Patenty so značkou «plynulou»

Zapojení pro plynulou proporcionální regulaci výkonu plynových spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266725

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pláteník Miroslav, Pokorný Jan, Studnička Antonín, Eichler Zdeněk, Žďárský Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: spotřebičů, zapojení, proporcionální, výkonu, plynulou, plynových, regulaci

Text:

...než nastavené na komparátoru Q spouští startovaoí a ovládací obvod E čerpadlo Q a přes sepnutý kotlový termostat Q po otevření komínové klapky a sepnutí kontaktů komínové klapky Q ventilátor B. Sepnutím kontaktů komínové klaky Q dostává akční člen Q přes usměrňovač Q a přepínací obvod Q povel k otevření a monostahilní klopný obvod § přeš řídící obvod Q, druhý zesilovač Q a přepínací obvod Q dává akčnímu členu Q plné napětí po cca 10...

Zařízení pro plynulou změnu průtočného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264886

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevřala Milan, Kvapil Břetislav

MPK: F16K 7/14

Značky: zařízení, průřezu, plynulou, průtočného, změnu

Text:

...prvku. S výhodou lze jako uzavíracího prvku použít běžně vyráběné normalizované součástí tzv. O kroužky. Je tak dosaženo zjednodušení konstrukce při výrobě, spolehlivosti a životnosti. V případě, že je zařízení používáno v nepřetržitých provozech, a pro ty je převážně určeno, je možné při plánované údržbě uzavírací prvky preventivně vyměñovat bez velkých nákladů a nárokü na kvalifikaci obsluhy. Přítom je možné tímto zařízením velmi...

Regulátor tlaku kapaliny provozních strojních brzd s plynulou změnou přítlaku brzdných členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263024

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hošinský Vlastimil, Zelenka Miloslav

MPK: F15B 11/04

Značky: regulátor, plynulou, tlaku, kapaliny, změnou, provozních, brzdných, prítlaku, strojních, členu

Text:

...mírou naplnění hydraulickêho akumulâtorn kapalin podle vynálezu, jehož podstata spočívâ v tom, že hydraulický akumulátor je spojen přes elektromagnetický třfpolohový rozvaděč s hydrogenerâtorem a odpadnf nádrží,přičemž mezi hydraulickým akumúlâtorem a elektromagnetickým tříLpolohovým rozvaděčem je napojen přímočarý hydromotor.233 024 Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že nastavená ñroveí tlaku setrvávâ i při ztrâtě řídícího...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: kondenzátorů, regulaci, plynulou, kabelů, tlumivka, zkoušení, regulační

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Obvod pro plynulou změnu zadané hodnoty regulačního obvodu s jejím plynule řiditelným přírůstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261023

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kalický Igor, Samek Jiří, Fořt František

MPK: G05F 1/10

Značky: změnu, přírůstkem, jejím, hodnoty, řiditelným, obvod, obvodů, plynulou, plynule, regulačního, žádané

Text:

...ohříváku Q teplotním čidlem gg. Hodnota regulované veličiny 5 2 teplctního čidla gg je vadena do rozdílového členu gł. Regulační odchylka jłč na jeho výstupu je vedenu do proporcionálního integračně derivačniho regulátoru ggg, jehož výstup je přes rozdílový člen gg, kam je rovněž připojeno teplotni čidlo gł, veden do proporcionálně integračního regulátoru gg. ventil vstřiku 1 vody vedené do prívodu páry k ohříváku Oje řízen výstupom z...

Převodovka s plynulou změnou převodového poměru využitím kinematiky křížového kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260911

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pinkas Petr

MPK: F16H 21/18

Značky: křížového, využitím, kloubu, poměru, změnou, plynulou, kinematiky, převodovka, převodového

Text:

...hřídele 3 umožňuje posun výstupních ozubených kol Q ke vstupním ozubeným kolům g. 7Přiváděný krouticí moment na vstupní hřídel l se rozvádí vstupními ozubenýmí koly 3 k jednotlivým kloubovým hžídelům lg. V případě, že kloubové hřídele lg jsou v přímém stavu,bude se krouticí moment přenášet rovnoměrně přes všechny čtyři klonbové hřídele lg a převodový poměr bude 11. Při posunutí výstupních ozubených kol É k vstupním 3 dojde k zalomení...

Pákový převod pro plynulou změnu amplitudy vratného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258987

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fejfar Ota

MPK: F16H 21/08

Značky: amplitudy, pohybu, převod, změnu, plynulou, vratného, pákový

Text:

...ke dráze výstupního vretného pohybu.Řešení regulace amplitudy vratného pohybu pomocí dvojice pák je proti výstředníku s měnitelnou excentricitou výrobné podstetně jednodušší. Síla na kliku jako zdroj vratného pohybu je při malé vzdálenosti nespolečných konců dvojice pák v poměru k jejich délce nižší než přímá síla působící na excentr lisu.Na obrázku je znázorněno základní schematické uspořádání prvků pákového převodu.Společný otočný čep pák g...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, plynulou, regulaci, výstředníkového, vibrace, nastavené, polohy, budič, zajištěním

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vajda Addej, Pechoušek František

MPK: D03D 47/34

Značky: útkové, plynulou, nasoukané, zanašečů, víceprošlupních, délky, zařízení, strojů, tkacích, regulaci, příze

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Zapojení pro plynulou dodávku média do místa jeho odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244282

Dátum: 01.05.1988

Autor: Šoveík Štefan

MPK: B64D 37/14

Značky: odběru, media, dodávku, plynulou, místa, zapojení

Text:

...hydraulicko-pneumatického akumulátoru, jehož vzduchový prostor je spojen přes přetlakový ventil a filtr se zdrojem vzduchu. lVýhodou zapojení podle vynálezu je zajištění plynuléĺdodávky média při jakýohkoliv změnách přetížení při nízké hmotnosti systému.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. l let s kladným přetížením, obr. 2 let se záporným přetížením a obr. 3 let s nulovým...

Zařízení pohonu souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256031

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

MPK: B65B 9/12

Značky: souběžně, zařízení, orgánů, funkčních, regulaci, balení, plynulou, pohonů, vratných, délky

Text:

...při zmenách rozmeru baleni.Příklad uspořádání zařízení podle vynàlezu pro pohon souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení je na obrázku, který představuje schbma hlavních mechanických principů.Hnacim kolem Q se šikmým ozubením je pohàněno hnane kolo g se šikmý ozubením spojene posuvné vodicím perem Q s vačkovým hřídelem §, na kterém jsou upevnůny vačky Q s korespondujícími profily, jež udilejí souběžný vrstný...

Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255762

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vyležík Milan, Terlecký Jiří

MPK: G05D 23/19

Značky: topného, výkonu, plynulou, regulaci, zařízení

Text:

...konatrukčně i výrobně jednoduchý o malých rozměrech, že jej lze instalovat jak do nově projektovaných, tak do stávajících objektů vakuovacích zařízení, že při regulaci nedochází k podstatnému zhoršení účiníku a že vlivem plynulé regulace se zvýší využití topných tyčí, čímž se eníží jejich spotřeba.Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno napřipoJených výkreeech, kde na obr....

Zařízení pro plynulou regulaci průtoku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243070

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kocúr Jozef, Gajdieiar František, Baranec Ladislav

MPK: G05D 7/06, A61B 17/36

Značky: regulaci, průtoku, zařízení, plynulou, plynů

Text:

...pružina, dále ovládač líneárniho motoru, který tvoří výkonový Zesilovač, regulátor, který podle žádané a skutečně hodnoty teploty snímané čidlem teploty umístěného do prostoru výstupu zplyněného chladiva, ovláda pohyb lineárniho motoru nebo rotačního motoru, a tím i průtok plynu. Regulovaní je plynulé, což zaručuje, že průtok chladiva je úměrný cdebiranému tepelnému výkonu z aktivní části operačního nástroje, zejména v případě, že čidlo...

Třepačka s plynulou změnou pohybů stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253521

Dátum: 12.11.1987

Autori: Poche Emanuel, Mašek Antonín

MPK: B01F 11/00

Značky: trepačka, stolu, pohybu, změnou, plynulou

Text:

...podle vynálezu odpadá možnost vzniku ràzů. Dálenemůže dojít k nevyváženostem, nebot plocha styku kamene zůstá vá neměnná v celém rozsahu volby excentricity. Mimo to je kàmen s excentrickým čepem trvale veden víkem s dràžkou.Hlavni výhodou je možnost volby tvaru dráhy stolu trepačky. Lze nastavit pohyb eliptícký, kruhový nebo přimočarý a to za chodu třepačky. Lze tedy plynule měnit pohyb eliptický v kruhový a kruhový v přímočarý a...

Zařízení pro plynulou změnu úhlu zlomu pásového dopravníku během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239119

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lukešová Irena, Blažek Emil, Voslář Pavel

MPK: B65G 15/00

Značky: dopravníku, plynulou, změnu, pásového, úhlu, zařízení, zlomu, provozu, během

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou změnu úhlu pásového dopravníku během provozu, jehož účelem je umožnit plynulý průchod pásu po křivce zlomem pasového dopravníku při libovolně nastaveném úhlu zlomu a zachováním zvoleného profilu pásu (například korýtkovém). Zařízení je tvořeno válečkovou stolicí, otočné uloženou v rámu pásového dopravníku v místě zlomu. Válečková stolice je spojena řídicí tyčí s druhým dílem pásového dopravníku. Na konzole válečkové...

Zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240913

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klaban Jioí, Sufeák Miloslav

MPK: H05B 39/02

Značky: intenzity, světla, více, regulaci, zapojení, plynulou, zářivek

Text:

...napájení §. Střídače ł s regulačnímí obvody 3 jsou tvořeny spínačem gg který je druhým pőlem příveden do druhého uzlu gi, na který je přípojen čtvrtý kondenzátor gg,který je svým druhým pőlem přípojen mezí třetí odpor gg e bázi druhého trenzístoru 35 » Mezí druhý uzel gga třetí uzel gg je jednak přípojen třetí kondenzátor ll, jednak sěríová kombinace přechodu kolektor-emítor druhého trsnzístoru gł. prvního odporu lg a prvního kondenzátoru 9...

Budič vibrací s plynulou změnou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G01H 1/04

Značky: změnou, plynulou, budič, výstředníkového, vibrací, momentu

Text:

...co je nevýhodu sejaena při ahutňovdní ploch a vysokým požadavku rovinnosti, kde 35 m reversaoi shutňovacího valce aůło vsniknout narovnost delčím působením běhounu na jednom aíetě, ooi je molnd odstranit ndhlým sníšenín nebo vypnutím vibrace.Hulovdním vibreoe se odstraní te vlív reoonančních rrekvencí bähounu a kapiny řidiče při rosbähu a dobähu. Loto rolí napr. ČS A. O. 187 542, kde se dva souoed výatředníky,samostatná pohdněne ąydromotory,...

Hydraulický diferenciál s plynulou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252359

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kasala Ladislav

MPK: F16H 39/40

Značky: hydraulický, plynulou, diferenciál, reguláciou

Text:

...vozikoch, kombajnoch, poľnohospodárskych zberacich samohybných strojoch,osobných a nákladných vozidlách s pohonom predných kolies a po vybavení týchto vozidiel kuželovými súkoliami a kardanovými hriadeľmi aj vo vozidlách s pohonom všetkých kolies.Na výkresoch 1, 2 a 3 je znázornený jeden príklad prevedenia hydraulického diferenciálu s plynulou reguláciou podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v. náryse zobrazený rez A-A jednou...

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů u obuvnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232183

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ferdus Pavel

MPK: A43D 95/16

Značky: obuvnického, kotoučů, záměnu, zařízení, plynulou, lešticích, poloautomatickou, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů je určeno pro obuvnické stroje používané ve výrobě a při opravách obuvi. Je tvořeno otočnou hvězdicí jako nosičem lešticích kotoučů, která je uložena na prvním čepu a pevně spojena s ozubeným kolem, s nímž je v záběru ozubený pastorek. Ozubený pastorek je otočně uložen v náboji a opatřen druhým čepem upraveným na pístnici válce, který je opatřen vrchní a spodní tryskou.

Dávkovací šnek s plynulou změnou dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247739

Dátum: 15.01.1987

Autor: Linhart Miroslav

MPK: B65G 33/00

Značky: dávkovací, plynulou, změnou, šnek, dávkování

Text:

...převodovehvoą 1 měru mezi půháiněĺšĺlłl motorem a vlastním dávkovecím šnekeni. Oba uvedené způeoiby regulace mtnuožství dávklovaných hmot u dávkrovacíłno šneku vyžadují poměrně složité a finančné nákladné zařízení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny podle výnálezu, jehož podstatou je těleso šneku tvtořené pružinou nasazenrou na 0 táčející se trn.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednooduchost, provozníjspolehlivtost a nízká vý 4robní...

Otočný rozrovnávací dopravník s plynulou regulací místa dopadu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234763

Dátum: 15.01.1987

Autor: Korbel Miloš

MPK: B65G 15/28

Značky: otočný, regulaci, rozrovnávací, plynulou, materiálů, místa, dopravník, dopadu

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník je určen k rozrovnávání sypkých hmot na plochu mezikruží skladu. K tomu účelu je uložen prostřednictvím vodicí drážky v otočném závěsu, opatřeném řetězovým kolem, které zapadá do nekonečného řetězu jeho dopředné větve, jež obepíná hnací buben pohonu dopravního pásu a rovněž obepíná druhé řetězové kolo svou vratnou větví, přičemž první řetězové kolo má oproti druhému řetězovému kolu mezi společný elektromotor vřazenu převodovou skříň s...

Zařízení pro plynulou regulaci výkonu vzduchotechnického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229720

Dátum: 01.05.1986

Autori: Dvořáček Pavel, Klíma Petr

MPK: G05D 7/00

Značky: vzduchotechnického, zařízení, výkonu, regulaci, plynulou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou regulací výkonu vzduchotechnických zařízení, sestávajících z libovolného počtu paralelních větví. Zařízení sestává z ventilátoru, ke kterému je připojena otevřená potrubní smyčka. Ve smyčce je zařazena regulační klapka se servomotorem. Do části smyčky mezi ventilátorem a klapkou jsou paralelně připojeny samostatné potrubí větve, opatřené uzavíracími klapkami. Na elektromotor ventilátoru je připojeno proudové...

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škába Václav, Majer Jiří

Značky: zapojení, plynulou, též, plynného, kapalného, dusíku, hydraulického, popřípadě, dodávku, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Elektrické zapojení pro plynulou regulaci teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229492

Dátum: 01.03.1986

Autor: Štarman František

MPK: G05D 23/27, H05B 6/06

Značky: plynulou, regulaci, elektrické, teploty, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro plynulou regulaci teploty je určeno pro bezdotykové snímání teploty a bezkontaktní řízení výkonu měniče kmitočtu v závislosti na teplotě kovového materiálu ohřívaného induktorem ve třetí až čtvrté čtvrtině jeho délky a kde při dosažení předvolené teploty materiálu u konce čtvrté čtvrtiny délky induktoru zasáhne druhý bezdotykově měřící a bezkontaktně řídící obvod tak, že pomocí regulačního prvku upraví výkon měniče...

Zapojení cyklokonvertoru s plynulou změnou výstupního kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225873

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, kmitočtu, plynulou, výstupního, cyklokonvertoru, změnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení cyklokonvertoru s plynulou změnou výstupního kmitočtu se třemi samostatnými jednofázovými měniči kmitočtu, připojenými svými výstupy k napájecím svorkám indukčního elektromotoru, vyznačené tím, že řídicí vstup (3) otáček motoru je spojen jednak s řídicími vstupy obvodů (10, 20, 30) pro řízení amplitudy modulace fází x, y, z a jednak s řídicím vstupem převodníku (4) napětí -frekvence, jež má svůj výstup připojen přes dělič frekvence k...

Zařízení pro plynulou automatizovanou výrobu tuhého kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225663

Dátum: 01.07.1985

Autor: Illichmann Zdeněk

Značky: výrobu, automatizovanou, uhličitého, plynulou, kysličníku, zařízení, tuhého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou automatizovanou výrobu tuhého kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že má plnicí stanoviště (1), uvolňovací stanoviště (2), lisovací stanoviště (3) a vtlačovací stanoviště (4) a čtyři sněžné komory (6), pevně spojené s mezikruhovou deskou (5), na níž jsou uspořádány symetricky ve vzájemně shodných roztečích odpovídajících rozteřím jednotlivých operačních stanovišť, přičemž sněžné komory (6) jsou uzavíratelné...

Zařízení pro plynulou montáž přívodní kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220448

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vild Václav, Olmr Václav

Značky: montáž, kolejnice, přívodní, zařízení, plynulou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro novou technologii montáže přívodní kolejnice, která se užívá na trasách metra pro přívod elektrické energie k motorovým jednotkám vlaků. Zařízení sestává jednak ze soupravy tvořené spojením prvého posuvného vozíku opatřeného vodicím ústrojím pro stranové a výškové vedení přívodní kolejnice a druhého posuvného vozíku opatřeného rovněž vodícím ústrojím polohově nastaveným pro ustálení přívodní kolejnice v její funkční a...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Uliarczyk Augustin, Hazdra František

Značky: stejnosměrných, trakčních, plynulou, zapojení, motorů, buzení, buzených, regulaci, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Převodové zařízení pro plynulou změnu otáček výstupního hřídele poháněcího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215089

Dátum: 15.12.1984

Autori: Van Deursen Petrus Henricus, Ludoph Hemmo Hermannes Johannes

Značky: ústrojí, převodové, plynulou, zařízení, otáček, výstupního, poháněcího, změnu, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového zařízení pro plynulou změnu otáček výstupního hřídele poháněcího ústrojí opatřeného jednak vstupním hřídelem spojeným hydraulickou spojkou s dvojkotoučovou primární řemenicí, jednak uvedeným výstupním hřídelem spojeným s dvojkotoučovou sekundární řemenicí, a jednak řemenem spojujícím obě řemenice, u nichž vzájemná vzdálenost kuželových kotoučů je hydraulicky nestavitelná. Vynález řeší jednak uvedení do pohybu hnaných...

Převodové zařízení pro plynulou změnu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 215083

Dátum: 15.12.1984

Autori: Van Deursen Petrus Henricus, Ludoph Hemmo Hermannes Johannes

Značky: změnu, otáček, zařízení, plynulou, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového zařízení pro plynulou změnu otáček opatřeného klínovým řemenem, spojujícím primární a sekundární řemenici, z nichž každá se skládá ze dvou kuželových kotoučů, tj. z jednoho pevného kotouče spojeného s primárním, případně se sekundárním hřídelem a z druhého pohyblivého kotouče uloženého posuvně na primárním, případně na sekundárním hřídeli a vytvořeného jako stavitelný píst hydraulického válce, přičemž převodové...

Plynulý kruhový filtr pro plynulou kruhovou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla a zařízení k výrobě plynulých kruhových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224128

Dátum: 01.11.1984

Autor: Večeřa Milan

Značky: plynulý, oblastí, filtr, dlouhovlnné, plynulých, výrobe, filtru, kruhový, plynulou, kruhovou, zařízení, světla, filtrací, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý kruhový filtr pro plynulou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla s tlumicím polem, sestávající ze soustavy radiálních neprůhledných segmentů na transparentním nosiči, vyznačený tím, že šířka radiálních neprůhledných segmentů (a)je plynule proměnná při konstantním úhlovém kroku.

Hydraulická spojka s plynulou změnou záběrového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215224

Dátum: 15.10.1984

Autori: Synáč Jaroslav, Altmann Josef

Značky: změnou, hydraulická, plynulou, momentu, záberového, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká natáčecího zařízení parních turbin a řeší problém zejména rázového namáhání činných ozubení, rázových sil do ložisek turbin. Vynález řeší tyto problémy tím, že k rotoru turbiny připojuje hydraulický rotor s působností hydraulické spojky s proměnným záběrovým momentem a na stojan turbiny připojuje externí poháněcí soustavu.

Rozrovnávací dopravník pro plynulou regulaci místa dopadu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217064

Dátum: 01.07.1984

Autori: Chundela Antonín, Svoboda Jan, Blažek Josef

Značky: rozrovnávací, dopadu, regulaci, materiálů, plynulou, dopravník, místa

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší, spočívá v zabezpečení rozrovnávání jednotlivých objemových složek krmiva na plochu zasahovanou šnekovým přihrnovačem s neomezeným úhlem otáčení, který tvoří základ centrálních přípraven objemových krmiv. Přitom základními faktory jsou: maximální možná úspora pohybových mechanismů a rovnoměrnost ukládání materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že konstrukce rozrovnávacího dopravníku pro plynulou...

Zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 216387

Dátum: 01.07.1984

Autor: Žalud Ladislav

Značky: výrobu, stolice, amplitudy, kmitání, betonových, stavebních, vertikálního, zařízení, vibrační, dílců, plynulou, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosíci při změně výroby stavebních betonových dílců /hmotnost, druh/ vždy optimálních podmínek pro účinnou vibraci a zhutnění zpracovávané beto nové směsi. Podstatou zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců podle vynálezu je to, že vibrační stolice je uložena na základu prostřednictvím dutých těles z pružného materiálu, z nichž každé má přívodní otrubí...