Patenty so značkou «počítače»

Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6972

Dátum: 04.12.2014

Autor: Duben Matej

MPK: A45C 11/24, A45C 11/00, C09J 7/02...

Značky: mobilné, počítače, elektrotechnické, telefóny, zariadenia, podložka, puzdra, prenosné, tablety, ľahko

Text:

...je, že ich hladký vonkajší povrch, nalepený na úložnej ploche prenosných elektrotechnických zariadení, je málo estetický a že umožňuje používateľovi nepohodlné, t. j. málo komfortné prichytenie uvedených zariadení s možnosťou vypadnutia z ruky alebo ľahkého sklznutia z povrchu podkladu, ako aj ich časté pády a mechanické poškodenia. Z uvedených dôvodov takéto fólie zabezpečujú len málo stabilné osadenie takýchto ľahkých prenosných...

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Fesser Ralf, Becker Walter

MPK: G01F 15/06, G06M 1/00

Značky: počítadlo, valčekové, počítače, spotřeby

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...

Hemolyzační a konverzní roztok pro velkokapacitní automatické počítače krevních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264878

Dátum: 12.09.1989

Autori: Možíšek Maxmilián, Možíšková Jarmila

MPK: G01N 33/15, G01N 33/72

Značky: automatické, krevních, hemolyzační, počítače, konverzní, roztok, částic, velkokapacitní

Text:

...kyanidů spojené s únikem toxíckého ŠCN. Optimální hodnoty pH a současně stability vlastností hemolyzačního a konverzního roztoku pro velkokapacitní automatické počítače krevních částic dosáhneme tím, že pro rozpouštění účinných látek zvolíme tlumivý roztok na bázi hydrogenfosforečnanu sodného.Jestliže chceme získat počty leukocytü, které odpovídají skutečnosti, pak V naředěném roztoku krve a také použitém hemolyzačním a konverzním činidle...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schlegel Miloš, Větrovec Jindřich, Lehečka Václav, Bednář Milan

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: technologických, zadávání, počítače, konstant, zařízení

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Elektroda jiskrového počítače stop určená k měření nízkých i vysokých hustot stop

Načítavanie...

Číslo patentu: 260897

Dátum: 12.01.1989

Autor: Trousil Jaroslav

MPK: G01T 5/00, H01L 47/00

Značky: počítače, vysokých, měření, elektroda, určená, nízkých, jiskrového, hustot

Text:

...a jednak parasítní elektrickou kapacitou použitých elektrod. Snížení celkove elektrické kapacity jiskřiště a tím odpařené plochy na tenké hliníkové elektrodě lze provést použitím menších elektrod R, Chatham et al. Nucl. Tracks 7 1983 str. 113-1201. Použitím elektrody s malou plochou se však zhoršuje přesnost počítäní nízkych hustot stop, výměna elektrod při měření je časově náročná a je i zdrojem chyb při Iněření.Výše uvedené nedostatky...

Zapojení procesoru počítače s hardwarovým přerušením činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254851

Dátum: 15.02.1988

Autori: Číhalík Ivo, Nitsche Jiří, Vystavěl Boris

MPK: G06F 9/46

Značky: přerušením, počítače, hardwarovým, činnosti, zapojení, procesoru

Text:

...lg mikroprocesoru Ä připojen svýmvstupem gł indikaění obvod §.K prvnímu vstupu gg řídicího obvodu Q logiky je dále přiveden od druhého výstupu 35 třístavovéhu zesilovače 3 přes sběrnici gg nejnižší bit Aú adresy, druhý vstup gg řídicího obvodu logiky je propojen se sběrnicí ägł pěti řídicích signálu, které jsou vyčleněny ze sběrnice Agł sedmi řídicích signálu, propojení 5 prvním výstupem Ag třístavového zesilovačeKonečné je první vstup...

Zařízení pro hlasový výstup počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 241638

Dátum: 01.01.1988

Autor: Schleppinghoff Bernhard

MPK: G10L 7/02

Značky: zařízení, počítače, výstup, hlasový

Text:

...číslicově analogového převodníku, jehož analogový výstup je připojen na vstup hlavní dolní propusti, jejíž výstup je připojen na vstup zesilovače s proměnným zesílením, jehož výstup je připojen na vstup koncového zesilovače, přičemž na výstup koncového zesilovače je připojen elektroakustický vysív lač, dále je na datový výstup vyrovnávacího registru počtu vzorků připojen datový vstup registru počtu vzorxů, na jehož datový výstup je připojen...

Skříň počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245618

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dubalaj Ján, Poór Robert, Machek Vladimír

MPK: H05K 5/00

Značky: počítače, skříň

Text:

...sálu. Tento způsob umožňuje vytvořit skríň počítače pomocí malého množství stejných detailů, umožňuje různé varianty uložení roštu ve skříni bez jejich uprav.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. l je celkový püdorysný pohled na konstrukci dvou rámu s uchycovacími držáky. Obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy na uchycení pevného a otočněho roštu.Pro přehled jsou vynechány části, kterých není k...

Rošt pre počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249879

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ďurica Dušan, Cisárik Vladimír

MPK: H05K 5/02

Značky: rošt, počítače

Text:

...rošty mali veľký počet prvlkov, pome-rne vysoké nároky pre výrobu každého prvku pri požadovanej presnosti výr-oby. Vysoké nároky na jednoduchosť .a velĺkü presnosť rieši nové riešenie roštu pre počítače, ktorého podstatou je bočnica symetrická podľa zvislej osi a profil tvaru U, ktorého konce sú upravené na »roznitovanie.U tohoto roštu pre počítače sa dosiahne veľkej jednoduchosti, pevnosti a presn-osti montáže pri minimálnom počte...

Zapojení stykové jednotky řadiče pro spojení podřízeného počítače s kanálem nadřazeného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chylský Pavel, Obdržálek Ladislav, Svoboda Alois

MPK: G06F 9/46

Značky: podřízeného, zapojení, počítače, nadřazeného, stykové, kanálem, jednotky, spojení, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Styková jednotka (2) je řešena jako asynchronní sekvenční automat (D), programovatelný z podřízeného počítače (G). Asynchronní sekvenční automat (D) je řízen přes paměť (E) řídicího slova z podřízeného počítače (G) a dále je spojen s kanálem (A) nadřazeného počítače (1). Výstupy asynchronního sekvenčního automatu (D) jsou zapojeny jednak přes paměť stavu (F) zpět na podřízený počítač (G), jednak jsou zapojeny na kanál (A) nadřazeného počítače...

Zapojení stykového zařízení sériového vstupu a výstupu počítače na jednotnou dálnopisnou síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 234903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tůma Miloš, Tůma Jan

MPK: G06F 3/12

Značky: dálnopisnou, jednotnou, stykového, zařízení, síť, seriového, vstupu, počítače, zapojení, výstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne tím, že obvod paměti počítače je přiveden na vstup obvodu paměti vysílané hodnoty jedním vedením, přičemž druhé vedení vstupu je připojeno na výstup obvodu klidového stavu, jehož první vstup je připojen na stop tlačítko počítače. Druhý vstup je připojen na obvod detekce napájení počítače. Výstup obvodu paměti vysílané hodnoty je připojen jedním vedením na vstup obvodu řízení linky s galvanickým oddělením, jehož výstup...

Aktivní řídicí jednotka vnějšího zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234618

Dátum: 01.01.1987

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: aktivní, vnějšího, počítače, jednotka, řídící, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit materiálově úspornou, ale výkonnou a funkčně pružnou řídicí jednotku vnějšího zařízení počítače určenou pro připojení tohoto vnějšího zařízení ke kanálu spojujícímu počítač se soustavou vnějších zařízení. Požadovaných vlastností řídicí jednotky se dosahuje pomocí programovatelného procesoru, jímž je řídicí jednotka vybavena kromě jednoduchých logických obrodů, spojujících procesor jednak s kanálem a jednak s řízeným...

Aktivní řídicí jednotka pro dvojici vnějších zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234617

Dátum: 01.01.1987

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: vnějších, jednotka, počítače, zařízení, aktivní, dvojici, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit řídicí jednotku umožňující připojit k počítači materiálově nenáročným, ale výkonové a jiné provozní nároky splňujícím způsobem dvojici vnějších zařízení, zejména jde-li o zařízení funkčně shodná nebo se funkčně doplňující. Tohoto cíle se dosahuje založením řídicí jednotky na programovatelném procesoru, připojeném k počítači pomocí logické soustavy kanálového styku. Podstata vynálezu spočívá v podrobném řešení...

Dvouprocesorová řídicí jednotka vnějšího zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236749

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotka, počítače, dvouprocesorová, zařízení, řídící, vnějšího

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je řešení aktivní řídicí jednotky umožňující připojit ke kanálu počítače přídavné zařízení se složitými průběhy spojovacích, řídicích a provozních funkcí. Tohoto cíle se dosahuje s použitím dvou procesorů se společnou operační pamětí: styčného procesu připojeného prostřednictvím relativně jednoduché logické soustavy ke kanálu počítače a řídicího procesoru připojeného k ovládacímu a indikačnímu panelu řídicí jednotky a spolu...

Paměť čislicového počítače řízeného tokem dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 235602

Dátum: 15.11.1986

Autor: Chlouba Václav

MPK: G11C 15/00

Značky: řízeného, počítače, paměť, číslicového, tokem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká počítačů s novou architekturou, zaměřených na dosažení vysokého výkonu paralelním prováděním operací. Podstatou vynálezu je uspořádání paměti číslicového počítače řízeného tokem dat. Paměť je rozdělena na část asociativní a paměťovou. Výběr instrukčních buněk podle obsahu umožňuje vysokou rychlost předávání do bloku paralelně pracujících procesorů. Oblastí využití jsou výkonné číslicové počítače, zejména pro vědecké a technické...

Zapojení pro automatické zapnutí a vypnutí periférie počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229841

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kulhánek Ladislav, Chrastina Miroslav

MPK: G06F 3/00

Značky: vypnutí, automatické, periferie, počítače, zapnutí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické zapnutí a vypnutí periférie počítače, vyznačující se tím, že interfaceová karta (2) je připojena prvým vstupem k počítači (1) a prvým výstupem přes periférii (9) k polovodičovému spínači (15), zatím co druhým výstupem je připojena na prvý vstup (41) dvouvstupového součinového hradla (4), na druhý vstup (32) třívstupového součinového hradla (3), na vstup prodlužovače (10) impulsu, na prvý vstup (131) dvouvstupového...

Elektronický obvod pro zapínání a vypínání řídicího počítače elektronicky řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230602

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G05B 13/00

Značky: stroje, počítače, řízeného, elektronický, řídicího, obvod, vypínání, zapínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického obvodu pro zapínání a vypínání řídicího počítače elektronicky řízeného stroje. Podstatou vynálezu je, že napájecí přívod stroje je připojen přes hlavní vypínač stroje na vstup napájecího obvodu stroje a přes sériové zapojení spínacího kontaktu relé a spínané dráhy bezkontaktního spínače na napájecí vstup řídicího počítače, přičemž vedlejší výstup napájecího obvodu stroje je připojen na první vstup řídicího obvodu,...

Zapojení pro styk počítače s řízeným objektem v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227812

Dátum: 15.04.1986

Autor: Halbich Čestmír

Značky: automatizovaném, systému, silničního, řízení, počítače, objektem, městského, provozu, zapojení, řízeným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro styk počítače s řízeným objektem v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu, vyznačené tím, že na řídicí počítač (A) je přes kanál přímého přístupu do paměti (B) připojen kabelem (C) koncentrátor dat (D), ke kterému jsou přes konektory (E), zařízení přenosu dat (F) a kabely (G) připojeny jednotlivé terminály (H).

Zapojení spojovací části řídicího počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223193

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kudrnovský Pavel, Svoboda Karel

Značky: částí, spojovací, zapojení, řídicího, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Zapojení spojovací části řídicího počítače" se týká oboru "Stroje na zpracování dat". Vynález řeší problém rozšiřování a zálohování spojovací části řídicího, počítače v závislosti na.rozsahu zpracovávané řídicí úlohy. Podstatou vynálezu je umístění spojovacích obvodů řídicího počítače do jednoho nebo několika nezávislých vstupních/výstupních bloků propojených obousměrnou datovou a řídicí sběrnicí připojenou rovněž na procesor, přičemž...

Zapojení pro připojení a odpojení periferie počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229303

Dátum: 01.03.1986

Autor: Chrastina Miroslav

MPK: H03K 17/296

Značky: odpojení, počítače, periferie, připojení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup elektronického spínače je připojena periferie s cívka relé, přičemž periferie je spojena s počítačem a vstup elektronického spínače je spojen se síťovou zástrčkou jednak přes kontakty druhého relé a jednak přes vypínač, jehož pomocný kontakt je spojen s ovládacím vstupem elektronického spínače. Hlavní výhodou vynálezu je možnost odpojit a znovu připojit kteroukoliv periferii za chodu počítače pro potřeby oprav a údržby, což je...

Zařízení pro autonomní sledování vstupní informace řídicího počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229105

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich, Buben Ladislav, Hercik Petr

MPK: G06F 3/05

Značky: zařízení, autonomní, vstupní, sledování, řídicího, počítače, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření autonomního systému vstupů s vlastní sledovací logikou, tak že řídicí počítač nebude zatěžován nadbytečnými informacemi, pokud nedojde k definované změně některé ze vstupních veličin. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z upravovacího bloku, dvou paměťových bloků, porovnávacího bloku, časovacího bloku, hradla, zadávacího bloku, generátoru impulsů a propojovacího bloku.

Zapojení číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 228621

Dátum: 01.01.1986

Autori: Růžička Ivoj, Vitinger Jiří

MPK: G06F 9/44

Značky: číslicového, počítače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru výpočetní techniky a řeší problém zajištění, která část instrukce se přenáší po sledované systémové sběrnici při simulování její činnosti. Podle podstaty vynálezu byl problém vyřešen tím, že na synchronizační výstup dekodéru instrukce procesorové jednotky je zapojen sledovací vstup sběrnicového emulátoru. Zapojení dekodéru 8 instrukce procesorové jednotky s emulátorem 4 nejlépe charakterizuje vynález. Vynálezu lze využít...

Hlavice světelné tužky displeje počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220608

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tomeš Vladimír

Značky: světelné, počítače, hlavice, tužky, displeje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítacích strojů. Dosavadní hlavice jsou konstruovány tak, že světlo vycházející ze zvoleného místa displeje počítače je sběrnou čočkou fokusováno na fotodetektor. Toto uspořádání neumožňuje přesně určit místo, na které je tužka zaměřena. Vynález řeší problém bezprostředního vizuálního sledování polohy bodu, na který je tužka displeje zamířena. Podstatou vynálezu je dvojice optických klínů zařazená do zorného pole sběrné...

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226464

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich, Kučera Josef, Němeček Václav

Značky: číslicového, počítače, jednotky, zapojení, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače, sestávající z impulsního čidla, vysílače impulsů, přijímače impulsů, impulsního dekodéru, reverzibilního čítače, vyhodnocovacího bloku, součinového bloku, paměťového bloku, dvou součtových bloků, časového bloku a číslicového počítače, vyznačující se tím, že výstup impulsního čidla (1) je přes vysílač (2) impulsů a přijímač (3) impulsů zapojen na impulsní vstup (c) tvarovače (4) impulsů, jehož...

Způsob a zařízení pro přenos dat u počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219999

Dátum: 15.10.1985

Autori: Frajkovský Jaromír, Sajdl Jiří, Turek Jiří

Značky: počítače, prenos, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přenosu dat mezi počítačem a telekomunikačními linkami, a zařízení označovaného jako komunikační modul, které podle tohoto způsobu pracuje. Způsob podle vynálezu spočívá v použití jednoho společného mikroprogramu pro řízení všech linek, v jednotném vytvoření linkových adaptérů, a ve využití společného obvodu pro paralelní generování cyklického zabezpečovacího kódu a pro měření času. Vynález je nejlépe charakterizován...

Ochranný kryt samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225578

Dátum: 30.09.1985

Autori: Lorenc Zdeněk, Hladík Jaroslav

Značky: samočinného, počítače, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt samočinného počítače, ze jména mikropočítače, pro přímé řízení výrobních procesů, vyznačující se tím, že je tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotěsně uzavřeným vnitřním pláštěm (1) a vnějším pláštěm (4) opatřeným v horní stěně (8) vnější ventilátorovou jednotkou (7) a ve spodní stěně (6) otvory pro vstup chladiva do vnějších chladicích kanálů (5) mezi vnitřním a vnějším pláštěm (l, 4), uvnitř vnitřního...

Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226827

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zavaďák Petr, Bezányi Valerian

Značky: počítače, zapojení, simulaci, pomocí, komplexní, řízení, číslicového, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro komplexní simulaci sil v systému řízení pomocí číslicového počítače vyznačené tím, že systém (1) řízení je spojen přes snímač (2) síly s polohovým servomechanismem (6) přičemž výstup snímače (2) síly je připojen na první vstup matematického modelu (3) soustavy řízení, na jehož druhý vstup je připojen číslicový potenciometr (4) a jehož výstup je připojen jednak na polohový servomechanismus (6), jednak na druhý vstup číslicového...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: koherence, číslicového, obvodů, vyrovnávací, počítače, hlavní, zapojení, rychlou, informaci, pamětí, zajištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Zapojení paměti malého počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219445

Dátum: 15.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: pamětí, počítače, malého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - operační paměť. Zapojení řeší zvýšení stupně pozorovatelnosti zejména při oživování procesoru a paměti malého počítače. Řešení se dosahuje použitím statického paměťového modulu ve spojení se synchronizačními signály společné asynchronní komunikační sběrnice. Při zablokování vstupního synchronizačního signálu do adresujícího zařízení je možné zastavit styk na komunikační sběrnici, a lze tak provádět...

Zapojení samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 224743

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zapletal Zdeněk, Korvas Zdeněk, Jiřina Marcel

Značky: samočinného, zapojení, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení samočinného počítače obsahujícího jednak soubor vstupních a výstupních modulů a jednak hlavní paměť s operační procesor, vybavený ještě rychlou vyrovnávací pamětí, tak zvanou pamětí "cache".

Operační procesor samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225274

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zapletal Zdeněk, Fanta Pavel, Kučera Adolf, Šmíd Jiří, Korvas Zdeněk

Značky: operační, počítače, samočinného, procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém návrhu operačního procesoru, který je určen pro vykonávání instrukcí definovaných souborem operací počítačů JSEP nebo jiných počítačů s obdobným operačním kódem. Podstatou vynálezu je uspořádání vnitřních bloků procesoru při použití tří vnitřních sběrnic: hlavní vnitřní sběrnice, vnitřní sběrnice operandů a vnitřní sběrnice konstant. Operační procesor podle vynálezu se skládá z aritmetické jednotky, bloku slabikové...

Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218404

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kopecký Pavel, Motyčka Petr

Značky: tiskárně, media, požadovaného, kontroly, tiskového, počítače, způsob, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskárny počítače a řeší způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače. Spouštěcí signál k posuvu tiskového média vychází z elektronických řídicích obvodů tiskárny. Skutečný posuv tiskového média se snímá a převádí na elektrický signál. Z náběžné hrany zastavovacího signálu pro zastavení posuvu se odvozuje testovací signál. Jestliže je současně přítomen testovací signál i indikační signál, odpovídající...

Soustava spojení řídicího počítače a záložního počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216670

Dátum: 15.12.1984

Autor: Ossfeldt Erik Bengt

Značky: počítače, záložního, spojení, řídicího, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava spojení řídicího počítače a záložního počítače v podstatě shodného s řídicím počítačem, vytvářející paralelní synchronní spojení řídicího a záložního počítače, která sestává z generátoru pulsů, společného pro oba počítače a spojeného s nimi pomocí časové sběrnice, která je součástí soustavy sběrnic, přičemž každý počítač obsahuje adresovatelné funkční jednotky, například paměťovou a aritmetickou jednotku a řídicí registr, které jsou...

Výstupní okénko plynového proporcionálního počítače s optickým konvertorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214936

Dátum: 30.10.1984

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: okénko, počítače, proporcionálního, konvertorem, plynového, optickým, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového proporcionálního počítače s optickým vyhodnocením, jehož výstupní okénko tvoří destička z monokrystalu fluoridu vápenatého aktivovaného europiem. Takto vytvořené výstupní okénko současně nahrazuje i použití optického konvertoru, který přizpůsobuje luminiscenci plynového proporcionálního počítače oblasti maximální účinnosti použitého fotonásobiče. Plynový proporcionální počítač podle vynálezu nevyžaduje recirkulaci a...

Zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interface počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214603

Dátum: 30.03.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: periférií, počítače, řízení, periférních, zapojení, pomocných, připojených, obvodů, interface, sériové, jednotkám

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interference počítače. Na výstupy čítače s dekodérem jsou přes propojovací pole pomocí pozitivních výstupů klopných obvodů zapojeny jednotky interface. Každá jednotka interface má jeden vstup pro ovládání příslušné periférie a jeden vstup pro zpětné hlášení. Elektrickým signálem, bez zásahu operátora, se počítač automaticky uvede do...

Spojovací blok počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222793

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hamrlíček Stanislav, Kudrnovský Pavel

Značky: spojovací, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález"Spojovací blok počítače" se týká oboru"Stroje na zpracování dat" a řeší problém optimálního využití prostoru vstupní/výstupní části řídicího počítače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací blok určený pro interfejsové obvody řídicího počítače obsahuje buďto desky dvojnásobného formátu pro vstupní/výstupní moduly, nebo desky jednoduchého formátu pro vstupní/výstupní moduly, anebo jejich libovolnou kombinaci. Pro upevnění desek...