Patenty so značkou «podmienkach»

Zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7396

Dátum: 01.04.2016

Autori: Pepucha Ľubomír, Remek Ľuboš, Mikolaj Ján

MPK: G01N 3/08

Značky: laboratórných, vozovky, podmienkach, akcelerované, testovanie, zariadenie

Text:

...čo najvernejšie napodobenie prevádzkového zaťaženia skutočnej vozovky. Ide o pôsobenie tak vo vertikálnom smere silou maximálne 57,5 kN, ako aj v horizontálnom smere akcelerácie a decelerácie pojazdu až na úroveň šmyku na kontaktnej ploche pneumatika - vozovka. Tlak pôsobiaci na vozovku je vyvodený samotnou hmotnosťou pojazdu v kombinácii so závažím umiestneným na ráme tak, aby ťažisko pojazdu bolo umiestnené nad osou dvojkolesia. Tlak 57,5...

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Ohanka Lukáš

MPK: G01N 9/04, F28D 15/00

Značky: testovanie, rôznych, zariadenie, teplovýmenných, kvapalín, pracovných, ploch, materiálov, podmienkach, vlastností, tlakových

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7293

Dátum: 03.11.2015

Autori: Nemec Peter, Smetana Štefan, Brziak Peter

MPK: C22C 38/36

Značky: abrazívnych, pracujúcich, extrémně, podmienkach, výrobu, odliatkov, zliatina

Text:

...- získania oveľa lepších technologických vlastností odliatkov. Hlavne ide o zvýšenie odolnosti proti nárazom a abrázii. Medzi hlavné výhody odliatkov jednoznačne sa radí ich životnosť v prostredí ventilátorového mlecieho mlyna. Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach obsahuje uhlík od 2,4 do 3,0 hmotnostných, kremík od 0,6 do 1,0 hmotnostných, mangán od 0,6 do 0,9 hmotnostných, fosfor od 0,010 do...

Spôsob použitia súpravy ťahač + pevný náves pri zhoršených a ťažkých cestných podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5852

Dátum: 04.10.2011

Autor: Veteška Milan

MPK: B62D 21/20, B62D 53/08

Značky: zhoršených, návěs, použitia, súpravy, tahač, podmienkach, pevný, cestných, spôsob, ťažkých

Text:

...a tým mu fakticky znemožňujú otáčanie okolo osi kráľovského čapu. V zadnej častí je náves vybavený čapmi, ktore zabezpečujú prenos horizontálnej aj vertikálnej sily z návesu do zadnej časti ťahača a naopak.Náves je vybavený samonatáčacou nápravou so vzduchovým pružením. Systém pruženia návesu je Vybavený dvomivýškarni (cesta/terén). Jazdná výška cesta je určená na prevádzku po bežných cestných komunikáciách, kde sa do nápravy prenáša 8 -...

Ultrazvukový menič na použitie pri extrémnych klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2241

Dátum: 27.11.2002

Autori: Byzio Waldemar, Windolph Herbert

MPK: G10K 11/00, G01S 7/521

Značky: extrémnych, klimatických, použitie, měnič, podmienkach, ultrazvukový

Text:

...meniča do vzduchu s jeho relativne vysokou akustickou impedanciou so svojou veľmi nízkou akustickou impedanciou iba pri vysokých stratách naNa zníženie strat na prispôsobenie sa ako jeznáme používajú vrstvy Ä/4, ktoré sú tu všeobecne označené ako prispôsobovacie vrstvy, a ktoré majú v ideálnom prípade akustickú impedanciu, ktorá ležíV geometrickej strednej hodnote impedancii pevnéhoOptimálne prispôsobenie impedancie prostredníctvom takej...

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278667

Dátum: 07.06.1995

Autori: Matula Eduard, Boďa Koloman, Haasová Margita, Potocký Ján, Zongor Jozef, Sabo Vladimír

MPK: B04B 5/00

Značky: biologického, materiálů, centrifúga, podmienkach, sledovanie, výskum, specifických

Zhrnutie / Anotácia:

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach pozostáva z ložiskového telesa (3), pevne umiestneného na aspoň troch podperných ramenách (4), v ktorom je otočne uložený hriadeľ (5). Hriadeľ (5) je v spodnej časti opatrený elektrickou zbernicou (6) so snímačom otáčok, brzdovým systémom (7) a hnacou remenicou (8) a na jeho hornej časti je uložená točnica (1) so 6 až 16 ramenami (2) centrifúgy tvaru rúrky,...

Prístroj na meranie šmykového napätia pody pri prejazdoch mobilnými energetickými prostriedkami v polných podmienkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251956

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 3/10, G01N 3/20

Značky: napätia, prostriedkami, meranie, energetickými, podmienkach, polných, smykového, prejazdoch, mobilnými, prístroj

Text:

...lil s ozubeným prevodom 9. Hnací kotúč je tlačený smerom uadnj pomocou hydromotora 13 cez snímač 12, ktorý registruje pritlačuú silu, a prítlačný nosník 11 tvaru u.Hnaná časť je tvorená taktiež bUDllDm 4,ktorý pomocou príruby 3 poháňa strihový kotúč a s vonkajším Q 180 mm, s vnútorným rzi 148 mm s 25 drapákmi pripevnenými po obvode pod uhlom 20 °, výška zubov 6 mm a šírka 1,5 mm nie je predmetom vy.uálezuj, Meracia časť zabezpečuje meranie...

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231751

Dátum: 15.12.1986

Autori: Húska Dušan, Benetin Ján, Hudec Anton

MPK: G01N 37/00

Značky: spôsob, beztlakovej, schopnosti, merania, kontinuálneho, podmienkach, vsakovacej, pôdy, infiltrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie pomocou automatickej kontinuálnej registrácie vsiaknutého množstva vody vyznačený tým, že na ohraničenej ploche pôdy sa vytvorí umelý dážď o zvolenej intenzite, pričom infiltrované množstvo vody sa automaticky reguluje v súlade s momentálnou vsakovacou schopnosťou pôdy pri vopred nastavenej tenzometrickej výške pôdnej vody v povrchovej vrstve pôdy.

Snímač teploty pre ovládanie technických zariadení budov v závislosti na vonkajších klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218052

Dátum: 15.06.1984

Autor: Potoček Karol

Značky: teploty, snímač, ovládanie, vonkajších, závislosti, technických, podmienkach, klimatických, budov, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť snímanie pôsobenia všetkých rozhodujúcich činiteľov vonkajších klimatických podmienok z hľadiska tepelnej techniky na stavebný objekt a tým súčasne umožniť zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických zariadení budov, ako sú ústredné vykurovanie a klimatizácia. Uvedeného účelu sa dosiahne vhodným usporiadaním dvoch elektrických teplomerov, z ktorých prvý teplomer je umiestnený v dutej uzatvorenej guli mimo obvodovej...