Patenty so značkou «podávač»

Protigravitačný podávač pre automatické vydávače kariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5958

Dátum: 05.12.2011

Autori: Demočko Daniel, Podhorany Radoslav, Pavlík Eduard

MPK: G07B 15/04, A63F 1/00, B65G 1/12...

Značky: kariet, protigravitačný, podávač, automatické, vydávače

Text:

...vlastnou hmotnosťou,ale vydávač pracuje V obrátenej polohe a karty sú posúvané proti gravitácii pôsobením cudzej sily, ktorej priebeh, na rozdiel od gravitácie, už je v rukách konštruktćra. Toto umožňuje vhodnou voľbou silového elementu docieliť, že výsledná sila daná rozdielom sily vyvolanej silovým elementom a sily spôsobenej hmotnosťou kariet je takmer bez zmeny a prispôsobená optimálnemu pracovnému bodu vydávača, napr. 15 N aj pri...

Podávač pre biomasu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12226

Dátum: 13.08.2010

Autori: Seidl Armin, Wimmer Alfons, Meyer Stefan, Hutzler Norbert

MPK: B65G 65/44, B65G 25/08

Značky: biomasu, podávač

Text:

...budú poháňané biomasou, obsahujúci dopravníkové zariadenie,pričom dopravníkové zariadenie obsahuje na dne podávača jednu alebo viaceré pohyblivé stredné osi. Na každej stredovej osi je počet pevne stojacich posúvačov usporiadaný tak, že každý posúvač bude posúvaný prostredníctvom pohybu stredovej osi z východiskovej pozície na prvej spodnej hrane smerom od do koncovej pozície na nasledujúcej spodnej hrane. Posúvače sú usporiadané pevne stojaco...

Podávač pre roboty, automatizačné prostriedky a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14460

Dátum: 05.10.2009

Autor: Mazzini Marco

MPK: B65G 27/24, B65G 47/14

Značky: zariadenia, prostriedky, roboty, podávač, automatizačné, podobně

Text:

...čistenie podsvetľovacieho systému značne zložité, čo má opäť vplyv na kvalitu systému videniaa teda aj účinnosť výroby.0015 Ďalšou nevýhodou zariadenia tohto typu je aj to, že hneď ako robot diely, ktoré bolo možné zobrať, zoberie, nie je vždy možné ľahko alebo rýchlo zmeniť polohu a usporiadanie na uchopenie určených dielov, ktoré na lôžku zostali, takže také diely musia byt do výrobnéhocyklu vrátené, niekedy spoločne s novou dávkou na...

Podávač do pece a pecné zariadenie s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14234

Dátum: 28.05.2009

Autor: Schwartz Rolf-josef

MPK: F27D 1/18, F27B 9/30

Značky: zariadenie, podávačom, pecné, podávač

Text:

...Výhodne sú protíľahlé prvky platne minimálne dvoch radov zprvkov platne podávača zakaždým navzájom spojené s viacerými spojovacími dielmi, pričom spojovacie diely sú uložené pohyblivo V prvkoch platne podávača. Pri týchto spojovacích dieloch môže íst napríklad o čapy so zaoblenými koncovkami, ktoré sú vedené cez otvory v prvkoch platne podávača, pričom zaoblenékoncovky sú uložené v miskovitých priehlbinách vo vonkajšej ploche prvkov platne...

Spojovacie zariadenie, najmä na podávač nite, a podávač nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 284516

Dátum: 21.04.2005

Autori: Lampprecht Alfred, Schmodde Hermann, Kaufmann Richard

MPK: B65H 51/22, B65H 51/32

Značky: podávač, nitě, spojovacie, zariadenie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie (30), najmä na podávač nite, je uskutočnené s prvou polovicou (1a) spojky, ktorá je uložená otočne a spojená s hnacím prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným prvým spojovacím elementom, s druhou polovicou (15a) spojky, ktorá je otočne uložená koncentricky s prvou polovicou (12a) spojky a spojená s výstupným prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným druhým spojovacím elementom, pričom aspoň druhá polovica (15a)...

Baliaci prístroj s kruhovou konštrukciou dráhy a podávač fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4217

Dátum: 28.04.2003

Autori: Mäki-rahkola Jari, Mäki-rahkola Hannu, Tuomiranta Tapio

MPK: B65B 11/02

Značky: fólie, baliaci, prístroj, kruhovou, podávač, dráhy, konštrukciou

Text:

...l. Podávač podľa vynalezu sa vyznačuje znakmiuvedenými vo význakovej časti nároku l 2.S týmto vynálezomje ľahšia tvorba vozíka a použitie alternatívnych alebo úplne nových typov konštrukcii, pretože konštrukcie pracujúca s voľnou fóliou nemusí nutne spolupracovať napríklad s motorom na premiestňovanie vozíka alebo s prevodovými mechanizmalni. Je zvýšená možnost výmeny a uľahčenáStručný prehľad obrázkov na výkresochNásledne bude vynález...

Svorkový podávač kovových pásikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281096

Dátum: 04.06.1997

Autor: Zanette Donato

MPK: B21D 43/11

Značky: kovových, podávač, svorkový, pásikov

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkový podávač kovových pásikov má na základni (2) najmenej jeden pár svoriek (26, 26', 126, 126') na uchopenie posúvacieho pásika (42, 142), prvky (24, 124, 12, 112) na posun svoriek (26, 26', 126, 126') v smere rovnobežnom s osou kovového pásika (42, 142) a v opačnom smere, ako aj prostriedky (34, 34', 134, 134') na nezávislú manipuláciu svoriek (26, 26', 126, 126'). Svorka pohybujúca sa v smere pohybu pásika je aktivovaná a svorka...

Podávač maltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 332

Dátum: 02.02.1994

Autor: Dobiáš Ivan

MPK: E04G 23/02

Značky: maltových, zmesí, podávač

Text:

...É je voľný, druhý je spoje prostredníctvom čápu s pomocnou tyčou g otočne upevneno o plášť valca l.Pripravenou maltovou zmesou sa po demontovaní kužeľovej trysky Z naplní komora valca l. Pri plnení je piest 3 V hornej vratnej polohe pri uzávere §. Po naplnení komory sa kužeľová tryska Z nasedí na valec l. Naplnený podávač sa nasunie kuželovou tryskou 1 do vopred pripraveného otvoru v zárubni. Tlakom na voľný koniec tlačnej tyče Ž se...

Turniketový podavač, zejména jemnozrnného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269450

Dátum: 11.04.1990

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: jemnozrnného, materiálů, podávač, zejména, turniketový, sypkého

Text:

...tlakového média.výhodou turniketového podsvače podle vynálezu je eliminace profukovéní a protlačování nejjemnědších podílů gjemnozmného sypkého materiálu mezi Jeho lopatkami a vnitřním véloovým prostoru skříně, Protože tyto materiály Jsou z důvodu odstranění potíží při ,jejich přemístování načeřovány tlakovým plynným médiem, ,je možno toto medium nebo i plynné médium při dodáväní Jemnozrnněho sypkého materiálu z prostředí nomálního...

Podavač polotovarů, zejména pro indukční ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267129

Dátum: 12.02.1990

Autori: Toman Otakar, Svoboda Josef, Havlík Josef

MPK: C21D 1/10

Značky: ohřívací, stroje, zejména, indukční, polotovarů, podávač

Text:

...horní čelíst, vyžaduje složítější- 3 267129 řízení stroje. Další podstatnou nevýhodou jsou větší nároky na energií. Podstatnou nevýhodou je složítčjší konstrukce. Další nevýhodou je nutnost dalšího pohyblívého přívodu energie.Tyto nevýhody odstraňuje v převážně míře zařízeníçdle vynálezu, sestàvající 2 ranu, k nčnuž je nepohyblívě přípevněna vodící lišta, spodní žlábek, horní žlábek a pojezdovà dráha,na níž jsou pohyblivé uloženy...

Podavač svitků do rozvíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266634

Dátum: 12.01.1990

Autori: Forejt Jiří, Brožek Vladimír

MPK: B21C 47/24, B65G 25/08

Značky: rozvíjecího, podávač, svitku, zařízení

Text:

...vynálezu sestává z výsuvného segmentu, jehož závěsné rameno, spojené pohybově s ovládacím prvkem, je natáčivě uloženo na čepu nosného rámu a tlačné rameno, opatřené obložením, je uspořadáno volně prostupně v mezeře, vytvořené mezi ukládacími válečky. Nosný rám, uspořádaný pod dopravní úrovní svitku, je pak přiřazen dopravními válečky k podávacím válcům rozvíjecí ho zařízení.Výhodou podavače svitku podle vynálezu je jeho jednoduchost, funkční...

Karuselový podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266275

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pašák Josef Ing

MPK: B65G 47/80

Značky: karuselový, podávač

Text:

...Je tiež výhodné, ked uplnacia čeľust je vytvorená v podobe vodorovne usporiadanej vidlice s pevným dolným dielom a výkyvným horným dielom, pričom pevný dolný diel je súčasťou výsuvného ramena. V takomto priprade je ohnutý rám držaný v blízkosti jeho voľnych koncov, čím sa automaticky zabezpečuje požadovaná poloha koncov.Príklad vyhotovenia karuselovćho podávača podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktoromobr. 1 predstavuje nárysný...

Ejektorový podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266268

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lednický Emil, Polák Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B65G 53/26

Značky: ejektorový, podávač

Text:

...podávača podľa vynálezu je, že jednoduchou konštrukciou sa dosiahne rozšírenie funkčných vlastnosti, t. j. možnosť regulácie v širokom rozmedzí a výrazne sazníži opotrebenie funkčných častí. Príklad vyhotovenia ejektorového podávača je znázornený na výkrese V nárysnom reze.Ejektorový podávač pozostáva z telesa ł, v ktorom je uchytený ejektor Š spolu s výstupnou prípojkou 3 a dýzou A podávacieho vzduchu. Táto dýza 3 je pomocou závítového...

Podavač drátu a plněných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263118

Dátum: 11.04.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: C21C 7/00

Značky: plnených, drátu, profilů, podávač

Text:

...armatury pro přívod pracovního média, uspoří se instalační materiála zkrátí se doba potřebná pro montáž či demontáž přítlačního zařízení.Éříklad provedení podavače drátu a plněných profilů podle vynálezu je znáuwněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podavač drátu v nárysném pohledu a na obr. 2 jezvětšenýčástečný svislý řez nárysem podávacího zařízení podavačedrátu.Na rámu Q podavače,který je vyroben z ocelových U a L...

Vibrační podavač pro lepivé sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262947

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Voznica Luděk, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: lepivé, sypké, látky, podávač, vibrační

Text:

...výztuhami,jejichž horní plocha svírá v příčném řezu a dnem rovněž úhel 30 až 60 °.Výhody vibračního podavače podle vynálezu spočívají v tom,že jeho konstrukce zamezuje nalepování dopravoveného materiálu v rozích mezi dnem a bočními stěnami podavače. Další výhodou vibračního podaveče je zvýšení tuhosti skříně při zachování jejich obrysových rozměrů a vnitřního světlého příčného průřezu sloužícího průchodu dopravovaných látek.Příkladné...

Injektorový podávač sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 245350

Dátum: 15.12.1988

Autor: Lonardi Emile

MPK: B65G 53/38, B65G 53/16

Značky: hmot, injektorový, sypkých, podávač

Text:

...obr. 3 detailný rez v mieste A z obr. 1.lnjektorový podávač pozostáva z injektoro-vej komory 1, do ktorej je zaústená hlav 4ná vzduchová tryska 2. Táto je opatrená axialne orientovaným vzduchovým otvorom 3,napojeným na prívod 4 tlakového vzduchu. lnjektorová komora 1 je usporiadané v hornej strednej časti, V danom prípade v oteruvzdornom výmennom puzdre nadstavca 5 kotúčového telesa 6. Kotúčové teleso 6 má vnútri centrálnu kužeľovü...

Podavač koulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259988

Dátum: 15.11.1988

Autori: Konečný Zdeněk, Smelík Jaroslav

MPK: B02C 15/00

Značky: podávač, koulí

Text:

...osou 1 v ložiskách ąg, 31 na konstrukčním základu zařízéní. K oàe 2 sklopného žlabu Q jsou připevněna nájezdoŕá ramena 24, 25. Náběhová strana sklopného žlabu QQ je obdobně jako vběžný žlab AQ opatřena výřezy Já pro lopatky gł dávkovacího válce gg. Odtoková stra~,na sklopného žlabu ąg je eituována nad přepravní nádobou Ag, kte~ rá je suvně uspořádána Ve vertikální dopravní dráze 5. Přepravá ní nádoba AQ je ve své spodní části opatřena...

Podavač kusových polotovarů do tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259786

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/02

Značky: tvářecího, nástroje, kusových, podávač, polotovarů

Text:

...Podavačem podle vynúlezu so odstnaňují tčžkosti se zosunutím, případně zaekočenim polotovoru ve vychystúvncím mietěd 0 klêštin. Je jim umožněno podávání polotovnrů i při pretlačovocích operacích.Příklad provedení předmětu vyndlozu joznážprnêh . na připojeném výkresu na němž obr 1 znázorňuje půdoryoný pohled na podoveč a jeho ovládání a obr. 2 představuje řez předníPodavač łje znázorněn ve své přední poloze, kdy polotovar 55 je-přiveden do...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: krajnou, rôznych, klieštinový, konštantnou, polohou, podávač, zdvihoch

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Automatický mezioperační podavač s vlastním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245949

Dátum: 01.07.1988

Autor: Butorina Mina Petrovna

MPK: B30B 15/30

Značky: mezioperační, pohonem, vlastním, podávač, automatický

Text:

...zdroj s regulátor otéček.Na obr. 1 Je znizorněn střížný nástroj, pod jeho atřižnioí 2 Q je unístěn vyeouvač 2 g vyeunovaoího zařízení a ovládaním mpř. mechanicky od pohybu horní části níetroae g.Funkce nezioperečního autonatického podavače podle vynález Je nésleduaící č x zapnutia vypínače lisu, na které Je upnut střížný néstroa. a zepnntín vypínače ll automatického podaveče se uvede do činnosti střižný néstroa ponooí druhého...

Podávač pro prokluzové podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245240

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lejarovski Evgeni Iliev, Roider Willibald, Saumweber Eckart, Ueberegger Heinrich

MPK: D04B 15/48

Značky: prokluzové, příze, podávání, podávač

Text:

...proces navíjení na zásobní bubínek.podšvače automaticky zastaví,a tak je celé zařízení chráněno proti poškození nadměrným zaplněnímPříkledné provedení podavače podle vynálezu je popsáno a znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. l je v osovém řezu podávač, jehož zásobní bubínek je ve styku se silovým členem vytvořeným jako pružina v poloze na počátku nevíjení, na obro 2 je obdobný řez, kde silový člen je vytvořen-hmotnostním nákružkem...

Jednotyčový hydraulický podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vychodil Konstantin, Galantiš Kosta

MPK: B23B 13/02

Značky: podávač, jednotyčový, hydraulický

Text:

...v jeden celek.Celková délka podávacího trnu Al, počínaje předním čelem středící kuželky âg a konče zadní hranou pístu 33, s pístem 13, je dána vzdálenosti od zadní části upínacího elementu 2 vřetene gg (znázorněných na obr. 2), tj. kleštiny nebo sklíčidla, k místu indikace přední krajní polohy pístu Ag podávacího trnu Al, tj. zadní hranou pístu 33, nacházející se v kanálu lg tlakového spínače lg. Těleso pístu 53 a podpěrného kroužku 32 je...

Pohotovostný podávač viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Otakar, Janák František

MPK: B67B 3/20

Značky: viečok, podávač, pohotovostný

Text:

...čape sú otočne uložené dlhšie rameno nesúce na nastavovacom koliku väčší pritlačný element a kratšie rameno nesúce na nastavovacej tyči menší pritlačný element, pričom V strednej časti vonkajšieho obvodu zásobníka viečok je pevne pripevnené rameno nesúce prítlačný trecí element a prítlačnü pružinu.Použitím pohotovostného podávača viečok podľa vynálezu sa odstráni vysoká poruchovost zariadenia spôsobená hlavne ne 4správnym a nerovnomerným...

Automatický podávač obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242374

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pospíšil František, Petrtýl Miroslav

MPK: B23B 15/00, B65G 25/00

Značky: obrobků, automatický, podávač

Text:

...je uložen ve vedení suvně. Na tělese pomocného pracovního válce ll je umístěno nosné rameno lg výkyvného elektromagnetického chapedla gg, ovládaného kulisou gł jejíž jeden konec je uchycen na volném konci pístnice gg pomocného pracovního válce ll a dru~ hý konec kulisy gl je uchycen na tělese elektromagnetického cha padla gg.určených k opracování tak, že se poslední obrobek Q ve slou pci opírá o vidlici lg druhého pracovního válce §. Uvedenŕn...

Samočisticí komůrkový podávač sypkého materiálu s lepivými příměsami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239128

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kazda Otto, Kazda Ota

MPK: B65G 53/40, G01F 11/20

Značky: samočisticí, materiálů, podávač, prímesami, lepivými, komůrkový, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Podávač je tvořen dvěma rovnoběžnými podávacími rotory (l, 5), opatřenými po délce rovnoměrně po obvodu uspořádanými válcovými vybráními (2), mezi kterými je vytvořena hrana (3). Jsou umístěny v plášti (4), na který popřípadě navazuje násypka a svodka. Hřídele podávacích rotorů jsou napojeny na pohybové ústrojí (12), které střídavě otáčí levý a pravý podávací rotor ve směru proti sobě vždy ne méně o jednonásobek 90 o. Při otáčení čistí hrany...

Šnekový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238049

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/32, B65G 33/00

Značky: šnekový, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový podavač podle vynálezu se skládá ze šnekové komory a šneku, který je v ve šnekové komoře uložen prostřednictvím ložiskového nástavce, tvořícího samostatnou součást, dosedající čelně na konec šneku. Dutinou šneku prochází hnací hřídel, který zasahuje svým koncem do ložiskového nástavce a je spojen axiálně posuvně se šnekem a ložiskovým nástavcem. V případě zadření ložiska, kterým je ložiskový nástavec uložen ve šnekové komoře, je možné...

Podavač na obtížně dávkovatelné prachové a sléhavé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 249684

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítězník Luděk

MPK: B65G 53/46

Značky: obtížně, dávkovatelné, prachové, materiály, podávač, sléhavé

Text:

...prvků tvořených pružnou planžetou, které zasahují do prostoru mezi žebry přihrádkové klece při jejím průchodu oblastívýstupního hrdla. Alternativní připojení jedné nebo více planžetke vnitřní straně segmentu. 249534Dávkovaný prachový materiál je odebírán otáčející se přihrádkovou kleeí a je jí posunován mezi vnější plochou segmentu a vnitřní plochou těleea podavače směrem od vstupního hrdla k výstupnímu. Přesto, že působením stěny...

Regulační pásový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Syrový Jan

MPK: B65G 23/44, B65G 21/20

Značky: pásový, regulační, podávač

Text:

...předepnutí dopravního pasu na měrném í podávacím úseku,zjednodušuje se konstrukce a rozšiřuje se rozsah využití í pro dálkově ovládání a automatické předepínání dopravních pasů na předvolené napětí i na signalizaci mezních hodnot předepnutí, přičemž se zvy Q Šuja životnost dopravního pasu, ložisek válců í přesnost na měři cím úseku a snižuje se spotřeba elektrické energie a pracnost při seřizování a obsluze. Přehled provedení podle...

Vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238121

Dátum: 16.02.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/28

Značky: sypké, materiály, třídič, vibrační, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály, který umožňuje jeho pružné zavěšení nebo podepření na základové konstrukci. Ke skříni vibračního třídiče nebo podávače jsou pevně připevněny její nosné čepy, k nosným čepům jsou připevněny pružné závěsné nebo podpěrné prvky, případně jejich kombinace, podpěrné prvky sestávají z objímek, které jsou opatřeny lůžky pro uložení podpěrných pružin, svislé osy lůžek jsou vůči...

Vibrační podávač nebo dopravník pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236058

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 27/32

Značky: sypké, vibrační, podávač, dopravník, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační podávač nebo dopravník, u kterého zůstane zachován přímočarý tvar dráhy kmitavého pohybu a jejího úhlu svírajícího s horizontálou i při zvýšeném zatížení jeho vstupní části. Za tím účelem je výslednice impulzní síly nejméně jednoho vibrátoru posunuta od výsledného těžiště kmitajících hmot vibračního podávače nebo dopravníku směrem k místu přívodu sypkého materiálu na vibrační podávač nebo dopravník o...

Automatický podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226529

Dátum: 15.05.1986

Autor: Studynka Pavel

Značky: podávač, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický podávač složený z nosníku, na kterém je upevněn samostatně spínaný regulovatelný pohonný mechanismus šoupátka, vyznačený tím, že na hřídeli pohonného mechanismu (5) šoupátka (11) je umístěna nejméně jedna vačka (6) pro ovládání podávací ruky (12) a vačka (7) pro ovládání spínače (8 )pro spouštění strojního zařízení.

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230550

Dátum: 15.05.1986

Autor: Josef Morávek

MPK: B21F 23/00

Značky: hřebíků, předmětů, podávač, nýtů, drátu, výrobu, strojů, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač drátu u strojů na výrobu hřebíků, nýtů a podobných předmětů vyznačující se tím, že sestává z kloubového čtyřčlenu (1), kyvně uloženého, v jehož přímkově vratně se pohybujícím bodě (A), zvoleném v závislosti na rozměrech kloubového čtyřčlenu, jsou seřizovatelné podávací nože umístěné na liště (6), jež jsou posuvné ve směru podávaného drátu, přičemž pohon čtyřčlenu (1) je odvozen od vačkové hřídele stroje (2), pomocí pravoúhlé páky (5),...

Podavač plechu do rovnacích stolů a lešticích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 229493

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bajger Jaromír, Skotnica Jaroslav

MPK: B21B 47/02, B21B 39/00

Značky: lešticích, podávač, stolic, rovnacích, stolu, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podavače plechu, nebo jiných hladkých plošných předmětů. Odstraňuje nedostatky poloautomatických podavačů. Je tvořen podávacím ramenem se zvedacími pneumatickými válci přísavných talířů a s paralelogramem. Podávací rameno je přes pákový mechanismus a ojnici připojena na klikový mechanismus.

Podávač pro přivádění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220815

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dančenkov Jurij Vasiljevič, Šepotin Sergej Grigorjevič, Krivcov Georgij Vladimirovič, Chuchrij Sergej Alexandrovič, Glebov Vladimír Petrovič, Bezborodov Stanislav Michajlovič

Značky: materiálů, přivádění, sypkých, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávače pro přivádění sypkých materiálů, zejména pevných paliv, opatřeného dávkovačem (1) s plnicím hrdlem (4), pod nímž je umístěn první vodorovný stůl (6) s dopravními pásy (7) pro přesouvání sypkého materiálu a jeho přivádění k výpustnému hrdlu (5) dávkovače (1) a na dopravník (2), nacházející se pod dávkovačem (1). Čelní stěny (15, 16) plnicího hrdla (4) jsou vytvořeny s různým úhlem (() sklonu a dopravní pásy (7) prvního...