Patenty so značkou «pneumatické»

Pneumatické spojenie nafukovacích nosníkov pre nafukovacie konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7400

Dátum: 01.04.2016

Autor: Brezan Juraj

MPK: E04H 15/20

Značky: nafukovacie, konštrukcie, spojenie, nafukovacích, pneumatické, nosníkov

Text:

...ďalších nosníkov g, j, 4 presúvať a pripájať zdroj tlakového vzduchu k jednotlivým ďalším nosníkom g, j, 4.Postupným nafukovaním nosníkov dochádza ku kontrolovanému nafukovaniu celej konštrukcie tak, ako keby sa nafukovala jedna noha za druhou, resp. jedna časť konštrukcie za druhou.Keď tlak v poslednom nafukovanom nosníku j dosiahne hodnotu prepúšťacieho tlaku jednocestných ventilov 8, drží tlak, ktorý je vyšší ako prepúšťací tlak...

Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17086

Dátum: 23.12.2010

Autor: Speidel Hannes

MPK: B27N 3/14, B27N 3/00, B27N 1/02...

Značky: lepidla, dřevěné, triesok, triesky, triedenie, spôsob, pneumatické, zariadenie, nanesenie, dřevěných

Text:

...oddeliť a naglejovať trieskové frakcie vjednom kroku spracovania bez kontaktu so senzitivnymi strojnými časťami. Na tento účel je vhodná predovšetkým fáza pádu trieskových frakcii nadväzujúcana pneumatické triedenie. Tým, že hrubá a jemná triesková frakcia pri alebo po pneumatickom triedeni ležia v oddelených oblastiach, je možné nanesenie lepidla na príslušnú trieskovú frakciu mimoriadne jednoducho prispôsobiť na jej strednú velkosť častíc...

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287412

Dátum: 18.08.2010

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: lanové, pneumatické, rekuperačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie s tlakovzdušným pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva vzduchový akumulátor (6) na akumulovanie gravitačnej energie vo forme stlačeného vzduchu, ktorý je zdrojom energie na turbínový pohon lanového zariadenia, resp. na vytiahnutie prázdneho lanového vozíka (7).

Ručné pneumatické kladivo s ovládateľným tlmením vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10714

Dátum: 29.10.2009

Autor: Meisenbichler Karl

MPK: B25D 17/24, B25F 5/00

Značky: ručné, ovládateľným, vibrácií, kladivo, tlmením, pneumatické

Text:

...k rukoväti v smere rázu, pričom poloha ovládacieho prostriedku ovplyvňuje možnosť vzájomného posuvu alebo vzájomného pneumatického zafixovania polohy dielov.Ako obzvlášť výhodné sa pri manipulácii spneumatickým kladivom podľa tohto vyná|ezu ukázalo včlenenie ovládacieho prostriedku do telesa rukoväti. Toto integrované uskutočnenie ovládacieho prostriedku je rovnako výhodné zhladiska technológie výroby a bezpečnosti prevádzky.Ďalej bude...

Univerzálne pneumatické ventrikulárne pomocné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16753

Dátum: 28.05.2004

Autori: Calderon Moises, Sacristan Rock Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: univerzálne, ventrikulárne, pomocné, pneumatické, zariadenie

Text:

...ktorý pôsobí na krv tak, že ju urýchľuje von na výstup. Obe tieto kategórie ventrikulárnych pomocných zariadení sú všeobecne spoľahlivé a implantovatelné, ale sú veľmi nákladné, ale nie zvlášť trvanlivé, a nie sú užitočné vsituáciách, v ktorých pacient potrebuje dodávať skutočne pulzujúcu krv. Presnejšie, axiálne aodstredivé pumpy sú typicky ponechávané v neprerušovanom prevádzkovom móde, v ktorom je dodávaný stály tok krvi na...

Tlakom vzduchu riadený ovládač pre pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14444

Dátum: 14.05.2004

Autor: Sacristán Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: tlakom, ovladač, riadený, ventrikulárne, asistenčné, vzduchu, pneumatické, zariadenia

Text:

...asistenčných zariadení, pneumatické zariadenia sa zdajú byť dobrou voľbou pre poskytovanie pulznej pulmonálnej augmentácie. Predsa však, ako už bolo uvedené vyššie,pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú náchylné nazlyhanie a môžu spôsobiť krvné poškodenie a zrážanie krvi. Okremtoho, pohonné jednotky ovládajúce pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú na báze motora (teda všeobecne mechanicky nespoľahlivé), a môžu...

Pneumatické spomaľovacie zariadenie na zabrzdenie pohyblivých častí nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4526

Dátum: 24.03.2004

Autori: Zimmer Günther Stephan, Zimmer Martin Johannes

MPK: F16F 7/00, F16F 9/02, F16F 9/34...

Značky: spomaľovacie, pohyblivých, částí, pneumatické, nábytku, zabrzdenie, zariadenie

Text:

...vodiaeom zvonc §(3. Vodiaci zvon 8(3je s vôľou vedený zvonku na ralci Q. Valec 8 l je vybavený vonkajším plášťom gktorý zasa s vôľou obklopuje vodiaci zvon Ě prinajmenšom v twblasti valca Q.Ako dverový doraz sa Spomaľovacie zariadenie 80 pripevní cez Ionkajší jalášt Q na stenu korpusu nábytku. Siena korpusu je napríklad lmčiizi stena alebo medzistena skrine, na ktorej čelnú stranu dvere pri zatvaraní doľahnťi. Zabudovanie vonkajšieho plášťa...

Prestavovacie zariadenie na pneumatické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279444

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hille Wolfram

MPK: B60T 11/00, B60T 11/04, B61H 13/20...

Značky: zariadenie, pneumatické, prestavovacie, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka prestavovacieho zariadenia na pneumatické brzdy. Navrhnutému riešeniu najbližšie známe riešenia sa v podstate týkajú princípov pôsobenia zaistenia koncovej polohy. Tieto zaistenia koncovej polohy tvoria v podstate pružne predpätý cezúvraťový kĺb. Majú tú nevýhodu, že nevytvárajú žiadnu tvarovo pevnú aretáciu. To je ale pri prestavovacom zariadení UIC/SZD nutné, pretože chybné polohy nedostatočne zaisteného...

Pneumatické ponorné vŕtacie náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279150

Dátum: 13.05.1992

Autor: Koudelka Vladimír

MPK: E21C 3/06, E21C 3/26

Značky: vŕtacie, ponorné, pneumatické, náradie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické ponorné vŕtacie náradie je zložené z pracovného valca (1), úderného piesta (2), horného veka (4) a držiaka vŕtacej korunky. Predný bočný kanál (17) v stene horného pracovného priestoru (18) pracovného valca (1), spojený horným plniacim kanálom (16) a zadným bočným kanálom (19) so zásobným priestorom (21), vytvoreným v hornom veku (4), a predný prepúšťací kanál (24), spojený osovým kanálom (23) osového čapu (22) a zadným prepúšťacím...

Zařízení snímače pneumatické utahovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269942

Dátum: 14.05.1990

Autori: Suchý Josef, Růžička Miroslav

MPK: B25B 23/145

Značky: pneumatické, zařízení, snímače, jednotky, utahovací

Text:

...ramene. upevnĺnóho na lölese utahovací jednotky a držáku se enímačl. jehož podstata spočíva v tom. že snímací rameno je na volněm konci shlpőovltľ zakončeno dvěma paralelníml plochamí a držák snímačů je opathn průchozí drážkou. ve které jsou pöstavltelnä uloženy snímače.Výhodou tohoto provedení podle vynálezu je možnoeľdvoustupňového utahování spoje. a tím postupne vyrovnćvćní napötí v předmůtnem spojí. Současnl je tím zajlätłna lepší...

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: opotřebení, kolejových, zvláště, zařízení, diskovými, pneumatické, brzdami, měření, prostředků, dopravních

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčík Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16M 7/00

Značky: polohy, alespoň, pneumatické, pružině, jedné, regulaci, objektu, zařízení, uloženého

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269074

Dátum: 11.04.1990

Autor: Smejkal Miroslav

MPK: B21J 7/40, B25D 9/02

Značky: kladivo, pneumatické

Text:

...go. Na střední části pracovního pístu g přívrácená k nástrojí gs se kluzně pohybuje samostatný tlumicí píst 2, který odděluje prostory lg a lg a je utěsněn v tlumicím tlakovém prostoru lg. Osazená část 35 tlumicího pístu 2 je po.b 1 ivš vedena v nabíjecím tlakovém prostoru ip. K ovládání pístu slouží rozdělovač 3. V tělese czdělovače 5 je pohyblivě upraven diferenciální píst Ž, na jehož druhém konci je souose vytvořen uzávěr Žg. Krajní...

Zařízení k výrobě svazkové příze v pneumatické spřádací trysce

Načítavanie...

Číslo patentu: 266666

Dátum: 12.01.1990

Autori: Talacko Oldřich, Bárta Eduard, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Havránek Zdeněk, Steklíková Jarmila

MPK: D01H 1/13

Značky: trysce, zařízení, spřádací, příze, pneumatické, výrobe, svazkové

Text:

...o pnzdilné íotenzitě o o stejném smyslu rotace pro vyvolúní uníverzálního zákrutotvorného účinku na tato vlákna.Toto působení na svazkujioí vlákna lze podle vynálezu jeu ště zesílit tím, že ve spřádaci komoře se viřivé vzduchové proun(lěnĺ o xxiřřiĺ intmmzítąě ovĺiivĺunjo vfřixąým vz(ĺI 1 tíř.uV§ĺIII prox.ndčérnrfuux o vyšší intenzitě pro vyvolání progresívně se zvyšujicího zákrutom tvorného účinku na tato vlákna.Vířívým prouděním 0...

Zapojení pojistného ventilu při pneumatické dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265727

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šlapák Miroslav, Porč Alois

MPK: B65D 90/32

Značky: pneumatické, pojistného, zapojení, dopravě, ventilu

Text:

...zvýše~materiálu. přenosu při překonávání dopravní vzdálenosti ipodmínek přepravní nádoby, tj. dodržení max. dovoleného přetlaku, ní hladiny přetlaku ve stoupací větvi dopravního potrubí, což je pro intenzitu a rychlostvyprazdňování rozhodující. Přetlak je pak requlován odpouštěním z přívodního potrubí oddmychadla a nedochází tím k neüměrnému kolísání tlaku ve výtlačné větvi dopravního potrubí a tím jeho možnému zanášení. Konečným výsledkem...

Tlumič hluku pro pneumatické nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265387

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kraus Jaroslav, Rolf Jaroslav, Kluz Bohuslav, Čeliš Eduard, Zinecker Josef, Houfek Karel

MPK: F01N 1/08

Značky: pneumatické, nářadí, hluku, tlumič

Text:

...utlumit hluk vydávaný pneumatickým motorem, nebot vý 2 265387 fukový vzduch odchází volně najkratší cestou k výfukovým otvorům v tělese nářadí a odtud do volné atmosféry. Takto dosaženéutlumení hluku je nedostatečné, nebot nesplňuje podmínky hygienických předpisů o hlučnostioÚkolem výnálezu je vytvořit výstupní příložku tak, aby tvořila součást tlumiče hluku, přičemž při průchodu výfukového vzduchu docházelo ke snížení hlučnosti bez...

Pneumatické rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 264952

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vojtko Imrich, Talian Miroslav, Hanzély Tibor, Servátka Ladislav

MPK: F16F 9/04

Značky: rameno, pneumatické

Text:

...ktoré má tyče spojené lankami Š tyčami križových ramien prirub pneumatických pružín.Výhodou pneumatického ramena podľa vynálezu je vysoká nosnost, ktorá sa dá plynule menič v závislosti od hmotnosti technologických hlavic a tuhosti jednotlivých ramien. Pneumatické rameno je konštrukčné a výrobne nenáročné, pričom jeho priestorový pohyb sa umožňuje jednoduchým ovládanim iba dvoch osi.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: elektromagnetické, ventily, pneumatické, zejména, elektromagnet

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Koncový uzávěr elastického měchu hadicové pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262016

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: hadicové, elastického, měchu, pružiny, pneumatické, koncový, uzáver

Text:

...bříty Ž . Do čelní dutiny 3 je zasunut konec měchu Ž hadicové pneuma tické pružiny. Přítužný prstenec 2 umístěný na vnitřníŠ 262 016 straně stěny É konce měchu Í je zalisován s předpétim. Koncový uzávěr podle obr. 2 má pist 1 s čelni duti nou Š , do niž je zasunut konec měchu É pružiny. Fřitužný prstenec 2 umistěný na vnitřni straně stěny É konce měchu 2 je rovněž zalisovan s předpětim.Koncový uzávěr podle obr. 3 má přirubu 1 s čelni duti...

Pneumatické navlékací zařízení vřetena dvouzákrutového skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261787

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zábranský František

MPK: D01H 1/10, D01H 7/86

Značky: vřetena, pneumatické, stroje, navlékací, dvouzákrutového, skacího, zařízení

Text:

...a ložisek 5, g uspořádaných mezi nábojem É a nosným hřídelem 3. Na náboji Q je osově nasazeno duté nástrčné pouzdro łg, v jehož konci je vložena přívodnítrubice łł se vetupním otvorem łg. Řemenice ł, nosný hřídel 3, kotouč 3 a talíř 5, tvoří rotor vřetena dvouzákrutového akacího stroje. Souose, avšak s odstupem od ochranného pláště §předlohoVé cívky 1 je uspořádán válcovitý omezovač 3 balônu s pevně připojeným permanentním magnetem łä pro...

Pneumatické zařízení k provedení tlakového obvazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261355

Dátum: 10.02.1989

Autor: Suchý Teodor

MPK: A61B 17/12

Značky: tlakového, provedení, pneumatické, obvazu, zařízení

Text:

...obr.4 znázorňuje schematícký pohled ne zařízení podle vynálezuj obr.5 schemsticky znázorňuje použití vynálezu při poraněnípaže, V provedení,znázorněném na přiložených výkresech,zařízení podle vynálezu je zhotoveno běžnou gumárenskou technikouž pryže.Nafukovací vak l je pomocí spojky g navulkanizovánna hadici ,ve které je proveden otvor,v místech,kde jsou na hadici navulkanizoväny stěny lg uzavřené komory g,která vytváří jedno z možných...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260965

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klušin Nikolaj, Nikolajev Igor, Maslakov Petr, Goldštejn Boris, Kokarev Vladimir

MPK: B25D 9/14

Značky: kladivo, pneumatické

Text:

...nopmenn 12 c Bosyxopacnpeenurenbnuu ycwpoäcrnoň 13 u paöoqum nucwpymenwom 14.Hneamawnqeexan Mamúya yapnoro neňcrnun paöaraew cneymmąm oöpasom.Hpn Bxnmueunn nycxosoro ycTpoňcTBà (ua uepweme He noxaaano) cmaTuů nosýx nocrynaer K Bosnyxopacnpenenurensnouy ycrpoäcrny 13 H npuaonur Kopnyc 3 u yapuuů nopmenh 12 B Bosnpamuo-nocrynarensnue nanmeuna, B pe 3 ynSTaTe Koropmx nocneuň nponsaonnw nonesnme yapu cnonm pa 6 oqnM HHCTpyMeHTOM 14.Hpn nanenun...

Pneumatické vŕtacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245312

Dátum: 15.12.1988

Autori: Vasvári Lelle, Mészáros Zoltán, Virág Sándor

MPK: B23B 45/04

Značky: pneumatické, vřeteno, vŕtacie

Text:

...upnute V posúvači a V prípade technologických požiadaviek sa vymieňa len pracovná jednotka, ktorú predstavuje V jednom pripade odpružená prítlačná a odsávacia hlavica a V druhom pripade odpružená značkovacia hlavice. Týmto sa zabezpečuje viacúčelovosť, jednoduchá a rýchla výmena, za súčasného dodržania kolmosti a rovnobežnosti vŕtacieho vretena Vzhladom k stroja,V ktorom je vreteno upnuté.Príkladné prevedenie pneumatického Vŕtacieho...

Pneumatické zařízení pro automatické upínání nástrojů u vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 259346

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: zařízení, vřeten, automatické, pneumatické, upínání, nástrojů

Text:

...nástavcem opatłeným v koncové části záchytným ozubem obemykajíoím rávěrnou hlavici osy rotoru hnaoí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při automatické výměně pracovního nástroje pomocí pneumatického systemu, nedochází při tlaku pistnice nn odpruäené táhlo kleätiny k přenosu axiálních sil na vlastní úložna spec. vysokootáčkova ložiska rotoru hnací jednotky, čímž je aamezeno jejich případné deformaci při překroüení mene...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259009

Dátum: 16.09.1988

Autori: Goldštejn Boris, Maslakov Petr, Kokarev Vladimir, Klušin Nikolaj, Nikolajev Igor

MPK: B25D 17/00

Značky: kladivo, pneumatické

Text:

...oópason. Hpn sxnmqeunu nycxoaoró ycrpoňcrna (Ha qepremç ae noxasano) cxawuü BOS,yx nocTynaeT K Bosyxopacnpenenurenbuouyycrpoücrny 10 n npnsonur Kopnyc 3 u ynapnuü nopmeus 9 B sosapáłuo-nocmynarenbnue snxeunx, 5 DESYHBTBTG KOTO pmx nocnennnü nponsaonr noneanue yapu cnomu paöoqnn Haxoneqnuxou 11. Hpu~ nnumeunn nopmnn 9 BHHS ou cnouu Bepxnnu TODHBM oTKpuBaeT aepxnmm owcexammymKpoMKy okna 5, H orpaöowaunuů cxawuů Bosyx qepea Kauan 7 Hauuuaer...

Zařízení pro pneumatické spouštění čtyřválcového a tříválcového naftového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256801

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: čtyřválcového, spouštění, naftového, motorů, zařízení, tříválcového, pneumatické

Text:

...spouštěcímvzduchem, aniž by se musela reverzovat převodovka, případně u přímovratnêho motoru se nemusí přesouvat vačkový hřídel. Další výhodou jsou minimální rozměry celého zařízení a jeho technologická jednoduchost. odpadá instalace složitýchpřídavných zaříě zení, jako jsou zejména pneumatické motory, elektromotory apod.,což přináší nespornê výhody zejména V těsných prostorách lodí.Příklad konkrětního provedení podle vynálezu je...

Hlídací ústrojí pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256426

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šídlo Eduard, Šustr Václav, Andó Ján, Paar Miroslav, Dočekal Petr

MPK: D04B 15/92, D04B 35/10

Značky: stroje, pneumatické, hlídací, ústrojí, soustavy, pletacího, okrouhlého

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že se jednoduše, spolehlivě a velmi přesně hlídá bezkontaktním způsobem velikost podtlaku v odtahové trubici zařízení pro odtah úpletů.Další znaky hlídacího zařízení pneumatické soustavy okrouhlého pletacího stroje vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu.Dkrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový jednovál- covýje opatřen jehelním válcem 1 , V jehož drážkách jsou uložený očkotvorné...

Pneumatické sázecí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256126

Dátum: 15.04.1988

Autori: Streubel Gerhard, Kaňka Jiří, Vosecký Petr

MPK: A01C 11/02

Značky: sázecí, pneumatické, ústrojí

Text:

...pistnici pneumatiokého válce je dále připevněno dno vysazovače.Na toto dno dopadne zemní bal po opuštění spádové šachty. za dnem vyoazovače je ke každé bočnici rozorávací radličky připevněn ve svislé rovíně, kolmé ke dnu brázdy, pružnýdíl stabilizační clony. Stabilízačni clona obě bočnice rozorávací radličky, dno vysazovače a stěna vysazovače tvoří stabilizačni komoru. Zemní bal tedy po opuštění spâdové šachty nedopadne volně a přímo na dno...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255942

Dátum: 15.03.1988

Autori: Houška Karel, Strach Ladislav, Těšík Jan, Komorech Vladimír, Kordík Jozef

MPK: F26B 17/24

Značky: pneumatické, vícestupňový, dezintegrátor, sušárny

Text:

...prodlužovat 1 doba pobytu materiálu v praoovním kanáluÍ tedy 1 doba expozice materiálu jak s horkým sušíoím mel diem,tak i s dezintegračními rameny rotoru. Rozšíření při» önáho průřezu pracovního kanálu v danám směru od vstupu k výstupu umožní 1 výhodná zvyšování vnějšího průměruga»tím i obvodové rychlosti dezintegračníoh ramen. Praktiokýmdůsledkem pak bude zvyšovaní kinetickě energie úderu v daněm směru od vstupu k výstupu,v souladu s...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255941

Dátum: 15.03.1988

Autori: Těšík Jan, Houška Karel, Komorech Vladimír, Kordík Jozef, Strach Ladislav

MPK: F26B 17/24

Značky: pneumatické, sušárny, dezintegrátor, vícestupňový

Text:

...rotoru zohledňují změnu rheologickýchmechanických vlastností zpracovávaného- materiálu způsobenou mechanickým působením rotoru a změnamistavových ve 1 ičin.Vytvořením ramen ve tvaru lopatek ve vstupní části je dodávánn materiálu maximální hybnost a rez-Amíoháváním tekutého, pastovitého,.kašovitěheči plasti okého materiálu Jsou obnažovány nové odpařovací plochy úöinplocha konoů lopetek zabezpečuje semočištění-vnitřku skříně. Ramena ve...

Pneumatické řídicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255548

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hille Wolfram, Schmidt Dieter

MPK: B60T 17/22

Značky: řídící, zařízení, pneumatické

Text:

...xapaxrepnsymmnü ropmosñym nosnunm, ~cnrHan nocwynaew Ha TopMo 3 Hoň nunmxawop, 255543-3 Hacrpona ynpannammero ycwponćmna nocpencráom rañxn,naxonameüog na mnnnene pyqnoro Topmoaa, nsnxerca B nan noM onyuaeneynoBnerBopnwen 5 noü, Tan nan Emecro ornocn»Bo Bpema paóoru nponcxonñm Hanaóexuoe yBennHeHne nnuuu wpooon /pacmmmenne/, a, caegonarenbno, n Hapymenne HacwpoüKnynpaBnHmmeroAycrpoüçTBa,»KoTopoe,Áxora n Momno B nasecmnoñ Mepe ycmpauams...

Pružné pneumatické uložení nástavby na odpruženém rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236281

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bureš Miroslav, Krejčír Oldřich

MPK: B62D 33/02

Značky: pneumatické, pružné, uložení, nástavby, vozidla, rámu, odpruženém

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné pneumatické uložení nástavby na odpruženém rámu vozidla je vytvořeno nejméně čtyřmi pneumatickými pružinami připojenými alespoň ke třem regulátorům statické výšky, alespoň čtyřmi tlumiči kmitů a laespoň dvěma podélně kyvnými volicími rameny, které jsou uchyceny mezi nástavbou a mezi odpruženým rámem vozidla. Pneumatické pružiny a tlumiče kmitů mohou být umístěny na rozích nástavby. Rovněž alespoň dva regulátory statické výšky...