Patenty so značkou «podošvy»

Vložka pre vodotesné a paru prepúšťajúce podošvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18069

Dátum: 28.08.2009

Autor: Polegato Moretti Mario

MPK: A43B 7/06, A43B 7/12, B29D 35/14...

Značky: prepúšťajúce, vložka, podošvy, vodotěsné

Text:

...vlastnosti ako poddajnosť, ľahkosť ohýbania, mäkkosť, povrchová klznosť, stlačíteľnosťa rozťažnosť, a nízka hmotnosť na jednotku plochy.0018 Avšak, tenke vrstvy, z ktorých sú uvedené membrány vytvorené, vykazujú nedostatočnúmechanickú pevnosť, ktorá je nepochybne dôsledkom ich malej hrúbky.0019 Rozhodne by vtejto súvislosti malo byť uvedené, že hodnota odolnosti vrstveného materiálu sa odvodzuje predovšetkým zcharakteristíckých vlastností...

Zariadenie na tvarovanie spodku podošvy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1293

Dátum: 04.12.1996

Autori: Vanko Igor, Vavrovič Ernest

MPK: A43B 13/32, A43B 13/04

Značky: zariadenie, spodku, podošvy, tvarovanie

Text:

...kolikov na obvodovom diele vrchnej časti.Rovnako je výhodné použit stielkový materiál o hrúbke rovnajúcej sa hrúbke medzery medzi obvodovým dielom vrchnej časti a strednou časťou pri uzatvorenej pozícii.Výhodou tohto technického riešenia je možnost vyrábat podošvykomplikovaných tvarov aj s vysokou šálou, pričom lôžko podošvy je zároveň vjednom výrobnom stupni s výrobou spodku podošvy potiahnuté stielkovým materiálom. Obsluhujúci...

Polyolový komponent pre spojenie polyuretánovej podošvy so zvrškom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247016

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schleicher Siegfried, Heiland Werner, Sfax Egon

MPK: A43D 25/00

Značky: komponent, polyuretánovej, podošvy, zvrškom, spojenie, polyolový

Text:

...a, majú malú pevnosť. Táto nestačí na zachovanie tvaru, keď sa začne plyn ochladzoväť. Na odstránenie vyššie piopísaných nedostatkov slúži, polyolový . komponent pre- šp-ojenie .polyuretanovej p-vdošvy so zvrškom jiozlostávajúqi z linearnehopolyesterpĺdlyolu, ro zv e-tveného. v rpolyesterpo-lyialu, .nízkoinolekulárneho .diolu a trietyléodianlínifíio dla vynálezu charakteristický týmpže na100 hmotnostný/ch dielowobsahuje -prídavok 0,1 až 5...

Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250037

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kočišík Marián, Ladzianský Vladimír, Janík Ladislav

MPK: C08L 9/00

Značky: elastomérna, podošvy, obuvi, pracovnej

Text:

...obuvpdosahuje na svojej ,podovšvovej časti odolnosť voči odteranilu 60 až B 0 9/0, čo predstavuje 50 o/o-nê zvýšenie tohoto parametru v porovnaní so súčasným stavom. Tento účinok je dosahovaný napriek tomu, že zdanlivo je kvalitatívne zloženie Ikvaučwkvovej fázy u zmesi podľa vynálezu horšie, nakolko zmes neobsahuje prírodný tkaučuk, a že oproti clorterajšiemu stavu obsahuje značne vyššie množstvo regeneratu. Ďalej sa u pracovnej obuvi s...