Patenty so značkou «podložiek»

Spôsob výroby jednostranne alebo obojstranne rebrovaných podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7501

Dátum: 23.07.2007

Autor: Maier Frank

MPK: B21D 13/00, B21D 53/16, B21B 1/00...

Značky: výroby, obojstranné, podložiek, jednostranně, rebrovaných, spôsob

Text:

...metóda výroby ukáže vtedy, ak valcovanie rebrového profilu prebieha na dvoch synchrónne bežiacich valcoch alebo valcových segmentoch. Na razenie možno použit dvojice valcov, ale aj valcové segmenty.0010 Výhodou je aj to, že na valcovacie kotúče možno umiestit vystúpenú alebo zapustenú predlohu rebrového profilu.0011 Podla vynálezu sa rebrované podložky zhotovujú valcovanim profilu. valcovanie prebieha hlavne ako raziace valcovanie. Stroje a...

Zariadenie na presun operných podložiek na pracovnom stole najmä lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 166

Dátum: 11.08.1993

Autori: Valent Ľudovít, Balco Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: najmä, zariadenie, pracovnom, přesun, opěrných, podložiek, stole

Text:

...a operaoiach kusoveho charakteru.Pre zvýšenie úCinkov,funkcie a optimalne využitie zariadenia je vyhodne,aby horna pritlaona doska pruzneho elementú bola v puzdre klzne ulozena a bola opatrena oporným nadstavcom ulozenym v riadiacom otvore a da 1 ej,aby pruzný element bol opatrený regulatorom predpätia odĺahoovacieho zdvihu.Tento regulator,ktoreho hriadeĺ je umiestnený v priečnom otvore, ulozený vo vedení a opatrený ovladacou klukou ,ma na...

Zariadenie pre zmenu smeru pohybu paliet a podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258746

Dátum: 16.09.1988

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal, Frič Otto

MPK: B65G 47/14

Značky: podložiek, zariadenie, paliet, změnu, směru, pohybu

Text:

...zastayovania v dolnej a hornej polohe. Šponovanie retazového prevodu je riešené V pevnom ráme bežným spôsobom. Zariadenie je jednoduché, spoľahlivé a má. nízku relativnu schopnosť voči hmotnosti prepravoyanej palety alebo podložky.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznafené v näryse prevedenia zariadenia podľa tohto yynálezu vo východiskovej polohe. po prisunutí palety nad zdvižný reťazový mostík.zatriedenie pre zmenu smeru pohybu paliet...

Zariadenie na ohrev vo vákuu rotujúcich a fotopolovodivým materiálom naparovaných tenkostenných valcových podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matula Jozef, Michaneo Michal, Fee Imrich, Revák Emil, Rychnavský Štefan

MPK: G03B 5/04

Značky: ohrev, vakuu, fotopolovodivým, podložiek, válcových, materiálom, tenkostenných, naparovaných, rotujúcich, zariadenie

Text:

...systému nespoľahlivé.Vyššie uvedené .nevýhody odstraňuje zariadenie na ohrev tenkostenných valcových podložiek podľa tohoto vynálezu, pozostávajúce z výhrevného telesa, odraznej plochy a snímača teploty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že výhrevné teleso a odrazná plocha sú nepohybli-vo umiestnené v-o vnútri tenkostennej valcove-j podložky, kde v-ýhrevné teleso a snímač teploty sú súčasťou regulačnêho obvodu, pričom snímač teploty je počas...

Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253937

Dátum: 17.12.1987

Autor: Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: dopravník, polovodičových, podložiek, súčiastok, pásikových

Text:

...pohyby priamo odvodené od jedného vačkového hriadela. Výhodou je tiež jednoduchá zmena dĺžky kroku pri prechode na pásik s inými čipovými rozostupmi. Dopravnĺk pásikových podložiek polovodičových súčiastok je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený dopravnik v axonometrii a na obr. 2 sú nakreslené vačkovê diagramy. Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok pozostáva z frémy 1, na ktorej je...

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benko Martin, Majling Ján

MPK: B65G 47/52, F27D 3/12

Značky: podložiek, odoberanie, zariademie, tehál

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237073

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B65G 47/74

Značky: najmä, dopravu, zariadenie, podložiek, oddeľovanie, súčiastok, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dávkovanie a dopravovanie súčiastok rôznych obrysových tvarov. Uvedeneho účelu sa dosiahne zariadením na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek pozostávajúce z vibračného zásobníka a vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený dávkovací uzol, ktorého podstatou je, že k stene vibračného zásobníka je pod uhlom ? voči stene vibračného zásobníka pripevnené nosné teleso. V otvore nosného telesa je uložený...

Zariadenie na zahýbanie, najmä hranatých podložiek na hlavy skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235394

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chlapík Ján, Ondrejovič Anton

MPK: B21D 11/10

Značky: skrutiek, zariadenie, hranatých, zahýbanie, najmä, podložiek, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zahnúť rohy poistných podložiek na hlavy skrutiek ma automatickej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené nožovou hlavou, v ktorej sú posuvne uložené vnútorné a vonkajšie nože ovládané tlakovými valcami.

Montážne zariadenie, najmä pre montáž podložiek a poistných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223480

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kosa Pavol

Značky: najmä, poistných, podložiek, krúžkov, montážne, zariadenie, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážneho zariadenia, najmä pre montáž podložie a poistných krúžkov na montážnych dopravníkoch. Podstatou uvedeného vynálezu je, že pneumatický valec je opatrený tiahlom s okom, otočne ustaveným na pevnom čape. Pevný, čap je pevne uchytený vo vidlici vedenia, pričom o pevný čap je oproti snímačom pevne uchytená clona. Vo vedení je pevne ustavený stieraš tvorený telesom s vodiacim otvorom, v ktorom je prostredníctvom tlačnej...

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215200

Dátum: 15.10.1982

Autor: Uhrík Ján

Značky: dopravu, oddeľovanie, zariadenie, podložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie položiek pozostávajúce z vibračného zásobníka s vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený triediaci uzol, vyznačujúce sa tým, že k stene vibračného zásobníka ja pod uhlom alfa voči dnu zásobníka upevnené nosné teleso /1/, v ktorom je otočne uložený podávací valec /2/, ktorého obvod je od steny nosného telesa /1/ vzdialený najmenej o hrúbku dopravovanej položky /8/ a ktorý má v mieste oddeľovania /11/ je...