Patenty so značkou «pneumatického»

Príves úžitkového vozidla a ovládacie zariadenie k sústave pneumatického pérovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14228

Dátum: 12.05.2011

Autori: Dumpich Sven, Volz Siegfried, Eberle Reinhard

MPK: B60G 17/033, B60G 17/015, B60G 5/04...

Značky: sústave, pneumatického, vozidla, přívěs, pérovania, zariadenie, užitkového, ovládacie

Text:

...podpomej sily primeniacej sa priťaži prívesu, je treba dbať na primerané rozdelenie nákladu.0008 Dokument DE 44 02 182 Al opisuje prives s centrálnou nápravou s ojom, zavesiteľným do spojky ťažného vozidla na pripojenie prívesu. Oje je kĺbovo spojené s podvozkom prívesu a v oblasti kĺbu je usporiadané zariadenie na meranie síl, prostredníctvom ktorého sadá určiť hodnota sily, úmemá zaťaženiu oja ťažného zariadenia vozidla na spojke...

Ventilová súprava na ovládanie pneumatického brzdového posilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 278488

Dátum: 12.11.1991

Autor: Kaub Manfred

MPK: B60T 15/18, B60T 13/52

Značky: ovládanie, pneumatického, ventilová, súprava, posilňovača, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Vo ventilovom telese (30) je umiestnené prvé a druhé ventilové sedlo (32, 34), na ktoré dosadá spoločná ventilová pätka (40). V prvej polohe ventilového ovládacieho drieku (38) je ventilová pätka (40) zdvihnutá len z prvého ventilového sedla (32) a obe komory (24, 26) brzdového posilňovača (10) sú prepojené a oddelené od vzduchového prívodu (50). V druhej polohe ovládacieho drieku (38) je ventilová pätka (40) zdvihnutá i z druhého ventilového...

Zařízení pneumatického pohonu v nepřímé funkci s ručním ovládáním, pro vymezení zdvihu za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267848

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: zdvihu, pneumatického, zařízení, ovládáním, nepřímé, pohonů, vymezení, ručním, provozu, funkcí

Text:

...závitem gg,na kterém jsou uloženy dvě matice 25, 22. První matice 25 tvoří horní stavitelný doraz ggł ovládacíhc vřetene Q pneupohonu. Druhá matice 2 tvoří pcjistku proti samo SU alternativního provedení zařízení, obr. 2, je na závitu 2 volného konce aretučníhc kolíku 2 našroubovnnć druhé ruční kolo gg, tvořící horní stavitelný doraz 601 cvládacího vřetene á pneupohonu. Druhé ruční kolo ü má alespoň část, vnitřníhczávitu 201 vytvořenou...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: polohy, zařízení, přesné, nastavení, ovládacího, pneumatického, ručním, pohonů, ovládáním, vřetene

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Prohozní tryska pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266857

Dátum: 12.01.1990

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, prohozní, tkacího, tryska, stroje

Text:

...čímž však není zajištěn požadovaný a reprodukovatelný výsledek.Ukolem prohozní trysky podle vynálezu je výše uvedené nevýhody a nedostatky ve velké míře odstranit. Podstata řešení podle vynálezu spočíva především v tom, že výtoková komora je v místě před výtokovým úsekem opatřena alespoň dvěma větracími otvory s podélně po CS 266 857 B 1 2suvným pouzdrem. Výhodou navrženého řešení je vyvození po měrně vysokého tažného účinku na prohazova...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Velechovský Petr, Zlatohlávek Jiří, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, pneumatického, zejména, tkacího, tryska

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Aktivní konfuzor pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261649

Dátum: 10.02.1989

Autor: Prášil Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, pneumatického, konfuzor, tkacího, aktivní

Text:

...pneumatického tkacího stroje, olptatřený štavfetovými tryskami, umístěnými mezi dvěma lamelami kontuzoru a paprskem s rovnými třtitnami podle vynálezu. jeho podstata spočíva v -tom, že lamela kontuzoru má tří ívětve, z nichž horní ar střední větve jsou umístěny na malou vzdálenost k přední části třtinny paprsku a tvoří .s nimi lamelu přibližně kruhového varu a SpOdllĺ větev tvoří .nosnou část úplného kontuzoru,přičemž paprsek kontuzoru...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: stálé, uložení, ústrojí, vibroizolačního, pneumatického, regulační, statické, objektu, výšky

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Odvod vzduchu z ručního pneumatického nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259943

Dátum: 15.11.1988

Autori: Semerád Jaroslav, Vančata Oldřich

MPK: B24B 23/00

Značky: nářadí, vzduchu, odvod, pneumatického, ručního

Text:

...pneumatické nářadí 5 odvodem vzduchu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vývod expandovaného vzduchu z pneupohonu je zaveden do tlumiče, který je uvnitř těla nářadí a vývod z tlumičeje usměrněn do převodové skříně s labyrintem.V nářadí s odvodem vzduchu podle vynálezu není obsluha obtěžována nadměrným hlukem,protože expandovaný vzduch prochází tlumičem, který je uvnitř těla nářadí, takže obsluze nepřekáží. Vzduch procházející...

Zařízení pro zjišťování přítomnosti útku zaneseného do prošlupu pneumatického tkacího stroje, zejména bezkonfuzorového

Načítavanie...

Číslo patentu: 258759

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drda Jiří, Hejzlar Miloš, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: prošlupu, přítomnosti, útku, bezkonfuzorového, zařízení, tkacího, zjišťování, zaneseného, stroje, zejména, pneumatického

Text:

...použitídoohâzí k výraznému snížení odpadu textilního materiálu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popsdno v následujícím popisu a znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematický příčný řez prošlupem tkacího stroje s přiřazeným zařízením pro zjištování přítomnosti útku v základním provedení. a obr. 2 tentýž řez prošlupem s přiřezeným zařízením pro zjišřování pžítomnosti útku v provedení doplněném optikou.Na...

Zařízení na oddělování jednotlivých zrn u pneumatického secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247169

Dátum: 16.05.1988

Autor: Flieger Miroslav

MPK: A01C 7/04

Značky: jednotlivých, zařízení, secího, pneumatického, oddělování, stroje

Text:

...A v podstatě rovnoběžně a tvoří osy kývání pro prsty §.U příkladu provedení podle obr. 1 jsou všechny prsty § navzájem stejné. Přesto však vyčnívají koncové úseky prstú g značně ve směru otáčení lg děrované desky 5, stále vícedo dráhy pohybu zrn osiva, ulpívajících na děrované desoe 4. Toho se dosáhne tím, že otočné čepy 2 pro jednotlivé prsty g jsou odpovídajícím způsobem ustaveny na nosné desce Ä.Každý prst § je na svém koncovém úseku...

Paprsek s třtinami a prohozním kanálem pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243730

Dátum: 01.04.1988

Autor: Malůšek Antonín

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: pneumatického, prohozním, stroje, paprsek, kanálem, třtinami, tkacího, tryskového

Text:

...vždy o náeobek rozteče paprsku. Avšak 1 tato úprava není úplně dokonalá a nevyhoví všem oenovám.Uvedené nedostatky známých zařízení úplně odstraní páprsek e prohozním kanálem, vytvořený dle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že pepreek je opetřen dvojitými třtinami, mezi které Jeou veunuty noey lamel prohozního kanálu.Výhodou tohoto uspořádání je, že každá oenovní nit, procházející paprekem Je při vytváření prošlupu Jednoznačne...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: reaktoru, zapojení, odvádění, fluidního, vzduchové, kontinuálního, roštového, pneumatického, komory, propadu

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Zapojenie prívodu stlačeného vzduchu do pracovného priestoru pneumatického valca

Načítavanie...

Číslo patentu: 247317

Dátum: 15.01.1988

Autori: Behula František, Tureány Jozef

MPK: F15B 11/16

Značky: priestoru, vzduchu, stlačeného, pneumatického, pracovného, přívodů, valca, zapojenie

Text:

...vyrovnávaniu tlakov nad piestom pomocného zdvihu a Pod piestom pomocného zdvihu. Ďalej zapojením podľa vynálezu sa znižujespotreba maziva a znižuje sa jeho únik do pracovného prostredia, čim sa docieľuje zlepšenie hygieny práce. Umiestnením akumulátora za regulátorom tlaku sa dosiahla lepšia dynamika činnosti pneumatického rozvodu a zvýšila sa bezpečnost práce, nakoľko pomocný zdvih pri výpade elektrického prúdu sa úplne otvorí. zapojením...

Přírazový paprsek, zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246297

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dewsberry Roland, Ryan Paul Anthony

MPK: D03D 49/68

Značky: tkacího, stroje, paprsek, zejména, pneumatického, přírazový

Text:

...vzduchu s prohazovaným útkem a vyvlékacímí mezerami 9 pro vyvléknutí prohozního útku. Mezi lamely 7 jsou zařazeny 1 pritukovací trysky 1 l, a dále blíže neznázorněné kontrolní a podobné elementy G prohozního kanálu 11. Tyto elementy E, tj. zejména prohozní lamely 7 a přifukovací trysky 10 prohozního kanálu 11 jsou V souladu s vrat ným kyvným pohybem bidla stroje periodic ky v rytmu tkaní mezi osnovní nltl 5. V prvním příkladném...

Lamela prohozního hřebene, zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246293

Dátum: 15.12.1987

Autor: Gotoh Miyuki

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozního, lamela, hřebene, stroje, tkacího, zejména, pneumatického

Text:

...na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje lamelu V prohozní poloze, obr. 2 lamelu před přírazovou polohou, obr. 3, 4 a 5 ukazují další příkladné provedení lamely prohozního hřebene. - Prohozní hřeben pneumatickeho tkacího stroje je tvořén soustavou plochých lamel 1uložených svými úložnými částmi 3 zpravidla spolu s neznázorněným přírazovým paprskem na rovněž neznäzorněnem bidle, se kterým vykonáva vratný kývavý pohyb z polohy prohozní...

Zařízení pro ovládání pneumatického vazače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245056

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šída Vladimír, Polášek Lubomír, Nováeek Libor Phmr

MPK: B65H 69/06

Značky: zařízení, pneumatického, ovládání, vazače

Text:

...nedostatky ve značné míře od .straňuje zařízení pro ovládání. pneumatic 4kehovazače podle vynálezu, využívající zdokonalenou konstrukcí zaplétací komory są-gĺtzvi zviřovac-ííniýmůštky, jehož podstata spo čívâ -vv tom, že v přívodu tlakového vzduchu k pohyblivé části vazače je uspořádán rozvaděč, k jehož jednomu tlakovému výstupu je připojen pneumatický ventil pro tlakový vzduch do tlakového kanálu v pevné časti zaplétací komory....

Zapojení testeru pneumatického membránováho servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246602

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Krob Václav

MPK: G01D 21/02

Značky: membránováho, testeru, zapojení, pneumatického, servomotoru

Text:

...data pro požadované výpočty zíakúvají. Řadič 3 můše s výhodou i organizovat data a to bud na základě informace, ktarou IA k dispozici na druhém vstupu 3532, nebo na základě své daná vnitřní strukturyBogistrátor j, je blok realizovaný například elektrickým psacím strojem či tiskárnou ervsntuálnä i s grafickým modem, který písomne či graficky zpracovává výsledky testovaní pneumatického membránovćho aervomotoru na základě registrace signálu...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234503

Dátum: 01.11.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, hřebene, lamela, stroje, tryskového, tkacího, prohozního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely prohozního hřebene pneumatického tryskového stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že lamela je opatřena uzávěrem vyvlékací drážky, tvořeným proudem tlakového média, vystupujícího ze stěn vyvlékací drážky otvory uspořádanými směrem do vyvlékací drážky.

Zapojení pneumatického cyklického dávkovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253193

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hýbler Bohumil, Kreuz Oldřich

MPK: F23L 5/00

Značky: kapalin, dávkovače, zapojení, cyklického, pneumatického

Text:

...V účinném množství kontinuálně potrubní odbočkou gg přes homogenizační zařízení gl do zásobní nádrže 1 a zabraňuje sedimentaoi kalu obsaženého V kapa lině na dně zásobni nádrže l.V první fázi pracovního cyklu, kdy je cyklicky řízený uzavírací orgán lg ovládacím zařízením gg uzavřen, protéka kapalina dle principu spojených nádob samospádem výpustným hrdlem 3 zásobní nádrže l, plnicím potrubím Ě přes zpětný uzavírací orgán É v propustném směru...

Konfuzor pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245685

Dátum: 15.09.1987

Autor: Klimeš Pavel

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, tryskového, tkacího, stroje, konfuzor

Text:

...uvedená nevýhody u pneumetiokáho tryskového tkecího stroje úpravou jeho konfuzoru podle vynálezu jejíž podstata epočívá v tom, že susu 1 nd cum prohozního otvoru ae opetřena inými drážkamí, která u lamel podél konfueoru na sebe mvezuní v podobě plynulá n-chodá äroubovíce.Tím jsou vhodnł vytvořeny optimální podmínky pro prohoz úzku u pneumetických tryskových tkeeích etroad.Pŕíklednć provedení vynélezu je petr-né z výkresu, do značí obr....

Mechanický odtlačovač pneumatického pridržiavača pre výstredníkové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252023

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kopina Michal

MPK: B21J 13/14

Značky: pneumatického, mechanicky, odtlačovač, výstredníkové, pridržiavača

Text:

...dopravu.Uvedené nedostatky odstraňuje mechanický odtlačovač pneumatického pridržiavača pre výstredníkové lisy.Podstata Vynálezu spočíva V tom, že v hornej nástrojovej upínacej doske sú kolmo uložené aspoň dva tlačidlové kolíky, ktorých Volné konce prechádzajú cez základovú dosku nástroja, stôl lisu a sú V styku s odtlačovacou prírubou volne uloženou na opornej matici naskrutkovanej na rozper 4nej rúrke pneumatického pridržiavača a poistenej...

Rozvod pneumatického motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250854

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F01C 21/16

Značky: rozvod, motora, pneumatického

Text:

...životnosti trecich plôch a zníženie odporovýtch strát vplyvom optimálneho priebehu sil pôsobiacich na tezsniacu.dosku Pritlsaik tesniacej časti dosky ,k satelitoivému piestu ,je premenlivý a jeho najvělvčšia hodnota je v oblast-i najnižšej relativnej stvčnelj rýchlosti tesniacich plôch .pri odvaľovaní sa piesta po tesniaicej doske. Vplyv zotrvačnosti tesniacej douslky na pritlačnú silu v dolnej uvrati, kedy táto nie je žia-dfrca, je...

Zapojení uzavřeného pneumatického okruhu horizontálního značícího stroje pro značení hřídelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: zapojení, stroje, uzavřeného, okruhu, součástí, pneumatického, značícího, značení, hřídelových, horizontálního

Text:

...připojen uzavírací ventil. čistič vzduchu, regulátor tlaku, mazníce a elektropneumatický rozvaděč, do jehož obou větví jsou zapojeny škrticí ventily a razicí jednotka ovládaná bezpečnostním krytem přes .koncový spínač, přičemž odfu-k vzduchu je zapojen na tlumič výfuku a paralelné na přívodní potrubí je za 4Výhodou zapojení podle vynälezu je možnost použití pro velký rozsah rozměrů a současné snížení nákladů na investice, údržbu a výrobní...

Dvojčinný válec zejména pneumatického pohonu rychločinné armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 250477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolář Lumír, Schwan Jaroslav, Šopík Jaroslav, Quis Vladivoj

MPK: F16K 31/122

Značky: válec, armatury, pneumatického, dvojčinný, rychločinné, zejména, pohonů

Text:

...těsně posuvně ul-ožen píst 2 upevněný na pístnici 3. Těleso 1 je na koncích opatřeno čely 4, 5. Ve spo-dním če 4le 4 a v tělese 1 je upraven první kanál 6 ústí-cí do tělesa 1 těsně pod horním čelem 5. Ve spodním čele 4 je rovněž upraven druhý kanál 7 ú-stící do tělesa 1 pod pístem 2. Vně tělesa 1 je pístnice 3 nad horním čelem 5 opatřena prvním opěrným talířem 8,mezi nimž a druhým opěrným talířem 9 je uložena alespoň jedna tlačná pružina 10....

Uložení průběžných a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250353

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ludvík, Čillík Milan

MPK: D03D 51/00

Značky: tkacího, hřídelů, uložení, dělených, stroje, pneumatického, průběžných

Text:

...a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje podle vynálezu, jehožpodstatou je, že ložiska čepů jsou asymetrieky upevněna v otsočnýcb přírubách. Další podstatou uložení podle vynâlezu je, že každá příruba má pro každý druh bidloveho mechanismu předem zvolenou polohu, přičemž nastavení příruby do zvolené polohy je provedeno děleně po 90 °.Výhodou uložení podle vynálezu je, že při přeměně prohozního a přírazového ústrojí odpadá...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250095

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: hřebene, stroje, lamela, prohozního, tkacího, pneumatického

Text:

...štěrbiny a ilzavíracího jílZýjČkll a také s poměrně »nízkou jeho životnosti.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje lamela »prohozního hřebene pneumatickeho tkacílho stroje, tvořena dříkem a z něj vystu-pující přímou nožkou a pro-hnutou nožkou, mezi nimiž je prohozní otvor vyüsťující do okol-ního prostoru vyvlékací štěrbinou uspořádanou mezi koncovými častmi obou nožek, podle vynálezu, jehož podstatou je, že koncové části obou nožek jsou...

Zařízení pro navádění nití do soustavy pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234282

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bezemek Vladislav, Klusáček Ivan

MPK: D02G 1/16

Značky: soustavy, navádění, zařízení, pneumatického, nití, ústrojí, tvarovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při výrobě tvarovaných nití, zejména na vzduchem tvarovacích strojích. Pojednává o zařízení pro navádění nití do soustavy pneumatického tvarovacího ústrojí, jehož součástí je tvarovací tryska a přiváděcí, respektive odváděcí trubice pro nejméně jednu nit. Podstatou vynálezu je naváděcí element (2) umístěný mezi vzduchem tvarovací tryskou (l) a odváděcí trubicí (12). V jednom provedení je naváděcí element (2) vytvořen...

Zařízení pro reverzaci otáček pneumatického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234273

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čeliš Eduard, Zinecker Josef, Houfek Karel

MPK: F01D 1/30

Značky: otáček, zařízení, reverzaci, motorů, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení patří do oboru strojírenství a řeší problém snadné reverzace pneumatického motoru. Problém je řešen tak, že stator (8) pneumatického motoru je uložen v tělese (13) pneumatického nástroje volně otočně, přičemž na zadním čele (11) statoru (8)je upevněn píst (3), umístěný v komoře (4) spojené se spouštěcím orgánem, zejména spouštěcím ventilem (8). Stator (8) se natáčí pomocí reverzační páky (16). Pokud je spouštěcí ventil (8) uzavřen,...

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229820

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/16

Značky: sběrače, ovládací, elektrických, zařízení, proudu, pohonů, vozidel, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pneumatického pohonu sběrače proudu elektrických vozidel, vyznačené tím, že je tvořeno řídicím spínačem (1) pro ovládání provozního ventilu (2) a vratného ventilu (3), přičemž provozní ventil (2) i vratný ventil (3) jsou pneumaticky připojeny na napájecí jímku (6) a provozní ventil (2) je současně pneumaticky spojen s tlačným prostorem (7) a vratný ventil (3) je pneumaticky spojen s vratným prostorem (8), zatímco provozní...

Koncové vypínání pneumatického kladkostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227994

Dátum: 15.04.1986

Autori: Olšák Miloň, Černý František

Značky: kladkostroje, koncové, vypínání, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Koncové vypínání pneumatického kladkostroje sestávající z koncového třmene, ložiska a ovládacího mechanismu pneumatického rozvodu vyznačené tím, že koncový třmen (5) tvaru dvouramenné páky umístěný v ose řetězu (4) je uzpůsoben tak, že jeho příčné rameno (6) obepíná smyčka volného konce řetězu (4) a mezi jeho dalšími rovnoběžnými rameny (7), (7´) opatřenými čepem (8) prochází jeden nosný pramen řetězu (4), zatím co další nosný pramen řetězu (4)...

Prohozní ústrojí pneumatického tryskového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223609

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: pneumatického, tkalcovského, ústrojí, tryskového, prohozní, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezčlunkových tkalcovských stavů. Je jím řešen problém potlačení hluku, vznikajícího při výtoku tekutiny z prohozní trysky, a zlepšení využití energie proudu tekutiny. Dosahuje se toho tím, že na vstupní straně prošlupu, popřípadě koncentrátoru, který je do prošlupu zasunut, je umístěn, alespoň po dobu probíhajícího prohozu útku, tvarovaný kolektor. Zaoblený vtok tohoto kolektoru je otevřen do atmosféry, zúžené hrdlo směřuje do...

Zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221260

Dátum: 15.01.1986

Autori: Biot Bernard, Blanc Charles

Značky: pneumatického, příze, vstřikovací, ústrojí, zavádění, zařízení, nejméně, tvarovacího, jedné, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí této příze. Vynález řeší úlohu vytvořit zařízení pro samočinné zavádění příze do pneumatického tvarovacího zařízení, aniž by docházelo ke vzniku značného množství odpadu. Tato úloha je podle vynálezu řešena tím, že zařízení je tvořeno soustavou uloženou přestavitelně před vstupem tvarovacího ústrojí (B) a obsahující tekutinové...

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224426

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: bezčlunkového, pneumatického, tkalcovského, tryska, stavu, prohozní

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu, vyznačující se tím, že nesouose vedle hlavního tryskového otvoru (1) jímž prochází útková nit, je uspořádán ještě nejméně jeden sekundární otvor (2), rovněž napojený na přívod tlakové pracovní tekutiny, zejména vzduchu, a to přes rozváděcí komůrku (6), která je společná pro přívod pracovní tekutiny jak do hlavního tryskového otvoru (1), tak do sekundárního otvoru či otvorů (2).