselík Miloslav

MPK: B41F 13/34

Značky: stroje, podstavec, tiskového

Text:

...tvarové vybrání, ve kterém je umístěna~pružná vložka s ooelovou koulí, která dosedá na ličkový věnec uložený ve vybrání vytvořeném v nosné podložce, přičemž stavěcí šroub je opatřen stavěcí maticí. V nosném tělese jsou podélně po obou stranách hočnice vytvořeny sběrné nádržky.Výhodou uvedeného řešení podstavce tiskového stroje je snadná a rychlá výškové přestavitelnost, přičemž pružné a kulové uložení umožňuje rozložení hmotnosti...

Pružicí podstavec s nůžkovým mechanismem, zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255791

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: B60N 1/02

Značky: nůžkovým, řidiče, vozidla, sedadlo, pružicí, mechanismem, motorového, podstavec, zejména

Text:

...s nůžkovým mechanismem zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla,podle vynálezu. Na obr. l je pružící podstavec e nůžkovým mechanismem,u něhož je do nůžkového mechanismu«vřazena jedna regulovaxelná nosná pneumatické pružina připojená k zařízení pro regulaci zvolené statické výšky pružicího podstavce, které je provedeno jako ručně ovládaný dvojcestný ventil, a jedna tlečná šroubovitě vinutá ocelová regulační pružina připojená k...

Patka pro podstavec, zejména pro podstavec šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253678

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kronek Josef, Bárta Milan, Strya Josef

MPK: D05B 75/04

Značky: podstavec, šicího, pätka, stroje, zejména

Text:

...jednak boční stěnu, vyznačená tím, že je opatřena dosedacím členem zhotoveným z materiálu3 i 253 37 a o koeficientu tření nižším ve srovnání s materiálem, z něhož.jezhotovena patka, např. z ooelového plechu nebo z litiny, překrývajícím svou spodní částí dosedací plochu patky a k patce připevněným tverovým stykem své boční stěny s její boční stěnousBoční stěna jak patky, tak i dosedacího členu.přitom může mít tvar dělený do několika...

Keramický podstavec dekoračního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beauchamp Lilia Marie

MPK: F21V 21/06, F21S 1/12

Značky: dekoračního, keramický, podstavec, svítidla

Text:

...otvo-ry, z nichž alespoň jeden je opatřen průchodkou.Příkladné provedení keramického podstav ce dekoríačniho svítidla pradlevynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese v čelním pohledu a částečném řezu dolní části.Keramický podstavec tvoří těleso 1 vytvo- 1řené v podstatě jako dutý valec, na jehož jednom konci, jąguložen víko AZ-opatiíené opvodovýní osazením 3. V středovéni otvoru 4 víka 2 je uložena žáro-vkovaobjímłka 5. K...

Přístrojový podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 241861

Dátum: 01.12.1987

Autor: Novák Ivan

MPK: F16M 11/20

Značky: přístrojový, podstavec

Text:

...drážkou do ktere zspadsjí s vůlí nejméně tři kolíky, případně jiné výstupky uchycené na opěrné patoe pod její kulovou dosedací plochou.Provedením podstavce podle vynálezu je zaručeno doeednutí opěrné patky v celé ploše na podlahu či pojížděoí plochu, bez působení nežádoucího ohybového momentu na konstrukcí podstavce, který by způeobovel kroucení nebo jiné deformaco konstrukce. Podstavec je výrobné jednoduchý, hmotnoetně i proetorově...

Železobetonový podstavec se vstupním otvorem, zejména pro montované komíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247359

Dátum: 16.11.1987

Autori: Buksa Jaroslav, Lhotáková Miluše, Ulmann Jioí, Kunz Alois

MPK: E04H 12/28

Značky: podstavec, železobetonový, komíny, otvorem, zejména, vstupním, montované

Text:

...zařízení.vytvoření vstupního otvoru do komína různé výškové velikosti lze uskutečnit skládáním několika otvorových prstenců na sebe.Konstrukční provedení železobetonového podstavce umožňuje rychlé provedení požadovaného otvoru por zaüstění a vytváří předpoklady pro optimální celkový vzhled komínové konstrukce. Svařenún zabudovaného kování v jednotlivých částech železobetonového podstavce dochází k vytvoření dokonale tuhého...

Zařízení pro odklápění desky přes zaoblený podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249413

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/24

Značky: podstavec, přes, odklápění, zařízení, desky, zaoblený

Text:

...stavajícímu stavu s pevným otočným bodem, dovoluje nová řešení zvětšení úložného prostoru v podstavci a zaroven se zvětší přessh deský (větší vzdálenost bodu 3 od konce přesahu), což snižuje hmotnost zvedaného delšího konce odklapěné desky. Radikalně se mění dosud používané tradiční prvky kovaní na prvky, které je možno připevnit méně náročným způsobem, např. čalounickými eponkami, hřeby, lepením apod.Na výkresu je v prostorovém vidění...

Železobetonový podstavec, zejména pro montované komíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220738

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pavlík Dario, Látal Lubomír, Pospíšil Zdeněk

Značky: železobetonový, montované, podstavec, zejména, komíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká železobetonového podstavce zejména pro montované komíny s otvorem pro zaústění kouřovodu nebo pro vstup do komína. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou stěnových dílců, jejichž výška odpovídá výšce požadovaného vstupního otvoru, které jsou na nejméně jednom vodorovném čele opatřeny uzavřeným železobetonovým prstencem, který je spojen se stěnovými dílci obvodovým svarem.