Patenty so značkou «podélných»

Bruska podélných pilových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: U 13

Dátum: 07.07.1993

Autor: Holinger Jaroslav

MPK: B23D 63/12

Značky: pílových, bruska, podélných, listů

Text:

...profilů 8,k nimž je upevnšna dvojice poäělnjch kolejníc g. Mezi nimi jevytvořen přećlohový prostor s nejméně jednou upevñovac 1 u inkou g. Scubćjně jes poćělnýni kolejnicemi 2 na přžčnjch pr ílecn 38 upevnšna stojína 3, V našem případě vytvořena někonč nuvařenými svislými profily 9, na n rx na acrní plošina 4 tvořena alespon jedním počšln i 7 pNa dvoj ci podŕlnjch kolejí 3 je suvně uloe s iní vozí 2,na nčmž je upevnšna střećovým...

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grégr Miroslav, Velísek Jiří, Burda Svatopluk

MPK: B21J 1/04

Značky: kovaní, podélných, způsob, výkovků, těžkých

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267143

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Jan

MPK: B61F 5/22

Značky: podélných, prenos, lokomotívy, skříní, podvozkem

Text:

...udržbu. Šikmá tyč zabírá mínimální prostor pod skříní lokomotivy. Proto je toto řešení zejména vhodné pro přenos tažnýoh eil u lokomotiv se eložitým pojezdem, například u lokomotivy osminápravové e jedinou skříní. Při uložení skříně lokomotivy na mezirámy budou mezirámy sloužit pouze pro přenos svislých silne proto mohou být rozměrově menší s nižší hmotnoetí.Přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní lokomotivy podle vynálezu je...

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Skála Josef, Fryček Václav, Bystřický Josef, Bosman Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: výkovků, průřezu, tváření, podélných, způsob, plného

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Zařízení pro plnění podélných koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263679

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 5/02

Značky: podélných, plnění, prasat, stájích, zařízení, chovem, koryt

Text:

...uzavřené potrubní odbočky s uzávěry nad koryty. Tyto dopravní rozvody s odbočkami umožňují dopravu kapalného krmiva, jeho dávkováni a proplachování trubního systému i čistění a desinfekci celé soustavy. Nevýhodou tohoto zařízení jevšak dávkování kapalného krmiva do koryta jen z jednoho stálého místa. Pro podélná korytsto nedostačuje, neboť V kapalné krmné směsi, zejména pokud má menší obsah sušiny. pevné částice rychle sedimentují. Tím...

Zařízení pro zjišťování podélných povrchových vad na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262978

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

MPK: G01N 27/72

Značky: polotovarech, zařízení, válcových, povrchových, zjišťování, podélných

Text:

...povrchových vad na válcových polotovarech podle vynálezu. Zařízení pracující metodou magnetických rozptylových toků s tangencíálním nebo cirkulárním magnetováním a s feromagnetickou sondou s prstencovým jádrem s budicím a snímacím vinutím jako čid lem magnetického rozptylového toku je určeno zejména pro zjíšto qvání podélných trhlin na trubkách. Podstata zařízení spočíva v tom, že sestává ze sondy tvořené pouzdrem, v némž je uloženo vlastní...

Zařízení na srážení hran, zejména v podélných drážkách závitů pohybových šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254891

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23G 9/00

Značky: podélných, pohybových, šroubu, hrán, závitů, srážení, drážkách, zejména, zařízení

Text:

...válce lll, kde pístnice llgl jeho pístu je ukotvena ke konzole lll podélného suportu lg.Těleso hydraulického válce lll je opatřeno vedením lll s pohybovým šroubem lll opatřeným ručním kolem 1331. ve vedení lll je suvně uloženo těleso lg válce hydraulického šoupátka, 3 254891přičemž tyč 1351 tohoto šoupátka je na vyčnívajíoím konci opatřena třmenem 136, který má horní rameno opatřeno snímacím nosem 1362 tvořeným destičkou, jejíž...

Úsrojí pro fluidické měření rychlosti pohybu podélných útvarů, zejména útkových nití při jejich zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255238

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: útkových, pohybu, podélných, nití, útvaru, zpracování, fluidické, úsrojí, zejména, jejich, měření, rychlostí

Text:

...zhotovování fotochemickým postupem mít velmi malé rozměry, což je z hlediska umístění na stavu také příznivým faktorem. ústrojí je při funkci automaticky stále čištěno od eventuálních úsad tektilního prachu tím, že jím prochází pracovní tekutina, například je trvale profukováno vzduchem přiváděným do jeho trysek.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje...

Způsob vytváření podélných dutin v betonových prefabrikátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 241644

Dátum: 01.01.1988

Autori: Tonev Tontscho Petrov, Paskov Haralampi Naunov, Petkov Ivan Georgiev, Zvetkov Krum Kostov

MPK: B28B 7/22

Značky: prefabrikátech, dutin, podélných, vytváření, způsob, betonových

Text:

...ve vyší pořizovací ceně skládaných jader.Nevýhody dosavadního stavu techniky se částečně podařilo odstranit řešením, které je popsáno v če. patentu č. 139 596. Způsob snížení třecí síly při vytahováñí kruhových výbračních jader z betonových prefabrikátů podle čs. patentuč. 139 595 spočíva v tom, že se vibrační jádro volně uloží ve formovacím zařízení. Podle popsaného vynálezu se vibrační jádro, ve kterém je uložen rotor vibrátoru, vloží do...

Zařízení pro přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253685

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Hoffmann Vilém

MPK: B61F 5/00

Značky: kolejového, podélných, zařízení, prenos, vozidla, podvozkem, skříní

Text:

...je příčník rámu podvozku vytvo řený jako jediny skříňový nosník, prostý vrubů e nevelké šířky. Dále v obou silentblocích podélného táhla při natočenípolovině úhlu netočení podvozku proti vozové skříni, což je minimální dosažitelná hodnota. Kromě toho celá horní plocha příčníku rámu podvozku je volná a uožňuje u vzduchového vypružení instalaci zařízení pro nouzové uložení skříně v jediném bodě ve středu podvozku.Konečně jednotlivé díly...

Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243602

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: A61L 1/00

Značky: tvaru, vláken, podélných, sušení, jiných, catgutu

Text:

...řez rámom Ä, opatřeným na protilehlých postranicích vnějšími navěšovacími lištami l a vnitřními navěšovacími lištami g, znázorněnými v jejích příčném řezu, vnější navěšovncí lišty l jsou vyšší než vnitřní navěšovací lišty g a vlákna A lišící se dálkově jsou nad sebou zachycena v navěšovacích lištách za uzlíky §.Jelikož délkové rozměry rámu g i vláken A nelze v daném formátu znázornit, je naznačeno prerušení vláken i postrsnice rámu. Na obr....

Zařízení pro pletení vzorů v podélných pruzích na okrouhlých pletacích strojích na výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 249175

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/48

Značky: výrobu, okrouhlých, plyšového, strojích, pletení, zařízení, pruzích, podélných, zboží, pletacích, vzoru

Text:

...vysezení uzavíracích platin 5 v jedné úrovni Il obr. 5 příkladné pravidelné vysazení uzavíracích platin 5.ve třech úrovních I, II a III/obr. 6 příkladné vysazení uzavíraoích platin 5 pro platení dvouobr. 7 příkladné vysazení uzàvíracich platin 5 pro platení e ,tří druhů odvalovaných vzorů v pruzioh, obr. 8 příkladné vysazeni dvou stejně velkých vzorů.Podle přikladného znázornění na připojených výkresoch vynález setává z odvąlovaciho...

Zásobník podélných ocelových prutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249099

Dátum: 12.03.1987

Autori: Matějka Jiří, Schier Miroslav, Řehořek Miloš, Kobosil Josef

MPK: B65D 85/20, B21D 41/00

Značky: oceľových, zásobník, prutů, podélných

Text:

...sestává z pevného a pohyblivého dílu. Pohyblivý díl je umístěn ve vnitřni části pevného dílu a ovládán prostřednictvím excentrů Z. Pevný díl seetává ze dvou plochých ocelových desek, které tvoří čela l a tato jsou spojene spojovacími tyčemi 3. Na spojovacich tyčích 3 jsou umístěny tři ekluzy Š, jejichž vnitřní obvodová strane je zešikmene se širší základnou v dolní části. V místě ukončení šikmé části je vytvořen ozub 9...

Zařízení k výrobě podélných okurkových řezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234354

Dátum: 15.10.1986

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: A23L 1/218

Značky: řezu, zařízení, podélných, okurkových, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k výrobě podélných okurkových řezů z okurek o různém příčném průměru. Podstata vynálezu je v tom, že okurky jsou zaváděny dolů proti alespoň dvěma nožům průřezově stavitelnou dopravní drahou sestávající z podávacích řemenů rovnoběžně, souose a současně výkyvných paralelogramů. Zařízení podle vynálezu lze použít k podélnému dělení i jiných zemědělských plodin.

Způsob zjišťování prostorového průběhu mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélnych těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 227971

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vlček Jan

Značky: mnohočlenné, soustavy, prostorového, zjišťování, způsob, těles, průběhu, podélných, rovnoběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování prostorového průběhu mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélných těles, zejména průvodnic ve svislých jamách, při kterém se určuje poloha podélných těles v rovinách je protínajících, vyznačený tím, že z mnohočlenné soustavy rovnoběžných podélných těles (A, B, C, ..... I) se ustaví alespoň jedno z podélných těles (A, B, C, ..... I) za těleso vztahové (A = S) a jeho průběh se v celém podélném sledovaném úseku (U) specifikuje...

Zařízení na řezání podélných okurkových řezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230674

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lejska Zdeněk, Lejsková Pavlína

MPK: A23N 15/00

Značky: zařízení, řezání, řezu, okurkových, podélných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je rozřezávat okurky na podélné řezy. Zařízení je tvořeno trubkovým vertikálním naváděcím tělesem, na jehož spodním konci je upevněna řezací hlava s radiálními noži a uvnitř tělesa jsou uspořádány v rovnoměrném úhlovém odstupu alespoň tři výkyvná vodítka tvaru náběhových vaček, působících ke svislé ose naváděcího tělesa, přičemž v ose naváděcího tělesa je uspořádána na tyči tlačná hlava,vratně se pohybující proti řezací hlavě.

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222445

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sekanina Milan, Langer Zdeněk

Značky: tohoto, provádění, stříháním, způsobu, bezodpadového, profilů, podélných, způsob, zařízení, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadového dělení podélných profilů stříháním, například na lisech, při kterém se na straně budoucího ústřižku podélný profil v okamžiku zahájení dělení začne vedle místa tohoto dělení radiálně svírat silou rostoucí úměrně s nárůstem střižné síly, přitom se podélný profil axiálně přidržuje až v něm vznikne stav tříosé napjatosti, při kterém se z podélného profilu oddělí ústřižek.

Způsob tváření polotovarů podélných součástí se značnými rozdíly průřezu, zejména výkovků pák a ojnic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 219381

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řídký František, Malůšek Antonín

Značky: značnými, tváření, podélných, průřezu, zejména, provádění, výkovků, rozdíly, součástí, ojnic, zařízení, způsob, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob a zařízení pro tváření polotovarů podélných součástí se značnými rozdíly průřezů, zejména výkovků pák a ojnic, dokovávaných v zápustce na svislých kovacích strojích s výronkem nebo bez výronku. Podstatou způsobu je to, že se nejdříve příčným klínovým válcováním redukuje alespoň část z délky výchozího materiálu, pak se alespoň na neredukované části předvalku napěchuje hlava, poté se dokove výkovek. Podstatou zařízení...

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225277

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav, Červený Jindřich

Značky: podélných, univerzálního, zapojení, odpojovačů, blokovacího, rozvodnách, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách, skládající se ze tří součinových a jednoho součtového obvodu a jednoho zesilovače, vyznačené tím, že výstup (23) druhého součinového obvodu (2) je spojen s druhým vstupem (42) součtového obvodu (4), jehož prvý vstup (41) je spojen s výstupem (13) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým vstupem (61) zapojení, jehož čtvrtý vstup (64) je...

Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215017

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ritter Klaus, Ritter Gerhard, Ritter Josef, Gött Hans

Značky: navzájem, prvků, mříží, roštů, nůžky, prostřihování, mřížových, rovnoběžných, podélných

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů, které jsou opatřeny vodorovným vodicím nosníkem, při řezu pevným, na němž jsou upraveny hřebenové opěry, a které mají nožový nosník, pohyblivý při řezu rovnoběžně s vodicím nosníkem, na němž jsou upraveny hřebenové nože, spolupracující při střihu s hřebenovými držáky vodicího nosníku, vyznačené tím, že vodicí nosník (9) a nožový nosník (10), opatřené...

Zařízení na bezodpadové dělení podélných profilů, zejména trubek stříháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 216347

Dátum: 01.09.1984

Autori: Slezáková Jaromíra, Langer Zdeněk

Značky: stříháním, bezodpadové, zejména, dělení, trubek, podélných, profilů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na bezodpadové dělení podélných profilů, zejména trubek stříháním, sestávající ve směru podávání trubek ze dvou soustav čelistí, z nichž jedna je uspořádáná ve smykadle s příčným pohybem ke směru podávání trubek a má vlastní svěrací jednotku, přičemž soustavy čelistí spolupracují s pohyblivým dorazem na smykadle a s vnitřníma a plovoucím trnem v trubce.