Patenty so značkou «plynový»

Plynový aparát pre zahrievanie skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18328

Dátum: 13.02.2012

Autori: Tatarczuk George, Tatarczuk John

MPK: F23D 14/38, B25B 29/02, B23P 19/06...

Značky: plynový, skrutky, aparát, zahrievanie

Text:

...spolu dve príruby, z ktorých je zobrazená len jednaobr. 2 je pohľad na priečny rez časťou zostavy zobrazenej na obr. 1,pričom spomínaná zostava zahŕňa teleso zahrievača majúce tak puzdro,ako i vložku umiestnenú v spomínanom puzdre, a spomínaná zostava ďalej zahŕňa rúrkovú priechodku a zahrievaciu trubicu pripojenú k puzdru prostredníctvom spomenutej trubicovej priechodkyobr. 3 je pohľad na priečny rez pozdĺž línie 3 - 3 z obr. 2,...

Aktivačný modul pre prinajmenšom jeden plynový prepínací ventil spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19080

Dátum: 23.01.2012

Autori: Gehl Oswald, Dussenpond Hannes, Schiller Heino, Gebauer Klaus, Kriete Jens, Hartel Kai, Wawrik Norman

MPK: F01L 1/047

Značky: motora, modul, spaľovacieho, plynový, aktivačný, prinajmenšom, ventil, přepínací

Text:

...spoľahlivé añmkčne bezpečne stvámenie aktivačného modulu sa docieli tým, že vačkový hriadeľ vykazuje ozubený hnací hriadel, pričom tento je uložený na nedelenomSystém prepínania ventilov sa docieli tým, že najmenej jedna vačka je stvárnenáa usporiadaná tak, že je axiálne presúvateľná na vačkovom hriadeli.Jednoduchá montáž sa docieli tým, že základňa ložiska je stvárnená jednodielne s vekomhlavy valca. Ďalej sú pri spôsobe vyššie...

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286502

Dátum: 10.11.2008

Autori: Galiasso Roberto, Rodriquez Edilberto

MPK: C10G 65/00

Značky: spracovanie, petrolej, suroviny, benzin, olej, proces, obsahujúcej, plynový, vakuový, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej zahrnuje stupne dodávania reakčnej zmesi obsahujúcej zvyšok, vákuový plynový olej, petrolej, benzín, plynový olej, sírovodík, amoniak a zlúčeniny C1 - C4 v plynnej fáze dodávania stripovacieho plynu dodávania premývacej suroviny a privádzania reakčnej zmesi, stripovacieho plynu a premývacej suroviny do stripovacej a premývacej zóny tak,...

Plynový absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14661

Dátum: 06.02.2008

Autori: Zanni Giovanni, De Groen Oscar Roderik Leo

MPK: B01D 53/04

Značky: absorbér, plynový

Text:

...má vo svojej vnútornej komore alebo priestore 3 absorpčný materiál 40011 Prúd plynovej zmesi označený šípkou (f) sa vháña cez uvedený absorpčný materiál.0012 V spodnej časti absorbéra je valcová stena 2 umiestnená na obvodovom výreze 5 podpornej dosky, vo všeobecnosti označenej číslom 6.0013 Podporná doska 6 obsahuje kanál 7 podpornej dosky, cez ktorý, ako je znázornené šípkami (g) sa prepravuje prúd plynovej zmesi, aby sa priviedol cez...

Mobilný plynový kompresor odolný proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12029

Dátum: 19.10.2007

Autori: Ta Long Han, Pedersen Chaince Melvin, Mantei Kelly Paul Francis, Mcgrath Barry Patrick

MPK: B60P 3/00, B62D 21/20, B62D 21/14...

Značky: mobilný, plynový, kompresor, opotrebeniu, proti, odolný

Text:

...možno medzi segmentmi nadstavby 112/114, 114/116 použiť vlnovcovú manžetu (nie je zobrazená) na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany proti živlom. Ďalej možno použiť prídavný rám0032 Ako už bolo predtým uvedené vyššie, relatívny pohyb umožnený ohybným rámom návesu,je zvlášť dobre vhodný pre ohýbanie sa počas prepravy a absorpciu a odvádzanie vibrácií. Avšak takýto relatívny pohyb by viedol ku katastrofickej poruche niektorých komponentov...

Plynový konvekčný ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4373

Dátum: 02.02.2006

Autori: Pohl Igor, Böhm Peter, Slovák Rudolf

MPK: F24C 3/00

Značky: ohrievač, plynový, konvekčný

Text:

...na výkresochPlynový konvekčný ohrievač podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje bočný pohľad V reze na jeho konštrukciu. Na obr. 2 je znázornený pohľad plynový agregát. Na obr. 3 je znázomene detailnejšie usporiadanie spaľovacej komory. Napokon na obr. 4 je v rozprestretom pohľade je znázomené perforovanie krytu plynového konvekčného ohrievača.Príklady...

Plynový horák s prostriedkami na upevnenie krytu reverzným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8732

Dátum: 16.05.2003

Autor: Bettinzoli Angelo

MPK: F23D 14/06

Značky: prostriedkami, spôsobom, horák, plynový, krytu, reverzným, upevnenie

Text:

...odstránenie krytu, tak kompletnú údržbu umožňujúcu rozobratie0007 US patent RE 22.877 (HARPER), obsahuje horák s dvomakrytu s kruhovým difúzorom plameňa a telesa horáka pomocou vloženia nejakých rebier, ktorými je opatrený kryt, do príslušných žliabkov vyhotovených na telesa horáka. Žliabky majú trocha širšie časti, do ktorých sa vkladajú alebo sa z nich vyberajú rebrá. Dodanim horlavej zmesi priamo telesu horáka bez toho, aby bola do...

Plynový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11031

Dátum: 25.02.2003

Autor: Boyes Michael

MPK: F23D 14/02, F23D 14/58

Značky: horák, plynový

Text:

...sú axiálne zarovnané s medzerami vymedzenými medzi výčnelkami druhej krajnej časti avýčnelky každej krajnej časti presahujú aspoň čiastočne cez druhú krajnú časť v oblasti spoja.0018 Stena môže byť vytvorená z dvoch v podstate poI-valcových stenových dielov,pričom spoj sa vytvára medzi krajnou časťou jedného stenového dielu a krajnou časťou druhého stenového dielu. V takomto prípade je vytvorený podobný spoj medziďalšími krajnými časťami...

Plynový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3431

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kovalik Blažej

MPK: F23C 6/00

Značky: ohrievač, plynový

Text:

...ohrievača na zdroj plynu je prostredníctvom plynovej hadice riešený veľmi erudovane.Prehľad obrázkov na yýkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje čiastočný rez plynového ohrievača. Obr. 2 znázorňuje ďalšie variantné uskutočnenie plynového ohrievača s napojením na komín. Obr. 3 znázorňuje spaľovaciu komoru v dvoch pohľadoch. Obr. 4 znázorňujeriešenie prechodu vzduchu a spalín cez pevnú stenu. Obr. 5 znázorňuje povrchovú úpravuPňklady...

Plynový motor so zapaľovaním riadiacej nafty a spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12511

Dátum: 29.08.2002

Autori: Nishi Yoshifumi, Goto Satoru

MPK: F02M 21/02, F02D 19/10

Značky: zapaľovaním, prevádzkovania, spôsob, nafty, motor, plynový, riadiacej

Text:

...riadiacej nafty, navrhnutého predkladateľmi vynálezuObr. 2 je schematický pohľad ilustrujúci konštrukciu prvého prikladu podľa predkladaného vynálezu Obr. 3 je časový diagram znázorňujúci sposob prevádzkovania prveho prikladu plynového motora-3 Obr. 4 je graf ilustrujúci vzťah medzi podielom chybných zážihov a počtom otáčok motora za účelom porovnania účinkov prvého prikladu plynového motora podľa predkladaného vynálezu (plná čiara) s...

Riadiaci obvod pre plynový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2938

Dátum: 06.08.2001

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20

Značky: ventil, riadiaci, obvod, plynový

Text:

...na použitie pri plynových horákoch s dúchadlovou podporouObr. 5 usporiadanie obvodu pre ventil MV s ovládaním jednosmerným napätím (DC) na použitie namiesto ventilu W s ovládaním striedavým napätímObr. 6 je usporiadanie obvodu podľa piateho príkladu uskutočnenia vynálezu na použitie pri atmosférických plynových horákoch.Vo všetkých piatich príkladoch uskutočnenia podľa obr. 1 až 4 a 6 má relé 5 x 2 prepinací kontakt s pracovným...

Plynový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2156

Dátum: 07.05.1999

Autor: Volek Ľubomír

MPK: F24C 3/00

Značky: radiátor, plynový

Text:

...riadi prietok plynu - maximálny a znížený výkon a tým plynulo reguluje priestorovú teplotu v rozsahu 8 až 33 °C. Havarijné Lízavretie prívodu plynu v prípade straty plameňa zabezpečuje termoelektrická poistka zabudovaná v plynovej armatúre §. Na plynovú armatúru je napojený rozvod plynu Z , ktorý je pripojený na horák g, ktorý je zhotovený z antikorovej ocele aje upevnený na nosiči horáka Q. Na plynovú armatúru § je napojený aj...

Predzmiešavací plynový zapaľovací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2134

Dátum: 07.05.1999

Autor: Groenemans Hugo

MPK: F23Q 9/02

Značky: plynový, horák, predzmiešavací, zapalovací

Text:

...optimálne prispôsobená zodpovedajúcej zmesi pripadne zodpovedajúcemu tlaku zmesi.Ukázalo sa, že týmto spôsobom sa vytvára zvlášť stabilný zapaľovací plamienok. Drôtená mriežka totiž vedie k vzniku veľkého počtu malých plamienkov, ktoré vytvárajú prstenec udržovacich plamienkov, ktorý tesne vedľa seba obklopuje hlavný plameň. Tie pôsobia na seba navzájom a zvyšujú stabilitu zapaľovacieho horáka. Pri zmene zloženia zmesi alebotlaku zmesi sa...

Závesný plynový infražiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 819

Dátum: 10.05.1995

Autori: Doležal Zdeněk, Hnilička Bohuslav, Haleš Josef

MPK: F24D 15/00, F23C 5/02

Značky: plynový, závěsný, infražiarič

Text:

...a hál, pod ktorých stropom je zavesený pomocou známych závesných prvkov.Kvôli spoľahlivosti a regulovateľnosti výkonu závesného plynového infražiariče má zvláštny význam možnost prisávania spaľovacieho vzduchu otvorom prívodu vzduchu v strope prednej komory, horákovej komory a prisávacímí otvormi v čele pláštahoráka, v spojitosti s regulátorom tlaku vzduchu umiestnenýmTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr....

Jednostupňový kvapalinokrúžny plynový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281523

Dátum: 12.04.1995

Autori: Segebrecht Udo, Domagalla Klaus

MPK: F01C 21/10, F04C 19/00

Značky: jednostupňový, kvapalinokrúžny, kompresor, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (5) pracovného priestoru je vytvorené ako hlbokoťahaný plechový diel, pričom priechod na vnútornej strane z v podstate valcovej časti puzdra (5) pracovného priestoru do spojovacej príruby (6) je zaoblený. Priemer vpísanej kružnice (23) určenej plochou vymedzenou pozdĺžnym rezom klinovitej plochy (21) medzi zaoblením (11), riadiacim kotúčom (4) a priamym predĺžením (22) hranice pracovného priestoru, ktorá je paralelná s hranou obežného...

Plynový kotel s hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 276975

Dátum: 18.11.1992

Autor: Metz Peter

MPK: F24H 9/20, F24H 1/22, F23N 3/00...

Značky: plynový, hořákem, kotel

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 275781

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fík Miroslav

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, plynový

Plynový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 268780

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ajrapetjan Aram

MPK: G01N 30/30

Značky: chromatograf, plynový

Text:

...ľIlJICKOJIhKY HFFVI FIĽBBHIIIůI-HAM ľťłHľlť-špłñTyFilxl MIUIMHGIKITCIHĚIKüK CTaühHOŇ Kmpnym 13 (mur. 2). Tak M annnmmemuñ uyncTBmTennHuñ anenanr 12, HTO mmaumauT m×mTMücmTebHna ynnmmaumm. TU yaeAmumnaaTcn c nemu nnnmaTmn npymmuu 14 K mapmKy 17 Hepeaoaaunnyn mwynky JH m mnny 16 m nnmumaeTcm namnenmm 3 Manmapmkonnn npucrpancrae. KurnpmelíizlĺaJluł IVIFJł Nlllllílůł 291 Fn) nrrnturvyx) l 1 Jl|)l 2 Clł-3.Y) KKJMFJFIN ľ| 5 TIMMłÉHóPüHHIJ||El...

Plynový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 268761

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ajrapetjan Aram

MPK: G01N 31/08

Značky: plynový, chromatograf

Text:

...TIIJIIXKJItOHtH-i K AMHMM MwTmwuMKa 1 rnnn»HocMTean. Buxon pePynnTnpa 2 namnenmn CUGĽMHÚH c onnoň M 3 nnncnnux Kanup nnrmnennpauunrm nncneHTa 3 cpaaneumm. a npyraq nnmconaa Kanepa ern cncnmnea u IIIJCFíTAI-IIIIJĎ eHKrrr|x ES.Ha uxunu UPynnTuPm 2 nannwHMn M nmTMMeMdpaHHOFo 3 neMeHTn 3 CWMBHQHMH n 0 ÄaüTCH Pn 3 HÚĽMTĽHb M 3 McTOHHMKa 1. B MCXOHHÚM cocTomHMM MacTpmňKoň perynñT 0 pa 2 naunenmů ymTaHannMnavT Tpeóyunyn ncnmwmny Pl. Hpm BTUM n 9...

Jednofrekvenční plynový laser s centrálním hlavním maximem výkonu záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267951

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/22, H01S 3/04

Značky: laser, maximem, výkonu, jednofrekvenční, centrálním, záření, hlavním, plynový

Text:

...vlastní aktívni prostředí izotopy plynu 221 a ZONe v poměr. 11 až la. délka. rezonátoru L leží v romeziNový typ Jodnofrekvenčniho laseru a hlavním oentrúlnim mnximem výkonu ai-oni jo výhodnějäi pro stabilizaoi frekvence z několika důvodů. První. výhodou tohoto typu Je,že nemůže doohúzet k cmylům při uzavirňní smyčky servosyatému, což usnadňuje Autonatickou stnbilizaoi frekvence. Dále převýšoni centrálního maxim xmďzbývajíoí úrovni výkonu Je...

Pulsně periodický plynový výbojový laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 261110

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šumskaja Ludmila, Novák Miloš, Novgorodov Maxim, Urbánková Hana, Kozgunov Sergej

MPK: H01S 3/10

Značky: plynový, periodicky, pulsně, laser, výbojový

Text:

...účinnosti systému předionizace, zvýšení množství elektrické energie vložené do výboje a v- důsledku toh-o zvýšení výstupní energie laserového zařízení, a též ve zjednodušení konstrukce systému předionizvace a vlastního vlnovodu laseru.Účinnost předioínizačního zařízení je možno zvýšit dvakrát ve srovnání s dosud známými zařízeními, a to díky lepšímu přenosu energie z vysokofrekvenčního zdroje do výboje. iEnergie vkládaná do výboje z...

Plynový trubkový hořák se stabilizátorem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 260650

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fíková Jana

MPK: F23D 14/10

Značky: horák, stabilizátorem, plamene, trubkový, plynový

Text:

...až 1,2 t 2,k~de tz je obvodové vzdálenost hořákových otvorů. . .Výhodou řešení .plynagvého trubkoyého hořáku podle vynálezu jsou .nižší výrobní náklady a nižší náklady na čištěníJa údržbu a tim i vyšší stabilita plemene ajpezpečnost provozu hořäků, při vysoké účinnosti spalování plynných. paliv.j Provedení plvnovéhb trulőłlfčového hořáku,trpbkovým ąs orakem a obr. 2 znázorňuje ŤIłQhĺeàna,č st. plynověho trubkoveho hořáku. Plynový trubkovýi...

Plynový monoblokový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 259947

Dátum: 15.11.1988

Autori: Okleštek Evžen, Krahula Karel

MPK: F23D 14/60

Značky: monoblokový, plynový, horák

Text:

...s vlastním pohonným motorem zabírá v půdorysu kotelny další prostor s přívodem plynu a elektrické energie.Uvedené nedostatky odstraňuje uspořádání plynového monoblokového hořáku s dmychadlem plynu, využívající ventilátor vzduchu a dmychadlo plynu podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že na společném hřídeli je umístěno oběžné kolo ventilátoru vzduchu a oběžné kolo dmychadla plynu, přičemž mezi oběma oběžnými koly je přepážka, zatímco...

Víceúčelový injektor pro plynový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 259927

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dressler Milan, Teplý Jiří

MPK: G01N 30/16

Značky: injektor, víceúčelový, plynový, chromatograf

Text:

...plynu. středem kombinované vložky lg prochází kovové vodítkolg, které má za předním okrajem příčný otvor ll, jenž se nachází v zahloubení li kombinované vložky lg. Do osazení 3 ústí vně kovového vodítka lg přívodní kanálek lg spojený s kapilárou Q k přívodu nosného plynu.Mezi úrovní sedla g a upevñovaoí přírubou 34 je do termoatstovaného kovového pouzdra g připojena kapilára g k odvodu odděleného plynu z ínjektoru. Na. výstupní části je...

Plynový tlakový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259501

Dátum: 17.10.1988

Autori: Van Der Kolk Albertus, Stiller Johannes

MPK: G01K 5/36

Značky: teploměr, tlakový, plynový

Text:

...teploměru podle vynâlezu bude omezen pouze tím, že při vyšších teplotách plynové plnídlo se může rozptylovat v- kovu, z něhož je vyroben měřicí prvek. Teploměr je však možno do jisté miry přetížlt bez poškození měřiciho prvku.Vzhledem k velmi vysokému tlaku plynu v plyinovém tlakovém potrubí postačí mnohem menší kapacita plynové nádrže nejen bez většího nepříznivého ovlivnění výkonu Bourdonovy trubice nebo pružiny, nýbrž naopak stak...

Stavebnicový plynový litinový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259301

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malina Ctirad, Malina Radek

MPK: F24H 1/30, F22B 21/34

Značky: litinový, kotel, plynový, stavebnicový

Text:

...tmelem nebo těsněním proti úniku otopné vody lg do vnitřníhc spalinového prostoru ll nebo vnějších spelinových vertikálních komor 3, gg, głł, lg. Vane 1 nebo spodní výměníkové těleso l je opatřeno přívodem otopnévody 55, odvod otopně vody 55 je umístěn v zadní stěně hlavy 5. z horní stěny hlavy 5 jsou do zapalovacího a kontrolního prostoru 55 vyvedeny pro zapalovací a jisticí svíčky 55,pozorovací okánko 55 s otvor pro přívod paliva 55....

Plynový hořák, zejména na zemní plyn u zařízení pro tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258409

Dátum: 16.08.1988

Autor: Jüngling Wolfram

MPK: F23D 15/02

Značky: tavení, zařízení, plynový, horák, zemní, zejména

Text:

...snyxonmx xqneőanuü HHTGHCHBHOE nepeuemuaanhe nasa u oxucnn 7 enn~ 0 ą 0 , nanee, nanecruaa us nnTépaTypu,mpýöxa na nnoa npnpooro rasa nunonnena no uuexwopuouy npuuunny. ľopenxa axcnąyawupyewcn CBHCOKM (nnuunannuoe.cpeguee uaąnenne l 000 54 000 MM pon cr.) ,ąameąueu raĺsaa BHČDŘHHMŇAHPHHHHH ropenxnueMomew~o 6 ecneuuwb Hgodxouuoň nana xonouoronçpauünbro BósnYxa.H pesynnrare qero npouącc pacmenneuun wnmemux ýrneno nópqon na noaercn...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256626

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fialka Pavel

MPK: F23D 14/02

Značky: plynový, horák

Text:

...je dosažení optimálního sněäování plynu se vzduehen l při snížené výkonu hořáku s velkého rozsahu regulovetelnosti výkonu hořáku.Na obr. 1 je v řezu znázorněn příklad provedení hořáku podle tohoto vynálezu.V tělese hořáku l, které má hrdlo g přívodu vzduchu,je přírubou g upevnäns trubka i přívodu plynu, na jejímž konci je plynová trysks j V plynové trysee 2 jsou otvory g,jejichž osy 1 svírsçjí se sněren plemene g úhel g. Na tůleso hořáku 2 L...

Plynový hořák se zapalovacím a pozorovacím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256302

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: otvorem, pozorovacím, zapalovacím, plynový, horák

Text:

...otvoru v provozu. Další výhodou je kompaktní konstrukce kovového pláště keramického spalovacího a zapalovacího otvoru, která umožňuje při plynofikaci a modernizaci starých pecí, které nemají zapálovací a pow zorovací otvory, jednoduchou instalaci pylnového hořáku tak, že odpadá nutnost vrtání zapalovecíoh a pozorovacích otvorů do stěny pece.Provedení zapalovacího a pozorovacího otvoru plynových hořákůVs keramickým spalovacím...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: délky, regulaci, plamene, plynový, horák, injektorový

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Plynový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253252

Dátum: 15.10.1987

Autori: Orionov Jurij, Anisimov Venjamin, Majorov Michail, Oreškin Nikolaj, Makarovec Nikolaj, Bělov Valentin, Verkovič Vsevolod

MPK: F02K 9/08, F23R 5/00

Značky: plynový, generátor

Text:

...paspymenua oxnaHTenH,npH BH 6 pauHoHHmx n ynap~ Hmx Harpyaxax. A Ha ®ur.I naoöpamen npHMep nunonuenux raaoreneparopa c onHHM nepůopapoúanňm cwaxauom, HMemmnM ynenuuennym noaepxnocrb nuxma.Fasoreuepawop Hueer Kopnyc Í, pasnenennmň neperoponkoü 2 Ha Kauepy cŕopauun c Kananbumm aapnnon Taepnoro Tonnnná 3, HHHuHaT 0 p 0 M ero ropeuua 4,.npocceneM 5 B nep® 0 pHp 0 BaHHoM cwaxaue 6,CHa 5 XeHHuM Ha OTKPHTOŘ vacru őyprnxom 7 H pasme...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 246919

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sadalek Miloš, Pinkas Richard

MPK: F23D 14/20

Značky: plynový, horák

Text:

...priložených výkresech znáäorñuje obr. l bokorysný řez hořákem, obr. 2 směšovací růžici s rezy rovinou A-A a rovinou B-B z obr. 3 půdorys směšovací růžice.Hořák sestava z plynové trubky g opatłené na konci regulačním nástavcem 3, v něm je naäroubován vírník 1. Hloubkou zašroubování vírníku 1 do regulačního nástavce g lze regulovat vzdálenost tvorby plemene od trysky. Vírník 1 je válcováho tvaru a po obvodu je opatžen šroubovitými drážkami ll...

Plynový řezací hořák k dělení předpjaté ocelové výztuže železobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240924

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hlaváeek Jaromír, Petera Jan, Kodet Josef

MPK: B23K 7/02

Značky: ocelové, horák, výztuže, předpjaté, dílců, dělení, železobetonových, řezací, plynový

Text:

...řezaciho hořáku mezi pruty předpjaté ocelové výztuže vedený řeznou rovinou A-A a obr.6 ustaveni plýnového řezaciho hořáku před započetim děleni prutů předpjaté ocelové výztuže.Podle přikladného provedení sestava plynový řezaci hořákz řezaci łrubical ve tvaru kvadru, v podstatě obdélnikové základný, který je na dvou protilehlých svislých stěnách opatřen u výstupnimi otvory g plynové hořlavé směsi a výstupnim otvorem 1 řezného kysliku, kde...

Impulsní plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 243167

Dátum: 15.07.1987

Autor: Štulík Karel

MPK: F23D 14/00

Značky: horák, plynový, impulsní

Text:

...rozsah a je vhodný do silných i tenkých stěn pecí. Zapáleni a hlídání lze provést elektrodou zasahující do spalovacího stabilizačního kanálu, hoření lze pozorovat průzorem naPři zvýšení teploty hořákové hlavy nebo nebezpečí prošlehnutí plamene do stabilizačního kanálu lze s výhodou využít vzduchu přiváděného z hlavního vzduchového kanálu přepouštěcími kanálky do spalovacího stabilizačního kanálu. Tím se sníží teplota hlavy a umožní se přívod...