Patenty so značkou «podávání»

Režim dávkovania pri podávaní CD19xCD3 bišpecifickej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19637

Dátum: 27.10.2010

Autori: Nagorsen Dirk, Kufer Peter, Baeuerle Patrick, Zugmaier Gerhard

MPK: A61K 39/00, C07K 16/28, G01N 33/50...

Značky: podávání, režim, bišpecifickej, protilátky, dávkovania, cd19xcd3

Text:

...Blinatumomabom opakovane aplikovaným ako bolusová infúzia pacientovi s chronickou lymfatíckou leukémiou odvodenou od B-buniek (BCLL). Ako znázorňujú obrázky 19 a 20 z W 0 99/54440, uvoľnené TNF, IL-6 a IL-8 boli nájdené v reakcii na každú z dvoch podaných 20 minútových infúzii, ktoré obsahovali 3 míkrogramy a 10 mikrogramov spomínanej bišpeciñckej jednoreťazcovej protilátky, respektíve, pričom došlo k uvoľneniu cytokínu po podani. Maximálne...

Laminin-1 pre použitie pri posilňovaní regenerácie svalov po zranení alebo pre zlepšenie hojenia rán pri systematickom podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17202

Dátum: 01.10.2008

Autori: Burkin Dean, Rooney Jachinta

MPK: A61P 43/00, A61K 38/39, A61K 31/195...

Značky: laminin-1, hojenia, podávání, posilňovaní, zlepšenie, systematickom, použitie, zranení, svalov, regenerácie

Text:

...proteínov, najmä veľkých proteínov, je veľmi ťažké. Napríklad vysoká veľkosť, vysoké nabitie, krátky polčas rozpadu,slabá stabilita, vysoká imunogenicita a slabá priepustnost membrány môže obmedziťbiodostupnosť podávaných proteínov. Okrem toho, v závislosti od spôsobu podávania môžu prirodzené fyziologické procesy zhoršiť anarušit podávané proteíny. Napríklad, hoci je laminin známy tým, že hrá svoju úlohu vmimobunečnej matrici, ide mo...

Farmaceutické prípravky založené na aktívnych zložkách chúlostivých z hľadiska zneužitia pri podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1330

Dátum: 05.07.2002

Autori: Marchiorri Maurizio, Di Martino Alessandro, Garavani Alberto

MPK: A61K 36/00, A61K 47/00

Značky: zložkách, aktívnych, hľadiska, chúlostivých, zneužitia, farmaceutické, založené, podávání, přípravky

Text:

...zneužitia pri podávaní jednu alebo viaceré látky, ktoré majú evidentne organoleptícké vlastnosti vo vodnej alebo olejovej alebo alkoholovej suspenzii/roztoku. Tieto látky, takzvané organoleptické markery,ktoré znemožňujú nepovolené podávanie obeti, musia byť v navrhovaných koncentráciách perfektne jedlé a neškodné, a nesmú byt vnímané pri korektnom použití liečiva. Konkrétne musia byť organoleptické markery okrem toho, že sú...

Zařízení pro podávání pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270616

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mládek Jan, Březina Antonín, Houdek Karel

MPK: B21D 43/11

Značky: zařízení, podávání, pásu

Text:

...o stavitelný doraz Q. kterým lze nastavit požadovaná zkrácení, nebo dálku podání hlavního piatu 2 a pohyblivých kleštin 2. Tretí píatovl jednotka 2 je spolu s druhou pístovou jednotkou 1 umístěna na společnám unašeči lg a lze s ní posunovat unašeč lg, čímž se doaáhne tretí změna zdvihu hlavního píetu gQ Ve tretí píatová jednotce 2 je pístový doraz ll, jeho píatnice je na konci opatrona kotvioím zařízením lg vůči stojanu 12.Popis íunkoe...

Systém podávání pro lisy na granulování kombinovaných krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268760

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kade Herbert, Wehle Christian, Endler Karl-heinz, Lau Günter

MPK: B30B 11/20

Značky: systém, krmiv, podávání, kombinovaných, granulování

Text:

...0 ñcTu 0 G nncpancraon uanmmpa 7 onHocTopoHne saxpunnmmvcw Ha naennmň nnacrmue 5 cm cTopaNN. oópamenuuň K npeccoaaabmoñ Kanepe. Yrma yctanmuxm cmcwaanmmr. Hanpmnup, 35 °C. acnm m 3 MepnTn ur neenneň naacrmnu 7, on ycTanaanMaaeTcm m marauunnn cmoTuuTcTuaHna KUHĽTPyKuMBHuM naunun npeccoaannnoň Kanepu. B Kaumcraa npunoxacnwmn or Nuperpy 3 mK268 760 ~ 2 10. Uuxuuumnm Huhyxy HucTh HRUPGHHWHNGVD cTapxHm 10. Kpone TUPO, ynannner anexrmwuxmnrmanmn 11....

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Rudolf, Povolný Jiří, Smejkal Vladimír, Balšík Pavel

MPK: D04B 15/38

Značky: plochého, jehel, stroje, způsob, pozitivního, cívky, pletacího, nitě, podávání, pracovních

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Zařízení pro automatické podávání tyčových polotovarů, určené zejména pro dřevoobráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267655

Dátum: 12.02.1990

Autori: Franke Rudolf, Heidl Rolf, Böhm Stefan, Hesse Gottfried, Hinkel Gottfried

MPK: B23B 13/10

Značky: stroje, polotovarů, podávání, zejména, automatické, tyčových, dřevoobráběcí, určené, zařízení

Text:

...n coeuHueHHH C 3 aKpenmeHHmM Ha Bepxueu puqare 11 nanpaannnmeñ mnnuä 14 uopa 3 yeT mapuup 13. PH nenpnrnuyrux amexrpouarunrax 12 npymnua 16 npHmHMaeT nanpaamnmmym muuy L 4 nuuara 11 K nanpasnñwmeuy Ponuxy 15 H ynePmHBaeT. Ten caMuM. BTOT puqar B pa 30 MKHyToM llÁ.|JlII(íllMH . kHananunnmnň crepmenb 6. ycranunneuuuñ Ha nayx nnopuux croňxax 17, nepeuemaercn B oceuou nnnpanuuunu n nnuuuuTunM 3 mcMenTa cunsn 18 MBCTKU coennuen un cropunu....

Zařízení pro podávání materiálu do dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265016

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rauner Jan

MPK: B23D 33/02

Značky: nůžek, dělicích, materiálů, podávání, zařízení

Text:

...přiblížení osy podávooíoh válců k rovine střihu, gřičemž je za~ jištěno sgolehlivć vedení zadníoh konoů materiálu odsugovači, ipři jeho malých sířkách, aniž by se musely pro hto technologickoa operací šřkově přestevovat podávací válce.Zařízení pro podávání materiálu do dělících nązek podle vynálezu je přikladně schematicky znázorněno na obr. 1 a 2 připojenćbo výkresu. Obr. l je bokorysný pohled na zařízení oä 1 e vyná~ lezu e obr.2 je...

Zařízení pro podávání a odkládání souboru měkkých disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263850

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dimitrov Dimitr, Metelec Miloš

MPK: G11B 17/08, G11B 17/04

Značky: souboru, podávání, odkládání, disků, zařízení, měkkých

Text:

...druhý konec se opirá o dolní plochu vybrání.V tlačnémiraménku 24 je zašroubován stavěcí šroub 27 se zajišťovací maticí 28,jehož dolní konec se opírá o čelní plochu podávacího táhla 21. Proti ozubu tlačneho raménka 24 je umístěn oddělovací klín 29,který je upevněn na bočníci horní šachty 2. Proti podávacím táhlům 21 jsou k přední stěně horní šachty 2 připevněíiy šrouby 39 přítlačné listová pružiny 31. V odkládací částije umístěna...

Zařízení pro rovnoměrné podávání drátu o proměnném průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263722

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ševela Pavel, Kudrna Milan

MPK: B29C 47/10, B29L 23/00

Značky: drátu, zařízení, průřezu, rovnoměrné, podávání, proměnném

Text:

...na sekaci hlavě. Také tvar jednotlivých pružných prstenců může být různý. Z výrobniho hlediska je výhodné,je-li jejich tvar jednotný. Je však možné na jednom válci kombinovat dva i vice různých tvarů prstenců za předpokladu, že bude za chován stejný vnější průměr podávacího válce všemi tvary prstenců. ý Prstence jsou fixovány proti axiálnimu posunu nákružky a drážkamipna podávacich válcich. Proti pootočení nebo prokluzu na válci jsouzajištěny...

Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263415

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malík Karel, Poruba Petr

MPK: B65B 35/30

Značky: ukládání, podávání, zařízení, součástek, polovodičových

Text:

...na níž je připevněna vodicí lišta 3, vodicí lišta Ž s ložisky, naväděč § a překlápěoí mechanismus, který je s ní spojen držáky 1, v nichž je usazena hřídel §, na které je připevněno protizávaží 2 a rameno lg, v jehož druhém konci je točně uložena oska 11, s kterou je spojena střední lišta 1 s vedením a dorazy 1 pevně, krajní lišty~ 35 s vedením, dorazy 1 a koly lg posuvně a zbývajíoí posuvné lišty 11 jsou s lištami lg a 15 spojeny táhly...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Darin Sándor, Szabó Géza, Magas László

MPK: B65G 47/26

Značky: zařízení, kotoučů, dutých, například, uspořádání, podávání, plných, kruhu, válcových, těles

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Zařízení pro podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262537

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jan, Neumann Ludvík, Pleskač Karel, Jošt Karel

MPK: D04B 15/48

Značky: podávání, zařízení, příze

Text:

...bubínku je znázorněno na obr. 3v průřezu zařízení seřízeným podle obr. 2. Na obr. 4 je druhá varianta zařízení nastavené ho na konstantní podávání příze s menší roztečí ovinů, vhodná pro kvalitnější přízi a naobr. 5 jsou přízové oviny ukládány na podávací klecovitý bubínek vedle lamel rozřadovacího kotouče, což je vhodné pro konstantní podávání velmi kvalitní nechlupaté příze, zpracovávané na rychloběžných pletacíoh strojíoh. obr. 6...

Zařízení na podávání nití pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261216

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kühn Falk, Memminger Gustav

MPK: D04B 15/48

Značky: nití, textilní, zařízení, podávání, stroje

Text:

...okrouhlého pletacího stroje, na němž je uložen válecg volně otáčivý kolem svislé osy. Válec 3 je vytvořen jako tyčová klec, jejíž tyče A senaoházejí na společné roztečné kružníci Á a mají mezi sebou stejné vzdálenosti, jak patrno z obr. 3. Průměr tyčí 1 v praxi často u používaného válce 3 činí 2,5 mm.Přes válec g je položen nekonečný ozubený řemen É, jenž je přesaditelný V oběhu od dále neznázorněného hnaciho zdroje. Ozubený řemen § obepiná...

Zařízení na skladování a podávání ovinutého lanka s křidélky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260025

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bubnov Valentin, Petrov Boris, Zubenko Alexandr, Rešetjan Anatolij

MPK: B29D 30/32

Značky: lanka, křidélky, ovinutého, zařízení, skladování, podávání

Text:

...nwynxa 20. Brynxa 20 cuonrnponana c no uomnm noąmunnnxon 21. Ha ąmynxe 20 saxpenneua syöqawan mecwepun 22, Haxona mancn a sauennexun c syóuaruu xonecom 23. Byóąawoe Koneco 23 cuonrnponano ua auxonnou aany nepanuHoropenyK 1 opa 24, Kowopuü c nonomąp Myůru 25 coenuw Ken c nnuraweneu 26. Ha syüqawou xonece 23 saxpenneu ůnamox 27 nnn asanuor neňcrnnn c xoneunm numnmuareneu 28, cnonruponauuun na nponmmeňue 29, KOT 0 puň ycraHonneHna nnure 18. ...

Zařízení pro řazení a podávání drobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259918

Dátum: 15.11.1988

Autori: Půlpytel Miloš, Fousek Antonín

MPK: B23Q 7/02

Značky: řazení, zařízení, podávání, drobných, předmětů

Text:

...1.K talíři Q je pevně uchyceno kolo g opatřená na obvodě nekončícím jednořadým řetězem g. Talíř § je společně s kolem 3 otočně uložen na čepu lg. Poháněoí hřídel ll otočné uložený na tělese bubnového zásobníku l je opatřen převodovým řetězovým kolem 3 pro pohon řetězu od elektromotoru a hnaným řetězovým kolem lg, které zabírá svými zuby do dvouřadého řetězu 5 upevněném na věnoi 3 a do jednořadého řetězu 2 upevněném na kole Q.Mezi řetězová...

Způsob prokluzového podávání niti na plochém pletacím stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259166

Dátum: 17.10.1988

Autori: Daněk Miroslav, Smejkal Vladimír, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/44

Značky: stroji, prokluzového, způsob, provádění, plochém, podávání, zařízení, pletacím

Text:

...nep 1 etacích strojíoh a to cestou podstatného snížení velikosti tshové síly s zejména rozsahu kolísání při platení vrstným způsobem. Á A»vKe splnění tohoto cíle směřuje podle vynálezu způsobprokluzového podávání niti, při kterém se na plochých plate- «ícíohąatrojích nebo na maloprůměrovýoh pletscích strojíchs vratwm chodem jehelního válce nít vede z předlohové cívky. soustavou vodicích prvků, například vodicích oček, brzdicích elementů,...

Zařízení pro vibrační podávání a třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259146

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/32

Značky: vibrační, podávání, sypkých, zařízení, třídění, materiálů

Text:

...v rovině saní rovnoběžné, kde podávaAj ci plocha vibračního podavače má opačný myslpostupusypkéh 0materiálu oproti jeho postupu na třídící plošeVýhodou zařízení pro podávání a třídění sypkých matriálůje podle vynâlezu je zajištění nasypávání sypkého materiálu na víäbračnítřídič pouze ve výšco vrstvy, zajišřujíoí optimální pdća W mínky pro kvalitní třidění, přičemž navíc je dosahováno podstat. ného zkráceni jazyka sypkého materiáĺ v místě...

Zařízení pro uspořádané postupné podávání plochých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259049

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zimmermann Stefan, Lange Eckhard, Wagner Günter

MPK: B24B 29/00

Značky: uspořádaně, podávání, plochých, výrobků, zařízení, postupné

Text:

...0 xPBHeHH OT BGPTH Kanbnoro npnnonnuuanmn nuecre c nnocxnu useqmaun.-I -n u-mąn-upn ua HDHMGP OCYIEIGCTBJIEHKK HSOČDGTGHRH OIIHCHBSETCH HlrDKe 50.7188 HOÄPOÓHO 110 npmzaPSGNIHM DHCYHKGM, na KOTOPHX HPEÁCTBBJIGI-lląliůHr.3 sun c 6 oKya oónacrn Marumrnoň nnannuHa our. npencraanen Haxonnwenn (1), umemmnů onopnym nnacwuuy (2), 3 neurppvwmx yrnyöueaanx (3) xowopoü ycmanonnenu nnocxue usnennx (4). ueurpnpymw mne yrnyöneun (3) pacnonoxeu panamu na...

Spojka ústrojí pro podávání niti u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258567

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ördögh Pavel

MPK: D01H 7/22, B65H 51/04

Značky: ústrojí, podávání, strojů, spojka, textilních

Text:

...je vytvořen jako svěrný prstenec opatřený na vnitřní válcové ploše závitem, jehož pomocí je uložen na vnějším závitu vytvořeném na hnacím členu nebo na přestavitelném kotouči.Výhodou spojky ústrojí pro podávání niti podle vynálezu je zjednodušení obsluhy při seřizování šířky mezery mezi přestavitelným kotoučem atřecím členem, dále minimalizace rozměrů a snížení náročnosti výroby.Příkladné provedení spojky ústrojí pro podávání niti dle...

Zařízení pro automatické vkládání zejména tyčového materiálu do válečkového podávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245950

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šilin Vasilij Addejevic

MPK: B21D 43/00

Značky: zejména, zařízení, automatické, vkládání, tyčového, materiálů, podávání, válečkového

Text:

...posunu pístní tyče pneumatiokého viloe.vynález umožňuje eutonmtické vkládání zejména tyčověho nnteriálu do vélečkového podávání různých strojníoh zařízení,nnpř. lisů.vynález je popsán pomocí příkladu zařízení pro automatické vklůdání tyčovéhe materiálu do válečkového podávání znázorněného na obr. 1. VK rámu 12 vélečkového podávání je pomocí držáku JZ přípev nén slduz g, na jehož konci je umístěn pneumatický válec Jgz posuvnou píltní tyčí...

Podávač pro prokluzové podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245240

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roider Willibald, Saumweber Eckart, Ueberegger Heinrich, Lejarovski Evgeni Iliev

MPK: D04B 15/48

Značky: podávání, prokluzové, příze, podávač

Text:

...proces navíjení na zásobní bubínek.podšvače automaticky zastaví,a tak je celé zařízení chráněno proti poškození nadměrným zaplněnímPříkledné provedení podavače podle vynálezu je popsáno a znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. l je v osovém řezu podávač, jehož zásobní bubínek je ve styku se silovým členem vytvořeným jako pružina v poloze na počátku nevíjení, na obro 2 je obdobný řez, kde silový člen je vytvořen-hmotnostním nákružkem...

Zařízení pro automatickou regulaci podávání meliva do mlecí válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Linzberger Robert, Winteler Werner, Ötiker Hans, Ketting Leedert

MPK: B02C 11/00

Značky: automatickou, meliva, mlecí, zařízení, regulaci, válcovací, stolice, podávání

Text:

...meliva nejprve na pneumatický regulační signál, který se pak dále vede přes pneumatické servoprostředky k prvkúm válcové stolice závislým na výkonu, které zase pomocí pneumatické SEIVOPOŠPUIY vyvinou žádoucí přestavovací síly provádějící potřebné řídící úkony.Další podstatou vynálezu je, želk pákovému ramenu jsou připevněny těleso pneumatického ventilu, přes spojovací článek a čepy dávkovací šoupátko a servoústrojí, přičemž těleso...

Přísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255653

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švec Ján, Kyšperský Roman

MPK: B24B 47/04

Značky: zařízení, strojů, přísuvové, obráběcích, podávání, řezu

Text:

...v celém průběhu otoěení podávaní vačky. Orovnávací poloha je naprosto stálá a naprosto přesné, nebot je určena nepohyblivým dorazem spojeným se stojanem stroje a nikoliv otáčející se vačkou s kruhovým vybráním. Podávací vačka i palec jsou výrobné jednodušší protože nemají na svém obvodu žádné vybrání. Rozsah brousicího přídavku i maximální přísuv lze tímto řešením podstatně zvýšit.Pžísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů je...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: B65G 65/34

Značky: podávání, zařízení, sypkého, vibrační, materiálů, třídič

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Kanyla pro podávání léčiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255157

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hirš Pavel

MPK: A61M 5/32, A61M 31/00

Značky: kanyla, podávání, léčiv

Text:

...je zejména to, že je zaručena dokonalápevnost i těsnost spojů vytvorených mezi polyetylénovou hadičkou a částmi injekční jehly.Není třeba vyrábět zvláštní upínací hlavici, nebot ta je tvořena zadní částí injekční jehly. Tím je zabráněno nekontrolovatelnému úniku léčiva a je zajištěno přesné dávkování. Další výhodou je optimalizovaný průměr trubičky k jehle, což minimalizuje ztráty léčiva vnitřním obsahem hadičky. Při tom je kanyla podle...

Zařízení na podávání dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241440

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Miroslav, Hájková Dagmar

MPK: B65H 67/02, D01H 9/18

Značky: dutinek, zařízení, podávání

Text:

...protílehle upravenými dorazovými plochami gg a gg a prakticky určují krajní polohy podávací dráhy čelistí Q, lg, nachá jzející se-první na výstupní části zásobníku 11 a druhá mezisvěrnými rameny neznázorněného cívkového držáku. Poloha čelistí 3, lg odpovídající poloze-cívkového držáku je zobrazená čárkovaně.Ve střední části ozubeného segmentu 3 je Výkyvné ve směruuk jeho kyvné rovině uložená dvouramenná západky gg, tlačenépružinou g 1 (viz...

Zařízení pro podávání elektrod chemických zdrojů proudu u rotačních automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254121

Dátum: 15.01.1988

Autori: Španova Larisa, Krejnin Max, Ruvinskij Leonid

MPK: H01M 6/00, B23Q 7/02

Značky: zdrojů, zařízení, chemických, elektrod, proudu, automatu, podávání, rotačních

Text:

...öoxoaoňvnmpes Bmonnoro norxa 6 n nosspamamwcn B 3 OHY sarpysxn. non xx Bosneücranem puqar 12 nonopaunnaemca, nponýcxan sanonnennue rHe 3 na,uoTceKaeT norox ewaneň, nocwynammx H 3 xenoöa 10. Hpymnua 13 nosspamaew puuap 12 n Hcxonoe nonoxemue. Hpn svou nonnpyxuuenumň mrmpex lb sannpaer pycno xanana. B Hauane paöorm n npn Hapýmeanu Henpepmsnocwn nomoxa 3 nanpannxmmen xeuoöe 10 nosnnxercn aepoaruocwn aaxnunnaaunn ewaneä 9 Mouenr nepenaqn. B...

Způsob podávání navařovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253964

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jiránek Bohuslav, Kocanda Vladimír, Smrkovský Evžen, Řeháček Helmut, Hančil Antonín, Procházka Miloslav

MPK: B23K 9/04

Značky: navařovacího, materiálů, podávání, způsob

Text:

...před obloukem,který hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou, ostíní tento navařované místo. Oblouk pak nehoří zcela rovnoměrněa přídavný materiál se neodtavuje a nerozlévá zcela rovnoměrně. Tyto nedostatky lze omezit použitím tzv. trubičkových přídavných materiálů, které se v současnosti v některých zemích vyrábějí, a to ve srovnání s litými přídavnými navařovacími materiály i ve zhruba polovičních průměrech. Použití...

Zařízení pro podávání a polohování tvářenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253756

Dátum: 17.12.1987

Autori: Petřík Miloslav, Haškovec Miroslav

MPK: B21J 13/10

Značky: tvářenců, podávání, polohování, zařízení

Text:

...nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že polohovací část je tvořena opěrným blokem s dvěma bočnímí stěnami, které spolu se zadním čelem spojujícím obě boční stěny tvoří vybrání, v němž je vysunutelně vložena podávací část tvořená střižnicí.Předností tohoto zařízení pro podávání a polohování tvářenců je zlepšení a zjednodušení dopravy výkovkú do prostoru lisu při současném zkrácení ztrátových časů.Příklad provedení předmětu vynálezu je...