Patenty so značkou «podélné»

Licí nástroj pro přesné podélné výrobky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260212

Dátum: 15.12.1998

Autori: Loprais Milan, Jirman Pavel

MPK: C03B 19/09

Značky: nástroj, výrobky, práškového, licí, přesné, podélné

Text:

...a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. 1 znáž 0 rňujenárysný řez licím nástrojem, obr.2 znázoďhje půdorysný řez v dělící rovině licího nástroje,obr. 3 znäžoďhje řazení tverových dutín výrobků v lícím nástroji s obr. 4 znuäouüije vyhmzovací kolík s výstupken.Licí nástroj podle vynálezu je tvořen dolní tvarovou deskou Q a horní tvarovou deskou g, které vdě 1 icí rovinč vytvářejí tvarové dutiny 3 výrobků a jejichž...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doma György, Nagy Zoltán, Nagy Olivér, Koltai András, Kovács Attila

MPK: C02F 3/14

Značky: biologických, zařízení, podélné, způsob, míchaní, provádění, čištění, jakož, odpadní, protékaných, nádrží, provzdušňování, odpadních

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268003

Dátum: 14.03.1990

Autori: Březina Milan, Halamíček Jiří

MPK: B21C 37/30

Značky: svařovaných, tvarování, profilových, tenkostenných, zařízení, podélné, trubek

Text:

...které jsou poháněné, tak i boćní válce, které jsou unášenć. Segmentové provedení válců umožňuje použití stejných válcć při výrobě několika profilorozměrů, zatímco tvarové válce mají pouze jednoúčelové použití. Další výhodou zařízení s rovnými válci podle vynálezu je tedy úspora nástrojové oceli pro výrobu válců profilovacího pořadí.Zařízení podle vynálezu je znázcrněno na přiložených obrázcích. Na obrázku l je řada I až V kalibrü l Z...

Držák podélně kmitající rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267543

Dátum: 12.02.1990

Autor: Židů Václav

MPK: H04R 17/00, H04R 1/00

Značky: držák, kmitající, podélné, rezonátory

Text:

...výroby držáku pro podćlně kmitající rezonátory se provádí tak, že niklovć trubičky se nařežou na potřebnou délku a přívaří se jedním koncem na dva vývody prvního skleněného výlisku s keramickou destičkou. Druhým koncem se niklové trubíčky přivaří na dva vývody druhého skleněnćho výlisku, jehož zbývající dva vývody se ohncu s přivaří k niklovým trubičkám. Na vnější stranu druhého skleněnćho výlisku se přivaříVýhodou této konstrukce držáku...

Hydraulický systém, zejména k pohonu zařízení pro podélné dělení dřevěné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267982

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27L 7/00

Značky: pohonů, zařízení, zejména, dřevěné, dělení, hydraulický, podélné, hmoty, systém

Text:

...hydraulické médium pomocí elektromagrtetického ovladače i potrubím 2 od elektromagnetického ovladače pod píst přímočarého hydrcmotoru 1 § pracovního stolu. Z prostoru nad pístem přímoöarého hydromotoru g pracovního stolu volně odchází hydraulické médium potrubím 3 g elektromagnetického ovladače 15 třetího okrvąhu do sběrněho odpadového potrubí ga přes hydraulický odpadový filtr gg do nádoby 21 .Pro pohyb pracovního stolu lg opačným směrem...

Zařízení pro podélné dělení plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265876

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jansta Josef

MPK: B26D 1/24

Značky: podélné, útvaru, dělení, plošného, zařízení

Text:

...plošného útvaru podle vynálezu, eeetávající z hnaná nosné hřídele, na níž jsou mezi dietanční vložky upevněny kruhové nože pomocí šroubů, umíetěných na obou konoích hnené nosné hřídele. Podstata řešení spočívá v tom,že kruhové nože jsou na hnené nosné hřideli umíetěny exoentricky pomocí oválného otvoru e Jsou vzájemné pootočeny ve aměru otáčení hřídele.Výhodou řešení podle vynálezu Je ta skutečnost, že při podélném dělení pohybujícího ae...

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265661

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halamíček Jiří, Kopřiva Jaroslav

MPK: B23K 31/06

Značky: trubek, profilových, tvarování, svařovaných, zařízení, tenkostenných, podélné

Text:

...stejného obvodu o 50 až 70 .Příklad konkrétního uspořádání zařízení podle vynálezu je zndzorněn na přiloženém výkresu.Zařízení, které je umístěno ve svařovací lince za svařovacím zařízením§, sestává ze základové desky 1,na níž jsou upevněnyčtyři stojany g s poháněnými vá 1 cig kruhových kalibru, které jsou připojeny k pononům pro vyvození válcovací síly, a jeden hotovní stojan 5 s tvarovacími válci 5 bez pohonu.Svařená trubka kruhového průřezu...

Zařízení pro podélné řezání zejména nugátového plátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263282

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cellman Emil, Petrucha František

MPK: A23G 1/20

Značky: řezání, plátů, zejména, podélné, nugátového, zařízení

Text:

...v pohledu, obr. 2 znázorňuje zařízení v půdoryse a obr. 3 znázorňuje detail provedení výseče v řezacím noži.Zařízení pro podélné řezání nugátového plátu sestává z přísunového odpravníku l,nastavitelného rámu g s řsdou vedle seba uspořádaných řezacích nožü gł a z odsunovéhq odpravníku Q. Jednotlivé řezací nože gg jsou upevněny do nastavitelného rámu g pomocí šroubů gg a rozpěrek 21, vymezujících vzdálenost mezi jednotlivými řezacími noži...

Způsob úpravy podélně svařovaných trubek před defektoskopickou kontrolou svaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261943

Dátum: 10.02.1989

Autori: Halamíček Jiří, Peša Alois, Březina Milan

MPK: B23K 13/02

Značky: způsob, kontrolou, svárů, provádění, podélné, před, defektoskopickou, svařovaných, úpravy, zařízení, trubek

Text:

...svaru defektoskopickými prístroji umístěnýni přímo ve evařovací lince a možnost okam žitých zpětnych zásahů do regulace svařovacího procesu. Tím dochá zí k podetatnénu zvýšení efektívnosti výroby podélně svařovanýchPříklad konkrétního řešení dle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. l je znezorněno uspořádání svařovací linky,na obr. 2 tvar kalibru svařovacích válců, na obr. 3 tvar kalibru prvého páru profílovych válců a na obr....

Zařízení k výrobě kovových tenkostěnných ohýbaných profilů, nebo profilů podélně svařovaných trubek kontinuálním tvářením za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 259460

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomášek Svatopluk, Kozderka Jiří

MPK: B21D 17/00

Značky: profilů, kovových, svařovaných, ohýbaných, zařízení, výrobe, kontinuálním, studena, tenkostenných, tvářením, trubek, podélné

Text:

...pás l§, to je funkční silové plochy jsou ohraničeny kružnicemi o průměrech pl, 22, přičemž vzájemný poměr průměru 21, gz a základního pracovního průměru po,je v rozmezí 11 až 121,02. Tato hodnota velikosti poměru je zvolena pro dosažení vyloučení styku obou stran polotovaru s kotouči v místech působení maximálních přetvárných sil. Pro běžně užívané minimální hodnoty velikosti ramene síly rovné dvojnásobku tlouštky profilovaného...

Valivé ložisko pro podélně pohyblivé uložení součástí s rovinnou oběžnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258101

Dátum: 15.07.1988

Autori: Schaeffler Georg, Koschmieder Hartmut, Führmann Joerg

MPK: F16C 29/06

Značky: ložisko, podélné, rovinnou, valivé, oběžnou, pohyblivé, plochou, součástí, uložení

Text:

...že valivá tělesa v úseku zpětného chodu, tedy zpětněm úseku a popřípadě ve vratných úsecich vedena tak, že jejich osy jsou Kpřesně rovnoběžné. Tím se zamezí nejenom vzpříčení valivých těles a odírání mezi nlml a kluznou dravhou ve všech jejích úsecích, ale zlepší se i .poměry v nosném úseku oběžné dráhy.Tím, že jsou valivá tělesa »alespoň v částech uvedených ú-seků vedena v pravém úhlru k přírslušnému úseku oběžne dráhy s malou vůlí,...

Zařízení pro podélné přestavování svislého suportu soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255577

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žid Jiří, *

MPK: B23Q 1/26

Značky: soustružnického, stroje, podélné, zařízení, přestavování, svislého, suportů

Text:

...šroub, jehož hlavice je opatřena noniem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematický pohled na zařízení a obr. 2 je řez v rovině A-A podle obr. 1.Na vedení vřeteníku lg, opatřeném perem 1, je posuvně255 577 uloženo těleso svislého suportu g, zpevnitelné se vřeteníkem lg přiložkami 12. Ve vodicí drážce 12 tělesa svislého suportu g je pohyblivé uložena matice 2, jejíž...

Zařízení pro podélné rozřezávání pásek, zejména filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254602

Dátum: 15.01.1988

Autor: Veselý Jiří

MPK: G03D 15/04

Značky: filmu, zejména, podélné, rozřezávaní, pásek, zařízení

Text:

...prstenci kruhových tvarů, mezi nimiž jsou uloženy kotoučové nože s plným tvarem po celém ohvodě, přičemž unášecí kladka je opatřena pružinou a vodící kladka obsahuje zvýšené vnější okraje snímatelných prstenců. Poloha vodicí kladky na čepu je ustavena pomocí matice. Unášecíkladka je odpružena pružinou tak, aby její okraje zapadaly mezi zvýšené vnější okraje snímateląných prstenců vodicí kladky. Kotoučové nože unášecí a vodioí kladky...

Zařízení pro rozdružování podélně dělených profilů na profilové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 252158

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adamus Jiří, Martinka Jaroslav, Sirsch Miroslav

MPK: B21B 39/14, B21B 39/16

Značky: podélné, rozdružování, profilové, profilů, tratí, zařízení, dělených

Text:

...rozdružení a doprava podélně dělených kusů na každou stranu chladniku.Výhodou zařízení je kromě dopravy jednotlivých kusů na chladník to, že odpadá synchronizace chodu kotoučových nüžek a rovnačky a zvyšuje se produktivita prace.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro rozdružování podélně dělenýclí proiilů, kde na obr. 1 je zobrazena výhybka, na obr. 2 je nakreslen příčný řez této výhybky, na obr. 3 je podélný řez rozdružovačem, na...

Zařízení k natáčení přířezu podle podélné osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237266

Dátum: 01.05.1987

Autor: Beran Štěpán

MPK: B27C 1/12

Značky: zařízení, natáčení, přířezu, podélné, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bez energetických nároků za pomoci jednoduchého zařízení dosáhnout natočení obrobených přířezů o požadovaný úhel, což je potřebné pro další opracování přířezů, případně montáž. Podstatou vynálezu je zařízení k natáčení přiřezu podle podélné osy opatřené válcovým pláštěm, ve kterém jsou proti sobě uspořádány dvě přední naváděcí lišty, které přechází ve směru podélné osy tělesa v natáčecí vedení, přičemž na vnitřním plášti...

Deformační prvek snižující podélné razové síly zejména pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249323

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: F16F 1/50, B61G 11/161

Značky: snižující, prvek, zejména, podélné, rázové, kolejová, vozidla, síly, deformační

Text:

...konstrukcí, má menší hmotnost, zaujíma menší prostor a deformovaný tlumící člen je možno opět hutnícky zpracovat. Realizované oblast charakteristiky požadované pohlcené energie přitom pokrývá požadavky stanovené zkušenostmi zahraničních železničních sprav. Výhodná je rovněž možnost použít navrhované zařízení jako indikátor velikosti působících sil.Příklad provedení konstrukce podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech,kde...

Podélně dělená příruba

Načítavanie...

Číslo patentu: 234602

Dátum: 01.01.1987

Autor: Michalisko Ján

MPK: F16J 13/12

Značky: delená, podélné, příruba

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je snížení pracnosti montáže a zejména demontáže příruby se dvěma spojovacími otvory sestávající ze dvou shodných polovin a opatřené zámky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v každé polovině (l) příruby jsou kolmo na její dělící rovinu (3) upraveny dvě drážky (14) navazující na spojovací otvory (2) příruby ze směru její protilehlé poloviny (l). Každá z obou polovin (l) příruby může být opatřena nálitky (16) uloženými v...

Zařízení pro jedno a vícenásobně skládání a také pro další zpracování podélně vytažených textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lawrence Jackson, Troope Walter, Baranyai Gusztáv, Sodini Giancarlo

MPK: B65B 63/04, B65B 25/20

Značky: další, zařízení, vytažených, textilních, skládání, jedno, zpracování, podélné, také, výrobků, vícenásobné

Text:

...nan oqeab nerxnx Texcwnnbaux usnenmñ c Heöonnmoü coócTBeHHoñ cTaóunLHocTbm. aanpnmep, Konromxu mnm qynxm, Tax RBK, B qecwuocru. Meaay omnennawmn cnnansammnmm cwexuuamm. snecs napoñ Banxon, npomcxouw Hexoxrponnpyemas nonaqa, qwo Moxew npuBecTH K cymecmneaam Henocwarkam B Kaqecwne cxuannnaaua H ynanonxu.Ycosepmeücrnoaanue aworo npnuunna cxnannmanus, a uMeHHo H 3 MBHGHMB Hanpaenennn Bpameuna Banxoa, oóxeaqeunux neaToqHuMM Koaaeñpamm, co...

Podélné vedení samonosné násoskové soustavy pro obdélníkové dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229269

Dátum: 15.08.1986

Autor: Mecnarowski Vladislav

MPK: C02F 3/12

Značky: samonosné, dosazovací, podélné, násoskové, obdélníkové, nádrže, vedení, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zařízení čistíren vod řeší zlepšení provozu pojezdových zařízení pro odsávání kalů pomocí samonosné násoskové soustavy zachycením momentů, působících od násoskové soustavy a zabráněním vypadnutí pojezdových kol z vedení. Uvedeného účinku se dosahuje tím, že pojezdová a opěrná kola mají pojezdovou plochu kruhového tvaru, který odpovídá kruhovému profilu podélného vedení podvozku.

Zařízení pro úpravu stykových ploch podélně rozříznutého ocelolanového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231726

Dátum: 15.07.1986

Autori: Řehák Zdeněk, Tížek Zdeněk, Vošmik Jan, Ráža Radomír, Hós Štěpán, Bureš Jaroslav

MPK: F16G 3/10

Značky: ocelolanového, stykových, rozříznutého, zařízení, ploch, podélné, úpravu, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z vertikálního rámu, na němž je stavitelně umístěna drásací jednotka, jejíž válcový kotouč a stavitelná tvarovací opěrka upravuje poškozené stykové plochy protahovaného pásu, což je nutné před jeho opravou.

Zařízení pro kontrolu svařovacího procesu při výrobě podélně svařovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230749

Dátum: 15.06.1986

Autori: Větříček Josef, Halamíček Jiří

MPK: B23K 31/06

Značky: výrobe, kontrolu, zařízení, trubek, podélné, svařovacího, svařovaných, procesu

Text:

...zeeilovečůn je pŕipojen eelekční obvod z číeliqovýn displejom. łettzen podle vyndlezu je zndzorněno na pŕilolandm výkresu.leden konec evezku ekleněných vláken 1 je upevněn drłâkem g v ose eveřovacích välců 3. le druhé konci svazku jsou jednotlive ekleněne vlákna 1 napojene ne totodetektory i a k nie jsou due pripojeny proporcionllně-integreění zesilovače ž. Před netricí 1 jsou umístěnj. zobrnzovecí ininietumí žárovky 5,....

Zařízení pro měření příčného rozměru podélně kontinuálně pohybované příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227802

Dátum: 15.04.1986

Autor: Loepfe Erich

Značky: rozměrů, podélné, kontinuálně, měření, příze, pohybované, příčného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření příčného rozměru podélně kontinuálně pohybované příze s mechanickým snímacím ústrojím, obsahujícím dva vzájemně proti sobě uspořádané kontaktní orgány, z nichž jeden je uložen posuvně proti síle pružiny a mezi oběma kontaktními orgány je vytvářen měřicí prostor a se snímačem, kterým je detekován vzájemný pohyb kontaktních orgánů a převáděn na elektrický signál, vyznačující se tím, že první kontaktní orgán je vytvořen jako...

Způsob zvýšení podélné stability vysokých skladových polic

Načítavanie...

Číslo patentu: 224474

Dátum: 25.10.1984

Autori: Pehnelt Heinz, Rödiger Klaus

Značky: zvýšení, stability, vysokých, podélné, skladových, způsob, polic

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zmenšení vzdáleností, které se zvětšují se zvýšením polic ve směru zdvihání zařízení pro uchopení břemene, jež jsou nutné v důsledku úchylek rozměrů polic od stanovené polohy konstrukce zvýšení podélné stability a důsledkem nepřesnosti přívodu zařízení pro uchopení břemene a prostředku skladování, a zároveň ekonomie prostranství a zvýšení skladovacího objemu. Důležité komponenty přesnosti fungují jak v policové konstrukci, tak...

Zařízení pro úpravu stykových ploch podélně rozříznutého pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215549

Dátum: 15.10.1984

Autori: Glos Josef, Milsimer Zdeněk, Ráža Radomír, Bureš Jaroslav, Hós Štěpán, Řehák Zdeněk, Vošmik Jan, Tížek Zdeněk

Značky: stykových, úpravu, podélné, zařízení, pásu, rozříznutého, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení, kterým se upravují stykové plochy oddělených částí podélně rozříznutého pásu pomocí frézovacích jednotek pohyblivých v obou na sobě kolmých směrech a umístěných z obou stran pásu. Úprava se provádí za účelem opětného spojení oddělených částí pásu.

Zařízení pro opravu podélně rozříznutého pásu dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215548

Dátum: 15.10.1984

Autori: Milsimer Zdeněk, Tížek Zdeněk, Řehák Zdeněk, Hós Štěpán, Vošmik Jan, Glos Josef, Ráža Radomír, Bureš Jaroslav

Značky: rozříznutého, podélné, opravu, dálkově, pásu, pásové, zařízení, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení, jehož účelem je opětné spojení oddělených částí podélně rozříznutého pásu teplou vulkanizací. Zařízení lze využít při údržbě a opravách pásů dálkové pásové dopravy.

Stroj pro podélné rozřezávaní pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214898

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fingerle Karl, Lotzwik Gerd

Značky: podélné, stroj, pásu, rozřezávaní

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro podélné rozřezávání pásů s dvěma podávacími válci, uspořádanými nad sebou a uloženými na konci výkyvných pák a s nekonečným obíhajícím pásovým nožem, vyznačený tím, že výkyvné páky (11,15) jsou uloženy překříženě, přičemž bod (16) otáčení výkyvné páky (15) pro dolní podávací válec (13) je uložen nad řeznou rovinou (x-x) a bod (12) otáčení výkyvné páky (11) pro horní podávací válec (9) je uložen pod řeznou rovinou (x-x).

Způsob opravy podélně rozříznutého dopravního pásu s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 222561

Dátum: 01.02.1984

Autor: Postava Miroslav

Značky: ocelovými, opravy, způsob, podélné, pásu, dopravního, rozříznutého

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob opravy podélně rozříznutého pryžového dopravního pásu, jehož kostra je tvořena ocelovými lany.Opravy je dosaženo tím, že spojované okraje se podélně upraví do úkosů, vloží se mezi ně prokládací pásek a provede se konfekce spoje kaučukovými spojovacími materiály tak, že spojovací materiály vyplní úkosy obou částí pásu, čímž se dosáhne konfekčního spojení. Po vulkanizaci spoje za zvýšené teploty a tlaku ve vulkanizačním zařízení...