Patenty so značkou «podílu»

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Baloun Stanislav, Homolka Václav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: způsob, zpracování, loužitelných, podílu, jemných, obtížně

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob zpracování lehkých podílů z výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267454

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemanová Marie, Macek Vladimír, Řehák Jindřich, Peluhová Eva, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: C07C 29/16, C07C 29/74

Značky: způsob, zpracování, podílu, 2-ethylhexanolu, lehkých, výroby

Text:

...rozpětí teploty varu 76 až 106 °C, a obsahujeS 8 až 65 hmot. nenasycených éterických látek. Hlavní alkoholová frakce v množství42 až 54 hmot. má rozpětĺ teploty varu 106 až 118 °C a obsahuje 92 až 98 t hmot. směsi n- a izobutanolu a 2 až B hmot. 2-metyl-l-butanolu spolu 5 dalšími minorítnímí látkami. Destilační zbytek v množství az až SA hmot. má teplotu varu nad llĚ °CDlouhodobým analytickým sledováním složení vedlejších produktů...

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: násobení, celého, čísel, podílu, binárního, kódu, celých, čísla, zapojení, binárním, kódem

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Zařízení pro přípravu směsi z jemných podílů materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263477

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tatevosjan Ruben, Tjan Petr, Titov Michail, Moskva, Berman Jurij, Paronjan Vladimir

MPK: B01F 7/16

Značky: přípravu, podílu, materiálů, směsi, jemných, zařízení

Text:

...(őonbman) ckannnaaewcn Bo Buywpenueň-nonocTH oöeuaůxn ll,Tax KaK eaaop 30 npeBapHTenbHo npu noMomn nuurosoň napu 29 ycranasnnnaerca raxum, qToőu »uepes Hero Vnpoxonno He öonee 15-20 Maccm, -nonaBaeMoň no 3 aTopàMü 7. Korna nmcowa cnoa Mawepnana B oöeuaňxe 11 ocrnruer ypoann nepaoro ownepcmun 14 Ha Goxoaoň nonepxuocru I 5 Bayrpenneů oöeuaňxn 13, W 8 CTb éra Haqnuaew npocumarbcn.B sro npoeM u no anyrpenaeü noBepxHocTH.Hacaxu 16 qonąnaew cnauana...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Heyberger Aleš, Pavlík Oldřich, Kiefmann Josef, Procházka Jaroslav, Pekárek Oldřich, Čermák Ján, Havlíček Antonín, Sovová Helena, Jaňour Miloš, Havlín Vladimír

MPK: G01N 29/02

Značky: objemového, zařízení, diaperze, fázi, kapalin, podílu, měření

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Způsob zneškodnění vodonerozpustných podílů kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260610

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lištván Jiří, Hronešová Helena, Vrobel Milan, Chalupa Milan, Moravcová Anna

MPK: C02F 11/14

Značky: kalírenských, způsob, zneškodnění, podílu, odpadů, vodonerozpustných

Text:

...mnohdy řešena zcela hezpečně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ve vodě nerozpustný a odvodněný ka 1 se vysuši a smichá s barytovým koncentrátem v hmotnostním poměru 1 4-5. Tato směs se míchá s koksovým prachem v hmotnostním poměru .1 2. 4,5 a dále redukuje při teplotě 1 100 až 1 250 °C,přičemž. optimální teplota je 1200 °C. Získanâtavenina se louži horkou vodou a ne...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pexidr Václav, Králík Petr, Židek Rudolf, Pašek Josef, Kondelík Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: výroby, způsob, směsi, methylisobutylketonu, reakční, lehkých, podílu, oddělování, acetónu

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Zařízení pro měření podílu kapaliny v disperzní soustavě kapalina – plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 253524

Dátum: 12.11.1987

Autori: Charvát Bohuslav, Hes Luboš

MPK: G01N 27/02

Značky: disperzní, soustavě, zařízení, měření, podílu, kapaliny, kapalina

Text:

...je úměrné stupni napěnění kapaliny a přitom nezávislé na elektrické vodivosti nezpěněné kapaliny.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro měření podílu kapaliny v disperzní soustavě kapalina-plyn.253 524 přívod g plynu, tedy vzduchu, a dále vstupní potrubí Ž pro pří~.vod nezpěněné kapaliny, obsahující pár prvních elektrod 3 s vyšší...

Způsob izolace lanolinalkoholového podílu z hydrolysovaného lanolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237195

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pihera Pavel, Schwarz Vladimír

MPK: C11B 11/00

Značky: izolace, lanolinalkoholového, způsob, lanolinu, podílu, hydrolysovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace lanolinalkoholového podílu z lanolinu technického nebo surového, po hydrolýze vodným roztokem hydroxidu sodného při teplotě varu reakční směsi za vzniku sodných mýdel, která se izolují a v pevném stavu extrahují acetonem nebo octanem ethylnatým
odparek extraktu se zpracuje známým způsobem na surový cholesterol, který je významnou výchozí látkou farmaceutického a kosmetického průmyslu.

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: dusičnanu, zbytků, těchto, popouštěcích, neregenerovatelného, způsob, dusitanů, znovuzískávání, podílu, odpadních, solí, likvidace

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovický Jiří, Hrabák Václav

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantu, zpětného, způsob, korunek, kovových, vrtných, získavání, podílu, vyřazených

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Způsob zjišťování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251834

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mrázek Libor, Mayer Jiří, Hons Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: desoxidačního, zjišťování, podílu, způsob, znečištění, činidla, oceli

Text:

...granulí. Je žádoucí, aby předslitina hliním - skandium byla vyrobene ze spektrâlně čistých prvků.Takto radioaktivně značené desoxidační činidlo se použije při deeoxidaci oceli v pdnvi nebo jako přísada do kokily či krystallzátoru a současně jako etalon pro radiometrické měření. Ooebrená vzorky oceli při odlévání nebo válcování se podrobí měření celkové aktivity vyjádřené v Bq.g 1 a z poměru aktivity vzorku a etalonu se vypočte hmotnost...

Způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečištění oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251742

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hons Jaromír, Kraina Josef, Mayer Jiří, Mrázek Libor

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, podílu, popele, způsob, nauhličovadla, radiometrického, znečištění, stanovení

Text:

...způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečiětění oceli, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pevné nauhličovadlo se před použitím nasytí roztokem radionuklidu 141 Ce v podobě dusičnanu a sírenu ve vodě, vysuší žíháním v plechových sudech, v nichž se dávkuje na dno odlévací pánve před odpichem tavby oceli a obsah popele ze značeného zdroje v celkovém obsahu oxidických nečistot je dát porovnáním...

Zařízení k odstraňování prachových podílů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240296

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šiška Ján

MPK: B04C 5/103

Značky: prachových, odstraňování, zařízení, plynů, podílu

Text:

...částí v část kvuželovou s výpradem prachových podilů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že plášť válcevé části a/nebo kuželové části cyklónu z elektricky vodlvého- materiálu je přerušen alespoň jednou výsečí z materiálu elektricky »nenvodlvéihq např. gumy.Zařízení k odstraňovaní prachových podílů z plynü, zahrnující tangenciální vstupnl potrubí zaústěné do válcové části cyklónu, procházející v dolní části v část ku želov-ou, s....

Zapojení převodníku poměru dvou napětí na číselný kód jejich podílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243894

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stuchlík Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojení, převodníku, číselný, napětí, poměru, jejich, podílu

Text:

...svorky 5 signálového napětí jsou připojeny na analogový vstup číslicově analogového převodníku ł, zatímco vstupní svorky 1 referenčního napětí jsou připojeny na vstup děliče 3 referenčního napětí. Výstup děliče g referenčního napětí je spojen s druhým vstupem napětového komparátoru g, na jehož prvý vstup je připojen výstup číslicově analogového převodníku g. Výstup napětového komparátoru Q je připojen na vstup řízení ukončení čítání...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macek Vladimír, Malík Miloš, Kotůlková Svatava, Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: C07C 31/12

Značky: podílu, odpadajících, způsob, výroby, těžkých, isobutanolu, zpracování

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Medřický Zdeněk, Wildmann Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: obohacení, úletů, barevných, zinku, kovů, zejména, olova, recyklinku, podílu, pecí, ocelářských, prachových, způsob

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Způsob zvýšení podílu žádaného enantiomeru v kyselé složce kyseliny 2-arylpropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222255

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nicholson John Stuart, Tantum Janes Gordon

Značky: 2-arylpropionové, kyseliny, enantiomeru, podílu, žádaného, způsob, kysele, složce, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení podílu žádaného enantiomeru v kyselé složce kyseliny 2-arylpropionové obecného vzorce kde Ar znamená skupinu obecného vzorce kde n znamená celé číslo 1 nebo 2 a Q znamená fenyl, popřípadě substituovaný 1 nebo 2 atomy halogenu, fenoxyskupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu, hydroxyskupinu, isobutylovou skupinu, atom halogenu nebo tvoří dva substituenty Q spolu s benzenovým kruhem, na němž jsou vázány,...

Způsob izolace kyseliny 2-etylhexanové z těžkých podílů hydroformylace propenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218408

Dátum: 15.03.1985

Autori: Procházka Jaroslav, Vepřek Jaroslav, Kubička Rudolf, Heyberger Aleš, Macek Vladimír, Horáček Jan

Značky: kyseliny, propenu, 2-etylhexanové, způsob, podílu, hydroformylace, izolace, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace kyseliny 2-etylhexanové z těžkých podílů hydroformylace propenu, při kterém se kyselina 2-etylhexanová extrahuje roztokem hydroxidu sodného tak, že se těžké podíly kontinuálně rozptylují ve formě kapek do roztoku hydroxidu sodného pomocí vibrací a uvádějí se s ním v protiproudý styk. Teplota při uvedené izolaci se udržuje v rozmezí 40 až 95 °C a extrakce se provádí 5 až 30% roztokem hydroxidu sodného, jehož...

Způsob získávání manganových podílů z rud, obsahujících neredukovaný mangan

Načítavanie...

Číslo patentu: 217953

Dátum: 15.01.1985

Autor: Welsh Jay Young

Značky: obsahujících, získavání, neredukovaný, mangan, manganových, podílu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání manganových podílů z rud obsahujících neredukovaný mangan loužením těchto rud vodným roztokem kyseliny dusité za vzniku dusičnanu manganatého, vyznačující s tím, že s na vsázku rudy s obsahem neredukovaného manganu, která obsahuje stechiometrický nadbytek kysličníku manganičitého, vztaženo na obsah kyseliny dusité v loužicím vodném roztoku kyseliny dusité, působí při teplotě v rozmezí 30 až 80 °C a při pH v rozmezí 0,5 až 4 za...

Způsob polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 217874

Dátum: 15.11.1984

Autori: Prokopová Irena, Cupák František, Krajník Václav, Gomola Rudolf, Kondelíková Jaroslava, Karhan František, Králíček Jaroslav, Alijev Rizo, Onderišin Štefan

Značky: podílu, extrahovatelných, kopolymerace, vysušených, nízkomolekulárních, polyamidů, polymerace, způsob, vodou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6 a/nebo cyklic1ch oligomerů 6-kaprolaktamu, jehož podstata spočívá v tom, že se jako iniciátoru použije soli bezvodé kyseliny fosforečné s laktamy obecného vzorce kde x je 3 až 11, v koncentraci 0,1 až 10% mol při teplotách 200 až 340 °C. Dále se polymerace může provádět v přítomnosti laktamů ?-aminokyselin obecného...

Způsob zpracování nezreagovaných podílů amoniaku a oxidu uhličitého při výrobě močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222775

Dátum: 01.02.1984

Autori: Klučiar Lubomír, Cihlář Radko, Madron František

Značky: podílu, nezreagovaných, uhličitého, oxidů, amoniaku, způsob, močoviny, zpracování, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob zpracování nezreagovaných podílů amoniaku a oxidu uhličitého odpadající ze středotlaké kondenzace při výrobě močoviny. Tohoto cíle se dosáhne tak, že nezreagované podíly se podrobí opětovně kondenzaci při nižším absolutním tlaku 0,03 až 0,8 MPa přímým stykem s kondenzátem, který odpadá při zahušťování roztoku močoviny. Zachycený amoniak a dioxid uhličitý se desorbují vodní parou a vrací zpět do středotlaké...

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215183

Dátum: 15.10.1982

Autori: Vokřál Václav, Kraft Jaroslav

Značky: amonného, podílu, bázi, hnojiv, způsob, výroby, dusičnanu, ledkových, podsítného, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného, vyznačený tím, že odtříděný podsítný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parním kondenzátu, nerozpustný podíl ledkového hnojiva se oddělí a k takto získanému roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 40 - 80 hmotových % se přidá tuhá močovina.