Patenty so značkou «plynných»

Regeneračný výmenník tepla a radiálne tesnenie na použitie v ňom, ako aj spôsob oddelenia plynných médií v regeneračnom výmenníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9709

Dátum: 24.07.2007

Autori: Halbe Volker, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: tesnenie, výmenník, radiálně, oddelenia, plynných, regeneračnom, médií, tepla, výmenníku, regeneračný, ňom, použitie, spôsob

Text:

...avydúchavaný ešte studený plyn prijímajúci teplo. Tomuto zodpovedajúc je toto takzvaná studená strana. Vprípade regeneračného výmenníka teplastvárneného napríklad na predhrievanie vzduchu, tento teda na svojej horúcej strane vykazujevstup plynu avýstup vzduchu ana svojej studenej strane výstup plynu avstup vzduchu. Odpadový plyn teda prúdi cez oblasť spalín, ktorá sa rozprestiera od horúcej po studenú stranu výmennika tepla, zatiaľ čo...

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Segato Carlo, Martini Sandro, Grando Maurizio, Gritti Guido, Toniolo Enrico

MPK: F02M 21/02

Značky: motorov, plynných, palív, spalovacích, privádzanie, filtračné, plynů, systémov, zariadenie, filtrovanie

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: König Peter Wilhelm, Hinzmann Martin

MPK: G01F 15/06, G01F 15/00, G01D 4/00...

Značky: médií, kvapalných, plynných, spotřeby, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Spôsob a zariadenia na úpravu plynných splodín zo spekacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6560

Dátum: 08.03.2006

Autori: Fleischanderl Alexander, Neuhold Robert

MPK: F27D 17/00

Značky: spôsob, plynných, spekacích, úpravu, zariadenia, splodín, zariadení

Text:

...zariadenia tak, aby sa zvýšila rýchlosť reakcie medzi plynnými splodinami a0011 Táto úloha sa rieši spôsobom podľa nároku 1 príp. pomocou zariadenia podľa nároku 12. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú zaznamenané0012 Tým, že aditívum sa podáva na minimálne jednom mieste proti smeru prúdenia plynných splodín, sa zvyšuje relatívna rýchlosť medzi plynnými splodinami a aditívom a tým rýchlosť reakcie medzi aditívom a plynnými splodinami. Zvlášť...

Magnetické zariadenie na spracovanie tekutých a plynných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5524

Dátum: 02.11.2005

Autor: Szalai Tamás

MPK: F02M 27/00

Značky: látok, magnetické, tekutých, zariadenie, spracovanie, plynných

Text:

...pod 10000 Gaussom. Mojim cieľom bolo vytvorenie filtra,zariadenia spracovania a transformačnej jednotky, ktoré súvhodné na vyhovujúce pripravenie paliva spaľovacích motorovkaždého typu, a na zvýšenie účinnosti kotlov, ktoré fungujú s tekutými a plynnými palivami a na manipuláciu vody (na zmäkčenie vody).Je známe, že na pólu železného jadra, ktorý je oproti magnetu je možné koncentrovanie magnetického fluxusu minimálne Štvornásobne -...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri laserovom zváraní oceľových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5046

Dátum: 06.06.2003

Autori: Verna Eric, Lefebvre Philippe, Chouf Karim, Briand Francis

MPK: B23K 26/00, B23K 35/22, B23K 26/12...

Značky: laserovom, zmesí, rúrok, plynných, zváraní, oceľových, použitie

Text:

...výsledkov, aké sa dosahujú pri zváraní s použitím hélia, avšak lacnej šímTakto existuje komerčná ponuka plynných zmesí obsahujúcich argón a hélium, akými sú napríklad plynné zmesi obsahujúce 30 objemu hélía, pričom zvyšok je tvorený argónom,ktoré sú komerčne dostupné pod označením LASALT 2045 v spoločnosti LAIR LIQUIDEm a ktoré umožňujú dosiahnutie v podstate rovnakých výsledkov ako s použitím hélía pre výkony lasera typu C 02 nižšie ako 5...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Lefebvre Philippe, Briand Francis, Verna Eric, Chouf Karim

MPK: B23K 26/00, B23K 26/12, B23K 35/22...

Značky: tupom, použitie, zváraní, zmesí, laserom, plynných

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: plynných, médií, regulátor, kapalných, automatický, průtoku

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: elektromagnetů, ventilu, elektromagnetického, řízení, plynných, kapalných, průtoku, zejména, zapojení, médií

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Zariadenie na čerpanie kvapalných médií, najmä pod tlakom, prípadne na čerpanie a/alebo stláčanie plynných alebo kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279460

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frank Raimund

MPK: F01C 1/344

Značky: plynných, zariadenie, najmä, tlakom, médií, stláčanie, čerpanie, případně, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stator (5, 105) so vstupom a výstupom, v ktorom je excentricky proti statoru (5, 105) usporiadaný aspoň jeden otočne uložený rotor (4, 104), v ktorom je usporiadaná aspoň jedna posuvná lopatka (2, 102), posuvná v radiálnom smere, ktorá sa pohybuje utesnene po vnútornej stene statora (5, 105) a je vedená pozdĺž vodiacich dráh (1a, 1b, 101a, 101b), usporiadaných na vnútornej strane nadstavca (8), na ktorých sa odvaľujú valčeky (2a,...

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279324

Dátum: 07.10.1998

Autor: Schoubye Peter

MPK: B01D 53/40

Značky: plynných, odpadového, plynů, spôsob, zlúčenín, prúdu, kyslých, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu spracovaním amoniakom, pri ktorom sa plynné látky vyzrážajú amoniakom a odfiltrovávajú sa z odpadového plynu. Do prúdu odpadového plynu pred spracovaním amoniakom sa zavádza jadrový plyn obsahujúci pevné častice oxidu kremičitého, uhlíka alebo oxidov kovov s priemerom okolo 10 nm alebo menej a v množstve výhodne od 1/500 do 1/1000 objemového dielu jadrového plynu na...

Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodím pre systém odsírovania plynných spalín a spôsob postrekovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280323

Dátum: 05.06.1996

Autori: Johnson Dennis Wayne, Lieb Paul James

MPK: B01D 53/74, B01D 53/50

Značky: plynných, spôsob, jedným, tvorené, rozstrekovacím, systém, aspoň, odsirovania, postrekovania, poschodím, spalin, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia tvoreného aspoň jedným rozstrekovacím poschodím absorpčných veží odsírujúcich spaliny. Rozstrekovacie poschodie obsahuje niekoľko rozvodných potrubí, pričom ku každému uvedenému rozvodnému potrubiu je pripojená množina napájacieho potrubia. Tieto rozvodné potrubia sú usporiadané striedavo v rovnakej rovine a pretínajú dráhu uvedených spalín v tejto rovine. Ku každému z uvedených napájacích potrubí sú pripojené série...

Zariadenie pre tepelné štiepenie zmesi kvapalných a plynných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279373

Dátum: 09.11.1994

Autor: Illyes Peter

MPK: C10G 9/14

Značky: kvapalných, tepelně, plynných, zariadenie, uhľovodíkov, zmesí, štiepenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje najmenej jedno potrubie (R3) pre zmes, vyústené do výmenníka (W1) tepla, ktoré je prípadne prietočne spojené s ďalším potrubím (R4), vedeným z výmenníka (W1) tepla, prostredníctvom obtokového potrubia s uzatváracím orgánom (V1) na reguláciu prietoku, a ďalšie potrubie (R4) vedené z výmenníka (W1) tepla, do ktorého je zaústené najmenej jedno ďalšie potrubie (D1) na prehriatu vodnú paru, ktoré je na svojom druhom konci...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vlček Antonín Akademik, Mocek Karel, Neužil Lubomír, Wald Jiří, Bejček Václav

MPK: C01D 7/35

Značky: plynných, oxidů, zachycování, siřičitého, způsob, přípravy, sodného, příměsí, směsi, uhličitanu, zejména

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: postupné, aerace, složek, nežádoucích, plynných, způsob, zbavování, pomocí, průtočné

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Michal, Žáček Ladislav, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: pomocí, způsob, složek, recirkulace, průtočné, zbavování, aerace, plynných, nežádoucích

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: nežádoucích, princípu, aerace, průtočné, složek, recirkulace, plynných, zařízení, zbavování

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269227

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: směšovací, přípravu, plynných, nádoba, směsi

Text:

...při metodě exponencíálního zředování tím, Že směšovací nádoba müže být uzavřena v plášti, jehož prostor může být vyplněn vhodnou atmosférou. Neuplatní se tedy v takové míře vliv okolní atmosféry, například chyba difuzí některé složky ze vzduchu.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí je dále popsána na příkladu provedení a připojeném výkresu, na němž je znázorněn podélný řez v náryse.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Ledvinka Karel

MPK: B01F 5/00

Značky: odezvy, dynamické, detektoru, plynných, směšovací, látek, testování, nádoba

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Zařízení na dopravu kapalných nebo plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269185

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hořák Václav

MPK: B65G 53/00, B65G 51/18

Značky: dopravu, kapalných, plynných, látek, zařízení

Text:

...médium prochází motorem beze změny eměru průtoku. Je dopravováno dutým hŕídelem motoru, opatřenćho uvnitř ěnekem, přičemž Sue) nebo vrtule je a hřídelem pevné apojen. Průtočąý průřez v eaeím,výtlačnám i čerpaoimkanile může být .co do tvaru i rozměru konstantní. Výhodou je, že příno na hřídeli je naaazen rotor, ktorý je zaplavován mádiem a čerpadlo tedy nepotřebuje Into uspořádání je doeaženo menších strát při prútoku čerpané látlq....

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: emisí, plynných, obsazování, způsob, likvidace, koksovací, vznikajících, komory, vsázkou, uhelnou

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: G01F 11/00

Značky: zařízení, testovací, plynných, směsi, detektoru

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zeman Svatopluk, Knapová Jarmila, Svobodová Gabriela, Dimun Milan, Kriváková Marta

MPK: C08K 5/34, C08K 5/23, C08J 9/10...

Značky: výtažků, splodín, dezodorančné, zvýšeniu, prostriedok, plynných, činidlo

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fedorík Radovan, Surovec Ján, Truchlik Štefan, Šubert Jiří, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Melicher Roman, Kabátová Viera, Dimun Milan, Mikel Miroslav

MPK: C08J 9/04

Značky: stability, splodín, plynných, tepelnej, vjťažku, modifikátor

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266117

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jurkovič Augustín, Lintnerová Marta, Novák Ladislav, Rosenbergerová Alica, Adamčík Vladimír, Lisý Ján Mikuláš

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpciu, plynných, zariadenie, látok, kvapalinách

Text:

...stanovenia absorbovaného plynu a znižuje dobu absorpcie pri analýze ovzdušia. Absorpčný roztok sa do absorbéra pridáva,alebo sa z absorbéra odoberá jednoduchým pootočenim absorbéra o 1800. Konštrukěným zjednodušením pripojenia pomocnej rúrky na spodnú čast absorpčnej kolóny sa zjednodušuje výroba absorbéra a pri odbere absorpčného roztoku v absorbéri zostáva veľmi malé množstvo absorpčného roztoku.Na pripojenom výkrese je...

Zařízení na zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265001

Dátum: 12.09.1989

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: složek, průtočné, zařízení, zbavování, plynných, pomocí, nežádoucích, postupné, aerace

Text:

...stupně jsou tak zapojeny, aby následující stupeň využíval spádu daného hladinou stupně předchozího,takže celkový spád H, který je k dispozici, se rovná součtu dílčích spádů H. Při alternat. řešení na obr. 2 je potřebný dílčí spád vytvářen mechanickým prvkem, např. čerpadlem lg. Pro usnadnění oddělení vyloučené plynné fáze V odplyňovacích nádržích mohou být nádrže §, §, 2, opatřeny prvkem usnadňujícím oddělení plynné fáze, např. přelévánou...

Filtračně sorpční netkaná textilie pro čištění plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264945

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Svojanovský Jindřich, Kučera František

MPK: D04H 1/58, D04H 13/00, B01D 30/06...

Značky: sorpční, plynných, čištění, médií, textilie, filtračné, netkaná

Text:

...látek z vody, cukerných ščáv a podobné, pro odstraňovaní nežádoucích pachů, CS 264 945 B 1 3radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobné, sestávající z chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Tato sorpční netkaná textílie, chráněná ČSSR A 0 238 199, obsahuje 5 až 30 2...

Průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263135

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hill Eduard

MPK: F23D 17/00

Značky: kapalných, průmyslový, horák, plynných, palív, spalování

Text:

...podle vynálezu, sestávající ze skříně s centrálním kanálem pro axiální přívod sekundárního spalovacího vzduchu, po jehož obvodu je uspořádána soustava trysek pro přívodvprimárního spalovacího vzduchu do směšovacího prostoru, na nějšň navazuje ústí hořáku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v centrálním kanálu je umístěna posuvná redukční clona, opatřená nejménějjedním řídícím otvorem, jehož průřez je v rozmezí 0,05 až 0,95 násobku menší...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szabo Jozef, Tlučhoř Zdeněk, Rhoads Dean, Zvěřina Karel, Kroupa Petr, Schnackel Jay

MPK: H05H 1/00, B01J 19/00

Značky: zpracování, způsobu, kapalných, zařízení, proudu, provádění, plynných, práškových, látek, plazmatu, způsob, tohoto, tuhých

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258667

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lisý Ján Mikuláš, Rosenbergerová Alica, Lintnerová Marta, Adamčík Vladimír, Novák Ladislav

MPK: B01D 3/32

Značky: kvapalinách, absorpciu, látok, plynných, zariadenie

Text:

...s vysokou účinnosifou v danom objeme absorpčnej kvapaliny .aj pri značnej z-mene, znížení »alebo zvýšení, rýchlosti prietoku plynu. Kvapalina sa do zariadenia prldáva poortočenim zariadenia o 180 stupňov.Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie na »absorpciu plynných látok v kvapalinách podľa vynálezu.Spodná a vrchná časť absorpčnej kolóny 1 sú spojené vodorovnou zubovite profilo 4vanou absorpčnou rúrkou 2 a zvislo orientovanou...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zanma Jun, Ohsaki Kozo, Watanabe Hiroshi

MPK: B01J 12/00

Značky: reakčních, v, směrech, jednotlivými, katalyzátorem, komorami, naplněnými, reakce, postupné, reaktor, složek, plynných, průtokem, radiálních, katalyzované

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Zařízení pro čištění plynů od pevných a/nebo plynných nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243963

Dátum: 01.07.1988

Autori: Morávek Josef, Trojan Václav, Tichý Josef

MPK: B01D 47/02, B01D 53/18

Značky: zařízení, plynných, nečistot, čištění, plynů, pevných

Text:

...nutnoit rozšiřování části kolony a komplikovaná výroba 1 montáž takového zařízení.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata ąpočívá v ton, že alespoň z jednoho otvoru pro odvod použité prací kapaliny je vyvedeno potrubí ve svislém směru dovnitř válcové nádoby do výše nejméně 0,1 m nad úroveň otvorů pro přípod zregenerované prací kapaliny a/nebo otvorů pro přívod čištěnóho plynu.Zařízení podle vynálezu přináší výhodu...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Červenka Zdeněk, Belko Dušan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: C08K 5/01, C07C 15/02, C07C 15/12...

Značky: splodín, stability, výtažků, modifikátory, plynných, tepelnej

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lövey József, Nagy Zoltán, Bán Ferenc, Hupka György, Kovács Attila, Csegezy Miklós

MPK: F23G 7/06

Značky: kapalných, odpadních, přeměny, způsob, tepelně, kontinuální, látek, plynných

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: batérií, zařízení, emisí, plynných, koksárenské, likvidaci

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...