Patenty so značkou «pneumatický»

Vyvážený pneumatický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20200

Dátum: 10.05.2013

Autor: Lorengo Giovanni

MPK: B25J 13/00, B25J 19/00, B25J 18/00...

Značky: vyvážený, manipulátor, pneumatický

Text:

...ktorý sa môže pohybovať po zdĺž koľajníc. V týchto iných aplikáciách je otočná zostava l 3 umiestnená hornou neotočnoučasťou. V nasledujúcom texte sa termíny a výrazy, ktoré indikujú polohy a orientácie a akými sú napr. horná a spodná, používajú len vo vzťahu so zobrazeným príkladom a preto neobme dzujú predmet tohto vynálezu.0011 V uskutočnení zobrazenom na obr. 4 má otočná zostava 13 dvojicu zvislých nosičov 15(z ktorých je viditeľný len...

Spôsob a zariadenie na pneumatický pohon rotora turbodúchadla vo vyvažovacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20266

Dátum: 13.03.2013

Autor: Hoerr Friedrich

MPK: G01M 1/02, F04D 15/00, G05B 11/36...

Značky: turbodúchadla, pohon, pneumatický, stroji, rotora, spôsob, zariadenie, vyvažovačom

Text:

...rotora turbodúchadla, ktorý je vhodný na to, aby nastavenú vyvažovaciu otáčavú rýchlosť udržal počas doby merania v úzkych medzíach konštantnou a ktorý umožní automatické nasta vovanie regulátora pre reguláciu vyvažovacej otáčavej rýchlosti poháňa 10-3 ného rotora turbodúchadla v krátkom čase a bez opakovaných obslužných zásahov.0008 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši spôsobom so znakmi, uvedenými v nároku 1.0009 Výhodné ďalšie...

Pneumaticky ovládané čerpadlo chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18192

Dátum: 13.07.2012

Autori: Roveglia Riccardo, Armellin Luca, Manenti Donato, Vaccari Stefano, Metelli Sergio, Tanghetti Giulio

MPK: F01P 5/12, F04D 15/00

Značky: čerpadlo, chladenia, ovládané, pneumatický

Text:

...dutinou 20 a naspodku s dnom telesa 12 kontainmentu.0018 Prstencovà dutina 20 vymedzuje centrálnu čast 26 dielu 18 telesa 12 kontainmentu, siahajúcu vertikálne v smere hornej časti 12 dielu 18 zmieneného telesa 12 kontainmentu a do výšky zodpovedajúcej výške tohto dielu 18.0019 Centrálna čast 26 má axiálny otvor 27, vhodný na deñnovanie ložiska na uloženie hriadeľa na rotáciu pod nlm ležiaceho obežného kolesa čerpadla.0020 Pozdĺž bočného...

Pneumatický eliminátor vybudeného torzného kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6103

Dátum: 03.04.2012

Autori: Homišin Jaroslav, Grega Robert

MPK: F16D 3/12

Značky: kmitania, torzného, eliminátor, vybudeného, pneumatický

Text:

...média je práve charakterizovaný stály pružný prenos mechanickej energie sústav a zariadení. zabudovanými škrtiacimi dýzami v kompresnom priestore eliminátora nastáva prúdenie plynného média charakterizované škrtiacou prácou pri prenose vybudeného torzného kmitania. Šlqtiaca práca, vznikaj úca pri prúdeni plynného média škrtiacimi dýzami, je úmemá tlmiacej práci pneumatického eliminátora.Výhoda predloženého riešenia sa vyznačuje práve stálym...

Pneumatický prepravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16540

Dátum: 30.09.2010

Autori: Blak Daniel, Sorensen Peter Moller

MPK: B65G 51/02, B65G 53/02

Značky: pneumatický, systém, prepravný

Text:

...Z US 3 945 682 je známy iný systém, kde môže byt prepravovaných viacero predmetov súčasne a jeden po druhom. Avšak tento systém sa týkaotvoru, kde sú predmety nasaté a odoslané prostredníctvom kanála do ďalšieho procesu, kde sú predmety otočené koncami k sebe a znova odoslané. Pre napomáhanie odoslaniu predmetov môže byt na posunutie predmetov do sacieho kanála používaný vzduch pod tlakom. Je tu používaný prúd vzduchu z dvoch rôznych...

Zariadenie na testovanie pneumaticky ovládaných bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14429

Dátum: 10.09.2007

Autori: Holzner Karl, Kreuzinger Josef

MPK: B60T 17/22

Značky: pneumatický, testovanie, ovládaných, zariadenie, brzd

Text:

...definovaná, výhodnejšie najmenej 250 N, zvlášť výhodnejšie najmenej 500 N, aktorá je výhodnejšie umiestnená v blízkosti zdroja, a koncová oblast najmenej čiastočne flexibilného rozvodu ležiaca v blízkosti zdroja je spojená s mechanickým, najmenej čiastočne flexibilným spojovacím prostriedkom, napríklad lanom, umiestneným výhodnejšie Stacionárne v blízkostiVdôsledku preč rolujúcich vozidiel alebo ich zväzku pôsobia tieto cez flexibilný...

Pneumatický vysievací stroj na vysievanie osiva a/alebo rozdeľovanie hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2975

Dátum: 20.06.2006

Autori: Stüttgen Gerhard, Schumacher Ferdinand

MPK: A01C 15/00, A01C 7/08

Značky: vysievací, osiva, hnojiva, rozdeľovanie, vysievanie, stroj, pneumatický

Text:

...znížiť výšku hornej hrany zásobníka pri zachovaní rovnakej kapacity a zmenšit odstup 0 d traktora.0015 U najvšeobecnejšieho uskutočnenia pneumatickeho vysievacieho stroja podstata stroja skonštrukciou aká je uvedená vpredvýznakovej časti nároku 1 spočíva v tom, že dávkovacie zariadenie je Lisporiadane v oblasti bočnej kontúry0016 Zásobná nádoba je u uskutočnenia podľa vynálezu rozdelená na zásobník a spojovací kanál od zásobníka k...

Odmeriavacie zariadenie najmä na pneumatický sejací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284951

Dátum: 20.02.2006

Autori: Ernst David Allen, Gregor David Walter

MPK: A01C 7/08

Značky: stroj, zariadenie, pneumatický, sejací, odmeriavacie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Odmeriavacie zariadenie (30) je určené najmä na pneumatický sejací stroj a je vybavené aspoň jedným odmeriavacím valčekom (145) v odmeriavacej komore (125) s drážkami (280) na uloženie produktu medzi výstupky (275), ktoré prebiehajú osovo a radiálne na odmeriavané prijímanie a vydávanie množstva granulovaného produktu, s aspoň jedným zaslepovacím dielom (330), ktorý je usporiadaný na odmeriavacích valčekoch (145) na plnenie alebo uzavretie...

Pneumatický spôsob zbavovania vody na výrobu absorpčného hárku so slabým stláčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20918

Dátum: 28.06.2005

Autori: Murray Frank, Wendt Greg

MPK: D21F 11/00, B31F 1/12, D21F 11/14...

Značky: slabým, stláčaním, hárku, spôsob, výrobu, pneumatický, zbavovania, absorpčného

Text:

...recyklované vlákna. Prevádzky so stláčaním za mokra, kedy sú sieťoviny mechanicky odvodňované,sú výhodné z hľadiska energií a sú ľahšie aplikované na papierenské dávky obsahujúce recyklované vlákna, ktoré majú tendenciu vytvárať sieťoviny s menšou priepustnosťou ako nepoužité vlákna. Procesy so stláčaním za mokra/krepovaním za mokra alebo za sucha boli uplatnené vo veľkej miere, akoje zrejmé z papierenskej literatúry. Mnoho vylepšení...

Pneumatický systém na vyraďovanie výrobkov so vzduchovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5571

Dátum: 09.06.2004

Autori: Moynihan Maurice, Bligh Anthony, Meagher Diarmuid

MPK: B07C 5/36, F15B 15/00

Značky: pružinou, pneumatický, výrobkov, systém, vyraďovanie, vzduchovou

Text:

...svojich stenách bránami, vytvárajúcimi priame prepojenie, za riadenia ventilu, medzi dvoma komorami valca, pričom tento ventil v jednej zo svojich polôh dodáva tekutinu pod tlakom do komory valca a uzatvára prepojenie týchto 60 brán, čím spôsobuje posun piestu vjednom smere, pričom ventil V druhej polohe zastavuje prívod tekutiny pod tlakom a otvára prepojenie týchto brán, čím umožňuje piestu pohybovať sa v opačnom smere pôsobenímvratného...

Hydraulický alebo pneumatický stroj s výklopnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4527

Dátum: 12.12.2002

Autor: Holt Corneliu

MPK: F01C 3/00

Značky: pneumatický, stroj, lopatkami, výklopnými, hydraulický

Text:

...sú napriklad kužeľové alebo planétové prevody spojené do seba a prenášané na jeden Výstupný hriadeľ stroja alebo, aby bola možná cirkulácía pri zvýšených prietokových pomeroch cirkulačnými kanálmi umiestnenými vedľa niekoľkých stupňov, ktoré majú niekoľko rotorov. Extrémne namáhané rotory sú s výklopnými lopatkami na jednom čele,zatiaľ čo rotory v stredných pozíciách sú s výklopnými lopatkami na oboch čelách. Orientácia výklopných...

Pneumaticky poháňaný autoinjektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14352

Dátum: 08.11.2002

Autori: De La Serna Pedro, Gilbert Scott Jay

MPK: A61M 5/32, A61M 5/48, A61M 5/20...

Značky: pneumatický, poháňaný, autoinjektor

Text:

...silu, Q predstavuje prietok vstrekovaného materiálu, predstavuje viskozitu vstrekovaného materiálu, L predstavuje dĺžku použitej ihly, R predstavuje vnútorný priemer rezervoáru obsahujúceho materiál, ktorý má byť injikovaný, a r predstavuje vnútorný priemer použitej ihly, môže injikovanie takýchto liečiv cez ihlu vhodného kalibru vyžadovať vstrekovaciu silu, ktorá sa blíži alebo presahuje 444,8 N (100 libier). Napríklad,...

Pneumatický dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 275749

Dátum: 18.03.1992

Autor: Hofstetter Hans

MPK: B65G 53/66

Značky: pneumatický, systém, dopravní

Pneumatický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 273480

Dátum: 12.03.1991

Autor: Marek Vladimír

MPK: F15B 7/00, F16K 7/16

Značky: pohon, pneumatický

Konštantný pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269521

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baláš Vratislav, Soukup Milan

MPK: G01F 1/40

Značky: konštantný, pneumatický, odpor

Text:

...nesúcich kovovú síetku uchytenú v rámčeku a tesnenú tesniacimi krúžkami, sú vytvorené pneumatické kapacity s vývodmi.do atmosféry, ohraničené vonkajšími hranami a vnútornými hranami, ktorých predĺžené myslené spojnice vytvárajú v ústiach pneumatického odporu rozširujúcich sa v smere ku viacvrstvej sieťke, uhol 1200 až 140 °.Konštantný pneumatický odpor podľa vynálezu určuje závislosť medzi úbytkom tlaku a prietokom vzduchu v rozmedzí U až...

Pneumatický membránový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268493

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bulant Josef, Kotrč Bohumír, Maberle Jiří

MPK: A01J 5/04

Značky: pulsátor, membránový, pneumatický

Text:

...zejména etéloeti frekvence puleo a charakteristiky puleátoru. Provedení umožňuje doeažení optímélních rozměrú, hmotnosti a snadné eeřizovatelnosti puleétoru při doetatečné těsnoetí eedel ventilu.Na připojeném výkresu je v příčném řezu příklad provedení pneumatíckého membránového pulsátoru.Pneueatický mambrenový pulaátor je opatřen těleaea l. v nimž je upravenekomora stáleho pqdtlaku g, vstupní hubice 3 a výstupní hubíce gg. Do tlleos...

Pneumatický držák příslušenství pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268166

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 91/12

Značky: držák, průmyslové, stroje, pneumatický, příslušenství, šicí

Text:

...k tomu, aby příslušenství, které není okamžitě v provozu, nepřekáželo v pracovní rovině, je dána rychlospojem lg a neznázorněným kotevním šroubem, kolem kterého se zařízení natáčí. Tento šroub může být umístěn například V otvoru lg rozváděče lg. Zablokování tohoto zařízení a jeho zakotvení na pracovní rovině šicího stroje je tvořeno dvěma kolíky,které jsou upevněny na pracovní rovině. Kolík gz má vodorovnou kruhovou drážku, se kterou zabírá...

Pneumatický základ stroje na rázové zkoušky výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265900

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: pneumatický, stroje, rázové, základ, výrobků, zkoušky

Text:

...který zde má podobu redukčního ventilu ll připojeného přes uzavírací ventil 13 k přivodu stlačeného vzduchu. V každé přípojce 3 je škrcení 19. V provedení podle obr. 4 mají vždy dvě pneumatické pružiny 2 přípojky Z ke spotečnému regulátoru § tlaku vzduchu, který zde má podobu automatického regulátoru 12 stálé statické výšky s tělesem li, kyvnou ovládací pákou 12a s táhlem 13. V každé přípojce Z je škrcení lg. Oba automatické regulatory lä...

Samoustavovací pneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 265527

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: F16K 3/26, F16L 37/12

Značky: pneumatický, ventil, samoustavovací

Text:

...ventile na vnútorné osadenie vytvorené vo valci pracovnej časti telesaventila. Teleso ventila je vodiacou častou plávajúca uložené v konzole. Výhody samoustavovacieho ventila sú v jeho jednoduchej konštrukcii a údržbe. Príklad prevedenia ventila je znázornený v pozdľžnom reze na pripojenom výkrese.vo vodiacej časti 3, telesa ventila opatrenej nábehovým púzdrom g pre zasunutie vstupnejdýzy l je uložené šupátko Ž. Vodiaca časť A je...

Pneumatický oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262491

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zasadil Vladimír

MPK: F15C 1/22

Značky: pneumatický, oscilátor

Text:

...kde se požaduje jednoduchá konstrukce pneumatlckéhn oecilâtoru bez pohybllvýoh čistí a bez výstupního zesilovače, e vysokou spolehlivostí a životností. nebo praoujíoích v prostředí ee zvýšeným stupněm nebezpečí výbuchu.Na výkrese je nakrealeno schéma zařízení na zkouäení menbrán requlačních płíetroju s využitím pneumstlckého oacilátoru dle vyndlezu jakožto generátoru zatěžovacího cyklu zkoušené membrany.zařízení sestava ze zdroje ł stlačeněho...

Pneumatický adaptivní poměrový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261257

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Jiří, Kulinkovský Miloš

MPK: F15C 3/04

Značky: pneumatický, poměrový, adaptivní, zesilovač

Text:

...hodnotám a tím se nelinearní průběh vstupního přetlaku na funkci regulátoru nemůže projevit. Dále snižuje na minimum závislost přesností jim osazených reguletorů polohy na zmenách napajecího pretlaku.Příkladné provedení pneumatického adaptivního poměrového zesilovače podle vynálezu je znázorněnc na obr. 1, alternativní provedení na obr. 2.Vstupní komora l opatřená přívodem g vstupního pretlaku je uzavřena první memhránou g, výstupní...

Pneumaticky ovládaný jednodílný odledňovací povlak eliptického vstupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259431

Dátum: 17.10.1988

Autori: Švajda Stanislav, Mahovský Jan, Kurtin Jiří

MPK: B64D 15/16

Značky: eliptického, pneumatický, vstupu, jednodílný, odledňovací, vzduchu, ovládaný, povlak

Text:

...nafukovatelné komory, Lispořádané rovnoběžně s náběžnou hranou, jsou v místech největší křivosti eliptickêho vstupu přerušeny a dogp 1 ně« ny jednak nafukovatelnými komorami, kvolmými na náběžnou hranu, a jednak protažltelnými úseky pryžového materiálu bez textílního v-yztužení. Odledňooací povlak pak odledñuje nejen vnitřní plochu vstupu, ale ináběžnou hranu a s ní související venkovní stranu vstupu.Kombinace komor, rovnoběžných a kolmých k...

Pneumatický ventil sklářského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255096

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kozminský Petr, Mazánek Petr

MPK: F16K 11/02

Značky: sklárského, stroje, pneumatický, ventil

Text:

...pracovního vzduchu je uzavřen.Znázorněný pneumatický ventil sklářského stroje sestává ze středního tělesa l s levým sedlem lg a pravým sedlem ll, opatřenými sedlovým těsněním lg, z levého tělesa g s vloženým vedením 3, pravého tělesa 1, ve kterém se posouvá pĺst 1, upevněný na čepu § společně ss pravou kuželkou 6 a levou kuželkou 2, na kterou působí pružina 9. Pneumatický ventil jevložen do částečně znázorněného rozvodového těleaa gg a...

Pneumatický krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdenik

MPK: B65B 41/00

Značky: krokový, pneumatický, dopravník

Text:

...s ozubeným kolom 15. Ozubené kolo 14 a ozubeně kolo 15 sú pev 4ne pripojené k hriadeľu 3, otočne uloženému v spoločnom telese. K hriadeľu 3 je pripojená aj hnacia časť ovlládacej spojky 16. Hnacia časť ovládacej spojky 16 je ďalej funkčne spojená s ovládačom 8, ktorý slúži na zopnutie a rozopnutie spojky. ovládač 8 môže byt tvorený napr. pneumatickým valcom, elektromagnetom, alebo mechanickým ovládačom od pohonu stroja. Hnaná časť ovládacej...

Pneumatický vysávač sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253918

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gaál Štefan, Stacho Miloslav, Stacho Ivan

MPK: A47L 5/00, A47L 9/00

Značky: vysávač, sypkých, pneumatický

Text:

...komore zamedzuje priamy únik hluku z ejektorovej komory a prispíva k zníženiu hlučnosti vysávača.Na pripojenom obraze je v pozdlžnom reze schématlcky znázornený pneumatický vysávač sypkých hmôt podľa vynálezu verti »kálneho prevedenia s vrecovým odlučova čom upevneným za prírubu medzi odnímateľné veko so vstupným hrdlom a prírubu nádoby, obsahujúci ejektor umiestnený v ejektorovej komore.Medzi odnímateľné veko 2 so vstupným hrdlom 3 a...

Zařízení pro pneumatický odtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 236367

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/92

Značky: pneumatický, odtah, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatický odtah úpletů na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje ventilátor zapojený na dvakrát ohnuté vedení úpletů napojené na jehelní válec a které je ukončeno uzavírací klapkou. Vynález řeší náhradu záchytné nádoby odtahu tím, že do vedení od jehelního válce je nejprve napojen výfuk ventilátoru a za něj sání ventilátoru.

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šedivý Jaromír, Vančura Ivan, Vaňáč Vladimír, Veselý Václav, Kuklík Vlastimil, Rytzko Petr, Kopsová Ivana

MPK: F16K 11/07

Značky: pneumatický, rozvaděč, šoupátkový

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...

Pneumatický rozmetač sypkých prachových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252634

Dátum: 17.09.1987

Autori: Brabenec Miroslav, Michl Alois

MPK: B65G 53/30, A01C 15/00, B65G 65/30...

Značky: prachových, sypkých, substrátů, pneumatický, rozmetač

Text:

...nepřesáhla jeho profil,nebo rozložena V pracovní poloze, kdy svojí délkou obrys vozidla přesahují. Tím je umožněno podstatné zvýšení šíře záběru při rozmetání. Mezi bočními trubkami a pevnou rozmetací tryskou jsou na dolní části těla rozmetače upravený dvě šikmé rozmetací trysky opatřené pružnými nástavci, které jsou ukončený rozmetacími lopatkami.Díky pružným nástavcům je poloha rozmetacích lopatek vzhledem k ose tělesa rozmetače úhlově...

Pneumatický disperzní zamlžovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241393

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kaoka Jaroslav

MPK: B05B 1/02

Značky: disperzní, pneumatický, zamlžovač

Text:

...mechanického znečištěílí a nároky na vysokou přesnost mikrodýz.Uvedené nedostatky odstraňuje pneumatický disperzní zamlžovač podle vynálezu,jehož podstatou je, že do uzavřené nádoby,jejíž horní sklonítá plocha je opatřena průlínami a na nejvyšším místě přívodem vody, je zaústěn přívod stlačeného vzduchu trubkou.Hlavním zlepšujícíín účinkem zařízení jevytvoření aerosolu za nízky-ch provoznícll tlaků vody i vzduchu bez zvláštních nároků na...

Zariadenie pre núdzové ovládanie pneumaticky ovládatelnej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241310

Dátum: 15.09.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F16K 31/124

Značky: núdzové, armatury, ovládanie, pneumatický, ovládatelnej, zariadenie

Text:

...armatúr bola táto činnost obtiažna a zdĺhavá.Vynález rieši núdzové otváranie armatúry použitím ručnej hustilky a vzdušnicového spätného ventilu.~Husti 1 ka je uložená vo výbave cisternového prepravníka, alebo uložená v držiaku priamo v armatúrnej skrini a vzduchové rozvodné potrubie s pripojeným spätným ventilom je vyvedené na dobre prístupné miesto spolu s prvkom pre uzavretie úniku vzduchu zo vzduchového valca. Pri vážnej poruche...

Pneumatický manipulátor kabelových bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246114

Dátum: 15.09.1987

Autor: Suran Pavol

MPK: B65G 47/74

Značky: manipulátor, kabelových, pneumatický, bubnu

Text:

...zpětnámu pohybu, např. způsobenámu nerovností podlahy, excentx-ićností kabelováho bubnu atd. Pnematický manipulátor kebelových bubnů je se zdrojem tlakováho vzduchu spcjen pryžovou hadici. Proti zpětnému pohybu, jenž by mohl nastat vlivem špatněbo. zasunutí tlačky pod čelo kabelového bubnu, je manipulútor jištěn výkyvnym uložením pracovního válce, která umožní vycłąýlení válce a sklouznutí tlačkąr po hrané čela bubnu.Výhoda pneumatickáho...

Pneumaticky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240730

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cina Michal, Farkaš Ján

MPK: B24B 21/04

Značky: ovládaná, reverzační, spojka, stolu, pohyb, pásových, brusek, pneumatický

Text:

...spojky podle vynálezu je, že umožňuje stroj ní i ruční reverzační pohyb stolu, přičemžpři ručním pohybu stoluse stůl pohybuje lehce, protože je odpojen od poháněného klínového řemenu a nepřekonáva žádný další, třeba i čästečný odpor hnaného mechanlsmu.Na obr. 1 je schematicky znázorněn ná 4rys pneumatický ovládané spojky pro reverzační pohyb stolu a na obr. 2 je uveden řez spojkou.Pneumatícky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu...

Hydraulický nebo pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243418

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F15C 1/16

Značky: hydraulický, pneumatický, odpor

Text:

...vytvořeny funkční dutiny, vlastně v jediný celok. je celé uspořádání extrémne odolné. nemůže dojít k poškození vibracemi, nárasy, extrémními teplotními zmenami. pŕíp. radioaktivním zářením.odpadá nějaká ndročnějäí montdi a s ní spojené nároky na kvalifikované pracovní síly.nemůže proto ani dojít k vadné funkci, je by byla způsobene neprávnou montáií bud ve výrobním závode, nebo zejména při eventuálních opravách. Vzhledem ke své výrobní...

Ovládací pneumatický valec ultrazvukového zváracieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252042

Dátum: 13.08.1987

Autori: Uhrík Vladimír, Rumanovský Maximilián, Celler Ján

MPK: B29C 65/08

Značky: válec, ovládací, stroja, pneumatický, ultrazvukového, zváracieho

Text:

...s posuvným piestom a piestnicou pohybového valca určenou na upevnenie ultrazvukového nástroja, zatial čo druhá strana piestnice Spojenej s piestom pneumatickej pružiny je funkčne spojená s ovládacím prvkom pre spúšťania ultrazvukového generátora. Výhodou takéhoto usporiadania je, že vo valci pneumatickej pružiny nastavený pracovný tlak zaručuje správny prítlak nástroja nia zváraný materiál nezávisle od pohybového valca,ktorý je zasa...