Patenty so značkou «podložky»

Spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18492

Dátum: 28.12.2012

Autori: Seko Tsuyoshi, Nishie Satoshi

MPK: D04H 1/4226, D04H 1/4218, D04H 1/732...

Značky: podložky, sklenených, výrobu, sekaných, spôsob, vlákien

Text:

...s číslom H 07-016836 Patentový dokument 3 US-A-4204644.PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRIEŠENÝ WNÁLEZOM0009 Pri spôsobe výroby podložky zo sekaných sklenených vlákien z Patentového dokumentu 1, ak je v predtým vyrobenej podložke zo sekaných sklenených vlákien detekovaná časť, ktorá má nižšiu distribúciu hmoty než je referenčná hodnota,predpokladá sa, že sa takáto časť vyskytne v podložke zo sekaných sklenených vlákien, ktorá bude následne...

Zariadenie a spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16962

Dátum: 14.12.2012

Autori: Nishie Satoshi, Sugimoto Kiyomasa

MPK: B65H 23/195, B65H 23/00, B65H 18/20...

Značky: sekaných, podložky, zariadenie, sklenených, výrobu, spôsob, vlákien

Text:

...(napríklad, rohová časť, pri ktorej je smer pohybu podložky zo sekaných sklenených vlákien ohnutý alebo zmenený). Navyše, náklady na samotný expanzný valec sú vysoké. Preto kladie použitie expanzného valca obmedzenia na konfiguráciu zariadenia. čo vedie ku komplikovanému dizajnu zariadenia a nárastu nákladov na zariadenie.0008 Preto v súčasnosti ešte nebola vyvinutá technika, ktorá dokáže spoľahlivo a jednoducho odstrániť zvrásnenie,...

Pomôcka na vstávanie imobilných pacientov z podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5311

Dátum: 07.12.2009

Autor: Šáchová Veronika

MPK: A61G 7/00, A61G 7/10

Značky: pacientov, imobilných, podložky, vstavanie, pomôcka

Text:

...ktorý je únosný, pevný a nedeformuje sa silou cca 75 kg na profil. Jedným z možných materiálov je dural, pripadne, najmä z hľadiska estetického, možno použiť aj drevo.Pomôcka je tvorená spodným rámom 1 a horným rámom 2 v tvare podobnom tvaru U. Spodný rám i pozostáva z ľavého ramena 11 a z pravého ramena 12, ktoré sú navzájom spojené dĺžkovo nastaviteľným zadným spojovacím ramenom 13. Horný rám 2 tvorí ľavá podrúčka 21, pravá...

Výkonový polovodičový modul s pripojeným nosičom podložky a zodpovedajúci spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7920

Dátum: 09.07.2008

Autor: Kroneder Christian

MPK: H05K 7/00

Značky: spôsob, nosičom, připojeným, výroby, výkonový, modul, podložky, zodpovedajúci, polovodičový

Text:

...modul so schránkou, s najmenej jedným predovšetkýn 1 vo vybraní tejto schránky usporiadaným a schránkou na bokoch, predovšetkým na všetkých stranách obklopeným nosičom podložky. Na tomto nosiči podložky je vytvorené zapojenie elektronických výkonových obvodov, z ktorého vychádzajú elektrické prípojné prvky pre výkonové prípoje a pomocné prípoje. Takto vytvára nosič podložky k chladiču privrátenú vonkajšiu stranu alebo časť vonkajšejstrany...

Upevnenie podložky pod flexotlačovú formu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4888

Dátum: 06.12.2007

Autor: Horvay Peter

MPK: D21H 25/00, B31F 5/00

Značky: formu, podložky, flexotlačovú, upevnenie

Text:

...a to tak,že podložku priložíme - prilepíme na regálovú fóliu, ktorá má na jednej strane lištu a takto skompletizovanú podložku zavesíme do archívneho regálu. Tým sa ušetrí priestor na uskladnenie, sprehľadní sa a zrýchli sa archívna manipulácia s podložkami. Suchý zips je možné viacnásobne použit na rozdiel od lepiacej pásky, ktorá sa dá použiť len jednorazovo.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkresoch označuje obr. l podložku pod...

Príchytka na upevnenie krytu strešného okna automobilu, zostava príchytky a podložky a motorové vozidlo nimi vybavené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2162

Dátum: 30.11.2005

Autor: Goulet Frédéric

MPK: B60R 13/04, F16B 5/12

Značky: strešného, podložky, upevnenie, krytu, automobilů, motorové, príchytky, príchytka, zostava, vozidlo, vybavené

Text:

...strešné okno, ozdobný kryt a príchytky na jeho upevnenie, vyznačujúci sa tým, že tento ozdobný kryt a uvedené príchytky tvoria zostavu už spomenutého typu.Aspoň jeden deformovateľný jazýček môže byť opretý o kostru karosérie automobilu.Ako je zrejmé, vynález spočíva v novej koncepcii, na jednej strane príchytky na upevnenie ozdobného krytu, na druhej strane časti strešného okna, na ktoré sú príchytky dosadajú pri montáži ozdobného krytu....

Spôsob elektrickej izolácie podložky výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4038

Dátum: 26.04.2005

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/16, H01L 21/02

Značky: spôsob, podložky, elektrickej, modulu, polovodičového, výkonového, izolácie

Text:

...plochu tvorí podložka, ktorá pozostáva z jednej izolačnej vrstvy a najmenej jednej na nej umiestnenej kovovej vrstvy, ktorá je privrátenú k vnútrajšku výkonového polovodičového modulu. Táto kovová vrstva môže byť štruktúrovaná a tvorí najmenej jednu vodivú dráhu výkonového polovodičového modulu. Na tejto vodivej dráhe je umiestnený najmenej jeden výkonový polovodičový konštrukčný prvok a je zapojený s najmenej jedným smerom von vedúcim...

Podložka, spojovací prvok vybavený podložkou a spôsob a mechanický nástroj na spojovanie pomocou podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 598

Dátum: 04.12.2002

Autor: Junkers John

MPK: B25B 23/02, F16B 43/00, F16B 5/02...

Značky: mechanicky, pomocou, nástroj, spôsob, spojovací, vybavený, prvok, podložka, podložkou, podložky, spojovanie

Text:

...dvoch dielov podľa nároku 16. Tento spôsob zahŕňa kroky zavedenia skrutky so závitom do aspoň dvoch dielov tak, že volný koniec skrutky vyčnieva von za aspoň jednu stranu týchto najmenej dvoch dielov umiestnenie trecej podložky na voľný koniec skrutky tak, že trecia podložka sa zachytí o závit skrutky a vytvára otočné trenie medzi podložkou a skrutkou a tak, aby dosadla na spomínanú jednu stranu dvoch dielov nasadenie matice pomocou závitu na...

Zariadenie na vyberanie vyrábaných dielcov z podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260200

Dátum: 15.12.1998

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/10

Značky: vyberanie, podložky, vyrábaných, zariadenie, dielcov

Text:

...v dôsledku čoho sa zvýši obrátkovosť podložiek. Ďalšouvýhodou je, že je možné použit menšie oce- , lové závesné prvky dimenzované na konečnú pevnosť hmoty dielce), alebo v niektorých pripadoch ich vôbec nepoužívať. Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Na obr. 1 a 2 je znázornený vyräbaný dle 4lec 2 na spodnom ráme 1 patriacom k podložke 7. Spodný rám 1 a zdvíhacie zariadenie 4 sú vzájomne spojené nosným...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 19/04, G01V 9/02

Značky: vrstev, nepřímého, podložky, hodnocení, vodivé, nanášených, způsob, adheze

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Zařízení pro pohon protahované kluzné podložky při měření součinitele smykového tření za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259905

Dátum: 15.11.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 3/08

Značky: protahované, zařízení, tlaku, kluzné, měření, součinitele, smykového, vysokých, tření, pohon, podložky

Text:

...na rámu lg. Na rám 5 zařízení jsou prostřednictvím trojice ložisek lg, lg a li uložena tři táhla §, Z a Q, otočně uložená ve dvojici ložisek A a 2, k nimžje připevněna deska 3 s hydraulickým válcem l. Na pístnici 3 hydraulického válce l je připevněna protahovaná kluzná podložka gg se snímačem třecí síly ll. K desce 3 je připevněn šroubg, uložený do zachycovací části lg, opatřené dorazovou části ll.Do hydraulického válce l na desce 1, je...

Zasúvacia nožička z plastov do podložky palety prostej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258239

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: palety, podložky, prostej, nožička, zasúvacia, plastov

Text:

...a podložky, pri poškodení nožičky jednoduchá výmena, na zasúvacie nožičky nie je potrebne zložité strojné zariadenie,palety prostě je možné zhotoviť na miastaoh expedície výrobkov, na nožičky nepôsobí agresívne prostredie, nadstavba pri preprave tvorí zároveň fixačný prvok posunutiu uložených výrobkov na palete, využíva sa odpadov pri spracovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. l je zostava nožičky v náryse, na obr. 2 nožička v...

Zařízení na výrobu hadice, slepené za mokra z impregnovaná vláknité podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kirschner Zoltán, Diaeik Ivan, Lacko Vladimír

MPK: A22C 13/00

Značky: výrobu, slepené, impregnovaná, zařízení, hadice, podložky, mokra, vláknité

Text:

...kol 22 je rovnoběžná s podelnou osou rámu tryskově sušárny 21. V prostoru předních převáděcích kol gg je instalováno vlhčící zařízení, které sestává ze sběrného žlabu vlhčení gg, postřikovací trubice vlhčení 31 a ofukovacího kroužku vlhčení 33. V rámu tryskové sušárny 25 je umístěna trysková sušárna 33, která je tvořena horní 33 a dolní 3 tlakovou komorou. Tlakové komory 35 a gä jsou uzavřeny plechy 35, ve kterých jsou pod sušenou hadicí...

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kyral Josef, Beran Miroslav, Kitzler Jaroslav, Verner Josef

MPK: A41D 13/10, D06N 3/06

Značky: měkčeného, bázi, ochrannými, materiálů, nánosem, vlastnostmi, podložky, textilní, způsob, výrobků, textilních, polyvinylchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Zařízení k čištění elektrické podložky elektrostatického obrazu v kopírovacích přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245488

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lhota Jan

MPK: G03G 21/00

Značky: obrazů, kopírovacích, přístrojích, podložky, elektrické, zařízení, elektrostatického, čištění

Text:

...mozem-am Hanpamnamrca vzepea cxpeóorc, Icon-opat noamen EĽMGTL onpelzexennoe paccromme no oumameü BTYJĽCE, B peaepsyap otmcrm.3 mm cnocoó ormcnm npovronpononnmca znamena onen. srmexcmnHHM ,Ma omoxonmouemmm npomsurexeü c omoczrenmo Bucorcoü enexmponpoaommocnm n tancom ocraromm mrmnamom.Ilpn npnMeHeImn nponomaoro Maxmmoro onnoxonmoueamnoro npoannmem Boannxam, onuam B odmena cJxywae, cnozmocm npn nepeaone ZIpOHBJIBHHOPO snezcwpocmammecxoro...

Způsob nanášení ochranné a izolační vrstvy na podložky z A .sup.llI.n.B .sup.V.n. látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243347

Dátum: 15.05.1987

Autor: Heidingsfeld Viktor

MPK: H01L 21/31

Značky: podložky, nanášení, ochranné, sup.v.n, sup.lli.n.b, izolační, způsob, vrstvy, látek

Text:

...vrstvami se provádí v jednom žíhacím zařízení v ptůběhu jednoho pracovního cyklu, přičemž nanášení ochranná a izolační vrstvy sezahajuje již v průběhu náběhu žíhání před dosažením teploty 873 K.Výhodou pracovního způsobu podle vynálezu je skutečnost, že podložka z galiumarsenidu je tepelně namáhána poměrně kratší dobu, než tomu bylo u dosavadních způsobů, a nárůst izolační vrstvy probíhá ve stejném časovém průběhu jako žíhání.Protože...

Způsob zpracování heterogenních odpadů z plastů a vláknité podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234483

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koutný Květoslav

MPK: B29C 29/00

Značky: podložky, vláknité, heterogenních, odpadů, zpracování, plastů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení maximálního stupně desintegrace vláknité složky při zpracování heterogenních odpadů ze syntetických usní, podlahovin, tapet a podobných materiálů. Zintenzívnění desintegrace u způsobu podle vynálezu probíhá až ve fázi obohacování směsi odpadů novými surovinami a homogenizace této směsi. Zde se nepřidávají všechny složky před homogenizací, jako tomu bylo dosud. Zpracování se provede v první fázi bez složek snižujících...

Zařízení pro spojení formovací podložky s vibračním prahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237549

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mertl Zdeněk, Hamer Vladimír, Kostka Pavel

MPK: B28B 7/26

Značky: spojení, zařízení, formovací, prahem, podložky, vibračním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příslušenství forem pro formování keramických materiálů. Zařízení sestává z kotvy pevně spojené s formovací podložkou a otočné objímky spojené prostřednictvím čepu s nosnou deskou, umístěnou na vibračním prahu. Kotva obsahuje pravidelně rozmístěné výstupky se šroubovitými plochami a objímka segmenty, umístěné v místech mezi mezerami výstupků a segmenty jsou opatřeny šroubovými plochami. Kotva dosedá na čelo čepu, tvořené kulovou...

Zařízení pro kontinuální ovrstvování podložky zahřáté na vysokou teplotu pevným povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kalbskopf Reinhard, Baumberger Otto, Masson Serge

MPK: B05C 9/06

Značky: teplotu, podložky, vysokou, pevným, povlakem, ovrstvování, zařízení, zahřáté, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu zahrnuje trysku se třemi konvergujícími hubicemi, kterými se vedou reakční složky (SnCl4 a H20) v plynné fázi na podložku určenou k ovrstvení. Na jednu i druhou stranu od trysky vybíhají vodicí orgány určená k vedení plynů mezi těmito orgány a podložkou. Povrch vodicího orgánu vybíhá na opačnou stranu než se posouvá podložka vzhledem k trysce a v podstatě rovnoběžně s podložkou, zatímco druhý vodící povrch tvoří s...

Způsob povrchové úpravy papírové podložky pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 221396

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vidlák Stanislav, Gorgoň Oldřich, Franc Vladimír

Značky: podložky, papírové, diazografii, úpravy, způsob, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nanášení funkční mezivrstvy na bázi pigmentů a pojiv, která tvoří podklad pro nanesení na světlo citlivé diazografické vrstvy. Účelem vynálezu je odstranit náročné mezioperace vyžadující speciální stroje a zlepšit kvalitu diazografického materiálu. Tohoto účelu je dosaženo tím, že funkční mezivrstva s výhodou obsahující úlet z výroby krystalického křemíku se nanáší kontinuálně na papírenském stroji v jedné operaci s výrobou...

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221335

Dátum: 15.01.1986

Autor: Havlíček František

Značky: povrchu, kokily, způsob, kokilové, hutní, pánve, ochranné, vrstvy, podložky, vnitřního, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy na vnitřním povrchu hutní pánve, kokily nebo kokilové podložky, a to tak, že se před jejich výrobou odléváním do slévárenské formy vytvoří v pískové směsi jádra slévárenské formy skladbou zrn jejího ostřiva nebo mechanicky póry o velikosti 0,8 až 2,5 mm.

Pojistné zařízení univerzální podložky pro žíhání plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226971

Dátum: 01.01.1986

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: žíhání, plastů, podložky, univerzální, kruhových, pojistné, zařízení, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebo fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220154

Dátum: 15.10.1985

Autor: Havlíček František

Značky: pánve, povrchu, vrstvy, kokilové, hutní, kokily, ochranné, vnitřního, podložky, způsob, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky tak, že při jejich výrobě odléváním do slévárenské formy se do pískové směsi jádra slévárenské formy přidá přísada, která chemicky reaguje s pískovou směsí jádra a tekutým kovem, případně se tato přísada nanese na povrch pískového jádra v tloušťce 1 až 4 mm.

Želatinová substrakce pro filmové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220108

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kudrna Stanislav

Značky: podložky, substrakce, filmové, želatinová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru fotografické chemie a surovin pro výrobu fotografických materiálů. Řeší problém stabilizace a fotochemické inertnosti želatinových substrakcí, Používaných pro povrchovou úpravu filmových podložek, s cílem zabezpečení dostatečné adhese mezi světlocitlivou vrstvou a filmovou podložkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako stabilizátoru koacervátu želatiny, který tvoří základ substrakčního roztoku, se použije esterů...

Zařízení k nastavování vzdálenosti otiskovací hlavičky od otiskovací podložky zapisovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221634

Dátum: 15.05.1985

Autori: Chlubný Eduard, Krebs Miloslav

Značky: zapisovačích, jednotek, hlavičky, podložky, otiskovací, nastavování, vzdálenosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se nastavuje vzdálenost mezi otiskovací hlavičkou a otiskovací podložkou, zejména bodových tiskáren zapisovacích jednotek. Zařízením se poskytuje jednoduché a funkčně spolehlivé nastavování otiskovacích drátků otiskovací hlavičky bodových tiskáren od tištěného materiálu umístěného například na otiskovacím válci. Jeho podstata spočívá v tom, že na tělese pohybujícím se po vodicích tyčích zapisovací jednotky je...

Způsob upevnění vinutí pomocných pólů pomocí opěrné podložky pomocných pólů z izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228709

Dátum: 25.10.1984

Autori: Stadie Klaus, Schindler Hans, Schönthier Heinz

MPK: H02K 3/52, H02K 23/24

Značky: pólů, pomocných, upevnění, pomocí, materiálů, způsob, podložky, opěrné, vinutí, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu upevnění pomocných pólů pomocí opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu pro stejnosměrné stroje středních a velkých výkonů, u kterých je třeba rychle regulovat rychlost otáčení a reverzování. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu pro použití rozdělených opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu, podle kterého se vinutí pomocného pólu může, jak je předepsáno, zafixovat upínacímí šrouby. Upevnění...

Zařízení pro nanášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216566

Dátum: 01.07.1984

Autori: Papajanovský Janis, Buša Ladislav, Kahoun Pavel

Značky: pevně, tekutých, nanášení, zařízení, ohebné, podložky, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky. Vynález se týká oboru tiskových strojů. Vynález řeší problém dosažení vysoké kvality při nynášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky, ovrstvování rozměrnějších formátů podložek, zejména hliníkových fólií, při zachování vysoké produktivity práce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvedené zařízení je opatřeno vedením, které je přestavitelná v rozmezí ± 20( od roviny...