Patenty so značkou «podpera»

Podpera bleskozvodného vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7083

Dátum: 01.04.2015

Autor: Minka Milan

MPK: H02G 13/00

Značky: bleskozvodného, podpera, vodiča

Text:

...presuvnej vzpery pri pohľade zhora je vo zväčšení schematicky znázornená na obrázku 6 a stranový pohľad na polohu presuvnej vzpery je znázomený na obrázku 7, pričom na obrázkoch 5 až 7 je presuvná vzpera pri pevnom uchopení bleskozvodného vodiča znázomená plnou čiarou a pri voľnom uchopení bleskozvodného vodiča je znázomená čiarkovane.Podpera bleskozvodného vodiča je vytvorená základňou 1 z plastu, na ktorú je umiestnená záťaž g z betónu, a...

Ručná podpera na pridržanie otvoreného krytu motora vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11600

Dátum: 16.12.2009

Autor: Astorg Alexandre

MPK: E05C 17/04, E05C 17/30

Značky: krytu, pridržanie, ručná, podpera, otvoreného, vozidla, motora

Text:

...ktoré sa nachádzajú na konci tiahla, pričom rotačná os pohyblivého prvku okolo pevného prvku je kolmá na pozdĺžnu os tiahla.0008 Pevný prvok má výhodne priamy okraj, a pohyblivý prvok je predĺžený ramenom, ktoré sa končí kolmou obrubou, pričom obidva prvky súumiestnené tak, aby sa obruba ramena nachádzala oproti priamemu okraju pevného prvku, pričom priestor vytvorený medzi spomenutou obrubou aspornenutým okrajom obsahuje uloženie....

Svietiaca podpera slúchadla telefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15457

Dátum: 19.11.2009

Autor: Römer Bernhard

MPK: H04M 1/22

Značky: svietiaca, podpera, slúchadla, telefónu

Text:

...sa môže jednať o LED v spojení so svetlovodom.0008 Napokon dokument DE 35 13 153 A 1 popisuje telefónny prístroj, ktorý je vybavený žiarovkou. Táto žiarovka osvetľujeplatňu s luminoforom, ktorá po zdvihnutí ovládacíeho slúchadlaosvetľuje celé pozadie displeja.0009 Tento stav techniky nemôže byť presvedčivý vo všetkýchaspektoch. Napríklad pri doterajších priemyselných telefónoch je nevýhodné, že optická signalizačná indikácia sa musí...

Podpera na priskrutkovanie sediaceho prvku automobilového vozidla a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6845

Dátum: 19.06.2008

Autor: Paris Renaud

MPK: F16B 37/04

Značky: sediaceho, montáže, automobilového, priskrutkovanie, prvků, spôsob, podpera, vozidla

Text:

...protiľahle otvory umožňujúce prechod skrutky rovnakoako nástroja pre umožnenie umiestnenia týchto podporných prvkov na štrukturálnomPodľa inej charakteristiky podpery na priskrutkovanie podľa vynálezu horný podporný prvok obsahuje kontaktnú plochu, ktorá sa priamo dotýka prvku, ktorý treba namontovať, kontaktná plocha sa nachádza približne nad pripevňujúcimi nožičkami a je umiestnená nadVynález má rovnako za cieľ podporovanie takého postupu...

Podpera s obalom podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9811

Dátum: 13.11.2007

Autori: Van Kerkhoven Koen, Lemmens Willem

MPK: E04C 3/04, E04H 12/10

Značky: podpera, obalom, podpery

Text:

...napnutána obvod vyšší ako je horná hranica rozsahu.0012 V prvom výhodnom uskutočnení sa vlastnosti obalu podpery vyberú tak, aby sa umožnilo jeho použitie na podperách s obvodmi v rozsahu približne 90 cm až približne 120 cm. Vhodné vlastnostisú napríklad nenatiahnutý obvod 50 aže 60 cm a miera pružnosti 100 až 160 . Príkladom takéhoto uskutočnenia je obal podpery s nenatiahnutým obvodom približne 56 cm, ktorý je možné napnút až na 130 cm,...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4653

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: podpera, nápravy, vylúčenie, pruženia

Text:

...bezpečne a spoľahlivo so zreteľom na presnosť a kvalitu opracovávaného kolesa vykonávať mechanické (trieskové) operácie. Použitím navrhnutej podpery je možné podstatne zvýšit produktivitu práce.Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. 1) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku. Použitie...

Podpera na vylúčenie pruženia nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4652

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: nápravy, pruženia, vylúčenie, podpera

Text:

...podpery je možné podstatne zvýšiť produktivitu práce. Aplikačné použitie podpery umožní zvýšiť reznú rýchlosť obrobku a taktiež aj hrúbku odoberanej triesky.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu označeného ako (obr. l) a opisom jeho aplikácie v nasledujúcom odseku, Použitie technického riešenia je možné u osobných vagónov pri opracovávani kolies na nápravách.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa (obr....

Podpera nožnej opory pre cvičebné zariadenie typu reformer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8307

Dátum: 30.08.2005

Autori: Endelman Ken, Hughes Paul

MPK: A63B 21/055

Značky: podpera, reformer, nožnej, zariadenie, cvičebné, opory

Text:

...pravouhlé hranolové telo, ktoré má jednu stranu pripevnenú kvcrtikálncmu povrchu nožnćho konca rámu reformera. Držiak podpery prijima strednú časť podpery nožnej opory v tvare písmena U vjednej z niekoľkých šikmých, dole otvorených štrbin vytvorených cez protiľahlú stranuhranolovćho tela. Každá zo štrbín má otvorenú vstupnú časť a zväčšenú zádržnú a nosnú časť.Otvorená vstupná časť má paralelnú horná a dolná stenu šikmo hore...

Podpera pod zadný nárazník motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2123

Dátum: 25.07.2005

Autor: Lamotte Philippe

MPK: B62D 21/15, B60R 19/24

Značky: vozidla, nárazník, zadný, motorového, podpera

Text:

...na upevnenie umožňuje umiestniť traverzu na upevňovacie prvky nárazníka.Uvedené prostriedky na upevnenie môžu byť prvky vsadené do telatraverzy. Jednako však je lepšie, ak predĺžené telo traverzy a prostriedky na upevnenie sú vytvorené v jednom dieli.Rozmery traverzy sú zvolené tak, aby nárazník pri montáži na motorové vozidlo zakrýval čo najväčšiu časť traverzy.Podľa podrobnejšej charakteristiky vynálezu, traverza je prispôsobená na...

Krčná podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7357

Dátum: 26.11.2004

Autor: Leatt Christopher James

MPK: A61F 5/04

Značky: krčná, podpera

Text:

...predloženého vynálezuObrázok 8 je trojrozmerné zobrazenie z boku a zhora krčnej podpery z obrázku 7 Obrázok 9 je pohľad zhora na krčnú podperu z obrázku 7Obrázok 10 je pohľad zospodu na krčnú podperu z obrázku 7Obrázok 11 je pohľad na krčnú podperu z obrázku 7 zozadu aObrázok 12 je bočný pohľad na krčnú podperu z obrázku 7.(0013) Krčná podpera zobrazená na obrázkoch 1 až 6 je obvykle označená 10 a zahrnuje prednú časť 12 a zadnú časť 14,...

Trakčná podpera s vybavením na napájanie železničných priecestných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3737

Dátum: 02.03.2004

Autor: Verzich Vladimír

MPK: B61L 29/00, B61L 29/16, B61L 29/22...

Značky: podpera, zariadení, železničných, napájanie, vybavením, priecestných, trakčná

Text:

...typového magnetického obvodu.Výhody trakčnej podpory s vybavením na napájanie železničných priecestných zariadeni, podľa tohto technického riešenia, sú jednak v jednoduchosti celkového konštrukčného usporiadania na trakčnej podpore, ktoré umožňuje použitie už zmieneného prístrojového transformátora s jeho relatívne malými rozmermi a hmotnosťou, jednak jednoduchá a rýchla montáž elektrickej výzbroje na trakčnej podpore.Použitie...

Stenová podpera na spodné fasádne konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283650

Dátum: 20.10.2003

Autor: Erker Gunter

MPK: E04F 13/18

Značky: fasádne, podpera, konštrukcie, spodné, stěnová

Zhrnutie / Anotácia:

Stenová podpera na fasádne spodné konštrukcie s upevňovacím ramenom a k nemu kolmo rozprestierajúcemu sa nosnému ramenu, pričom upevňovacie rameno má montážne otvory na skrutkové spojenie s podkladom a nosné rameno má v oblasti svojho voľného konca, stredovo od roviny ramena, voľne nalisované uchytenie ramena, ktoré je zahnuté oproti rovine ramena von tak ďaleko, že nosný profil je možné upnúť medzi voľný koniec nosného ramena a uchytenie...

Podpera pre spojkový blok v prevodovke motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7260

Dátum: 07.05.2003

Autori: Mesiti Domenico, Uberti Maurizio, Caenazzo Dario, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16H 57/02, F16D 21/00

Značky: motorového, podpera, spojkový, vozidla, prevodovke

Text:

...axiálne opačných stranách druhého prvku 34 prvej hmoty 31 a sú spolu spojené skrutkami 43. Druhá hmota 32 je na rotáciu nesená radiálnym guľkovým ložiskom 44 upevneným na vonkajšom vstupnom hriadeli 111 prevodovky. vonkajšia dráha ložiska 44 je axiálne zovretá medzi párom ramien poskytnutých dvomi prvkami 41, 141 druhej hmoty 32. Vnútorná dráha ložiska 44 je upevnená v axiálnom dotyku na jednej strane so stranou drážkovanej časti 45...

Teleskopická podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 80

Dátum: 16.10.2002

Autor: Faresin Guido

MPK: E04G 25/06

Značky: teleskopická, podpera

Text:

...prierez, ktorý je vystavený kompresnému tlaku,a dosiahne sa tým tiež vystuženie vnútorného elementu podpery, ktoré zvyšuje jeho pevnosť.Žliabkovania majú približne sinusový tvar vzhľadom na strednú kružnicu elementu 11 a aspoň na niektorých vonkajších hrebeňoch sú vytvorené časti skrutkového závitu, aby sa vytvorilo viacero závitových sektorov jl 7.Žliabkovania definujú viacero prvých vydutých častí 14 usporiadaných po obvode...

Rúrka výškovo prestaviteľnej podpery a výškovo prestaviteľná podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2947

Dátum: 01.07.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04G 25/00

Značky: výškovo, podpera, prestaviteľnej, rúrka, prestaviteľná, podpery

Text:

...zo stojanovej rúrky vysunúť, vypadnúť, alebo sa nedá0006 Tak isto pri podpere podľa spisu DE 69 41 113 U 1 jezávitová časť navarená na zvyšok stojanovej rúrky, pričom Vtomto prípade je spodný koniec závitovej časti zúžený, aby bol zabezpečený proti vypadnutiu, Pri podpere podľa spisu DE 73 27 542 Ul má závitová časť voči zvyšku stojanovej rúrky o to väčšiu hrúbku steny, že na časti medzi uvedenými úsekmi závitový úsek trochu...

Podpera rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1084

Dátum: 07.02.1996

Autori: Fajt Pavel, Peňáz Jozef, Kubec Petr

MPK: A61G 15/12, A61G 13/12

Značky: podpera

Text:

...litotrípsiu spodperou rúk na uroloqické vyšetrenie na jeho ľavej strane. Príklad uskutočneniaZariadenie E 5 extrakorpolárnu lítotripsiu v pracovnej polohe podľa obr. 1, má na stojane ł umiestnené na čape Q otočné rameno g s neznázorneným röntgenovým zameriavaním na jeho konci. Na otočnom čape Q je tiež usporiadaná úložná doska 3 s prídavnými doskami §. Pod úložnou doskou g pri jej prednej dlhšej strane je umiestnený generátor Q...

Podpera pre ukotvenie vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 198

Dátum: 09.09.1993

Autori: Váňa Josef, Koželuha Jaroslav

MPK: H01B 17/14

Značky: podpera, vodiča, ukotvenie

Text:

...náradia a bez použitia dalších montážnych prvkov. Výroba je nenáročná na suroviny a technologické postupy. Uloženie vodičov je spoľahlivé a ľahko rozoberateľné. Podpera má rovnú základňu, čím sa znižuje poškodzovanie povlakovej krytiny pri dlhodobej interakcii a nevyžaduje žiadne zvláštne úpravy podkladu. Použitie podpery odstraňuje nároky na spojovací materiál a jeho povrchové úpravy, V dôsledku čoho sa znižuje energetická náročnosť...

Výsuvná lešenárska podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 151

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stárek Richard, Cipra Petr, Koubek Jindřich, Bartošová Lenka

MPK: E04G 5/06

Značky: podpera, výsuvná, lešenářská

Text:

...uvolni posunutím ràuećku vzhüru a v případě, že je upevněno k zadní straně dutéhc sloupha,se zvedne na přední straně umíntěná část rnmccku s pngistnou klapkou, a to v obou případech pomoci palce, ktorý Je na npnćná stra ně rámečku brzdy.Přehled obrázků na výkresochVýauvná leäenářska podpěra jcblíže osvětleno na výkresoch,kñena obr. l je znázorněn axonometrícký pohled ne vjsuvnou lešenářskou poâpěru, naqobr. 2 je schematieky znázornén celní...

Podpera vedenia na ploché strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 135

Dátum: 11.08.1993

Autori: Mikan Josef, Miko Jaromír

MPK: H02G 13/00

Značky: ploché, vedenia, střechy, podpera

Text:

...je přicíhnutí hromosvodného vedení zajištěno pomocí pružinky z ocelového pásku,která je zaražena do čtyřhraného otvoru tak, aby bylo využito lůžka pro lepší vedení vodiče. Vodič se msunc pod pružinku a překonáním odporu pružinky vodič zapadne do připraveného lůžka.Technické řešení bude blíž objasněno na výkresech, na kterých znázorňuje obr. l zařízení podle technického řešení, kde upínací část je tvořena příložkou a šroubem se čtyřhranem...

Sklopná podpěra, zejména přívěsu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270065

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lang Jiří, Slavata Bohumil, Neruda Josef

MPK: B60S 9/02

Značky: podpera, zejména, sklopná, přívěsů, motorového, vozidla

Text:

...konstrukce. reallzovstelný z běžně dostupných malsrlálů. Eeze zbytku splňuje pozadovane tunkce. tj. možnost pohybu v llbovolné rovlně. stejně jako možnost. sklopit ji do přepravní polohy. Brání pádu přepravovaného vozidla z nájezdů. odstraňuje nebezpečí poškození povrchu vozovky nájezdy nebo podpäraml l nebezpečí delormace podpčr a zkracuje potřebný manlpulační prostor před přepravovaným vozidlom. připraveným k naklédce. V jedné...

Podpěra výložníku mobilního jeřábu při jeho přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268449

Dátum: 14.03.1990

Autori: Engliš Karel, Komm Karel

MPK: B60P 1/54, B60P 3/28

Značky: podpera, výložníku, přepravě, jeřábu, mobilního

Text:

...§, Z přitom odpovídají rozněrům jeřábove kladnice autojeřàbu, zvětšeným o potřebnou vůli, pro její volne uložení a uvolnění. řro zlepšení navâdění jeřâbové kladnice při jejím uklàdtni do dutiny profilů 5, Q, Z je velký duty profil Q na volných hranàch sve zàkladny opatřen navzajom spojenými naváděcími plochami JQ. Aby nedocházelo při přepravě jeřabu v nerovnem terénu k zaklesnutí háku 1 g za jednu 2 hran malého duteho profilu §, nebo při...

Potrubní podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263720

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plaček Jan, Holubář Čestmír

MPK: F16L 3/16

Značky: potrubní, podpera

Text:

...je možno provádět v určitém rozmezí i výškové vyrovnání potrubních podpěr na trase.Příklady konkrétního provedení vynálezu jsou sohematicky znázorněny na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje řez podpěrou v základním provedení s použitím vlnovoe, obr. 2 elternativní provedení podpěry tvořené vakem a pevnou vzpěrou, obr. 3 elternativní provedení pďdpěry tvořené pouze poddejným vakem.Podle vynálezu je na pevném základu l, vytvořeném...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holub Jindřich, Kalina Jaroslav

MPK: D03J 1/22

Značky: tkaniny, místě, paprsků, podpera, stroji, tkacím, přírazu

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Podpěra distanční desky a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259745

Dátum: 17.10.1988

Autor: Grasl Ladislav

MPK: G21C 19/06

Značky: desky, podpera, distanční, způsob, montáže, její

Text:

...do v-nitřního závitu, který je vytvořen ve spodní části zaváděcího otvoru distanční desky. Spodní část podpěry distanční desky je opatřena závitovou dutinou, »do které je upevněna manipulační tyč.Podpěra distanční desky podle vynálezu umožňuje přesnou a rýchlou montáž podpěr a dlstanční desky v šachtě jadernéhoreaktoru. Válcové zaváděcí otvory jsou předem vytvořeny obráběním v distanční desce. Použitím vnitřní kuželové plochy v horní...

Pojízdná a zajišťovací podpěra, zvláště pro skříňové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251751

Dátum: 13.08.1988

Autori: Somodi Gyula, Pelencei Jenö, Dózsa László

MPK: A47B 91/02

Značky: zajišťovací, konstrukce, zvláště, podpera, skříňové, pojízdná

Text:

...č. 3 744 083, které má proti popsahým konstrukcím výhodu, že se u něj nevyskytuje závěsný čep, na který při zavěšování působí ohyb a kmitâní, v důsledku čehož za účelem snížení tření kladek nebo koulí, které přijdou do styku s povlakem podlahy, musí být tyto kladky nebo koule-uložený v kuličkovém ložisku. Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že skříň musí být natřech nebo čtyřech bodech podle počtu koulí podepřena a velký poloměr valivých...

Podpera rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256597

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Dóczy Anton

MPK: F23C 11/02

Značky: tepla, rúrok, podpera, výmenníkov

Text:

...Zvolena akosi zliatinovej ocele musi vyhovovat pre súčiastky vystavené teplotám pracovného prostredia do 1000 C a musí odolávat pôsobeniu sírnatého prostredia bez náznakov korózie. Tejto požiadavke vyhovuje najviac oceľoliatina s obsahom chromu 19 až 22 0/0.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je V reze nakreslený nárys parného kotla s dvomi flui-dnými ohniskami umiestnenými nad sebou. Na obr. 2 a 3 je v náryse a pôdoryse znázornený detail A so...

Stavebnicová podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256491

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: stavebnicová, podpera

Text:

...ditelná bezpečně jedním pracovníkom.Příkladné provedení etavebnicově podpěry podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkreeu, kde obr. 1 značí celkový pohled na upinaci üíeto, obr. 2 stavebnicovou Podpěru připevněhou na upínaoi deace v podélném řezu, obr. 3 pohled na opěru z boku, obr. 4 podélný řez ocelového etředního dílu podpěry, obr. 5 střední díl ze dřeva s ocelovými koncovkami, obr. 6 pohled z boku na záohyty střednihovdílu,obr....

Podpěra pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255576

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tihelková Zdeňka

MPK: A01G 9/12

Značky: podpera, rostlin, pěstování

Text:

...Popínevou rastlinu lze vést do libovolné výše 1 šíře v důsledku nastavitelného provedení jednotlivých dílů stojiny a paprsků. Lze tak vytvářet různé ozdobné útvary, které jsou přenosné spolu s květináčem, v němž je rastlina zasazena.Předmět vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obral představuje celkový pohled na podpěru s pěti paprsky ve schematickén náryse a se třemi tvarovými varientami, obr.2 pohled na totéž provedení podpery...

Výsuvná podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254870

Dátum: 15.02.1988

Autori: Juránek Bořivoj, Tauš Lubomír

MPK: B23Q 3/18

Značky: výsuvná, podpera

Text:

...čep Q opatřen nákružkem lg. Na čelní plošc nákružku jsou uloženy nejméně tři kuličky 1, které spolu s klecĺ 3 a polohovacími pružinami Q vytvářejí valivé hnízdo lg. Na kuličkách 3 je uložena podpěrná deska l. Na straně kuliček Ä je do čelni plochy podpěrné desky ł zapuštěn jeden konec ocelové struny 1, která prochází S vůlí středovým otvorem łl vytvořeným v ose klece 3 a axiálním otvorem g, vytvořeným ve výsuvném čepu É na straně...

Podpěra podvozku, zejména nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254555

Dátum: 15.01.1988

Autor: Špalek Jaromír

MPK: E02F 9/08

Značky: podpera, zejména, nakladače, podvozku

Text:

...horní částí boční stěny hydraulickým válcem.Výhodou podpěry podle vynálezu je rychlejší a snadnější příprava podvozku do pracovní polohy, neboč řešení podle vynálezu je lépe chránitelné proti pracovnímu prostředí a nečistotám obvyklým V zemědělství. Rovněž vyrobitelnost otvorů v přesných roztečích pro zajištění výklopných dílů v pracovní poloze je u řešení podle vynálezu snadnější. Další výhodou je možnost dalšího zúžení podvozku během...

Podpěra hromosvodového vedení plochých střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254446

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04D 13/14

Značky: plochých, hromosvodového, střech, podpera, vedení

Text:

...je vnější průměr pružnćht) kroužku. Na straně odvrácenć od sedla je prstenec opatřen přítlačnou plochou upravenou-proti boční stěně zápichu.Výhodou kuželky podle vynálezu je, že její ipružné uložení na tčlese umožní vyrovnal nesou~ osost vedení tělesa a těsnicí kuželovć, plochy, a to i při malých osových silách působících na kuželku. Další výhodou je, že v případě poškození lze prstenec a pružný kroužek snadno vyměnit.Nacpřipojenćm výkrese je...

Zubová podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254372

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trčálek Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: podpera, zubová

Text:

...otvor je při základně s největší výškou krajního zubu. orientační otvory plní takéfunkci odlehčovaoích otvoru. Úhel stoupání zubů musí být 45 °.Příklad provedení a funkce vynálezu je znázorněno na výkrese, kde na obr. 1 je výchozí postavení zubové podpěry, na obr. 2 je zvětšení upínací výšky o 1/4 stoupání 5 zubů, na obr. 3 je zvětšení upínací výšky o 1/2 stoupání 3 zubů, na obr. 4 je zvětšení upínací výšky o 3/4 stoupání 5 zubů a na obr....

Podpěra svislého bleskosvodného vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253762

Dátum: 17.12.1987

Autori: Luzum Jaroslav, Baloun František

MPK: E04B 1/41

Značky: vodiče, bleskosvodného, svislého, podpera

Text:

...zatvrdnutí cementové malty, které je použito k zajištění poděry V panelu.Příklüd provedení podpěry svislého bleskosvodu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. kde obr. 1 znázorňuje příčný řez panelem a upevnění podpěry ve spáře mezi panely, obr. 2 zná~ zorñuje boční pohled na sestavenou podpěru, obr. 3 príklad provedení zadní opěrky s provedením příkladu zajištění šroubu proti otočení, na obr. 4 a 5 je znázorněno provedení zadní opěrky při...

Podpěra nadzemních trubkových rozvodů plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241673

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sláma Jaroslav

MPK: F16M 11/00

Značky: médií, nadzemních, rozvodu, podpera, trubkových, plynných, kapalných

Text:

...nosný sloup e svým dolním koncem montážně svařen se »zesíleným trubkovým osazením opatřeným montážní patkou a podstata vynálezu spočíva v tom, že ke spodnímu ěelu nosného sloupu je přivařena kruhová deska,jejíž průměr je větší než průměr nosnéhosloupu a je menší než činí vnitřní průměr zesíleného trubkového osazení k jehož hornímu čelu je přivařena deska s kruhovým otvorem, jehož průměr je větší, než činí vnější průměr nosného sloupu,...

Podpera pre bleskozvodné vedenie na plochú strechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236135

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nomilner Marián

MPK: H02G 13/00

Značky: vedenie, podpera, bleskozvodné, střechu, plochu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úspora kovového materiálu, zjednodušenie montáže resp. demontáže bleskozvodného vedenia na plochej streche objektu bez nutnosti použitia akehokoľvek nástroja a súčasné zlepšenie parametrov podpery z hľadiska bezpečnosti práce. Uvedeného účelu sa dosiáhne použitím podpery, ktorá je vyrobená výlučne z nekovového materiálu a pozostáva z nosnej části podpery a z krycej části podpery, ktoré sa do seba navzájom zasúvajú. Nosná část...

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

MPK: E01D 21/02

Značky: řízenou, pojízdná, podpera, nosnosti, pomocná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého...

Přídavná sklopná podpěra návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238289

Dátum: 01.06.1987

Autor: Klenor Karel

MPK: B62D 53/04

Značky: přídavná, sklopná, návěsu, podpera

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přídavná sklopná podpěra návěsu prutové tříprvkové konstrukce, zamezující jeho překlopení podpěra prutové tříprvkové konstrukce sestává ze dvou prutů spojených do tvaru písmene V otočně uložených na podélnících podvozku, přičemž třetí delší opěrný prut je otočně uložen na protilehlém dolním konci podpěry ve vrcholu spojených prutů tak, že je nasunut na pístnici jednoho z podélníku.

Podpěra hromosvodového vedení pro ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Ivan, Jasanský Zdenik

MPK: H02G 13/00

Značky: podpera, ploché, vedení, střechy, hromosvodového

Text:

...základových opěr, jejichž těžiště spojuje rovnoramenný trojúhelník, a vytváří tak v dotykových plochách stabilní rovinnou soustavu, bez ohledu na nerovnost povrchu střechy.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení podpěry hromosvodového vedení plochých střech podle vynálezu, a to na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v bokorysu a na obr. 3 v rozvinutém tvaru základního pásu.Podpěra hrcmosvodového vedení plochých střech sestává z tělesa ł...

Montážní podpěra pro stabilizaci svislých silikátových plošných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247711

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koutský Rudolf

MPK: E04G 25/02, E04G 21/14

Značky: stabilizaci, dílců, plošných, silikátových, podpera, svislých, montážní

Text:

...pro stabilzaci silikátových plošných dílců je znázorněn v bočním pohledu na obr. 1.Príklad provedení montážní podpery užité ve dvojici je znázorněn V bočním pohledu na obr. Z.K šikmé vzpěře 1 iopatřené na horním konci opěrnýlm prvkem 3 deskové konstrukce je otočně jedním koncem připojena poIHIOCIIĚI vodorovné vzpěra 2 na druhém konci opatřená opěrným prvkem 3 deskové konstrukce. Opěrný prvek 3 šikmé vzpěry 1.a pomocné vodorovné vzpěry 2...