Patenty so značkou «plynného»

Vstrekovacie zariadenie odorantu do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6770

Dátum: 06.05.2014

Autor: Reiter Róbert

MPK: G01M 3/00, F17D 3/12, B01F 3/04...

Značky: zariadenie, odorantů, media, kvapalného, plynného, vstrekovacie

Text:

...nad rámec rozsahu, pre ktorý je určené, a činnosť zariadenia pri poruche, údržbe alebo výmene injekčného dopravného zariadenia. Z uvedených dôvodov umožňuje používanie injekčného dopravného zariadenia určeného na svoj bežný prevádzkový výkon bez zohľadňovania príp. krátkodobej potreby väčšej dávky odorantu V prevádzke, pričom zdôvodu súčasného použitia dvoch injekčných dopravných zariadení sa nemusí často z prevádzkových dôvodov...

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: C01C 1/00, B27K 3/16, B27K 3/00...

Značky: vykonávanie, spôsob, plastifikáciu, plynného, zariadenie, dřeva, tohto, aplikácie, čpavku, spôsobu, zariadeniach

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Zariadenie na generovanie plynného procesného média s ozónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5707

Dátum: 05.04.2011

Autori: Vojtko Imrich, Vasilko Karol, Matija Rudolf

MPK: C01B 13/00

Značky: media, generovanie, plynného, zariadenie, procesného, ozónom

Text:

...(podľa reznej kvapaliny) a ovplyvňuje okolité prostredie a prítomných ľudí. Pri suchom obrábaní sa znižuje trvanlivosť nástroja a kvalita povrchu obrábanej súčiastky, čo zvyšuje náklady na výrobu a ovplyvňuje životnosť stroja Z uvedených dôvodov je problematícké zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu a záťaže na ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na generovanie íonizovaného vzduchu s hlavnou aktívnou...

Horák s hyperstechiometrickou zmesou vzduchu a plynného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284776

Dátum: 17.10.2005

Autori: Buccilli Giorgio, Lasagni Feliciano

MPK: F23D 14/10, F23D 14/16

Značky: horák, vzduchu, zmesou, plynného, paliva, hyperstechiometrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Horák obsahuje difuzér (1), na ktorom sú urobené paralelné riadky (2, 2a, 2b, 2c, 8, 8a, 25, 25a) štrbín (3, 13) na prietok uvedenej zmesi. Riadky (2, 2a, 2b, 2c, 8, 8a, 25, 25a) sú navzájom separované stredovou časťou (10) difuzéra, ktorá má stálu konštantnú šírku, pričom stredová časť (10) je vybavená ďalšími otvormi (5, 14, 17, 18) tvarovanými do štrbín na prietok zmesi. Otvory (5, 14, 17, 18) pritom nie sú rovnobežné so štrbinami (3, 13).

Terapeutická pena obsahujúca sklerotizujúci roztok a malé množstvo plynného dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6452

Dátum: 17.11.2004

Autori: Harman Anthony David, Hodges Garry, Moggridge Geoffrey, Kadar Adil, Robinson Nikki, Wright David Dakin Iorwerth, Van Liew Hugh

MPK: A61K 9/12, A61P 9/00

Značky: dusíka, obsahujúca, terapeutická, malé, roztok, sklerotizujúci, plynného, množstvo

Text:

...pripravuje pena.0022 Jedným zo zámerov penového produktu vyvijaného autormi tohto vynálezu je ošetrit celkové väčšie povrchové žily nôh spolu s väčšinou varikóznych pritokových žíl u ľudských pacientov s jednou injekciou. To vyžaduje do 25 ml. 30 ml alebo možno aj 50 ml peny. V súčasnosti najkonzervativnejší používatelia vzduchovej peny injektujú do žilového systému maximálne 5 ml, zrejme bez pozorovania akýchkoľvek škodlivých účinkov. Autori...

Zariadenie na privádzanie plynného a/alebo kvapalného média k rotujúcemu tlakovému systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1902

Dátum: 04.12.2003

Autor: Maier Erich

MPK: F16L 27/00

Značky: privádzanie, rotujúcemu, zariadenie, plynného, tlakovému, media, systému, kvapalného

Text:

...tým, že je v oblasti tesnenia statora a rotora navrhnutý termicky ovládaný rozpínací prvok, ktorý je vytvorený puzdrovitou časťou, ktorá je na svojom konci, privrátenom k tlakovému systému,tixovaná oproti puzdru tesniacej hlavy a ktorá svojim koncom, privráteným k tesneniu statora, dosadá na spojkový krúžok, ktorý je pri zvýšenej teplote v spojení s tesnením statora.0010 Výhoda, dosiahnutá vynálezom, spočíva v podstate v tom, že sa...

Zariadenie a spôsob na rýchle a kontinuálne generovanie plynného fosfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14647

Dátum: 01.10.2003

Autori: Devidas Shroff Rajnikant, Asher Pushpaksen

MPK: A23B 9/18, A01M 13/00, A23L 3/3409...

Značky: rychle, kontinuálně, plynného, spôsob, zariadenie, fosfinů, generovanie

Text:

...Výhodne sa Vyvíjač plynu používa na ñimigáciu síl, skladov obilia, prepravnýchkontajnerov a lodi. Spôsob podľa tohto vynálezu je určený na rýchle vyvíjanie plynnéhofosñnu, pričom zaručuje uvoľnenie potrebného množstva plyrmého fosñnu v krátkom časovom intervale, kratšom než dve hodiny. Teda vtomto vyvíjači nenastávajú problémy spojené s predchádzajúcimi vyvíjačmi plynu, keď počiatočná koncentrácia plyrmého fosñnu je nízka, potom sa zvyšuje a...

Prenosné zariadenie na aplikáciu plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3014

Dátum: 08.10.2001

Autori: Hreňovčíková Eva, Jeckel Anton, Kubančík Oto, Jurec Miroslav, Klobučník Jozef, Honeková Jarmila, Stanka Ján, Nemoga Karol

MPK: A61M 37/00

Značky: zariadenie, plynného, prenosné, aplikáciu, media

Text:

...zariadenie na aplikáciu plynného média je bližšie ozrejmené naobr. l -uschematicky znázorňuje zostavu zariadenia s vysokotlakovým zásobníkom a redukciou tlaku plynného médiaobr. 2 - znázorňuje konštrukčné usporiadanie telového aplikátoraobr. 3 - predstavuje zariadenie umiestnené v prenosnom ošetrovateľskom kufríkuobr. 4 - predstavuje pacientskú zostavu s nízkotlakovým zásobníkom plynného médiaPríklady uskutočnenia Príklad...

Spôsob oddeľovania látok z plynného média suchou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282042

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bjarno Odd, Wedde Geir

MPK: B01D 53/68, B01D 53/10, B01D 53/83...

Značky: adsorpciou, oddeľovania, suchou, látok, spôsob, plynného, media

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovanie plynu z elektrolytického procesu výroby hliníka za tepla suchou adsorpciou sa skladá z aspoň dvoch stupňov (3, 4). Oxid hlinitý (adsorbent) vo forme častíc prechádza cez stupne (3, 4) adsorpčného procesu protiprúdne voči plynu. Teda plyn sa spracováva čiastočne opotrebovaným adsorbentom v prvom stupni suchej adsorpcie, potom sa oddelí adsorbent, vo forme častíc, od plynu po prúde z prvého adsorpčného stupňa. Časť oddeleného...

Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2318

Dátum: 08.11.1999

Autori: Reiter Róbert, Kováč Pavol

MPK: B01F 3/04

Značky: látky, aromatickej, zariadenie, media, plynného, kvapalného, vstrekovacie

Text:

...impulzov snímaných impulznými snímačmi objemového meracieho zariadenia uvádza do činnosti zdvihy elektromagneticky poháňaného piestovéhodávkovacieho čerpadla. Každým zdvihom čerpadlo dopravuje nastavenémnožstvo odorantu v objemových jednotkách cez vstrekovaciu dýzu do prúdu plynu. Odorant je nasávaný zo zásobnej nádrže cez permanentne naplnený zásobník. Napriek modernému princípu vykazujú tieto systémy niektoré nedostatky. Napríklad, že...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: zariadenie, priestore, ultrazvukové, prúdenia, číslicové, rychlostí, media, meranie, kvapalného, směru, plynného

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: směru, ultrazvukové, meranie, zariadenie, media, rychlostí, kvapalného, číslicové, rovině, prúdenia, plynného

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Ponorná rúrka zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky kvapalného alebo plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 279559

Dátum: 17.06.1992

Autor: Keuschnigg Josef

MPK: B04C 5/13, B04C 5/103, B01D 45/12...

Značky: kvapalného, oddeľovanie, aspoň, zariadenia, jednej, media, látky, ponorná, plynného, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ponornej rúrke (1) na zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky z kvapalného alebo plynného média prostredníctvom odstredivých síl, sa rádiusy vodiaceho plechu (3), ktoré ležia v rovinách normálnych na os (5), v smere osi (5) od voľného konca (6), ktorý leží proti ponornej rúrke (1) vodiaceho plechu (3) smerom k ústiu ponornej rúrky (1), zväčšujú.

Způsob spalování plynného paliva v peci pro tepelné zpracování a zařízení pro jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269754

Dátum: 14.05.1990

Autori: Semjonov Jevgenij, Astafjev Anatolij, Moroz Vitalij, Dolbenko Jevgenij, Pjetro Tiksi, Semjonov Nikolaj, Chazanov Michail, Jeleckij Stanislav, Silvio Borrello, Gussak Lev

MPK: F23C 11/00, F23D 13/02

Značky: paliva, zpracování, zařízení, tepelně, plynného, spalování, způsob, provedení

Text:

...cocraaa K raanaosnymuoä cuecu c ad - 1.2 8 Komuuecrae 0.25 M 3/u. Hpu arnu nonnoTacropaunn raaoaoaaymuuñ cuecn cocwaauna 79. a npenenu ee ropauun d 9 0,59 - 1.96 Cpox Pa 6 OTM ropenoquux cnoxoa cocraamner 1500 W.Hpunep 2. B Kanepy 8 npenaapurenbuoro cmuranna nonaetcn acnouorarembuaa raaoaosnymnaa cuecn cxaaoouuHeHToM uasurxa soanyxa Č - 0.8 B Konuqecrae 0.62 M 3/H. Hru cooraetçrayer 2 DTcyuuapuoro ošneua cneceä c 4) 1.0 u...

Zařízení pro intenzivní nucený oběh plynného prostředí v pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267893

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šumera Josef, Kovařík Oskar, Červenka Karel, Němeček Miloslav

MPK: F04D 7/04

Značky: intenzívní, nucený, pecích, oběh, prostředí, zařízení, plynného

Text:

...mezikruhové čelo je připojeno k sacímu hrdlu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom, že se zlepší lntenzita nuceného oběhu plynného prostředí, dochází k účínnému zavětrávání a promísení vzdušiny v celé dělce činného prostoru, příp. mufle, aniž by bylo třeba dosud používaných oběhových vložek a dalších vodicích ploch, a že silná rozvíření vzdušíny kolem vsázky zabezpečí homogenní tepelne i fyzikálně chemické zpracování...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušík Ferdinand, Valenta Jozef

MPK: C03B 5/24

Značky: riadené, plynule, media, plynného, prietoku, obvodů, zapojenie

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Tryska pro přívod plynného média do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266178

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bonczek Tadeáš, Böhm Valter, Doseděl Miroslav, Adamec Vladimír, Cienciala Petr

MPK: C21C 5/34, C21C 5/48

Značky: tryska, přívod, media, taveniny, plynného

Text:

...místě dna či stěny hutní nádoby, čímž lze významné zlepšit cirkulaoi roztaveného kovu. Nedochází zde rovněž k nadměrnému odtavování trysky V místech vyústění plynu do tekutého kovu, čímž se docílí srovnatelného opotřebení trysky a přiléhající vyzdívky hutní nádoby. To je výhodné z hlediska časové shodnosti oprav a rekonstrukcí trysky a vyzdívky hutní nádoby.Příklad provedení trysky pro přívod plynnébo média do taveniny podle vynálezu...

Zařízení pro skladování plynného vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264765

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobeš Martin, Burda Stanislav, Novák Zdeněk

MPK: F17C 5/06

Značky: skladování, vinylchloridu, plynného, zařízení

Text:

...spínačem a opatřeným regulačními tlakovými obvody, a to výkonu kompresoru a sání kompresoru, a dále zásobníkem kapalného VCM. z něhož ústí potrubí pro kapalný VCM.Navržené řešení umožňuje automatizovaný chod 5 dálkovým ovládáním. zcela se vyloučí únik exhalací do ovzduší a také komtaminace odpadních vod. Ve srovnání s dosud používaným plynjemem jsou u tlakového zásobníku minimální nároky na údržbu a při stejném objemu lze v mímořádných...

Způsob regenerace plynného vodíku z vysokotlakého hydrogenačního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264109

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kramer Rinaldo, Caspers John

MPK: C01B 3/26

Značky: regenerace, plynného, procesu, vysokotlakého, hydrogenačního, způsob, vodíku

Text:

...při hydrogenaci vysokovroucích látek a příkladně se uvádějí tyto katalyzátory molybdenan kobaltu, niklu, nebo niklu a kobaltu, sulfid wolframu a niklu, sulfid wolframu,přičemž tyto katalyzátory jsou zpravidla na vhodnám nosiči, jako jsou například oxid hlinitý nebo oxid hlinitý a křemičitý.Obecně nástřik do takového hydrogenačního procesu obsahuje vysokovroucí složky. Obecně takový nástřik obsahuje objemově alespoň 25 látek o teplotě...

Aparatura pro kontinuální měření objemové aktivity plynného 133Xe v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 263735

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kleinbauer Karel, Erban Jiří, Husák Václav

MPK: G01T 1/161

Značky: kontinuální, objemové, aktivity, měření, aparatúra, plynného, ovzduší, 133xe

Text:

...e objemovou aktivitou plynu v ovzduší. Proudění měřeného plynu Komorou je zajištěno vestavěným ventilátorem. Protože současně nastáváí uvolňování radioxenonu z aktivního uhlí, umožňuje zařízení mo nitorovat okamžitou úroveň aktivity radioaktivního xenonu v místnoeti. Komora je současně opatřena stínícími clonami, které umož-3 ňují průchod měřeného plynu a zaáištují také dostatečně odstínění detektoru. Komora i detektor jsou opatřeny...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262576

Dátum: 14.03.1989

Autor: Stejskal

MPK: F16K 31/524

Značky: průběhem, plynného, kuželky, tekutého, sinusovým, ventil, media, pohybu, přímočarého, regulační

Text:

...vodioími čepy g s nosným rámem §. Vodicí čepy l opatřené vratnými pružinami lg a regulačními maticemi ll jsou suvně uloženy v upevňovacích otvorech 3 třmenu 3. Ve vedení 5 nosného rámu § je pohyblivě uložena kulisa 1 s tvsrovaným otvoremg a večkou 2 na hřídeli lg, otáčivě uložené v nosném rámu 5. Kulisa 1 je stavitelné spojena s vŕetenem ll a kuželkou lg regulačního ventilu.Na zadní stěně lg nosnéhorámu á je upevněn servopohon lg,...

Generátor směsi pevných částic a plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 260807

Dátum: 12.01.1989

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B01F 3/06

Značky: pevných, částic, plynného, směsi, media, generátor

Text:

...ke dnu Ž směšo 3 260 307 vací komory 1. Lopatky Q jsou vytvořeny tak, že průměr g lopatkovêho kola ventilátoru 5 je v rozmezí 20 až 80 průměru Qvnitřní stěny pláště g směšovací komory 1 v tom místě. Ventilátorovê lopatky É jsou s vúlí obklopeny prstencovou vložkou 7uchycenou žebry § na plášti g směšovací komory 1. Nad lopatkami É je podt úroveň horního obvodu. prstencovê vložky Z zavedeno ústí 2 výtlačně trubice lg, která je uložena...

Chromatograf s programovaným řízením tlaku plynného nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247149

Dátum: 28.09.1988

Autor: Sahánek Ivo

MPK: G01N 30/02

Značky: programovaným, chromatograf, plynného, řízením, nosiče, tlaku

Text:

...anneuun nporDHMMH, a CKODOCTB HapaCTaHH 8 perynnpymT aennunuoň canŕa nonTopnTenaco cnuron 8 H HDOB 0 nHMOCThm perynupyenoro npoccena 9. Ha 3 ToM unxn nonrorosKH xponarorpawa K pa 6 oTe saxauqnsaewcx. B Haqane uxna paöorm xpoMaTorpa®aBpyqHym nnn c önbxa ynpanneąna 12 nonapr xomanny, 3 aMuKammym Knanau 10. Hpn STOM peąynupyeumü poccenb 9 n no 247149V dP ŘTŘÉE (1,34 Pnr ) Tax Kak Pp - P 34 - A,.m -×I..n A JRQ dtre P 34 -...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258271

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/52

Značky: media, plynného, kuželky, průběhem, sinusovým, přímočarého, rychlostí, ventil, regulační, tekutého, pohybu

Text:

...lg, které je jinak blokováno samosvorností kuželového převodu převodové skříně gg servomotoru lg, je prvé převodové kolo ll těsně suvně uložené na hřídeli lg opatřeno osazením gg a vybráním gg, které spolu s čepem ll hřídele lg a pružinou gg tvoří výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg.Výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg, znázorněné na obr. 6 je tvořeno pomocným pastorkem ll těsně suvně a otáčivě...

Sestava pro ohřívání pracovního plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 244252

Dátum: 01.05.1988

Autori: Velebil Jaroslav, Prokeš Josef, Kopeený Miroslav

MPK: B65G 51/08

Značky: plynného, ohřívání, pracovního, media, sestava

Text:

...chod vysoké pece s výrobními parametry dosahovanými při nepřetržitém provozu třech ohřívačů větru, čímž je zamezeno kolísání jak v množství vyráběněho surového železa, tak i v nákladech na jeho výrobu. Vychází se přitom z poznatku, že náhlé poruchy ohřívače velkého rozsahu a závažného charakteru spojené s jeho dlouhodobým odstavením jsou velmi řídkým jevem. Odstavení ohřívače na delší čas, spojené s opravou nebo výměnou jeho teplojemné...

Chladicí zařízení horkého plynného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255888

Dátum: 15.03.1988

Autori: Papst Gero, Nagl Michael

MPK: F28D 1/04

Značky: produktů, horkého, chladicí, plynného, zařízení

Text:

...vstupující do výstuního hrdla na konci vložky protilehlém vůči vstupu plynnćho produktu stěnou výstupního hrdla vstupními otvory v protismeru k plynnému produktu uvnitř prstencové mezery, a vystupuje na dolním konci vložky spolu s plynným produktom, jímž je unášen v opačném směru, přičemž však ještě stále proudĺ převážně podél vnitřní stěny prstencové vložkya tim odstraňuje, pokud je ještě horký, lepkavé částice plynného produktu.Chladicí...

Podtlakový vyvíječ plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242576

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bruna Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: vyvíječ, dusíku, podtlakový, plynného

Text:

...je v kterénkoliv okamžiku k dispozici,zařízení není třeba konstruovat jako tlakové a umožňuje značnou úsporu kapalného dusíku za provozu snížsníu jeho odporu na nezbytnou níru. Podtlakový vyvíječ je možná nasadit přímo na Dewarovu nádobu, ktera ná nininální odpar a dostatečnou,předem určenou, zásobu kapalného dusíka.vynález blíle objasní přilolený výkres, na kterém je v osověn řezu naznačen příklad provedení podtlakovóho vyvíjeěe.Podtlakový...

Zařízení pro odběr kapalného a/nebo plynného dusíku z Dewarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 241639

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lange Peter Michael, Baker Stephen Richard

MPK: F25D 3/10

Značky: dewarových, kapalného, dusíku, odber, plynného, zařízení, nádob

Text:

...z tvrzené tkaniny připevněna hlavice 3 odbčrového zařízení, vyrobená z tvrzené skelné tkaniny a opatřená tepelně izolačním pláštěm 3 z pěněného polyatyrenu. Do hlavice 3 je vlepena trubka Ž z tvrzeného papíru, kterou je přetlakem plynu nad hladinou vytlačována kapalina z nádoby. Na spodním koncitéto trubky je upevněno topné těleso Q, tvořené cívkou z odpo- 3 241 639 rového drátu, navinutou na tělese vyrobeném z polytetrafluoretylénu,...

Zvlhčovač plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 238990

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kolda Miroslav

MPK: B01F 5/20

Značky: media, plynného, zvlhčovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvlhčovače plynu uspořádaného mezi zdrojem tlakového plynu a spotřebitelem, použitelného s výhodou například pro lékařské účely při zvlhčování plynných médií (zejména kyslíku), určených k vdechování. Podstatou vynálezu je to, že komora (5) přechází v nátrubek (26), nasazený do nádoby s kapalinou (27), opatřený tlakovou tryskou (21), ústící z komory (5) a přecházející v kruhovou kašnu (22) do níž ústí sací kanál (30) pro přívod...

Zařízení pro regulovatelné zavádění plynného tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 237344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanner Hans, Fischer Kurt

MPK: B22C 15/22

Značky: zařízení, zavádění, regulovateľné, plynného, media, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění plynných tlakových médií působících tlakovými rázy v uzavřeném systému na povrch volně sypaných materiálů, zvláště formovacích slévárenských materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tlakové komoře, spojené se zdrojem plynného tlakového média, je uspořádán větší počet otevřených dutých těles ve tvaru trubek spojených s těsnicími skříněmi, v nichž jsou uložena činná těsnicí ústrojí, na něž působí...

Stroj pro tvarování chemických vláken proudem plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234239

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fogl Jiří, Klusáček Ivan, Bezemek Vladislav, Stuchlík Josef

MPK: D02G 1/16

Značky: tvarování, stroj, chemických, media, plynného, vláken, proudem

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro tvarování chemických vláken proudem plynného média, zahrnující cívečnice soustavy podávacích ústrojí pro nejméně jednu nit v pracovní jednotce, vzduchem tvarovací ústrojí, soustavy odtahovacích zařízení a soustavy navíjecích ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezí soustavami podávacích ústrojí (6, 7) ve spodní části stroje a soustavami navíjecích ústrojí tvořených navíjecími hřídelemi (16, 17), uspořádanými ve střední části...

Zapojení ke stabilizaci průtoku plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247749

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartušek Karel, Kališ Miroslav

MPK: G01N 24/06

Značky: průtoku, dusíku, plynného, zapojení, stabilizaci

Text:

...dlsouhodtoibých eixperimerntech v oblasti nukleánní magnetické rezounlance trvajících až 50 hlodtn, při nichž je nutné zajistit »optimální režim celého teplotního systému a zjistít maximálně možnom dobu měření při požadované teplotě, která je závislá na klotnstantním průtoku, odparu, a množství kiapalného dusíku v zásobníkové tnáclobě.Dosavadní wnevýhlody odstraňuje zapojení ke stabilizaci průtoku plynného rdusíku vý 4stupni trubicí ze...

Zařízení na přivádění plynného média na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229907

Dátum: 15.11.1986

Autor: Arakawa Hiroshi

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacím, bezčlunkovém, přivádění, stroji, plynného, zařízení, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na přivádění plynného média na bezčlunkovém tkacím stroji opatřené svěrkou pro opakované svírání a uvolňováni útkové niti synchronně se zanášením útku, obsahující zdroj tlakového plynného média a ventilové ústrojí, vyznačující se tím, že ventilové ústrojí je opatřeno vtokovým otvorem (121) a alespoň jedním výtokovým otvorem (123, 131), spojovacím prostředkem pro spojení zdroje (6) tlakového plynného média s vtokovým otvorem (121)...

Detektor explozivnosti plynného prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232920

Dátum: 15.08.1986

Autor: Švára Karel

MPK: G01N 25/50

Značky: plynného, prostředí, detektor, explozivnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká detektoru explozívnosti pracujícího na principu modelové zkoušky výbušnosti vzorku plynu v explozní komoře. Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukci detektoru a zvýšit jeho citlivost a rychlost odezvy. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že explozní komora, jejíž vstup je dopravním potrubím spojen s odběrovou sondou umístěnou ve zkoumaném plynném prostředí, má vývod plynů zakončen dýzou ejektoru, který je opatřen...

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škába Václav, Majer Jiří

Značky: dodávku, popřípadě, též, hydraulického, obvodů, plynulou, dusíku, plynného, kapalného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Regulátor proudění plynného prostředí v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221516

Dátum: 15.02.1986

Autor: Siegwart Emil

Značky: potrubí, proudění, regulátor, prostředí, plynného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká škrticího regulátoru, jehož ohnutá klapka je uložena v potrubí na hřídeli. Jedno rameno klapky je připojeno k tyči, vedené kluzným vedením, vytvořeným pro vzpříčení a sevření kluzného vedení na tyči třením při jejich relativním pohybu.