Patenty so značkou «plynovou»

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov obsahujúce aspoň štyri rôzne funkčné skupiny s kyslíkom a zvolené zo skupiny alkohol, éter, aldehyd, ketón, ester, anorganický ester, acetál a peroxid, spôsob …

Načítavanie...

Číslo patentu: 286954

Dátum: 15.07.2009

Autori: Hull Angelica, Golubkov Igor

MPK: C10L 1/10, C10L 1/00

Značky: dieselových, ketón, funkčně, obsahujúce, štyri, alkohol, palivo, aspoň, motorov, skupiny, turbínou, aldehyd, spôsob, motorové, zvolené, kyslíkom, rôzne, acetál, ester, anorganický, plynovou, prúdových, peroxid, éter

Zhrnutie / Anotácia:

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov vrátane štandardných motorov obsahuje zmes organických zlúčenín, obsahujúcich viazaný kyslík a voliteľne tiež uhľovodíkovú frakciu. Organické zlúčeniny celkovo zahrnujú aspoň štyri rôzne funkčné skupiny, ktoré obsahujú kyslík. Celková koncentrácia organických zlúčenín obsahujúcich viazaný kyslík sa pohybuje od 5 % do 100 % celkového objemu zloženia...

Ni-Cr-Co-Mo zliatina pre pohon plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6725

Dátum: 30.08.2005

Autor: Pike Lee

MPK: C22C 19/05

Značky: turbínou, zliatina, pohon, ni-cr-co-mo, plynovou

Text:

...sa berie za mieru náchylnosti k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia (nižšie hodnoty predĺženia poukazujú na väčšiu náchylnosť k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia). Predĺženiev CHRT je funkciou testovacej teploty a normálne vykáže minimum konkrétnej3 teplote. Teplota, pri ktorej k tomuto dôjde, je okolo 816 °C (1500 °F) pre mnohé tvámené gama-s-čiarkou spevnené zliatiny.Dobrá pevnosť a tepelná stabilita pri vysokých teplotách, požadované...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Krink Volker, Steudtner Thomas, Laurisch Frank, Irrgang Gerhard

MPK: H05H 1/00, B23K 10/00

Značky: plynů, zmesným, horáka, plynom, objemového, plazmového, vykonávanie, prúdu, tlakovou, spôsobu, napájania, regulácia, ktorom, spôsob, zostava, zmesou, reguláciou, uvedeného, kombinácii, vykonáva, plynovou

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Způsob zneškodňování koncových plynů ve výrobnách kyseliny dusičné s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267576

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/38

Značky: koncových, dusičné, turbínou, způsob, výrobnách, plynů, kyseliny, zneškodňování, plynovou

Text:

...čímž by se snížilo množství vzduchu pro technologii s tím i výše výroby kyseliny dusičné nebo by bylo nutno postavit další zařízení.nevýhody samostatných procesů selektivní redukce a totální redukce a rovněž selektivní redukce se apalovací komorou pro výrobny s plynovou turbinou odatranuje způsob podle vynálezu. Zneškodnování se dosáhne zapojením reaktoru selektivní redukce a reaktoru pro kstalytické spalování paliva. Reaktor na...

Zařízení pro plynovou ochranu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261377

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/06, H01F 15/02

Značky: plynovou, zařízení, transformátoru, ochranu

Text:

...signalizaci nebo vypnutí transformátoru s minimálním rozsahem vzniklé škody. Zároveň se tím zlepší chlazení spojů a jiných částí transformátoru v nástavbách nádoby.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno propojení zařízení pro plynovou ochranu transformátoru podle vynálezu, kde na obr. 1 je zapojení u transformátoru s nuoenou cirkulací oleje přes chladič traneformátorováho oleje a na obr. č. 2 je zapojení u transformátoru s...

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: odběrová, kapalinou, analýzu, plynovou, automatickou, plynné, fáze, komora, chromatografii

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Způsob úpravy povrchu vysokokřemičitých porezních nosičů pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259182

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pitro Vladimír, Exnar Petr

MPK: G01N 30/48

Značky: porézních, chromatografii, způsob, povrchu, plynovou, vysokokřemičitých, nosičů, úpravy

Text:

...uhelnatého CO, siřičitého S 02, sirovodíku H 2 S, karbonylsulfidu COS nebo i uhlovodíku s nižším bodem varu, probíhá již za normální pokojové teploty. otom lze těchto nosičů využít i pro přenosné plynoĚ vé chromatografy. A lVynález je dále blíže objasněn následujícími příkladyV tomto přikladu provedení je popsána úprava středoporovitéhosilikage 1 u, který byl rozdrcen,přesát, a byla vytřiděna frakce 0,08 až 0,2 mm. 20 g tohoto nosiče bylo na...

Způsob a zařízení k výrobě příčně žebrované vnitřní trubice pro speciální dvoustěnnou plynovou výbojku s vysokou úhlovou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255532

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pöhler Manfred, Nolte Lothar, Roselt Udo

MPK: C03B 23/08

Značky: vysokou, úhlovou, žebrované, dvoustěnnou, příčné, trubice, výbojku, výrobe, plynovou, zařízení, selektivitou, speciální, vnitřní, způsob

Text:

...3 nnacrnuuoe cocwoxnne coowaewcrnymmero npHMeHeHHoro Marepuana, H BHYTDEHHH mopmymmmü HHcTpyMenT pasönpaercn npn awoů weMnepaType nocne oxonqauua 0 pMOBaHHH H BmqeprHnaeTcs H 3 Tpy 6 m, Tax um roToBan sHyrpeHHan Tpyóa mm cneunąnbnoň rasopaspłfnnoň rpyöbr Moxer oxnaxarb öes auyrpenunx Hanpamenwň Hsaecrwum oöpasou. . yCTp 0 ŘcTBO nn ocymecranena cnoccöa à coomuomeuun c Hsoöbeweuueu HMeeT usa apamammnxca onuonpeuçuuo Toxapumm narpona uns samHMa...

Dávkovací kohout pro kapalinovou a plynovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou.

Načítavanie...

Číslo patentu: 235262

Dátum: 01.10.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: plynovou, dávkovací, kohout, kapalinovou, měnitelnou, stupňovité, dávkou, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou s čelními rovinnými těsnicími plochami, bez spojovacích kanálků, spočívající v tom, že obsahuje alespoň dvě rotačně pohyblivé součásti obsahující alespoň čtyři vrtání ležící na roztečné kružnici s osou, která je osou rotace rotačně pohyblivých součástí, přičemž tato vrtání jsou s osou rovnoběžná a každá z alespoň dvou rotačně pohyblivých součástí jich...

Prstencová spalovací komora motoru s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246596

Dátum: 20.08.1987

Autori: Lukeš Eduard, Valenta Jan, Novák Vladimír

MPK: F23R 3/60

Značky: motorů, prstencová, spalovací, plynovou, turbínou, komora

Text:

...nH®®y 3 op A c BHYTDEHHQŘ 5 H Hapymnoñ 6 oőeuañxaun. Hapyxuan oőeqaňxa 6 coenunena c KODHYCOM 1 H mecrxo csasana aanuum no noroxy xonuou c oñrexaweneu 3 npu nonomn npomemyroqnbm snenenwoa 7. Hapyxuaa oőeqaäxa 6 coennena c KODHYCOM 1 nepenHHM no HOTOKY Konuom. Hponexyroqnue aneuenrm 7 nunonnenu 5 Bane nnocxnx cunoaux peöep 8, opneuwnposauumm anonn noroka.Oőeqañka 6 umçysopa 4 cnaömeaa pasuomepno pacnonomeuaumm no oxpyxuocTH pauanbnunu...

Odpařovač, umístěný mezi plynovou nádrží a zplyňovačem nebo vstřikovacím ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 251763

Dátum: 13.08.1987

Autor: Reiter Heinz-albert

MPK: F02M 21/06

Značky: ústrojím, nádrží, vstřikovacím, plynovou, zplyňovačem, umístěný, odparovač

Text:

...otáček motoru je podle vynálezu mezi druhou redukční plynovou komorou a vstřikovacím ústrojím motoru upravena pŕedsměšovací tryska ma níž je pod škrticí klapkou zařazena sběrná trubka s přívodem vzduchu ze splynovače. Podle vynálezu je płedsměšovací tryska opatřena stavěcím kuželem, posuvným v pouzdrovém tělese.Odpařovač, vytvořený podle vynálezu má četné výhody. Dodává přiměřsné množství plynu při všech pracovních režimech motoru. Nepodléhá...

Zařízení pro přívod maziva do ložiska opěry motoru s plynovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245483

Dátum: 15.06.1987

Autori: Skoupil Vladimír, Mašek Stanislav, Pávek Miloslav

MPK: B01D 35/00

Značky: motorů, opěry, turbínou, zařízení, maziva, plynovou, ložiska, přívod

Text:

...xsnrarem conepxnr Kopnyc I c nxonauu n nuxonuuu nemusim xaaaxanm 2 n 3 coomercmeano. pacnouoxennoe nem Hmm Jxenroqnoe neptpopnponaaaoe xwmuo 4 qxunmpa, ycraaomeuxoe 13 Konsuenoü Kaaamce 5 xopnyca I. Ha ,une xauamm 5 Banani-zenu no Kpañneü uepe rpn Bucryna 6.7.8. 0 mm K 3 snom/non 8 pacnouoxea aanpowua nxomloro kamna 2 u Imeer cnepneuua 9.I 0 u nas II. coennxmxmñ nxomtoñ KEHBJI 2 co cnepxemunm 9. IG. Komuo 4 nunoameno paapeaama,...

Světelný zdroj s nízkým příkonem, obsahující plynovou sodíkovou vysokotlakou výbojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238376

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kerekes Béla

MPK: H01J 61/56

Značky: plynovou, zdroj, světelný, nízkým, vysokotlakou, výbojku, sodíkovou, příkonem, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného zdroje s nízkým příkonem, který tvoří plynová vysokotlaká výbojka obsahující výbojovou trubici umístěnou v baňce, dále vysokofrekvenční předřadník připevněný na hrdle baňky a opatřený pláštěm a na něj navazující paticí. Vynález řeší zmenšení rozměrů výbojky vhodným uspořádáním filtračního kondenzátoru vysokofrekvenčního předřadníku takovým způsobem, že kondenzátor zasahuje do vnitřního prostoru patice a účelně zaujímá...

Sorbenty pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kogerman Aili Richard, Murel Andrej Petrovič, Heinsoo Enn Jurievič, Kirret Oskar Georgievič, Čoupek Jiří

MPK: B01J 20/26, G01N 30/48

Značky: plynovou, chromatografii, sorbenty

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbenty pro plynovou chromatografii na bázi modifikovaného porézního polymeru, vyznačené tím, že granulovaný porézní polymer nebo kopolymer má povrch pórů potažen modifikátorem, který obsahuje oligomerní amin se 2 nebo více aminoskupinami a síťovadlo se 2 nebo více reaktivními funkčními skupinami, přičemž celkově obsahují 1,0 až 23,0 % hmotnostního oligomerního aminu, 0,6 až 19,0 % hmotnostního síťovadla a 58,0 až 98,4 % hmotnostního porézního...

Chemicko-tepelná akumulačná špičková elektráreň s plynovou turbinou v otvorenom sekundárnom obehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238903

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sedlák Juraj, Füri Belo

MPK: H02J 15/00

Značky: akumulačná, turbínou, oběhu, chemicko-tepelná, plynovou, elektráren, sekundárnom, špičková, otvorenom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru energetiky a rieši chemicko-tepelnú akumulačnú špičkovú elektráreň s plynovou turbínou v otvorenom sekundárnom obehu. Jej podstata je v tom, že ohrievače pracovnej látky sekundárneho obehu sú napojené na plynové turbíny sekundárneho obehu. Jej charakteristickým rysom je, že z akumulačného systému chemickej a tlakovej energie pracovná látka sa vedie do hlavného katalytického reaktora, v ktorom sa uskutoční chemická...

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: vícesmyčkový, kapalinovou, chromatografii, dávkovací, plynovou, kohout

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii je opatřen jednou rotačně pohyblivou součástí, která je sevřena mezi dvě pevné součásti. V rotačně pohyblivé součásti jsou na roztečné kružnici, jejíž střed souhlasí s osou otáčení rotačně pohyblivé součásti v pravidelných roztečích se středovým úhlem 90, 72 nebo 60° vytvořená po obvodě místa, jejichž počet je čtyři., pět nebo šest. V těchto místech je buď jenom vrtání...

Zařízení s plynovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235074

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hendriks Rudolf

MPK: F02C 3/08

Značky: plynovou, turbínou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s plynovou turbinou, zejména pro výkonový rozsah 6000-10 000 kW s vícedílnou skříní, ve které jsou turbina a radiální kompresor uloženy na dvou hřídelích umístěných vůči sobě v přímce, vyznačující se tím, že za axiální jednostupňovou turbinou (4) následuje alespoň jeden axiální turbinový stupeň (6), přičemž axiální jednostupňová turbina (4) spolupracuje ve spojení na pohon s dvoustupňovým radiálním kompresorem (5), jehož první...

Zapojení pro analýzu plynných směsí plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233191

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: G01N 31/08

Značky: směsi, analýzu, plynovou, plynných, chromatografii, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elementární analýzy například organických látek. Podstatou vynálezu je, že mezi výstup třícestného ventilu a chromatografickou kolonu je zapojen první pneumatický odpor, na výstupu spojený obtokovou smyčkou přes druhý pneumatický odpor s přívodem nosného plynu, přičemž k přívodu z ředicí komory je připojen přes jednocestný ventil třetí pneumatický odpor s výpustí do atmosféry. Zapojení je určeno zejména pro plynové chromatografy.

Zapalovač pro plynovou lampu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219872

Dátum: 15.09.1985

Autor: Plozner Lisio

Značky: zapalovač, lampu, plynovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zapalovače s piezoelektrickým jiskrovým generátorem, pracujícího pomocí jednoduché ruční regulace a odstraňujícího nevýhodu umístění elektrod piezoelektrického generátoru v blízkosti punčošky lampy a nevýhodu trvalého plamínku v pomocném hořáku, který je otevřen po celou dobu otevření hlavního regulačního ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že pomocný ventil, tvořený druhým kalibrovacím nástavcem a prstencovým...

Scintilační detektor s plynovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 215428

Dátum: 01.01.1985

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: scintilační, detektor, plynovou, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru s plynovou náplní s výstupním okénkem pokrytým z vnější strany vrstvou optického konvertoru, která je v optickém kontaktu s použitým fotonásobičem. Vrstva optického konvertoru je tvořena bud anorganickým nebo organickým konvertorem a jejím umístěním nedochází ke znečištění plynové náplně detektoru, není proto nutné žádné proplachovací zařízení a je zajištěna trvalá stabilita scintilačního detektoru.

Způsob výroby nosiče pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 215610

Dátum: 15.05.1984

Autori: Víška Jarmil, Bartuška Miloš

Značky: nosiče, plynovou, chromatografii, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy porézního křemičitého materiálu, vhodného jako nosič stacionárních fází v plynové chromatografii. Dobrý nosič pro plynovou chromatografii má umožňovat vytvoření tenkého a rovnoměrného filmu stacionární fáze a co nejméně ovlivňovat rozdělovací proces kapalina-pára vlastními sorpčními účinky. Má být mechanicky pevný, dobře sypký a má mít dostatečnou únosnost pro stacionární fáze. Pro vytvoření tenké a rovnoměrné vrstvy...