Patenty so značkou «plynulú»

Konštrukcia na plynulú zmenu kompresného pomeru pri piestových spaľovacích motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6445

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján

MPK: F02B 75/04

Značky: kompresného, plynulú, motoroch, spalovacích, poměru, konštrukcia, změnu, piestových

Text:

...prídavnej konštrukcie na zmenu kompresného pomeru pre trojvalcový motor. Na obr. 3 je znázomená kinemalika usporiadania prídavnej konštrukcie na zmenu kompresného pomeru a tri spôsoby jeho ovládania.Rozumie sa, že jednotlive uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H05B 41/36, H03K 17/00...

Značky: svietidlá, výbojky, regulátor, změnu, osvetlenia, veřejného, elektronický, plynulú, výkonu

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Zariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286768

Dátum: 20.04.2009

Autori: Lóczi Igor, Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/08, F24F 13/15

Značky: zariadenie, plynulú, reguláciu, vystupujúceho, vzduchu, vetracieho, zariadenia, smerovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené výstupnou doskou so sústavou lamiel, najmä lamiel s pevným sklonom. Výstupná doska (1) je na svojej vnútornej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou (2) s pevným stredovým čapom (3) a excentricky uloženým držiakom (4). Na stredovom čape (3) je uložená vodiaca pružina (5) jedným svojím koncom (51) ukotvená na teleso pevnej kulisy (2) a druhým svojím koncom (52) ukotvená na teleso otočnej kulisy (6). Otočná...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: zariadenie, krútiaceho, otáčok, plynulú, momentu, změnu

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Prídavné zariadenie na plynulú reguláciu prietoku, najmä viacplunžerových čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2769

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kolarčík Willibald

MPK: F04D 15/00

Značky: plynulú, prietoku, zariadenie, čerpadiel, najmä, viacplunžerových, reguláciu, přídavné

Text:

...skôr uvedených typov.Konkrétny priklad konštrukcie pridavneho zariadenia je schematicky znázornený na pripojených .výkresoch, kde na obr. 1 je pozdľžny rez jedným valcom viacplunzeroveho cerpadla s pripojeným plynovým akumulatorom a na obr. 2 zjednodusená schema konštrukcie z obr. 1. Na obr. 3 je zobrazene alternatívne uskutočnenie Pridavneho zariadenia dovybaveneho riadiacou jednotkou a doplnkovými komponentami pre pouzitie v...

Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1297

Dátum: 04.12.1996

Autori: Klapal Ivan, Magdolen Peter

MPK: A63B 21/00, A63B 23/00

Značky: cvičenca, záťaže, plynulú, zariadenie, reguláciu

Text:

...výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia je možnosť regulovania záťaže cvićenca v hociktorej polohe, nezávisle od krajných bodov. Pridávať alebo uberať hmotnosť je možné priamo za chodu, bez prerušenia pohybu, čo je dôležité z hľadiska posilňovacieho tréningu pri aplikácii tzv. vzostupných alebo zostupných sérii, keď v jednej sérii je potrebné nepretržitezvyšovať či znižovať záťaž.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie...

Zariadenie na plynulú výrobu doskového výrobku z polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279694

Dátum: 14.09.1995

Autori: Mortelmans Rudi, Evers Robertus Hendrikus, Pauw Hendrik, Blackwell Brian James

MPK: B29C 44/46

Značky: výrobků, plynulú, výrobu, polyuretánovej, zariadenie, doskového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulú výrobu doskového výrobku z polyuretánovej peny sa skladá z dopravných prostriedkov (1), zmiešavacej hlavy (51) a prostriedkov (6) na vytlačovanie reakčnej zmesi zo zmiešavacej hlavy (51) na dopravné prostriedky (1). Zariadenie sa ďalej skladá zo spúšťacej dosky (7), koncovej dosky (8), prostriedkov na pohyb spúšťacej dosky (7) pozdĺž dopravných prostriedkov na začiatku výrobného cyklu tak, aby vytvorili prekážku na pohyb...

Zariadenie na plynulú výrobu odliatkov vákuovým tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248117

Dátum: 15.01.1987

Autori: Proksa Miloslav, Žitňanský Marcel

MPK: B22D 27/15, B22D 27/04

Značky: vákuovým, výrobu, tavením, zariadenie, plynulú, odliatkov

Text:

...uložený na forme 2 umiestenej na držiaku formy 3, ktorý je v stabilnej polohe uložený na troch výsuvných kolíkoch 4, uspo-riadaných vo vodorovnej rovine tak, že navzajom zvierajú uhol 120 ° a pre ovládanie týchto výsuvných kolíkov 4 je zariadenie opatrené elektropneumatickými valcami 5. Okolo zostavy taviací -téglik 1, forma 2 a držiak formy 3 sú nasunuté tepelne-izolačné prstence 6 vytvárajúce tepelne-izolačný plášť a v blízkosti...

Zapojenie pre plynulú reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231760

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kunc Jozef, Janech Michal, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf

MPK: H02P 7/42

Značky: reguláciu, plynulú, zdvihu, vysokozdvižného, vozíka, akumulátorového, rychlostí, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reguláciu rýchlosti zdvihu vysokozdvižného akumulátorového vozíka je možné použiť vo vysokozdvižných akumulátorových vozíkoch. Jeho prednosťou je možnosť plynulej regulácie zdvihu bez nutnosti používania dvoch impulzných meničov.

Zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 220262

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

Značky: kotúča, elimináciu, úbytku, plynulú, rozbrusovacieho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča tak, že elektrický nevodivý rozbrusovací kotúč rozbrusuje materiál upnutý v elektricky odizolovanej čeľusti vytvorenej, z upínacích segmentov, na ktoré je zapojený elektrický prúd o malom napätí cez horný mikrospínač a elektrický obvod je spojený cez rozbrusovaný materiál, pričom rozbrusovaním sa obvod prerušuje, čím horný mikrospínač dáva impulzy k vráteniu...