Patenty so značkou «plynné»

Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7387

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Koniar Ján, Brodnianská Zuzana

MPK: B03C 3/32, G01N 27/27

Značky: zariadenie, zisťovanie, vybrané, látky, testovacie, ionizácie, vzduchu, plynné, vplyvu

Text:

...látky. Na testovaciu komoru je napojený ionizátor vzduchu, do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter napojený na ventilátor s reguláciou otáčok. Testovacie zariadenie tiež obsahuje merací systém na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu,koncentrácia O 3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a na výstupnom potrubí je možnosť napojenia analyzátora sledovaných plynných látok....

Nanočastice schopné redukovať organické plynné škodliviny pôsobením viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6181

Dátum: 03.07.2012

Autor: Ratajský Petr

MPK: C09D 7/12, C09D 1/00, B01J 33/00...

Značky: redukovať, plynné, světla, nanočastice, škodliviny, viditelného, pôsobením, schopné, organické

Text:

...kovu pri laboratómej alebo zvýšenej teplote (výhodne pri teplote do 150 °C) samostatne alebo v prítomnosti vhodných plnív alebo pigmentov.Časticami plniva môžu byt výhodne, ale nie nevyhnutne, častice aktívne z hľadiska reakcie pri vytvrdzovani hmoty - predovšetkým častice aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej slínok, lupok, metakaolín, zeolit, mastek, sľudu, wollastonit, sklo, vysokopecnú trosku, kremeň, kaolín, diatomit a...

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vasilko Karol, Matija Rudolf, Vojtko Imrich

MPK: B01D 53/00, B23Q 11/00

Značky: plynné, detoxikačná, kolona, procesné, media

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Spôsob valcovania kovového valcovaného materiálu za studena, predovšetkým valcovaného pásu, s dýzami pre plynné alebo kvapalné spracovateľské médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6382

Dátum: 23.05.2005

Autori: Jollet Peter, Pawelski Hartmut, Weingarten Ludwig, Richter Hans-peter

MPK: B21B 45/02

Značky: studena, dýzami, predovšetkým, spôsob, media, kovového, valcovaného, spracovateľské, plynné, kvapalné, materiálů, valcovania, pásu

Text:

...s vychladenou teplotou. Koeficient trenia vo valcovacej medzere sa môže vzhľadom k výrobe a v závislosti od plánu nápichov menit variáciou nanesených množstiev mazacieho prostriedku. Minimálne množstvo mazaní je možné tiež pri využití rôznychdruhov mazacích prostriedkov pri porovnateľne rovnakých nákladoch.0006 Chladenie, čistenie a inertizácia sa môžu ďalej využiť v tom zmysle,že sa do úseku klinovitého výstupu valcov - valcovaného...

Odorizačná zmes pre nezapáchajúce plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6923

Dátum: 05.04.2005

Autor: Charles Patrick

MPK: C10L 3/00

Značky: nezapáchajúce, plynné, odorizačná, palivo

Text:

...obsahujúcej alkylakrylát, dusíkatú zlúčeninu pyrazínového typu a antioxidant. Avšak nedostatkom tejto zmesi je to, že nemá charakteristický zápach plynu a môže teda vyvolať neistotu v tom, či ide skutočne o únik plynu. Potom tu existuje riziko toho, že únik plynu nebude detekovaný a že v prípade, kedy koncentrácia plynu vo vzduchu dosiahne spodnúZ patentu JP 55-137190 je taktiež známa odorizačná zmes združujúca etylakrylát a špecifickú símu...

Tankovacie zariadenie motorových vozidiel na plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3286

Dátum: 06.10.2003

Autori: Rackham Ralph, Demaline Tracey, Chapnik Brian, Mojsov Tome, Wojciechowskim Pawel, Chan Anthony

MPK: F17C 5/00

Značky: vozidiel, palivo, motorových, plynné, zariadenie, tankovacie

Text:

...poháňa piesty. Vratné a rotačné hmoty sú dynamicky nevyvážené, čo má za následok prevládajúce nízkofrekvenčné vibrácie okolo 10 až 15 hertzov v priebehu spúšťania a prevádzky pri nízkych otáčkach a prevažne vysokofrekvenčné vibrácie okolo 30 až 50 hertzov, ku ktorým dochádza v priebehu normálnej prevádzky. Primárne vibrácie vzrastajú od vratných síl vo vertikálnej rovine a rotačnýchvratných momentov okolo osi prechádzajúcej približne...

Tlaková nádoba najmä pre plynné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: U 444

Dátum: 11.05.1994

Autori: Klepetko Martin, Minčev Želju

MPK: F28F 7/02, F28F 9/10

Značky: tlaková, nádoba, médium, plynné, najmä

Text:

...zoslabenia stien. Ďaľšia podstatná výhoda je V tom, že poistovací ventil je umiestnení na najvyššom mieste tlakovej nádoby, takže nehrozí jeho zaplaveniekondenzátorom v prípade poruchy odkalovacieho ventilu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na tlakovú nádobu opatrenú jednou hlavicou, na obr. 2 prierez hlavicou s čiastočným prierezom tlakovou...

Způsob odsiřování nebo/a denitrifikace plynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270319

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skácel Štěpán, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: denitrifikace, odsířování, plynné, směsi, způsob

Text:

...nad l 2 oo °C a mohou být přspálsny. takłs ztrácsjí rssktívlhn s S 02. ro vls vsdo kks snlžování odslřovacího slsktu s ks zvylsnő spotřsbi adltlvs. s tsdy l k skonomlckým ztrátám.Výis uvsdsnó nsvýhody odstraüujs způsob odslřovćní nsbola dsnltrlílkacs plynná smůsl obsshulící oxloy síry nohe/s ozldy lusíku pomocí olspsrss sbsorbsnu podls vynálssu. shoł podststou ls. ls äástlos sbsorbsntu rosptýlsns v plynulá smlsl jsou vystsvsny účlrlkům...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze na vloženém krystalovém zárodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270090

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00, C30B 29/12

Značky: ampule, pěstování, plynné, monokrystalů, krystalovém, rtuti, halogenidů, zárodku, fáze, vloženém

Text:

...Ja určen pro vlozeni kryetalograficky orientovaného monokryetalickěho zárodku, je upraven do tvaru trubičky o vnitřnim průměru nejmáně 2 mm a délky nejměně 15 mm, která je v mietě průchodu do hlavni růatově ampule mirně zůžena, přičemž do těto trubičky je vložen nejprve kryatalový zarodek váloověho tvaru o průměru menäim nebo rovněm vnitřnimu prnměru trubičky, dále valeček napriklad z křemenněho akla o etejném průměru jako kryetalový...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269437

Dátum: 11.04.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12, C30B 35/00

Značky: rtuti, halogenidů, pěstování, fáze, plynné, ampule, monokrystalů

Text:

...způaoby použití empula pro pěatování monokrystelů podle vynálezu jsou po paány v následujících příkladech.Křemennárůetová empule o vnitřním průměru 26 mm, zatevená na jednom konci, byla neplněna surovinou chloridu ŕrtutného a poté do ní byla zasunute druhá ampule dnem dovnítř,která měla vnější průměr 2 Š,5 mm tak, že vzdálenost dna růstové ampule od dna zasunuté druhé ampule byla 250 mm. Po vložení této soustevy do pece byl...

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gavrilov Petr, Vrbová Miroslava, Koloušek Vladimír

MPK: B01J 23/62, H01S 3/223

Značky: dusíku, regeneraci, hellia, katalyzátor, způsob, která, bázi, laseru, uhličitého, plynné, kysličníku, směsi, přípravy

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267414

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: rtuti, plynné, ampule, fáze, jednomocné, monokrystalů, pěstování, halogenidů

Text:

...na monokrystalický růst. to ie. že se stane dominantním jediné krystalové zrno zárodku a ostatní budou eliminována. bylo navrženo uspořádání. kdy postupně od své špičky se rozšiřuiící ampule je v určité vzdálenosti opět postupně zúžena a od tohoto místa se pak znovu postupně rozšiřuie až Dřeide do válcové části. V tomto případě byla pro chlorid rtutný HgzCL 2 experimentálně zjištěná pravděpodobnost přechodu krystalového zárodku do...

Zařízení pro loužení rudných rmutů s průtokem plynné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266914

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martínek Konstantin, Wiedermann Ján

MPK: C22B 3/02

Značky: rmutu, rudných, plynné, loužení, průtokem, složky, zařízení

Text:

...axiâlní míchadlo a plynné médium je přiváděno do vnitřní části centrální cirkulační trubky do míst největší turbulence. V takto upraveném loužicím zařízení je proudění uvnitř centrální vodicí trubky natolik íntenzívní, že dokáže vyvolat při vhodné volbě geometrie reaktoru takové oběhové proudění. které uvede do vznosu všechny pevné častice rmutu a bubliny plynné složky přiváděné do vnitřního prostoru centrální vodicítrubky JSOU nejintenzívněji...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Simpson Larry, Rhee Seung

MPK: C08F 2/34

Značky: plynné, způsob, reaktor, polymerovatelného, fázi, tohoto, polymerace, způsobu, fluidním, provádění, monomerů, ložem, polymerační

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Rozebíratelná ampule pro pěstování krystalů jodidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264067

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Tříska Aleš

MPK: C30B 35/00

Značky: fáze, plynné, krystalů, pěstování, jodidu, rtuti, rozebíratelná, ampule

Text:

...vypěotovanóho kryatalu ą nojaou zâaleka opi~ málni. Při áolüptáváuí ampuleoáâšc dojít jednak k chamickému poš kození krystalu, zogmćną jeho xunhäníah plech a jaduak k Gíiávsmsžůdóuoíoh látok do krystaiu, což nagüäĺřnä Qvĺivawjü äeúü »ą~- 3 ~ - 264 067 zikálni vlastnosti. V průběhu řezání ampulo, například diamantow vou pilou, na druhé straně dochází k mechanickému nąruäcní povrchu i objemu krystalu. Jedná se totiž o materiál vrstvené...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: zvýšení, reakcí, fázi, spodní, chemických, hranice, iniciovaných, tepelně, způsob, explozivních, plynné, tlakově

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů rtuťných z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263315

Dátum: 11.04.1989

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: halogenidů, monokrystalů, způsob, plynné, výroby, fáze, rtuťných

Text:

...také obtížné získat reprodukovatelně stejné výsledky, protože v důsledku aubliuace suroviny, respektive narůatání krystaluuvnitř ampule, se mění v průběhu procesu poloha výaledného těžištěo 2 253 315 anpulc, což může vést k poruše jojí souososti s peci a k nožádoucím změnám radiálniho toplotniho gradiontu uvnitř nonokrystalu.Uvedené nedostatky řeší způsob výroby monokrystalú hnlogonidů rtutných z plynné fázq prováděn vo statické ampuli...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Rabas Otomar, Tesař Rudolf

MPK: F23K 5/00

Značky: způsob, spalování, vedené, směsi, plynné, úpravy, vodíku, kyslíku

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Volnina Elvira, Guselnikov Leonid, Pola Josef

MPK: C09D 3/82, C08F 2/50, C08J 3/28...

Značky: způsob, organokřemičitého, indukovaným, laserem, nanášení, 1-metyl-1-silacyklobutanu, rozkladem, fáze, polymerů, plynné

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Způsob přípravy výchozí suroviny pro růst monokrystalů z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262039

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Hejl Milan

MPK: C30B 29/12, C30B 23/00

Značky: suroviny, růst, monokrystalů, výchozí, plynné, fáze, přípravy, způsob

Text:

...se z druhá ampule 3 helogenidem rtuč nm vyčerpá vzduch e ampule ee zataví. Tento způsob má zásadní ne výhodu v tom, že při více než jedné eublimaci je nutné čiětěnw,§ 31 292 nan halogenid rtuti sublimovat znovu opačným směrem do původníhovýchozího prostoru první ampule, který je však již znečiětěn netěkavými látkami - nečietotami po první eublimaci. Halogenid rtuti ee tak zpětně znečiščuje a opakované eublimace tak ztrácejísvůj význam. V...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: hlavy, fáze, alkylaromatického, frakcionační, opouštějícího, způsob, toluenu, plynné, benzenu, druhé, kolony, alkylaci, získání, zónu, využití, alkylační, uhlovodíku, tepla, výtoku

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Řídicí ventil pro tlakové prostředí plynné nebo kapalné

Načítavanie...

Číslo patentu: 261615

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera Jiří, Sedláček Jan

MPK: F16K 41/10

Značky: plynné, řídící, kapalné, ventil, tlakově, prostředí

Text:

...výľukovým potrubím 32,přes škrticí clonu 4 do výfuku a zároveň impulsním potrubím 31 s pracovním prosto rem ovládaného zařízení.V alternativirin příkladu provedení řídícího Ventilu, znázorněném na obr. 3, je Větší vlnovec 19 a menší vlnovec 20 z obr. 1 nahrazeu Větší membránou 4 G a menší membránou 4.7. Toto provedení je jednodušší a použije se tam, kde Větší membrána 46 a menší nicmhráíia 47 Vyhoví požadavkům na zdvih kuželky 24 a tepelnému...

Piestový ventil pre plynné a kvapalné média s tlakom 0,5 až 10 MPa najmä pre obtokové sústavy diaľkovej potrubnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261542

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janus Ján

MPK: F16K 13/08

Značky: najmä, sústavy, diaľkovej, potrubnej, media, obtokové, tlakom, plynné, piestový, ventil, dopravy, kvapalné

Text:

...polohe v osovom reze a na obr. 2 je V reze rovinou A-A znázornený čapový otvor v stene piesta a jeho zaistenie v zatvorenej alebo otvorenej polohe pomocou otočného poistného čapu so západkami.Piestový ventil pozostáva z telesa 10 zloženého z vonkajšieho telesa 14, ktoré je ukončené výstuspným otvorom 12 a druhým koncom je spojené pomocou spojovacich elementov 15 s vnútorným deleným telesom 16 s prírubou, ktorá vytvára vstupný otvor 11....

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: automatickou, fáze, analýzu, komora, plynné, chromatografii, odběrová, kapalinou, plynovou

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Zapojenie obtokovej sústavy k hlavnému potrubiu pre plynné a kvapalné média

Načítavanie...

Číslo patentu: 258694

Dátum: 16.09.1988

Autor: Janus Ján

MPK: F17D 1/00, F17D 5/00

Značky: media, kvapalné, potrubiu, plynné, hlavnému, zapojenie, sústavy, obtokovej

Text:

...2, ktorá je v podobe gulového vuzáveru je paralelne pripojené obtokové potrubie 3. Z oboch strán obtokového potrubia 3 smer-om od hllavného potrubia 1 sú ako prvé napojené plastové ventily 4 a potom v- obtokovom potrubí 3 sú napojené obtokové uzávery 5 v. podobe guľových uzáverov. Z obtokového potrubia 3 medzi dvolma .obtokovými wzávermi 5 odbočujú meracie potrubla B, Komínové potrubie 9 a vyrovnávacie potrubie 12, ktoré je ukončené...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karl Béla, Ottó Antal, Simon Jolán, Illés Vendel

MPK: C10G 47/32

Značky: kapalné, pyrolýze, fázi, ethylenu, způsob, zejména, produkce, olefinu, plynné, zvýšení, uhlovodíku

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Jursa Pavel, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/00

Značky: plynné, detektor, fázi, ethanolu

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Gheorghiu Minhea, Fiala Zdeněk, Boček Vladimír, Polouček Eduard

MPK: C08F 10/02, C08F 4/60

Značky: fázi, etylénu, katalyzátor, polymeraci, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Způsob přípravy etalonů aktivity plynné formy elementárního jodu značeného radioizotopem I .sup.131.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 241410

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Václav, Sedláeek Vlastimil, Macek Lubomír

MPK: G21G 4/04

Značky: elementárního, způsob, etalonu, sup.131.n, radioizotopem, značeného, formy, přípravy, plynné, aktivity

Text:

...aktivity plyn né formy elementárního jodu značeného radioizotopem 1311 spočíva jící V zavádění par suchého elementárního jodu do etylchloridu jako absorpčníño roztoku. Elementární jod uvolněný zplyněním obsahu takto připraveného etalonu do nosného plynu vytváří s jeho složkami formy blízké anorganickým formám jodu, které vznikajípři provozu jaderné elektrárny.Při atestaci měřidel s použitím tohoto etalonu nejsou proto výsledky měření...

Trubková pec pro provádění reakcí v plynné fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 244117

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zlatinský Emil

MPK: B01J 12/00

Značky: fázi, trubková, provádění, plynné, reakcí

Text:

...nebo krychle, opatřené vyzdívkou z tepelné stáleho, ohnivzdorného materiálu e pláětěm, například z plechu, dále je tvořena zahřívanou komorou 3, rekuperátorovou komorou 1 s příslušnými rekuperátory 1, odtahovým kanálem 2 pro plynne spaliny, vedením 1 plynných spalín e o sobě známymi regulačními orgány g pro spaliny, keramickými reakčními trubkami § a hořáky 2. Takovéto dvojité Jednotky se mohou v libovolném počtu uspořádat v řadě za...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hortlík František, Havel Josef, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/48

Značky: způsob, povlaků, plazmaticky, zařízení, způsobu, plynné, reakcí, tohoto, chemickou, provádění, vytváření, fáze, povrchu, tenkého, tělesa, aktivovanou

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Zařízení pro stanovení stopových množství uhlovodíků v plynné směsi plamenným ionizačním detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251007

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kocián Vítězslav, Vojtek Jan

MPK: G01N 30/68

Značky: zařízení, plamenným, stopových, směsi, uhlovodíku, ionizačním, plynné, stanovení, množství, detektorem

Text:

...Z tohoto důvodu může být zpracována několikatináaobná dávka vzorku. při jednoduchám čaeovám programu,při použiti vodiku a dueiku o etředni čietotě e při použiti vzduchu z normálniho tlakováho rozvodu. Velkou výhodou Je také to, že výstupniho signálu z tepelně vodivostniho detektoru je možno použit ke etanoveni některých anorganických plynů, ktere nelze stenovit plamenovým ionizečnim detektorem, Jako napřiklad kysličniku uhličitého nebo...

Způsob čištění spalin obsahujících plynné škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250233

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, látky, obsahujících, škodlivé, plynné, způsob, čištění

Text:

...se podstatne sníží celkové náklady.Při postupu se pracuje vždy podle obsahu škodlivin ve spalinách, přičemž odpadá vždy větší nebo menší množství koncentrovanébo roztoku solí, sušených potom v rozstřikovací sušárně.Obzvláště, když se čistí spalíny s nepatrným podílem popílku a jiných prachovitých pevných látek, je výhodné, když se do rozstříkovací sušárny zavádí pouze nepatrný podíl spalín a zbylý podíl se přivádí do proudu spalín před...

Vysokorýchlostný horák na plynné palivá s dvojstupňovým prívodom spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231359

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ponevský Nikolaj, Gál Ján, Horbaj Peter

MPK: F23D 15/00

Značky: paliva, vysokorýchlostný, plynné, vzduchu, dvojstupňovým, horák, prívodom, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti tepelnotechnických zariadení a týka sa horáka na plynné palivá s dvojstupňovým prívodom spaľovacieho vzduchu. Účelom vynálezu je umiestením prepážok do prívodnej komory sekundárného spaľovacieho vzduchu dosiahnuť jeho rovnomernejšie rozdelenie a tým odstrániť tlakové fluktuácie. Tým sa dosiahne bezhlučný chod horákov bez prenášania chvenia na okolitú konštrukciu agregátu. Uvedeného účelu sa dosiahne dvojstupňovým...

Jednosmerný ultrazvukový plynoakustický generátor pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234873

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bagoutdinov Alexander Asgatovič, Habán Ivan, Matušovič Viliam

MPK: B06B 1/10

Značky: prostredie, plynné, generátor, plynoakustický, ultrazvukový, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerného pozdĺž štrbinovej trysky rozloženého ultrazvukového poľa, ktoré umožňuje pôsobenie ultrazvukového poľa na jednotlivé súčiastky alebo skupinu súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne jednosmerným plynoakustickým generátorom pre plynné prostredie, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým telesom uzatvoreným vekom tvoriacim s dutým telesom vysokotlakovú komoru. V mieste styku dutého valca s vekom je...